Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK320 - ICT economics and policy
 
Kursplanen fastställd 2012-02-24 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPMEI
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: C

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0108 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   Kontakta examinator,  Kontakta examinator

I program

MTS Människa - teknik - samhälle, Årskurs 1 
MPQOM QUALITY AND OPERATIONS MANAGEMENT, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)
MPSCM SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)
MPMEI MANAGEMENT AND ECONOMICS OF INNOVATION, MSC PROGR, Årskurs 2 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Bitr professor  Erik Bohlin


Tema:

MTS 7,5 hp


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Basic courses in managerial economics and industrial management

Syfte

This course introduces students to one of the most dynamic and pervasive sectors of the economy, namely the ICT (Information and Communications Technology) sector. This course aims to come to provide tools for analyzing the complex dynamics of the ICT sector, by taking both a historical and forward looking perspective on key strategic and policy issues, as well as their underlying economic logic.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

By the end of the course students will be able to:
(1) apply theories, frameworks, conceptual tools and methods related to institutions, policy, regulation, strategy, industry and innovation dynamics, in relation to the complex interplay between technology and society
(2) analyze policies and regulations relevant for ICT industries and markets, in an international perspective,
(3) identify main policy, regulatory and strategic issues
(4) apply conceptual tools, methods and framework for analyzing policy dynamics and for taking strategic decisions.

Innehåll

The course consists of three parts:
- Key policy and strategic issues in the ICT industry
- Overview of tools to understand institutional change, regulation, policy, industry change and corporate strategy
- Investment, costing and demand
- Foresight and future issues relating to the ICT sector
- Interaction between government actions and strategic decision making
- User perspectives of technology change and development

Organisation

The overall structure of the course is constituted by a number of lectures aimed at giving students a solid understanding of the relevant issues as described above. Another key component of the course is the undertaking of group-based project work.

Litteratur

Students will read a mixture of book chapters, academic papers, consultancy reports, white papers and web-based information.

Examination

The overall purpose of the examination is to stimulate listening, reading, arguing and learning during the course rather than after it. Examination consists of (1) take-home exam (2) project report.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.