Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MPR034 - Manufacturing processes
 
Kursplanen fastställd 2012-02-19 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPPEN
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Automation och mekatronik, Maskinteknik
Institution: 43 - MATERIAL- OCH TILLVERKNINGSTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: D

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0111 Tentamen, del A 6,0 hp Betygskala: TH   6,0 hp   25 Okt 2012 em M,  17 Jan 2013 em M,  20 Aug 2013 em V
0211 Laboration, del B 1,5 hp Betygskala: UG   1,5 hp    

I program

MPPDE PRODUCT DEVELOPMENT, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)
MPPDE PRODUCT DEVELOPMENT, MSC PROGR, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPDES INDUSTRIAL DESIGN ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)
MPPEN PRODUCTION ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 1 (obligatorisk)
MPAEM MATERIALS ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Tekniklektor  Gustav Holmqvist


Ersätter

MPR033   Modern manufacturing processes

Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/00000000-0000-0000-0000-00000D08C7E7


  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Manufacturing technology basic course.

Syfte

The objective of the course is to put the most important manufacturing processes in to a context of a production environment. The objective is further to introduce and train some important different work tasks engineers in this field will have; process development and optimisation, quality problem resolutions, and process selection.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


- Describe the most important manufacturing processes with respect to applications, economics and environmental impact.
- Explain the role of manufacturing processes in a production system, including their necessity of appropriate equipment, tooling and automation based on for instance volume of production.
- Understand and be able to explain the link between the basic function of a manufacturing process, the tools used and its resulting product features (for instance tolerances and surface characteristics).
- Make a basic selection of a manufacturing process in the context of a process chain for a finished part.
- Describe how some of the most common parts and products in modern industry are manufactured

Innehåll

- The role of manufacturing processes in a production system
- Metal forming with a focus on modern sheet metal forming processes
- Metal cutting focusing on milling and advanced machining
- Precision machining and surface engineering
- Introduction to unconventional methods, focusing on laser technology
- Joining focusing on sheet metal joining and introduction to adhesives joining and soldering
- Process development and optimisation
- Process selection

Organisation

The course will consist of :
A series of lectures, including guest-lecturers of experts in the respective field. Three laboratory exercises training the engineering task. Three group assignments follow the labs in which results from the labs are used in an engineering task.

Litteratur

Course binder, assembled by the department. The binder contains a variety of information sources. Written theory is mixed with scientific articles to get both the basics and the ongoing development of the different manufacturing methods. The binder is sold at Chalmers bookstore Cremona.

Examination

Written exam, fulfilled group assignement and laboratory work.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.