Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
FSP070 - Tutoring and supervising technical communication: improving the communication of colleagues
 
Kursplanen fastställd 2012-02-24 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: SPRAK
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Institution: 60 - TILLÄMPAD INFORMATIONSTEKNOLOGI

Detta kurstillfälle är inställt
Undervisningsspråk: Engelska
Blockschema: LA
Minsta antal deltagare: 10
Max antal deltagare: 20

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0109 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   4,0 hp 3,5 hp    

I program

SPRAK Fackspråk och kommunikation, Årskurs 1 
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)

Examinator:

Docent  Magnus Gustafsson
Univ adjunkt  Carl Johan Carlsson


Tema:

MTS 7,5 hp


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Documented tertiary education in English such as FSP045; LSP502  or corresponding courses. For admission, a diagnostic test and/or an application portfolio may be required.

Syfte

The course aims to prepare participants for a professional context of working with colleagues to improve language and communication in projects that involve advanced communication of technical or scientific content.  The course also aims to establish the pedagogical tools and awareness required for effective supervision or tutoring of technical communication. The course provides the necessary background to work as a peer tutor in the open communication centre (CHOCS)

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


  • effectively tutor students' communicative projects / assignments in technology related fields/disciplines

  • supervise colleagues and staff in their professional contexts of communicating technical content and information

  • self-assess their own ability to communicate technical content effectively for multiple purposes and audiences

  • work as a peer tutor in Chalmers open communication Studio (CHOCS)

Innehåll

The course consists of four main components as the challenge of facilitating improved communication has at least two different foci within the topic of technical communication. The four components cover theory and analysis, improving one's own technical communication, tutoring practice, and finally planning and pursuing technical communication projects. Therefore, the course seminar contains a component of discussing and analysing samples of technical communication and recurring components and contexts of technical communication in general. This analysis draws on genre theory, activity theory, new rhetorics, and action learning lenses on communication. The subsequent two components provide the core of the course and focus on the participants improving their own technical communication and acquiring an ability to facilitate their peers' or colleagues' improvement of technical communication. The remaining component of the course offers a possibility for participants to define and develop a technical communications project within the scope of the course. 

Organisation

The course meets twice a week for a four-hour seminar. In the second quarter, a portion of the seminar time is used for supervising the participants' technical communications projects. Within the seminar participants are also organised in different learning teams based on discipline, direction and focus.

Litteratur

Anderson, Paul V. Technical Communication - A reader-centered approach. International student edition. Sixth Edition. (2007). Boston: Thomson-Wadsworth

Gillespie & Lerner, The Longman Guide to Peer Tutoring, Second Edition. (2008). New York: Pearson-Longman

An English learners' dictionary, like Macmillan English Dictionary for Advanced Learners (2nd edition) or Longman Exams Dictionary

Additional literature to be communicated via the course activity in pingpong

Examination

Portfolio assessment. The portfolio is compiled from the student's learning journal and the various compulsory assignments focussing on the analysis of technical communication; planning and implementing tutoring or supervision of technical communication; and the specific exploration of a more detailed study of facilitating technical communication within a defined area of academic or professional relevance. All assignments are feedbacked but only projects and the portfolio are graded fail, 3, 4, or 5.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.