Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK020 - Platform development and modularization management
 
Kursplanen fastställd 2012-02-24 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPQOM
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: B
Max antal deltagare: 30

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0105 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   Kontakta examinator

I program

MPPDE PRODUCT DEVELOPMENT, MSC PROGR, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPPDE PRODUCT DEVELOPMENT, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)
MPQOM QUALITY AND OPERATIONS MANAGEMENT, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Docent  Magnus PerssonBehörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Syfte

This course aims at give the student a good understanding of platform development and modularization in the manufacturing industry. Platforms and modularization are two concepts and ways to accomplish and organizing product development. These two concepts have during the last couple of years become very commonly used among large parts of the firms in the manufacturing industry. Hence, the importance of this course, to increase students awareness and meaning of the two concepts. The two concepts and strategies will be explained and discusses from three different perspective all of equal importance when implementing a platform and/or modularization strategy. The three perspectives that will be used are product, organization and product development process. When having completed the course the student should have developed his/her knowledge about how platform development and modularization should be managed in order to develop new products and a large variety of different products in a more efficient way

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Understand the meaning of platform development and modularization.

- Explain the benefits of implementing these two strategies in a company.

- Explain, and use, different concepts, models and tools that can be used to analyze a manufacturing company's product assortment, R&D organization and product development process.

- Give suggestions about how a specific company should implement and further develop a platform and modularization strategy.

Innehåll

The course runs over eight weeks. During the first weeks there will be a number of lectures (as well as guest lecturers) giving an overview of the course, presenting some basic facts about platform development and modularization. The following weeks center on writing a topic report. A work that will be done in groups of five to six students. Each group has to hand-in a topic report of approximately 15-20 pages. In the course there will also be literature seminars aiming to discuss articles from different scientific journals.

Organisation

Magnus Persson, Senior lecturer, Division of Operations Management (examiner and lecturer).

Litteratur

Various articles and book chapters.

Examination

The examination in this course will be based on three different things. These are a topic report, active participation in literature seminars, and a reflection concerning learning from the guest lectures. The topic report counts for 50% of the total grading, and the literature seminars counts for 40%. 10% of the grading is based on the individual reflection concerning learning from the guest lectures. Grades follow the Swedish standard of not passed, 3,4,5.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.