Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MVE160 - Mathematical modelling
 
Kursplanen fastställd 2012-02-22 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPENM
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Matematik
Institution: 11 - MATEMATISKA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: LA

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Tentamen 7,5hp Betygskala: TH   7,5hp   01 Jun 2013 fm V,  15 Jan 2013 fm V,  20 Aug 2013 em V

I program

MPENM ENGINEERING MATHEMATICS AND COMPUTATIONAL SCIENCE, MSC PROGR, Årskurs 1 (obligatorisk)
MPSYS SYSTEMS, CONTROL AND MECHATRONICS, MSC PROGR, Årskurs 1 (valbar)
TKTEM TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (obligatorisk)

Examinator:

Biträdande professor  Alexey Geynts


Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/c4d36a93-97fe-4d1e-8d57-3ed894423ed8


  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Basics in linear algebra, analysis in several variables, and programming

Syfte

The student will be able to model some real world problems from science and technology, using mathematical tools from earlier courses as well as some new ideas and methods.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

i) beskriva problem från fysik, kemi, mekanik, biologi osv. med hjälp av matematiska modeller baserade på ordinära differentialekvationer (ODE), partiella differentialekvationer (PDE) och stokastiska processer; ii) analysera kvalitativt beteende hos dynamiska system som beskrives av ordinära differentialekvationer (ODE); iii) formulera stokastiska modeller för problem med flera möjliga tillstånd eller hög dimensionalitet; iv) få konkreta lösningar till matematiska modeller med hjälp av numeriska metoder med dator och Matlab; v) arbeta i grupp och skriva en vetenskaplig rapport. vi) att söka vetenskaplig information

Innehåll

Generellt om matematisk modellering; dimensionsanalys, flera exempel på matematisk modellering i fysik, biologi, kemi. Kvalitativ teori för ordinära differentialekvationer:fasporträtt, stabilitet, bifurkationer, periodiska lösningar, asymptotiska metoder, PDE modeller, Stokastiska modeller. Ett matematiskt modelleringsprojekt. Metoder för att finna vetenskaplig information.

Organisation

Undervisningen består av 2 föreläsningar med övningar per vecka, 2 obligatoriska hemläxor och ett stort modelleringsprojekt som görs i grupper av 2-3 personer.
En gång per vecka skall arbetsgrupper träffas med kursledare.
Under en del av sista vecka kommer grupper att göra 30 minuters presentationer av sina färdiga projekt till alla andra.Litteratur

Arrowsmith D.K. , Place C.M.: Ordinary Differential Equations. A Qualitative Approach with Applications. Chapmann and Hall. (1982). Nayfeh A.H. Introduction to Asymptotic Methods. Wiley Interscience Publication . 1981 Tyson J. et. all. Computational Cell Biology. Springer. 2002. Boken innehåller flera exempel med matematiska modeller i cellbiologi. Gillespie. D.T. A General Method for Numerical simulating the stochastic time evolution of coupled chemical reactions. J.Comp. Phys. 22, 403-434, (1976)

Examination

Examination består av en skriftlig tenta och av ett modelleringsprojekt.Sammanfattat poäng för kursen bygges i 60% av poäng för projektet och 40% av poäng för tentan.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.