Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
EDA092 - Operativsystem
 
Kursplanen fastställd 2012-02-18 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKDAT
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Datateknik, Informationsteknik
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Blockschema: A

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0106 Tentamen 6,0 hp Betygskala: TH   6,0 hp   17 Dec 2012 em H,  02 Apr 2013 fm V,  20 Aug 2013 em V
0206 Laboration 1,5 hp Betygskala: UG   1,5 hp    

I program

MPCSN COMPUTER SYSTEMS AND NETWORKS, MSC PROGR, Årskurs 1 (obligatorisk)
TKDAT DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
MPEES EMBEDDED ELECTRONIC SYSTEM DESIGN, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Univ lektor  Arne Dahlberg
Docent  Marina Papatriantafilou


Ersätter

EDA091   Operativsystem

Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/33ef3716-2270-47ba-8156-6e16d2e7c33f


  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Studenten skall ha god förståelse av en dators konstruktion och grundläggande kunskaper i maskinnära programmering samt ha kännedom om begrepp som assembler och avbrott etc, dvs innehållet i någon kurs i maskinorienterad programmering (DAT015, EDA480 eller liknande).
Studenten behöver också ha kunskaper om datastrukturer t ex träd, länkade listor, hashtabeller, dvs innehållet i en kurs i datastrukturer (DAT036 eller motsvarande) samt programmeringskunskaper. Kunskap om grundläggande sannolikhetslära kan vara en fördel, men kan också inhämtas parallellt med denna kurs.

Syfte

Kursens syfte är att ge kännedom om ett operativsystems funktion och organisation. Syftet är också att ge praktisk erfarenhet av hur ett operativsystem kan byggas upp.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter kursen skall studenterna kunna visa att de har kunskaper om och förståelse för:
1. Grundläggande funktioner i moderna operativsystem
2. Grundläggande begrepp och algoritmer rörande operativsystems implementering.
3. Implementeringen av enklare delar av ett operativsystem

Studenterna skall också kunna:
* Skriva C-program som anropar operativsystemet på systemanropsnivå.
* Implementera någon enklare rutin i ett operativsystem i programspråket C.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till design och implementering av operativsystem.

Exempel på avsnitt som behandlas är: Processbegreppet, Parallella processer, resurshantering, hantering av låsningssituationer (deadlock), hantering av primärminne, virtuellt minne, CPU schemaläggning, skivminnen, filsystem, distribuerade filsystem och mikrokärnor, virtual machines.

De olika begreppen illustreras med exempel från Unix.

Organisation

Undervisningen bedrivs i from av föreläsningar, lektionsövningar och laborationer.

Laborationerna avser att ge erfarenhet av program som anropar operativsystemet på systemanropsnivå samt programmering av enklare interna rutiner i ett operativsystem. Exempel på laborationer är en kommandotolk för unix samt att programmera vissa interna delar av ett operativsystem som t.ex. en schemaläggare och delar av ett virtuellt minne.

Litteratur

A. Silberschatz, P. Galvin, G. Gagne: Operating System Concepts, Eighth Edition, Wiley 2010.
Tidskriftsartiklar.

Examination

Genomförande av laboration och skriftlig tentamen.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.