Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
PPU110 - Product lifecycle management (PLM)
 
Kursplanen fastställd 2013-02-18 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPPDE
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Automation och mekatronik, Maskinteknik, Teknisk design
Institution: 44 - PRODUKT- OCH PRODUKTIONSUTVECKLING


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: C
Max antal deltagare: 80

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0108 Projekt 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

MPPDE PRODUCT DEVELOPMENT, MSC PROGR, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPPDE PRODUCT DEVELOPMENT, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)
MPPEN PRODUCTION ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)
MPDES INDUSTRIAL DESIGN ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Professor  Johan Malmqvist


Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/8200ed6f-a3c2-4c45-b4dd-83d100a55257


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Advanced computer aided design (PPU080), Computer aided industrial design (CAID) (PPU010) or similar

Syfte

The purpose of the course of is to provide an overview of how IT tools are used to create and manage products throughout their lifecycles, from identification of customers need to product retirement. In particular, the course focuses on the advanced use of CAD and PDM systems to rationalize the product development process.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Describe the state-of-the art and important trends in the area of IT support for product realization
- Evaluate company-specific needs for and design potential IT support solutions for the company's product lifecycle management processes
- Describe fundamental mathematical and computer science methods used in modern PLM systems
- Describe the functionality of CAD, CAM, CAPP, PDM and knowledge-based engineering (KBE) systems
- Create parameterized, rule-based solid models of parts and assemblies
- Use CAD, PDM and KBE systems as tools in an integrated product development process
- Adapt CAD, PDM and KBE systems to solve a specific task in cooperation with other enterprise IT systems
- Use methods for information and process modelling as tools when developing adapted PLM solutions
- Plan the development and implementation of a PLM solution

Innehåll

- Industrial needs for IT support for product realization
- Functionalities of state-of-the-art CAD, CAM, CAPP, PDM systems
- Information modeling using UML and STEP
- Product data management
- Process modeling (Use cases, IDEF0, DSM)
- Software engineering
- Product structures
- PLM strategy, trends and implementation

Organisation

The course is organized around a series of lectures and a project work.

Litteratur

SmartTeam Use and Administration - Learn How to Use and Customize SmarTeam Database and Functionalities, Wingquist Laboratory, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden, 2010.

Examination

For completion of the course the students must have at least a "passed" grade on two "duggor" (short written exams), on the project work and attended the compulsory guest lectures. The final grade depends on the results from both the duggor (30 %) and from the project work (70 %).


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.