Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TME125 - Finite element simulation in design
 
Kursplanen fastställd 2010-02-24 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPPDE
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Maskinteknik, Teknisk design
Institution: 42 - TILLÄMPAD MEKANIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: A

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   17 Dec 2012 em V,  06 Apr 2013 fm V,  30 Aug 2013 em V

I program

MPSYS SYSTEMS, CONTROL AND MECHATRONICS, MSC PROGR, Årskurs 1 (valbar)
MPPDE PRODUCT DEVELOPMENT, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)
MPPDE PRODUCT DEVELOPMENT, MSC PROGR, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPDES INDUSTRIAL DESIGN ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 1 (valbar)
MPNAV NAVAL ARCHITECTURE AND OCEAN ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Professor  Thomas Abrahamsson


Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/f4453838-a0fc-48a3-9580-e73061e21a94


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Mathematics courses in linear algebra and calculus in several dimensions.

Syfte

The aim of the course is to provide the basis of the finite element method (FEM) and its use for deformation, stress and strain analysis in mechanical system design.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

1. Apply the basic theory of the finite element method as a numerical method to solve for deformations, stresses and strains in elastic structures
2. Build a finite element model from CAD data
3. Use commercial softwares for stress analysis and redesign

Innehåll

Basic theory of the finite element method (FEM) as an approximation method. The global FE-formulation including assembling elements and solving the system equations. Guidelines for choosing elements and designing element meshes. Application of the theory on a real structural component using commercial finite element software.

Organisation

The course is organized into about 16 h of lectures, 16 h of excercise classes and 38 h of computer lab. The main theory is presented in the lectures. The computer lab is dedicated to group work with the computer assignments. One assignment is on industrial size.

Litteratur

D.V. Hutton, Fundamentals of Finite Element Analysis, McGraw-Hill, 2004

Examination

Written final examination that determine the grade. Reports of the FE assignments are required for a passing grade.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.