Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
EEM076 - Elektriska kretsar och fält
 
Kursplanen fastställd 2012-02-18 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKDAT
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Elektroteknik
Institution: 32 - ELEKTROTEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska
Blockschema: LA

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0105 Tentamen 6,0 hp Betygskala: TH   6,0 hp   03 Jun 2013 em V,  15 Jan 2013 fm M,  29 Aug 2013 fm M
0205 Laboration 1,5 hp Betygskala: UG   1,5 hp    

I program

TKDAT DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Univ lektor  Ants Silberberg


Ersätter

EEM075   Elektriska kretsar och fält

Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/256f2e06-6404-4cf8-bf48-9d29a09709ea


  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Matematisk analys i en variabel. Differentialekvationer. Komplexa tal. Linjär algebra.

Syfte

Kursen skall ge kunskaper i grundläggande metoder för analys av analoga elektriska kretsar.
Här ingår även kännedom om egenskaper hos vanliga passiva kretselement, källor samt dioder och operationsförstärkare.
Även en bakgrund till olika kretselements egenskaper baserade på elektromagnetiska fält ges.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • analysera enklare passiva linjära elektriska kretsar samt kretsar som innehåller operationsförstärkare
 • använda beräkningsmetoder för likström och stationär växelström i elektriska kretsar för beräkning av ström spänning och effektutveckling
 • använda ett datorbaserat verktyg för att analysera enklare elektriska kretsar

 • utföra grundläggande fältberäkningar utifrån enkla geometrier
 • Innehåll

  Elektriska kretsar. Kretselement. Ohms lag. Kirchhoffs lagar. Effekt och energi. Beräkningsmetoder för elektriska nät. Likström och stationära växelströmskretsar. Transienta förlopp. Frekvensegenskaper och Bodediagram.
  Operationsförstärkare. Elektromagnetiska fält med tillämpning på transformatorer och ledningar.
  Laborationer innefattande handberäkningar, dator simuleringar, byggnation och verifiering genom praktiska mätningar.

  Organisation

  Föreläsningar, demonstrationsräkning, räknestuga, laborationer, inlämningsuppgifter.

  Litteratur

  Kursbok: Se kurshemsida

  Examination

  Följande moment skall vara godkända:
  • Skriftlig tentamen
  • Laborationsuppgifter


  Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.