Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MTT090 - Polymer processing and properties
 
Kursplanen fastställd 2012-02-19 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPAEM
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Maskinteknik
Institution: 43 - MATERIAL- OCH TILLVERKNINGSTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: B

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0111 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   21 Okt 2013 fm M,  17 Jan 2014 em M,  21 Aug 2014 em V

I program

MPPEN PRODUCTION ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)
MPAEM MATERIALS ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Professor  Mikael Rigdahl


Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/779aa870-6e01-477b-9610-17489767897f


  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Materials science and engineering basic courses.

Syfte

The aims of the course are to provide a) an understanding of the relations between polymer structure, physical properties, manufacturing techniques and product geometry and their effect on the material selection, b) a wide and sustained platform in polymeric materials facilitating the comprehension of new materials, improved manufacturing and engineering properties as well as new applications.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

The participants should be able to motivate the choice of polymeric material for a product to be used in a given application. They should also be able to describe how the product should be processed in order to obtain suitable properties and know how the geometry of the product interacts with the properties of the material. Further, they should know how to design products in polymeric materials accounting for the time dependence of the mechanical properties.

Innehåll

Polymeric materials are extensively used in increasing number of mainstream and advanced applications. In-depth knowledge, based on polymer science and processing, of polymer structure and properties, their interrelation and processing is given in course. Systematic procedures of how choose polymeric materials accounting for the geometry of a product and available manufacturing techniques are presented.
Following polymer structure, a relatively detailed description of mechanical properties of polymers and rubbers is given. In the case of polymers, attention is given to time-dependence (viscoelasticity): this being important for many structural applications.
The manufacturing techniques extrusion and injection moulding are subjected to an extensive treatment with regard to processing principles, engineering estimations and effect on material properties. The treatment of the manufacturing processes is based on an in-depth description of the rheological properties of polymer melts.
The present advanced course is a suitable introduction to in-depth studies, e. g. within PhD programmes, and is also valuable towards materials engineering (applications) and material development.

Organisation

The course is based on lectures, tutorials and two laboratory sessions.

Litteratur

Principles of Polymer Engineering, N. G. McCrum, C. P. Buckley and C. B. Bucknall, 2nd edition, 1997, Oxford Science Publications, Oxford University Press, ISBN 19 856526 7. Additional material to be announced at the start of the course.

Examination

Written examination.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.