Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
IAR061 - Product development management
 
Kursplanen fastställd 2008-02-20 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPPDE
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Industriell ekonomi, Maskinteknik, Teknisk design
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION

Endast för programstudenter
Undervisningsspråk: Engelska
Blockschema: A
Max antal deltagare: 50

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   22 Okt 2012 em M,  14 Jan 2013 em V,  20 Aug 2013 em V

I program

MPPDE PRODUCT DEVELOPMENT, MSC PROGR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Docent  Lars Trygg


Ersätter

IAR060   Integrerad produktutveckling och projektledning

Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/00000000-0000-0000-0000-0000756802C8


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Only students who are admitted to the Product development program are qualified to take the course.

Syfte

The main aim of the course is to highlight key prerequisites for an effective and efficient industrial product development activity.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

The goal and learning outcome is an understanding about important strategic considerations and how organizational issues, development processes, and methods and tools can lead to effectiveness and efficiency. The course will also focus on project management issues with a special attention to cross-functional teams as organizational form

Innehåll

R&D strategy
R&D sourcing
Product platform management
Technology Roadmapping
Project portfolio management
Product development processes
Organization of product development
Project management
Cross-functional teams
Product development methods and tools

Organisation

The basic pedagogical philosophy is to foster understanding of the subjects taught. This means that formal lecturing will be kept to a minimum. Instead students will; work with information gathering regarding contemporary practical issues, read and discuss relevant literature, work with hands on tools, and conduct a development game.
The course consists of lecturers, literature reviews, workshops and a team work. The purpose of the lectures is to present and discuss the central issues in the literature and to support students in developing an understanding of these issues. The lectures will not cover all details in the literature. Instead, the lectures build on the premise that the student has read and reflected upon the relevant chapters before the lecture. The aim of the literature reviews is to discuss and elaborate on the content of the literature. The workshops will give hands on experiences with respect to central topics/tools covered by the course. The teamwork, finally, will focus a contemporary and relevant topic not covered by the literature in the course.

Litteratur

The course will primarily cover Wheelwright, Steven C. & Clark, Kim B (1992), Revolutionizing Product Development. However, selected additional readings will be handed out through out the course.

Examination

The examination of the course is made up of two parts, as follows:
- Written exam
- Topic report - the reports will be graded Passed/Failed..
To pass the course a pass grade is needed on both parts, i.e. more then 20 points on the written exam (50 points max) and a passed graded topic report. Finally, attendance on mandatory exercises is needed to pass the course and these are:
- The guest lecture on Project management
- Presentation of the Topic reports


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.