Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
PPU080 - Advanced computer aided design
 
Kursplanen fastställd 2012-02-19 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPPDE
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Maskinteknik, Teknisk design
Institution: 44 - PRODUKT- OCH PRODUKTIONSUTVECKLING


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: D
Max antal deltagare: 90

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   25 Okt 2012 em V,  17 Jan 2013 em M,  26 Aug 2013 em M

I program

MPPDE PRODUCT DEVELOPMENT, MSC PROGR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Docent  Lars Lindkvist


Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/00000000-0000-0000-0000-000036C4E585


  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Knowledge comparable to years 1-3 on the Mechanical, Automation & Mechatronics or Industrial Design Engineering programs, including basic 3D CAD skills.

Syfte

The course Advanced Computer Aided Design aims to provide an overview of the area IT support for product geometry development with focus on the use of CAD and CAT (Computer Aided Tolerancing) systems.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

After the course the students shall be able to

* Evaluate the need for and potential of using IT support for the geometry process
* Create parameterized, rule-based solid models of parts and assemblies
* Describe the functionality of CAD and CAT systems
* Describe fundamental mathematical and computer science methods used in modern CAD systems
* Describe fundamental mathematical methods used in modern CAT systems
* Use CAD, CAT and PDM systems as tools in an integrated product development processes
* Adapt CAD, CAT and PDM systems to solve a specific task in cooperation with other enterprise IT systems
* Describe important trends in the area of IT support for geometry development

Innehåll

The course contents cover six basic components of a geometry modelling system:
* The industrial need for IT support for product geometry development
* Theories and systems for geometry modelling
* Theories and systems for Computer Aided Tolerancing (CAT) systems
* Methods for modelling geometry-related processes and information
* Methods and systems for Product Lifecycle Management (PLM)
* Methods and systems for geometry data communication

Organisation

The course is organized around a series of lectures and a project work. The project work is a large part of the course where the student will train their skills on using CAD and CAT software for geometry development, and a PDM system for product data management.

Litteratur

To be decided

Examination

Written exam, project work demonstration and report. The final grade will be based on 50% of the result on the written exam and 50% on the grade for the project.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.