Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TDA361 - Computer graphics
 
Kursplanen fastställd 2012-02-23 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPIDE
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Datateknik, Informationsteknik
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: D

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   20 Dec 2012 em H,  02 Apr 2013 fm V
0207 Laboration 0,0 hp Betygskala: UG   0,0 hp    

I program

TKDAT DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
MPIDE INTERACTION DESIGN AND TECHNOLOGIES, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)
MPIDE INTERACTION DESIGN AND TECHNOLOGIES, MSC PROGR, Årskurs 1 (valbar)

Examinator:

Professor  Ulf Assarsson


Ersätter

TDA360   Datorgrafik

Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/e3dab212-583c-461d-a5fa-c03b47c45199


  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

The requirement for the course is to have successfully completed an education comparable with a bachelor degree within Computer Science or equivalent. Specifically, a course in linear algebra is required.

Syfte

The course aims to give a good knowledge of how computer graphics are implemented.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Describe the fundamental algorithms and processes used to create computer graphics in 3D-games and movies.
Utilize the functionality of dedicated hardware support for graphics through programming interfaces.
Implement efficient algorithms to generate 2-dimensional images from 3-dimensional models.
Implement algorithms to generate real-time renderings and photo realistic renderings.

Innehåll

The course provides knowledge of the principles used to create images through computer algorithms. The primary focus is on real-time rendering and photo realistic rendering.

The first part of the course covers real-time rendering, and techniques for e.g. illumination, special effects, shadows and reflections will be studied. Design of graphics hardware and speedup algorithms will also be treated.

The second part focuses on generating photo-realistic images and includes studying of ray tracing and global illumination. In addition, the corresponding mathematics will be revealed.

Organisation

The course is organized into lectures and exercises. The exercises focus on implementing 3D graphics algorithms using C, C++ or possibly Java.

Litteratur

See separate literature list.

Examination

The course is graded by an individual written exam.
Passing marks for exercises are also required to pass.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.