Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK360 - International business relationships
 
Kursplanen fastställd 2012-02-24 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPSCM
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: D

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0110 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   29 Maj 2013 em V,  26 Aug 2013 fm M

I program

MPQOM QUALITY AND OPERATIONS MANAGEMENT, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)
MPSCM SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)
MPSCM SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, MSC PROGR, Årskurs 1 (valbar)
MPBDP ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS DESIGN, MSC PROGR, Årskurs 1 (valbar)
MPMEI MANAGEMENT AND ECONOMICS OF INNOVATION, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)
MPMEI MANAGEMENT AND ECONOMICS OF INNOVATION, MSC PROGR, Årskurs 1 (valbar)

Examinator:

Bitr professor  Kajsa HulthénBehörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Course TEK260 or IMA044 or equivalent


 

Syfte

The course aims at providing students with an understanding of business relationships and their nature, as well as what they permit and preclude. The course takes an international perspective on business relationships and focuses on customer as well as supplier relationships.


 

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Describe and analyse central features of business relationships with a focus on international aspects

 • Describe and analyse business relationships as parts of global networks

 • Formulate and evaluate global marketing and supply strategies

 • Illustrate the challenges faced by firms when involved in international business relatiohsips

 •  

  Innehåll

  The course focuses on international business relationships from different perspectives. The focus will be on a dyadic level (i.e. the relationship between two companies) but their situation in the network and how they are affected by the other business enterprises therein will also be a strong focus in the course. The course helps students to recognize that planning, whether on the marketing or on the purchasing side of any business, is not a straightforward process that can be undertaken without consideration of what important counterparts are doing.

  Organisation

  The course is based on a combination of lectures, group work, seminars, and individual work. There will be a strong discursive element to each class and students are expected to participate actively.

  Litteratur

  To be announced later

  Examination

  Written exam and assignment.


  Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.