Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
LMA017 - Matematisk analys i flera variabler
 
Kursplanen fastställd 2009-02-23 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIMAL
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Matematik
Institution: 11 - MATEMATISKA VETENSKAPER

Kurstillfället är platsbegränsat. Kontakta studentcentrum om du inte själv kan lägga till kursen i ditt val.
Undervisningsspråk: Svenska
Blockschema: LA

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0101 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   27 Okt 2012 fm L,  19 Jan 2013 fm L,  22 Aug 2013 fm L

I program

TIMEL MEKATRONIKINGENJÖR - Allmän inriktning, Årskurs 3 (valbar)
TIMEL MEKATRONIKINGENJÖR - COOP-utbildning, Årskurs 4 (valbar)
TIDSL DESIGNINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
TIELL ELEKTROINGENJÖR - elkraftsteknik, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
TIELL ELEKTROINGENJÖR - Allmän inriktning, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
TIEPL EKONOMI OCH PRODUKTIONSTEKNIK, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
TIMAL MASKININGENJÖR - konstruktion, Årskurs 2 (obligatorisk)
TIMAL MASKININGENJÖR - teknisk utveckling, Årskurs 3 (valbar)
TIMAL MASKININGENJÖR - produktion, Årskurs 3 (valbar)

Examinator:

Univ lektor  Lars Westerlund


Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/0d729a4d-b88e-436b-8576-d6c9d8f27a14


  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen Matematisk analys (7,5 hp) eller motsvarande kunskaper.

Syfte

Kursen skall ge kunskaper i flervariabelanalys. Kursen skall dessutom skapa förutsättningar för matematisk behandling av tekniska problem i yrkesutövandet samt ge grundläggande kunskaper för fortsatta studier.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter genomgången kurs ska studenten
- Vara väl förtrogen med de elementära funktionerna i flera variabler.
- Ha god kunskap om de grundläggande beräkningsreglerna för derivator och integraler i flera variabler.
- Kunna beräkna extremvärden för ytor i rummet.
- Kunna göra area- och volym- och tyngdpunktsberäkningar.
- Kunna de vanligaste lösningsmetoderna för partiella differentialekvationer.
- Ha viss förtrogenhet med vektorfält och flödesberäkningar.

Innehåll

Differentialgeometri: kurvor på parameterform, tangentvektor, polära koordinater, båglängd, krökning. Funktioner av flera variabler: partiell derivata, gradient, riktningsderivata, extremvärdesproblem, Taylors formel, dubbel- och trippelintegraler, tyngdpunkt, kurvintegraler, Greens formel, ytintegraler. Vektorfält, Stokes och Gauss satser med tillämpningar. Partiella differentialekvationer.

Litteratur

Lars Westerlund, Matematisk analys i flera variabler

Examination

Kunskapskontrollen sker genom skriftliga tentamen.  Betygsskala 3,4,5.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.