Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
IEK312 - Quality management
 
Kursplanen fastställd 2012-02-24 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPQOM
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Kurstillfälle 1


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: B
Max antal deltagare: 90

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0111 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   26 Okt 2012 em V,  18 Jan 2013 em V,  21 Aug 2013 em V

I program

MPPEN PRODUCTION ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)
MPSCM SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)
MPPDE PRODUCT DEVELOPMENT, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)
MPDES INDUSTRIAL DESIGN ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)
MPEPO ELECTRIC POWER ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Docent  Henrik ErikssonKurstillfälle 2


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: B
Max antal deltagare: 90

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0111 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   11 Mar 2013 fm M

I program

MPPEN PRODUCTION ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 1 (valbar)
MPSCM SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, MSC PROGR, Årskurs 1 (valbar)
MPPDE PRODUCT DEVELOPMENT, MSC PROGR, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPDES INDUSTRIAL DESIGN ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 1 (valbar)

Examinator:

Docent  Henrik ErikssonErsätter

IEK311   Total quality management


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Describe and apply basic statistics such as probability, probability density function, cumulative distribution function, normal distribution, binomial distribution, Poisson distribution, standard deviation, error types 1 and 2.

Syfte

The aim of the course is to help the students to acquire knowledge about various quality endeavors and to better understand the area of Quality Management. The course also aims to help the students to develop practical skills as a means to facilitate organizational improvement initiatives.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Describe quality management and its principles
- Describe the reasons for organizations to improve and barriers to change and improvements
- Describe how and when different methodologies and tools of quality management can be used in practice
- Apply and be able to facilitate quantitative methodologies practically to improve processes and products
- Apply and be able to facilitate qualitative methodologies practically in order to improve organizations

Innehåll

The course provides an overview of the quality management field and practical training in both qualitative and quantitative quality tools. The course includes lectures, seminars, exercises, and laboratory classes. Guest lecturers provide insights into how quality improvement initiatives are carried out in practice. Topics covered in the course:
- Introduction: principles of quality management, economic rationale of Quality Management, history of the quality movement, customer orientation, profound knowledge
- Quality in Product Development
- Design of Experiments
- Robust Design Methodology
- Statistical Process Control/Improvement
- Quality Improvement- and management tools
- Process Management
- Six Sigma and Improvements programs
- Quality Management in practice
- Continuous learning and problem solving cycles
- Change management and leadership
- Organizational assessment and its application: Business Excellence and ISO 9000 models

Organisation

The main building blocks of the course consist of lectures and group work.

Litteratur

A basic first reading is Bergman and Klefsjö (2010) or equivalent, and other material distributed during the course.

Bergman, B & Klefsjö, B (2010) ¿Quality from Customer Needs to Customer Satisfaction¿, Third edition. Studentlitteratur, Lund.

Examination

The examination forms will include: Written examination on the whole course, Mid-term interactive assessment, Compulsory group work on quantitative and qualitative methodologies


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.