Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MTT046 - Metal processing: Casting, forming & joining
 
Kursplanen fastställd 2012-02-19 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPPEN
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Automation och mekatronik, Maskinteknik
Institution: 43 - MATERIAL- OCH TILLVERKNINGSTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: C

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0111 Inlämningsuppgift 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

MPPEN PRODUCTION ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPAEM MATERIALS ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Docent  Kenneth Hamberg


Ersätter

MMK210   Joining technology MTT045   Advanced metal forming and casting


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Basic courses in materials science, solid mechanics and manufacturing technology.

Syfte

The aim of the course is to provide an introduction to important manufacturing aspects of forming, joining and casting. Computer aided tools are introduced and used on a component.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Understand the fundamental theories of the finite element method and the finite difference method
- Create well-founded and realistic process models within metal forming and casting
- Define and compare the most common welding methods and their relation to products and production.
- Discuss the physical metallurgy of welding in steel and aluminium systems and judge weldability, phase transformations, developing microstructures, properties of welds and heat affected zones.
- Discuss the metallurgy applicable to casting of ferrous alloys as well as aluminium alloys
- Describe typical defects, generation of internal stresses and their influence on mechanical properties for both joining and casting.

Innehåll

FEM intro
Metal forming (including FEM)
Welding techniques
Physical metallurgy of welding
Metal casting (introducing filling and solidification simulation and design of the runner systeme)
NDT techniques applicable for welding and casting

Organisation

A component chosen that can either be manufactured by forming and joining, or by casting is chosen as a study object and the lectures and exercises relate to this component. The course consists of three parts: forming, joining and casting. The finite element method is introduced and used to understand the manufacturing processes. Simulation of heat conduction during welding, in order to realize metallurgical aspects arising during welding. The finite difference method is used to understand casting. Welding and casting defects are treated and suitable NDT techniques are introduced. Defects and metallurgical development are important. During the course, study visits and laboratory sessions are made.

Litteratur

Literature will be defined at the start of the course

Examination

Each part of the course will be examined independently. Depending on which part project work will be graded projects or the student will also be assigned tasks that he/she gives an account for. These assignments will be graded. Written examination might also appear in some part of the course.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.