Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK240 - Production logistics
 
Kursplanen fastställd 2011-02-22 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPPEN
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Industriell ekonomi, Maskinteknik
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: B

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   21 Dec 2012 em M,  06 Apr 2013 em V,  27 Aug 2013 em V

I program

MPPEN PRODUCTION ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)
MPPEN PRODUCTION ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPQOM QUALITY AND OPERATIONS MANAGEMENT, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)
MPSYS SYSTEMS, CONTROL AND MECHATRONICS, MSC PROGR, Årskurs 1 (valbar)
MPMEI MANAGEMENT AND ECONOMICS OF INNOVATION, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Professor  Mats Johansson


Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/8446a5ff-76f4-4812-99c4-fd28bdd3dab0


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Open to all students in the master programs in Production Engineering, and Quality and Operations Management, and for students from the programs Industrial Engineering, Mechanical Engineering, and Automation. Other students should have passed a course in logistics, operations management or similar

Syfte

The course in Production logistics takes departure form the manufacturing planning and control (MPC) system. The focus is on tactical and short term materials, priority and capacity planning, starting from the sales and operation planning process, via master production scheduling and the rough cut capacity planning, the detailed materials and capacity planning to the production activity control. At shop floor level, concepts such as kanban and OPT are included. This leads to the physical materials flow process, its activities and efficiency of in-plant materials flow processes. Related parts of management information systems and production databases are included. The aim is then to understand the role of MPC in the manufacturing system, chose methods and techniques at the different planning levels, master selected methods and techniques, and apply these in common manufacturing environments

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- use existing methods and models for Manufacturing Planning and Control (MPC),
- describe the characteristics of existing software support for MPC,
- explain how different planning environments affect the MPC conditions,
- interpret the role of MPC in business and supply chain strategies,
- specify and configure planning and control systems for specific manufacturing functions and environments,
- appraise the MPC relation to common production and materials flow activities,
- analyze efficiency of in-plant material flows and describe the principles of achieving efficiency in such systems,
- assess the performance impact of how MPC systems are used in practice.

Innehåll

- Manufacturing planning structures, perspectives and environments
- Sales and operations planning
- Forecasting and Customer order management
- Master production scheduling
- Materials planning
- Capacity planning
- Production activity control (Shop Floor Planning)
- Supplier and supply system issues
- Information systems in MPC
- MPC in relation to manufacturing and materials flow processes.

Organisation

The course is organized in several types of activities:
1. Lectures and seminars, providing the theoretical understanding
2. Exercises, aiming at practicing MPC techniques
3. Case studies, connecting related sub-systems
4. Guest lectures, giving insights of industrial applications and current issues.

Litteratur

A standard textbook in Manufacturing Planning and Control, together with selected papers and book chapters as complement, e.g. concerning materials flow activities and information systems.

Examination

Final written exam.
Attendance at guest lectures, company visits and other mandatory activities.
Case reports.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.