Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK430 - Change Management & Improvement Processes
 
Kursplanen fastställd 2012-02-24 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPQOM
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: A

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0111 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   Kontakta examinator,  Kontakta examinator,  Kontakta examinator

I program

MPPEN PRODUCTION ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)
MPQOM QUALITY AND OPERATIONS MANAGEMENT, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Docent  Sverker Alänge


Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/5522e923-a6df-4491-baaa-5448c013f0e9


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Quality and Operations Management 15 ECTS. Other students will be accepted if there is room available. Admittance will be decided on a case-by-case basis. As a minimum, applicants should have taken courses within the fields of:
(i) business administration (at least 7,5 ECTS),
(ii) general/operations management (at least 7,5 ECTS)

Syfte

The course participants will have knowledge of strategy and change theories and quality inspired improvement approaches and an in-depth understanding of one more narrow area. They will also have an ability to critically view consultants packaging of change and improvement project offerings.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- knowledge of strategy and change theories
- knowledge of quality inspired improvement approaches
- an in-depth understanding of one more narrow area within the field change and improvement
- develop an ability to critically view consultants packaging of change and improvement project offerings.

Innehåll

This course provides insights into strategy, change and improvement theories and practices on the organizational level. The areas covered include theories on learning, leadership, resistances, and levels of analysis. All course participants study a common body of literature and in addition each student specializes in a more narrow area (term paper). The theoretical content of the course is discussed in the perspective of experiences from change projects in industry. These experiences come from research projects, participants own experiences and above all from seminars with experienced change managers. A major part of the course is an in-depth group assignment where participants themselves choose a specific area to specialize in. The aim is to combine theories with practice by conducting a literature analysis accompanied by own data gathering from organizations and document the analysis in a term paper.

Organisation

The course consists of lectures, literature seminars with homework assignments, seminars with experienced change managers from industry, as well as authoring and presentation of a term paper.
Please, see the course website for latest information

Litteratur

Please, see the course website for latest information

Examination

The examination is primarily based on a term paper written in groups of 2 students. However, the active participation in seminars and submission of discussion questions/comments on another group¿s term paper can affect the final grading. The final grades are fail, 3, 4 or 5.
Please, see the course website for latest information


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.