Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MMK232 - Metals engineering
 
Kursplanen fastställd 2012-02-19 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPAEM
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Maskinteknik
Institution: 43 - MATERIAL- OCH TILLVERKNINGSTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: C

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0111 Tentamen, del A 6,0 hp Betygskala: TH   6,0 hp   23 Okt 2012 em M,  15 Jan 2013 em M,  27 Aug 2013 em V
0211 Laboration, del B 1,5 hp Betygskala: UG   1,5 hp    

I program

MPAEM MATERIALS ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 1 (obligatorisk)
MPPDE PRODUCT DEVELOPMENT, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Docent  Eduard Hryha
Professor  Lars Nyborg
Univ lektor  Mats Norell


Ersätter

MMK231   Engineering metals


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Basic courses in Materials technology or equivalent.

Syfte

The aim of the course is to provide the participant with systematic and in-depth knowledge regarding engineering metals. The focus is placed on the correlation between microstructure, processing/manufacture and the resulting properties of engineering metals when used in different automotive and mechanical engineering applications. Issues covered are hardenability, heat treatment, surface properties and surface treatment/surface hardening, residual stresses and shape stability, brittleness, toughness, ductility, deformation behaviour, fatigue, fracture mechanisms, environmental impact on materials incl. corrosion. Materials covered are structural steel, stainless steel, tool steel, superalloys and other high performance alloys and powder technology.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Beskriva och förstå grundläggande principer för mikrostrukturdesign av metalliska material på avancerad nivå
Tillämpa denna kunskap i olika sammanhang av betydelse för praktiskt ingenjörsarbete (materialval, materialoptimering, val av värmebehandling, koppling material-produktegenskaper, etc)
Tillämpa principer för olika processer för att skapa speficika materialstrukturer och egenskaper
Tillämpa generella mekanismer för oxidation och nätning vid bedömning av metalliska material för olika applikationer
Beskriva typiska egenskaper för olika grupper av metalliska material med fokus på mikrostrukturen och dess styrning med betydelse för olika tillämpningar
Undersöka och identifiera typiska mikrostrukturer för de viktigaste och mest använda metalliska materialen
Kunna använda optisk mikroskopi på grundläggande nivå för karakterisering/bedömning av metalliska material

Innehåll

Centralt i kursen är kunskap om hur materialegenskaper kan påverkas/styras genom tillverkningsprocesser och värmebehandling och materialtekniska förutsättningar för användning i olika tekniska produkter och sammanhang. Detta inkluderar t ex inverkan av hög och låg temperatur, spänningsnivåer och deformationsförhållanden. Kursen ger fördjupande kunnskaper om metalliska materials egenskaper och struktur på avancerad nivå och kopplar till angränsande områden som hållfasthetslära, maskinkonstruktion och tillverkningsteknik. I kursen utnyttjas simuleringsprogram (JMatPro, Thermo-Calc, Deform) för att demonstera avancerad material- och processmodellering när det gäller egenskaper, struktur och beteende hos metalliska material (stål, gjutjärn, aluminium, nickellegeringar, etc). Grundläggande kunskaper och träning när det gäller tillämpning av optisk mikroskopi med bildanalys ingår även i kursen.

Organisation

Kursen bygger på integrerade föreläsningar där teori och grunder förmedlas och övning där problemlösning avseeende materialtekniska problem på avancerad nivå tränas. En gästföreläsning från industriforskare visar på materialtekniskt utvecklingsarbete i industrin. I kursen ingår även obligatoriska laborationer/gruppövningar avseende ståls värmebehandling, materialsimulering (Thermo-Calc, JMatPro), processimulering (Deform) samt optisk mikroskopi. Kursen ges på engelska.

Litteratur

Kurslitteraturen baserar på en textbok kompletterat med e-litteraturreferenser via Chalmers bibliotek och föreläsningsmaterial via Ping-Pong och/eller Studentportalen.

Examination

Skriftlig tentamen. Obligaroriska laborationsmoment.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.