Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
DAT076 - Web-applikationer
 
Kursplanen fastställd 2012-02-21 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIDAL
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Datateknik, Informationsteknik
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska
Blockschema: C

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0111 Inlämningsuppgift 1,5 hp Betygskala: UG   1,5 hp    
0211 Projekt 6,0 hp Betygskala: TH   6,0 hp    

I program

TKDAT DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TIDAL DATAINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Univ adjunkt  Joachim von Hacht


Ersätter

DAT075   Distribuerade applikationer

Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/ed999d89-9335-4685-b9c9-354adaad4312


  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

- Minst 7,5 hp Java.
- Grundläggande kunskaper i OOA/D och UML.
- Grundläggande kunskaper om datastrukturer.
- Grundläggande kunskaper i datakommunikation.
- Grundläggande kunskaper i databaser rekommenderas
Lämpliga kurser är DAT050, DAT055, LET375, LEU061,TDA357.

Syfte

Kursen ger en praktiskt introduktion till design och utveckling av web-baserade applikationer, exempelvis e-handelsportaler.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Behärska de presenterade teknikerna i tillräcklig grad för att kunna designa, implementera och driftsätta en enklare web-applikation.


Var medveten om och kunna söka efter information i för området viktiga standarder

Innehåll

Kursen presenterar ett antal tekniker som används vid utveckling av
web-applikationer samt vilken roll respektive spelar och hur de samverkar. Kursen ger en god inblick i hur moderna web-applikationer är konstruerade. Designproblem som förknippas med web-applikationer t.ex. sessionshantering, navigering, m.fl. avhandlas. Informationssökning i manualer, specifikationer m.m. ingår som en betydande del av kursen. Kursen innehåller en stor del praktisk arbete i avancerade utvecklingsmiljöer och server-miljöer. Problem med felsökning, konfigurering, driftsättning och exekvering av web-applikationer ingår som en viktig del i kursen. Övergripande innehåll:

  • Översikt: Standards, plattformar, ramverk, arkitektur, design, m.m.

  • Grundläggande om XML-tekniker (XML, XML Namespaces, m.fl.).

  • Tekniker för klientsidan (HTML, CSS, JavaScript, AJAX, m.fl.)

  • Tekniker för serversidan (Java Servlet API, Java Server Faces, WebServices, REST)

  • Persistens: Object-relational-mapping (ORM), Java Persistence API

  • Introduktion till enterprise applikationer: Java Enterprise Beans

Organisation

Kursen ges i form av föreläsningar, datorövningar (inlämningsuppgifter) och ett avslutande projekt. Under föreläsningarna presenteras ett antal tekniker vilka studenterna sedan praktisk får tillämpa under övningarna. Slutligen ger projektet studenterna en förståelse för hur de olika teknikerna kombineras för att skapa en web-applikation. Projektet görs i grupper om 4 studenter.

Litteratur

Litteratur meddelas vid kursstart.

Examination

Godkända inlämningsuppgifter och projekt. Betyg: U-5


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.