Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
LMT834 - Termodynamik och strömningslära
 
Kursplanen fastställd 2012-02-22 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIMAL
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Maskinteknik
Institution: 42 - TILLÄMPAD MEKANIK


Undervisningsspråk: Svenska
Blockschema: LA

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0101 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   14 Mar 2013 fm L,  17 Jan 2013 em L,  26 Aug 2013 fm L

I program

TIMAL MASKININGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)
TIEPL EKONOMI OCH PRODUKTIONSTEKNIK, Årskurs 2 (obligatorisk)

Examinator:

Univ lektor  Karin Munch


Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/20cb2b05-c72e-453a-855c-3bfbc9a4e728


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Kurserna Algebra (7,5 hp) och Matematisk analys (7,5 hp) eller motsvarande kunskaper.

Syfte

Avsikten med kursen är att ge studenterna tillräckligt goda kunskaper i termodynamik och strömningslära, för att på ett ingenjörsmässigt sätt kunna tillämpa detta i samband med problemlösning inom drift- underhåll-, produktions- och konstruktionsteknik.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


  • definiera och ha grundlig förståelse för termodynamiska grundbegrepp,

  • ingående förklara termodynamikens huvudsatser och tillämpa den första på olika typer av system inklusive sådana som innefattar växelverkan mellan värme och arbete,

  • beskriva termodynamikens huvudsatser i relation till en hållbar energianvändning,

  • beskriva och tillämpa enkla tillståndsekvationer samt verkliga mediers och ideala gasers egenskaper,

  • förklara och bestämma enkla tillståndsändringar och ideala cirkelprocesser såsom värmemotorn och Carnotprocessen,

  • beskriva och använda hydrostatik för inkompressibla fluider,

  • ingående förklara och tillämpa grundläggande stömningsekvationer såsom kontinuitetsekvationen, Bernoullis ekvationer och impulssatsen,

  • redogöra för funktionen av olika utrustningar för mängdmätning och utvärdera mätningar,

  • beskriva och förklara laminär och turbulent strömning, centrala aspekter på rörströmning och strömning kring kroppar.

Innehåll

Termodynamikavsnittet behandlar termodynamikens huvudsatser och dess konsekvenser för olika system. Den behandlar vidare tillståndsändringar och cirkelprocesser tillämpat på ideala gaser och i vissa fall verkliga medier. Strömningsdelen innefattar grundläggande ekvationer såsom
kontinuitetsekvationen och Bernoullis ekvationer. Den tar upp olika metoder för tryck och mängdmätning, likformighetslagar, laminär och turbulent strömning och omströmmade kroppar.

Organisation

Undervisningen består av föreläsningar, räkneövningar med demonstrationsräkning och självverksamhet samt laboration inom strömningsområdet.

Litteratur

Cengel /Turner, Fundamentals of Thermal-Fluid Sciences, Mc Graw Hill
Förlaget kommer med nya upplagor ungefär var tredje år. I kursen kommer den senaste upplagan att användas.

Examination

Skriftlig tentamen med betygskala 3, 4 och 5. För slutbetyg krävs godkänd tentamen och godkänd laboration. I kursen ges också en frivillig dugga, som kan ge bonuspoäng till tentamen.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.