Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MVE140 - Foundations of probability theory
 
Kursplanen fastställd 2010-02-26 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPENM
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Matematik
Institution: 11 - MATEMATISKA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: X

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Tentamen 7,5hp Betygskala: TH   7,5hp   21 Dec 2012 fm V,  Kontakta examinator

I program

MPENM ENGINEERING MATHEMATICS AND COMPUTATIONAL SCIENCE, MSC PROGR, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Professor  Sergey Zuyev  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

The student is supposed to have completed a course comprising a substantial part of basic probability theory.

Syfte

To provide the students experiences of the strength of probability theory and its applications.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- have experienced the width of probability theory and its
applications,
- have an advanced understanding of dependence and
conditioning,
- a solid competence of carrying out probability calculations,
often including use of transforms,
- have appreciated the role played by measures and Lebesgue
integration in advanced probability theory.

Innehåll

Probability theory is a rich and varied area of mathematics, with many applications; modern statistics is based on this theory. The purpose of this course is to study its foundations.
Key words and phrases are: basics, moments, independence and conditioning, the strong law of large numbers, tansforms and the central limit theorem, random walk and the Markov property.

Organisation

The course comprises lectures, and classes with exercises and discussions.

Litteratur

See separate list.

Examination

The assessment is mainly based on a written final examination.
There may also be compulsory home assignments.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.