Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TMA325 - Introduction to engineering mathematics
 
Kursplanen fastställd 2012-02-22 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPENM
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Matematik
Institution: 11 - MATEMATISKA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: X

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0101 Tentamen 7,5hp Betygskala: TH   7,5hp   Kontakta examinator

I program

MPENM ENGINEERING MATHEMATICS AND COMPUTATIONAL SCIENCE, MSC PROGR, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)

Examinator:Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/00000000-0000-0000-0000-00006F0520DF


  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Basic courses in mathematics at bachelor's level.

Syfte

The international students have rather different backgrounds. The aim of this course is to introduce them to the university and the mathematics department, and to bring them into a common ground, which is necessary for their work in the other courses of the programme and the master's thesis.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- operate in the environment at the department of mathematics
- use mathematical software and texteditors such as MATLAB, emacs, and LaTeX.
- profit by the education in the courses to follow and the masters's thesis

Innehåll

Introduction to MATLAB, emacs and LaTeX.
Linear algebra, systems of ordinary differential equations, modelling of tank reactor.
Training in report writing (with LaTeX) and oral presentation.

Organisation

Working through the details of a simple problem from chemical engineering: the tank reaktor. The work is guided by rather detailed written instructions, containing (i) modelling of the tank reactor, (ii) mathematical analysis of the model, and (iii) MATLAB computation with the model.

Litteratur

Written instructions

Examination

The course is examined in the form of a written report which is also presented orally to the teacher and the group of students.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.