Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TDA382 - Parallell programmering
 
Kursplanen fastställd 2012-02-18 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKDAT
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Datateknik, Informationsteknik
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK


Kurstillfälle 1


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: C

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0112 Tentamen 4,5 hp Betygskala: TH   4,5 hp   23 Okt 2012 em M,  26 Aug 2013 em V
0212 Laboration 3,0 hp Betygskala: TH   3,0 hp    

I program

MPSOF SOFTWARE ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)
TKDAT DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKTEM TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TIDAL DATAINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
MPCSN COMPUTER SYSTEMS AND NETWORKS, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Docent  Alejandro Russo
Docent  K V S PrasadKurstillfälle 2


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: LA

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0112 Tentamen 4,5 hp Betygskala: TH   4,5 hp   14 Mar 2013 em V
0212 Laboration 3,0 hp Betygskala: TH   3,0 hp    

I program

MPSOF SOFTWARE ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)
TKDAT DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKDAT DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (obligatoriskt valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (valbar)
TIDAL DATAINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
MPCSN COMPUTER SYSTEMS AND NETWORKS, MSC PROGR, Årskurs 1 (valbar)

Examinator:

Docent  Alejandro Russo
Docent  K V S PrasadErsätter

TDA381   Parallell programmering

Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/f9922a01-2976-4854-8764-42468df4612f


  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande programmeringskunskaper. Goda kunskaper i objektorienterade språk (t.ex. Java) och funktionella språk (t.ex. Haskell) är ett stort plus.

Syfte

Parallell programmering spelar en viktig roll i system där många händelser sker till synes samtidigt. Kursens syfte är att ge kännedom om problem gemensamma för parallella system som t.ex. operativsystem,distribuerade system, realtidssystem men också system som behöver parallellism som t.ex. internettjänster och moderna dataspel.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- förstå frågor och problem som uppstår i parallella system med delat minne och meddelandeskickning

- identifiera (synkroniserings) problem i parallella system som t.ex. shared update, dining philosophers, producer-consumer, resource allocation, time-outs

- anpassa gemensamma mönster för att lösa dessa problem som t.ex. locks, client-server, pipelines, replicated workers, barrier synchronization, passing the baton, alarms

- skapa lösningar och argumentera för deras korrekthet, tydlighet och effektivitet

- tillämpa praktiska kunskaper i programmerings konstruktioner och tekniker som finns tillgängliga i moderna parallella programmeringsspråk

- implementera sådana lösningar i uttrycksfulla programspråk

Innehåll

Allmänna begrepp: parallellism, interferens, synkronisering, kritiska regioner, ömsesidig uteslutning, "deadlock", rättvisa, "livelock". Synkronisering med hjälp av delade variabler; "busy waiting". Semaforer. Monitorer.  Synkron meddelandeskickning: utökade rendezvous. Asynkron meddelandeskickning: Erlang. Asynkron koordinering: Linda.

Organisation

Kursen organiseras i form av föreläsningar och laborationer.

Litteratur

Aktuell information om litteratur ges innan kursstart på kursens hemsida.


Vid senaste genomförandet av kursen användes "Foundations of multithreaded, parallel and distributed programming", Greg Andrews, Addison Wesley. 

Examination

Laborationer och skriftlig tentamen. Betygskala: U, 3, 4, 5.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.