Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TMA462 - Waveletanalys
 
Kursplanen fastställd 2012-02-22 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPENM
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Matematik
Institution: 11 - MATEMATISKA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: X

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0101 Tentamen 7,5hp Betygskala: TH   7,5hp   20 Dec 2012 em V,  04 Apr 2013 fm V,  20 Aug 2013 fm V

I program

MPENM ENGINEERING MATHEMATICS AND COMPUTATIONAL SCIENCE, MSC PROGR, Årskurs 1 (valbar)

Examinator:

Bitr professor  Mohammad Asadzadeh  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande fourieranalys.

Syfte

Fourieranalys (frekvensanalys) är ett oundgängligt verktyg i deterministisk och statistisk signalbehandling (och i teorin för partiella differentialekvationer). Numera används s k wavelettransform i stor utsträckning som komplement till traditionell Fouriertransform. Kursens syfte är dels att beskriva hur dessa transformer används praktiskt vid t ex "sampling" av signaler, i antennteori, i geometrisk optik, i datortomografi och i sannolikhetsteori samt dels de "snabba" transformer som numera utförs av datorer i detta sammanhang.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- understand the relevant terminology, so as to be able to read reports and research papers on applied Fourier analysis, - give definitions of the different transforms treated in the course, and state the conditions for their applicability, - apply Fourier transform methods in different areas of mathematics - write simple computer implementations (e.g. for Matlab) of transforms, and use them for signal processing.

Innehåll

The course deals with the Fourier transform and some related transforms, such as wavelet transforms, Hankel and Radon transforms, discrete transforms and fast evaluation of transforms. In particular issues concerning discretization (sampling, for example) and the application to signal and image processing are treated. Generalized functions (distributions) and other fundamental mathematical tools for Fourier analysis are also treated.

Litteratur

See the course web page

Examination

Skriftlig tentamen samt inlämningsuppgifter delvis baserade på datorberäkningar.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.