Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
CTE031 - Teknikhistoria
 
Kursplanen fastställd 2011-02-24 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKIEK
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Svenska
Blockschema: LA

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0105 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   Kontakta examinator,  Kontakta examinator

I program

MTS Människa - teknik - samhälle, Årskurs 1 
TKMAS MASKINTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKDAT DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKELT ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR - Allmän inriktning, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Professor  Bengt Berglund


Ersätter

CTE030   Teknikhistoria

Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/b44dc916-ccbf-4e94-b93f-55e868e9e34b

Tema:

MTS 7,5 hp


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Syfte

Kursen syftar till att ge kunskap om vad som varit karakteristiskt i den tekniska och industriella ut-vecklingen samt att ge en introduktion till den moderna forskningen inom ämnet. Tyngdpunkten i kursen är förlagd till perioden 1750-2000.

Kursen vänder sig till teknologer och forskar-studerande vid samtliga sektioner på Chalmers som vill fördjupa sin förståelse av samspelet mellan å ena sidan teknik och å andra sidan social, politisk och ekonomisk förändring.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- förstå av samspelet mellan å ena sidan teknik och å andra sidan social, politisk och ekonomisk förändring.

Innehåll

Kursen skall ge en historisk översikt där samspelet mellan teknik och samhälle skildras. Exempel på teman som kommer behandlas är:
- bakgrunden till och innebörden av det industriella genombrottet
- framväxten av nya infrastruktursysten under 1800- och 1900-talen
- informationsrevolutionens betydelse
- överföring och adaption av teknik

Organisation

Föreläsningar och seminarier

Litteratur

Se kurshemsida

Examination

Hemtentamen. Betyg: U, 3, 4, 5.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.