Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MPP020 - Computer aided modeling, advanced course
 
Kursplanen fastställd 2011-02-22 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPDES
7,5 Poäng
Betygskala: UG - Underkänd, Godkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Teknisk design
Institution: 44 - PRODUKT- OCH PRODUKTIONSUTVECKLING


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: X
Max antal deltagare: 32

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0102 Inlämningsuppgift 7,5 hp Betygskala: UG   7,5 hp    

I program

MPDES INDUSTRIAL DESIGN ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Tekniklektor  Håkan AlmiusBehörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

MPP067 Datorstödd modellering/Computer aided modeling or PPU010 Computer aided industrial design (CAID) or equal

Syfte

This course will give the students a deepened knowledge and build upon their existing competence in modelling and visualization in 3D CAD - systems.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

This course aims to give:

  • Advanced knowledge in modeling and visualization in CAID systems like StudioTools (Alias).

  • Advanced knowledge in preparing a file for rendering.

  • Knowledge in animation of 3D-models.

  • Knowledge in data transfer between CAD-systems.

  • Knowledge and training in advanced technical surfaces (Class A surfaces)

  • Knowledge in data transfer between CAD-systems.

Innehåll

The course is administrated in 3 different projects. You will be working with photorealistic renderings and visualization, realtime presentation and animation.
The last project will be about technical surfacemodeling, to be able to create high quality surfaces and prepare to export the geometry to other CAD-systems

Organisation

This course will be based on partly scheduled, supervised tutoring and practical exercises linked to other courses. Theory and practical exercises will be mixed.

Litteratur

Will be selected at start of the course.

Examination

An active participation in class in addition to concluded and reported projects, specified in the course and a small exam.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.