Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK225 - Teknik och samhälle
 
Kursplanen fastställd 2012-02-24 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKIEK
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Kurstillfälle 1


Undervisningsspråk: Engelska
Blockschema: LA

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Projekt 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

MTS Människa - teknik - samhälle, Årskurs 1 

Examinator:

Docent  Ann-Sofie Axelsson
Bitr professor  Erik BohlinKurstillfälle 2


Undervisningsspråk: Engelska
Blockschema: LA

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Projekt 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

MTS Människa - teknik - samhälle, Årskurs 1 
TKDAT DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKELT ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR - Allmän inriktning, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)

Examinator:

Docent  Ann-Sofie Axelsson
Bitr professor  Erik BohlinKurstillfälle 3


Undervisningsspråk: Engelska
Blockschema: LA

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Projekt 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

MTS Människa - teknik - samhälle, Årskurs 1 
TKMAS MASKINTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKELT ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR - Allmän inriktning, Årskurs 3 (valbar)

Examinator:

Docent  Ann-Sofie Axelsson
Bitr professor  Erik BohlinKurstillfälle 4


Undervisningsspråk: Engelska
Blockschema: LA

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Projekt 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

MTS Människa - teknik - samhälle, Årskurs 1 
TKDAT DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKELT ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR - Allmän inriktning, Årskurs 3 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Docent  Ann-Sofie Axelsson
Bitr professor  Erik BohlinKursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/231e6803-0247-495c-a481-9af922abfe7b

Tema:

MTS 7,5 hp


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Syfte

Kursen syfte är att uppnå öka förståelsen för teknikens samspel med samhället,särskilt olika former av statliga och institutionella roller för företagande, industriell omvandling, teknikanvändning och utveckling.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Identifiera, analysera och problematisera institutioners roll för industriell utveckling, företagsstrategi, teknikanvändning and technology use
- Tillämpa begrepp som reglering, politik, institutioner och innovation på individers, företags och samhälles teknikanvändning och utveckling.
- Studenten ska även kunna sätta begreppen i relation till sin framtida roll som ingenjör.

Innehåll

Kursen är en översiktskurs där teknikutveckling, teknikanvändning och teknikbeslut problematiseras utifrån teorier från bl.a. följande områden: framtidsforskning, informationssamhället, reglering, politik, strategi, etik och globalisering

Organisation

Föreläsningar och seminarier.

Litteratur

Se kurshemsida för aktuell information.

Examination

En uppsats i grupp baserad på ett projektarbete, inlämningsuppgifter samt en individuell hemtentamen. Betyg: U, 3, 4, 5.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.