Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
VTA135 - Audio technology and acoustics  
 
Kursplanen fastställd 2012-02-20 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPSOV
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Samhällsbyggnadsteknik
Institution: 50 - BYGG- OCH MILJÖTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: X

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0198 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   24 Okt 2012 fm V   Kontakta examinator

I program

MPSOV SOUND AND VIBRATION, MSC PROGR, Årskurs 1 (obligatorisk)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Docent  Jens Forssén
Professor  Wolfgang KroppBehörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Enbart engelsk version

Syfte

Enbart engelsk version

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Enbart engelsk version

Innehåll

Enbart engelsk version

Litteratur

Enbart engelsk version

Examination

Enbart engelsk version


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.