Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
IBB135 - Project management
 
Kursplanen fastställd 2012-02-24 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPSCM
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Kurstillfälle 1


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: A
Minsta antal deltagare: 20
Max antal deltagare: 90

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0104 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   Kontakta examinator

I program

MPQOM QUALITY AND OPERATIONS MANAGEMENT, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)
MPSCM SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)
MPSES SUSTAINABLE ENERGY SYSTEMS, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)
MPDES INDUSTRIAL DESIGN ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)
MPEES EMBEDDED ELECTRONIC SYSTEM DESIGN, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)
MPEPO ELECTRIC POWER ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)
MPISC INNOVATIVE AND SUSTAINABLE CHEMICAL ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 1 (valbar)
MPISC INNOVATIVE AND SUSTAINABLE CHEMICAL ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)
MPNAV NAVAL ARCHITECTURE AND OCEAN ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Universitetslektor  Jan Wickenberg
Univ lektor  Per SvenssonKurstillfälle 2


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: B
Minsta antal deltagare: 20
Max antal deltagare: 90

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0104 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   Kontakta examinator

I program

TKDES TEKNISK DESIGN, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
MPSCM SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)
MPSES SUSTAINABLE ENERGY SYSTEMS, MSC PROGR, Årskurs 1 (valbar)
MPPDE PRODUCT DEVELOPMENT, MSC PROGR, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPDES INDUSTRIAL DESIGN ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 1 (valbar)
MPISC INNOVATIVE AND SUSTAINABLE CHEMICAL ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)
MPISC INNOVATIVE AND SUSTAINABLE CHEMICAL ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPBDP ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS DESIGN, MSC PROGR, Årskurs 1 (valbar)

Examinator:

Universitetslektor  Jan Wickenberg
Univ lektor  Per Svensson
  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Managerial Economics TEK255 or equivalent
Industrial Management TEK250 or equivalent

Syfte

The course aims to impart a knowledge of project-work, i.e. the organisation leadership and control of project activity. The course also aims to prepare the student for participating in project-related work. This will be achieved by practising skills in communication and group dynamics. It deals with issues such as general knowledge on what is meant by a project and when project organisation can/should be used, project leadership, various approaches for organisation of projects, project start-ups, project evaluation, etc. It provides insight into group interaction theory as well as skills training in the subject. The course encompasses both practical and theoretical components.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

At the end of the course students will be able to:

- Describe basic project management concepts and tools
- Apply project management theories to analyze the specific characteristics of industrial projects and based on this suggest appropriate ways to manage the projects.
- Frame, analyze and solve managerial problems in project settings using appropriate literature.
- Use literature to critically evaluate project management models.
- Structure and organize projects of a not too complicated nature.

Innehåll

The course is about managing projects. This means that the course contains general knowledge on project management and reflects such knowledge in contingences occurring when dealing with projects in technology-based firms. The following themes could be identified in the course's subject area:

- Organizing projects and organizational characteristics.
- Project leadership and learning.
- Project planning and control.

Organisation

The course has three main components: lectures, literature seminars, and a project work performed in groups. The literature seminars requires active participation and preparation. The project work in groups is an assignment to describe and analyze a real life business project.

After the lectures on basics in project management there will be a test assessing the basic knowledge on project management.
In the home exam theory and practical knowledge should be integrated and various theories reflected against each other.

Litteratur

The course literature will be decided at the start of the course.

Examination

Grades are based on the evaluation of hand-ins during the course including the project work, two written examinations (a test of book knowledge and a home exam) and participation in compulsory activities (literature seminars and project work presentations).


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.