Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TMA265 - Numerisk linjär algebra
 
Kursplanen fastställd 2010-02-26 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPENM
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Matematik
Institution: 11 - MATEMATISKA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: X

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0101 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   Kontakta examinator,  17 Jan 2013 fm V

I program

TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
MPENM ENGINEERING MATHEMATICS AND COMPUTATIONAL SCIENCE, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Docent  Ivar Gustafsson  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Basic knowledge of numerical analysis and linear algebra.

Syfte

To give the students knowledge and skill in using algorithms and numerical software for linear algebra problems.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- use numerical linear algebra as building bricks in computation
- make a linear algebra model of a problem from the physical reallity
- derive and use the numerical tecniques needed for a professional solution of a given linear algebra problem
- use computer algorithms, programs and software packages to compute solutions to current problems
- critically analyze anf give advice regarding different choices of models, algorithms, and software with respect to efficience and reliability
- critically analyze the accuracy of the obtained numerical result and to present it in a visualized way.

Innehåll

Numerical linear algebra problems arise in many different fields of science like solid mechanics, electrical networks, signal analysis and optimisation. In this course we study basic linear algebra concepts like matrix algebra, vector- and matrix norms, error analysis and condition numbers. For solving linear systems of equations we consider Gaussian elimination with different pivoting strategies. For least-squares problems we study QR-factorisation and singular value decomposition. The metods for eigenvalue problems are based on transformation techniques for symmetric and nonsymmetric matrices.
We discuss the numerical algorithms with respect to computing time and memory requirements. By homework assignments and project work the students get experiences in implementation and evaluation of numerical algorithms for linear algebra problems.

Organisation

Lectures, supervising of hand-ins and computer exercises

Litteratur

Applied Numerical Linear Algebra, James W. Demmel, SIAM 1997, kapitel 1-5

Examination

Experimental and homework assignments(hand-ins) and written examination.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.