Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
EDA321 - Digitalteknik-syntes  
 
Kursplanen fastställd 2012-02-18 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKDAT
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Datateknik, Elektroteknik
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Blockschema: LA

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0105 Laboration 3,0 hp Betygskala: UG   3,0 hp    
0205 Tentamen 4,5 hp Betygskala: TH   4,5 hp   11 Mar 2013 fm M,  18 Jan 2013 fm M,  29 Aug 2013 fm M

I program

TKDAT DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (obligatorisk)
TKELT ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR - Specialisering i hållbar utveckling, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
TKELT ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR - Allmän inriktning, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TIDAL DATAINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
TIELL ELEKTROINGENJÖR - Allmän inriktning, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Docent  Ioannis Sourdis


Ersätter

EDA320   Digitalteknik - syntes

Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/47057ec7-ae75-487a-b6b1-7ba01fc31c79


  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

En grundläggande kurs i Digital- och datorteknik (t. ex.EDA215, EDA432, EDA451) eller motsvarande.

Syfte

Kursen avser att ge grundläggande kunskaper i analys, syntes och optimering av digitala kombinatoriska nät och sekvensnät. Kursen ger också en inblick i de teknologier som sådana nät implementeras med. I kursen får studenten bekanta sig med ett modernt datorbaserat konstruktionsverktyg (CAD), samt lära sig grunderna för maskinvarubeskrivande språk.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


 • Omsätta en problemformulering till teoretisk modell för digitala nät[L, I, T].

 • Tillämpa strukturerade metoder för analys och syntes av kombinatoriska nät och sekvensnät [L, H].

 • Beskriva en digital konstruktion i VHDL, utföra simulering och syntes med moderna verktyg samt utföra tester mot målteknologin [L].

 • Förstå att maskinvara arbetar parallellt och därmed kunna uttrycka samt utnyttja parallellism i VHDL [L, I].

 • Funktion, användning och begränsningar hos programmerbar logik [T].

 • Känna till grunderna för konstruktion för testning, och principerna bakom testning [T].

 • Förstå kopplingen VHDL via syntes till maskinvara [L].    Färdighet och förmåga • Realisering av kombinatoriska nät i VHDL [L, I].

 • Kunna identifiera statiska och dynamiska hasarder samt eliminera dessa [L, I, T].

 • Kunna använda målteknologierna FPGA och CPLD på ett effektivt sätt [L, T].

 • Behärska binär aritmetik såsom ”Carry look ahead”, multiplikation och BCD [L].

 • Förstå och kunna använda sekvensnät av Mealy, Moore och synkron Mealy typ [L, I, T].

 • Koda ett sekvensnät med en för målteknologin optimal kodning samt minimera antalet tillstånd [L, I, T].

 • Kunna koda sekvensnät av Mealy, Moore och synkron Mealy typ i VHDL och förstå dess tidsegenskaper [L, I, T].

 • Kunna skapa testbänkar för sina VHDL konstruktioner i VHDL [L].

 • Känna till och kunna implementera enklare asynkrona sekvensnät [L, T].

 • Kunna identifiera cykler och kapplöpningar i asynkrona sekvensnät och kunna eliminera dessa [L, I, T].

 • Minimera ett asynkront sekvensnätet, ge det en kapplöpningsfri kodning [L, I, T].

Innehåll

Kombinatoriska nät:
- Representation och förenkling av Booleska funktioner med hjälp av Karnaughdiagram.
- Algoritmer för optimering av kombinatoriska nät med såväl en enda som flera utsignaler.
- Realisering av kombinatoriska nät med grindar och med hjälp av VHDL.
- Statiska och dynamiska hasarder. Flernivålogik. Konstruktion med avkodare och multiplexrar.
- Programmerbar logik som målteknologi för kombinatoriska nät.

Sekvensnät:
- Synkrona nät. Grundläggande begrepp, formell definition, Mealy och Moore nät.
- Metoder för tillståndskodning. Algoritmer för tillståndsminimering av fullständigt specificerade sekvensnät.
- Asynkrona nät. Grundläggande begrepp. Cykler och kapplöpningar. Kapplöpningsfri tillståndskodning. Tillståndsminimering.
- Realisering av synkrona sekvensnät nät hjälp av VHDL.

-Konstruktion för testning.
-Komponentkännedom/teknologier.
-HDL för syntes.

Organisation

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, lektionsövningar och laborationer.

Litteratur

S. Brown, Z. Vranesic, Fundamentals of Digital Logic with VHDL Design,  Third Edition

Examination

Skriftlig tentamen [T], samt godkända laborationer [L] med tillhörande inlämningsuppgifter [H].
Notera att inlämningsuppgiften ingår i det som benämns "laboration" som moment i LADOK:


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.