Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
ITS070 - Nya medier: Teknik, mobilitet och samhällsförändring
 
Kursplanen fastställd 2012-02-24 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKIEK
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Svenska
Blockschema: LA

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0104 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   Kontakta examinator

I program

MTS Människa - teknik - samhälle, Årskurs 1 
TKDAT DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKELT ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR - Allmän inriktning, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)

Examinator:

Docent  Ann-Sofie Axelsson
Bitr professor  Erik Bohlin


Tema:

MTS 7,5 hp


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Syfte

Nya medier, däribland nätverksanslutna datorer och mobila system, används i allt högre grad inom en rad olika aktiviteter: arbete, handel, politiska aktiviteter, personlig kommunikation, samt underhållning. Syftet med kursen är att undersöka hur nya teknologier (använda av en eller flera användare) påverkar sociala nätverk och relationer på individ-, organisations-, och samhällsnivå.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Att utifrån ett antal grundläggande teoretiska begrepp kunna identifiera, problematisera och bygga hypoteser om nya mediers role i samhället och att vidare, uifrån dessa begrepp, kunna genomföra en kritisk analys av nya mediers roll i ett antal specifika fall, deras roll som problemlösare och problemskapare.
Studenten ska även kunna sätta nyvunna insikter i relation till sin framtida roll som ingenjör.

Innehåll

Kursen ger tillfälle till reflektion kring begreppen nya medier och samhällsförändring . Frågor som vi ställer i samband med det är: Vad betyder nya medier ? Hur skiljer sig nya medier från gamla? Vilka samhälleliga förändringar kan vi förvänta oss i kölvattnet av en ökad spridning och användning av nya medier? Kursen belyser även informationstekniken (IT) ur ett historiskt perspektiv och ser på exempel på hur IT förändrat och inte förändrat våra samhällsinstitutioner. Majoriteten av kursens föreläsningar behandlar frågor kring vilken roll IT har i samhället, hur utvecklingen och användningen av nya medier formas av det omgivande samhället och hur samhället, på olika nivåer, tar intryck och formas av tekniken.

Organisation

Föreläsningar och seminarier.

Litteratur

Se kurshemsida.

Examination

En uppsats i grupp baserad på ett mindre projektarbete samt en individuell hemtentamen. Betyg: U, 3, 4, 5.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.