Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
PPU090 - Industrial design engineering: theory and methodology
 
Kursplanen fastställd 2012-02-15 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPDES
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Teknisk design
Institution: 44 - PRODUKT- OCH PRODUKTIONSUTVECKLING


Undervisningsspråk: Engelska
Blockschema: C

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Inlämningsuppgift 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

MPDES INDUSTRIAL DESIGN ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Professor  MariAnne Karlsson


Tema:

MTS 5,0 hp


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Syfte

The aim of the course is that the student should develop further knowledge of the theories, processes and methods that characterize product development work.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


- describe and discuss the opportunities and barriers associated with cross-cultural and cross-disciplinary product development work;
- describe, discuss the similarities and differences between the processes, methods and tools that characterize industrial design, design engineering and human factors design respectively and analyse the consequences for product development and design;
- describe and reflect upon state-of-the-art in product development research, in terms of topics as well as research methods;
- describe the differences between research for, on and through design and apply the categorisation to descriptions of research work;
- describe a model/theory of the student's own choice and draw conclusions as to its relevance for product development and design work;

Innehåll

The content of the course encompasses the following topics:
- processes, staffing, methods and tools;
- cross-disciplinary product development;
- cross-cultural product development;
- research traditions and state-of-the-art;
- research on, for and by design;
- theories of relevance for industrial design engineering

Organisation

The course is organized as a series of lectures, seminars and exercises/assignments.

Litteratur

See course home page

Examination

Examination of the course is based on participation in seminars and the completion of exercises/written assignments. Participation in seminars will result in a Fail/Pass. Each exercise/assignment will receive a grade F(ail), 3, 4, or 5. The final grade F(ail), 3, 4 or 5 will be based on an average of the results of the individual exercises.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.