Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MPR213 - Robotics and manufacturing automation  
 
Kursplanen fastställd 2011-02-23 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPPEN
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Automation och mekatronik, Maskinteknik
Institution: 44 - PRODUKT- OCH PRODUKTIONSUTVECKLING


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: B

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0111 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   02 Jun 2014 fm M,  16 Jan 2014 em V,  21 Aug 2014 em V

I program

MPPEN PRODUCTION ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPSYS SYSTEMS, CONTROL AND MECHATRONICS, MSC PROGR, Årskurs 1 (valbar)

Examinator:

Forskare  Henrik Kihlman


Ersätter

MPR212   Robotics and robot systems


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Same as the Master programme in Production Engineering.

Syfte

The aim of the course is to give an insight into the construction, use and consequences of robotics and an orientation about future robotics. The importance of robot automation is described by means of examples of industrial applications and methods for designing robot installations.
The aim of the course is to give an understanding of work methods and programming methods with focus on the latest programming and simulation tools in virtual manufacturing.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

master the basic ideas and problems in robotics
understand the robot cell as a module in the virtual factory
describe in a structured way a method for successfully implement robot automation in the virtual and physical factory
use simulation tools for off-line programming of robots in modern production systems
explain different parts of an industrial robot and oriented about advantages and disadvantages of different constructions
describe fixturing and clamping in automation processes
explain the mathematical theory of controlling robot arms, both static and dynamic influence
design and implement a robot installation in industry and use the tool box with check lists when working in robot automation projects including cell and line communication
describe in which technical areas the development now is concentrated, and be oriented about international robotics research and trends

Innehåll

Modern production development methods are increasingly founded on
computer-based tools with virtual models describing the existing or
planned production process. This Virtual Manufacturing approach, with
sophisticated simulation tools for 3D workcell layout and off-line robot
programming, results in reduced time to market, lower production costs,
and superior end products.
Present off-line programming systems for robots, highlights many new
demands on the process in comparison to the former situation, where a
robot was programmed on the shop floor.

Organisation

The course consists of three parts:
Theoretical description of robotics with lectures based on course literature
Problem solving with lectures and exercises on robot kinematics,
Practical laboratory work, off-line programming, simulation and on-line verification.

Litteratur

Course PM
Textbook
A number of technical articles
Laboratory PM

Examination

Written examination and approved laboratory work. The examination consists of questions and problems related to lectures, course literature and laboratory work.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.