Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
SSY185 - Diagnostic imaging  
 
Kursplanen fastställd 2012-02-21 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPBME
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Elektroteknik
Institution: 32 - ELEKTROTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: C

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Laboration 1,0 hp Betygskala: UG   1,0 hp    
0207 Projekt 2,5 hp Betygskala: TH   2,5 hp    
0307 Tentamen 4,0 hp Betygskala: TH   4,0 hp   02 Jun 2014 em M,  16 Jan 2014 fm M,  27 Aug 2014 em V

I program

MPBME BIOMEDICAL ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPBME BIOMEDICAL ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Professor  Fredrik Kahl


Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/8232ad90-779a-4195-baf3-d21027e5b158


  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

-

Syfte

The aim of this course is for students to gain a basic understanding of the engineering aspects of both contemporary and state-of-the-art technologies used to create medical images. In addition the student is expected to gain an understanding of how such images are used by doctors to confirm and characterise a medical condition, as well as to assess response to treatment.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- describe the physical basis of a range of contemporary and state-of-the-art medical image formation technologies;

- describe and apply the techniques and algorithms used in these technologies to generate/form images;

- compare and contrast competing image formation algorithms;

- implement one or more of these algorithms in software; and

- describe applications of these technologies and explain their limitations.

Innehåll

This course covers the physical and engineering aspects of a range of contemporary and state-of-the-art technologies used for generating medical images. These include:

- X-ray imaging: Physics, technology, detectors, spectra, amplifiers, computerized tomography and image reconstruction.

- Nuclear tomographic imaging and positron emission tomography: Basic physics, technology, detectors and algorithms.

- Magnetic resonance imaging (MRI): Physics, technology, instrumentation, and image reconstruction algorithms.

- Ultrasound imaging: Physics, technology, instrumentation, and image reconstruction algorithms.

- Microwave tomography: Microwave systems, antennas, dielectric properties, contrast and optimisation algorithms.

The course also covers applications of these technologies including in virtual colonoscopy, breast cancer detection/imaging, cardiac imaging, and brain imaging.

Organisation

The course is organised as a number of lectures (including guest lectures given by industry and the health-care sector), laboratory sessions and a mandatory project.

Litteratur

J. L. Prince, J. M. Links, Medical Imaging Signals and Systems, Prentice Hall, 2006

Examination

Written exam with TH grading; project with assignments and laboratory sessions (pass/fail).


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.