Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
BOM010 - Building in society
 
Kursplanen fastställd 2009-02-23 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPDCF
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Samhällsbyggnadsteknik
Institution: 50 - BYGG- OCH MILJÖTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs
0107 Projekt 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   23 Okt 2009 em V,  11 Jan 2010 fm V,  Kontakta examinator

I program

MPDCF DESIGN AND CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT, MSC PROGR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Univ adjunkt  Sven Gunnarsson
Docent  Göran LindahlBehörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

By the end of this course you will have acquired knowledge of:
the role of stakeholders and processes related to building in society
the relationships between stakeholders in development processes in society from a construction perspective
how to actively participate in building of a sustainable society based on different roles in the construction sector
By the end of this course you will have improved your:
ability to analyze and understand what governs building in society
knowledge about how to actively contribute to the process of building in society.

Innehåll

- Social, politic, economic and environmental perspectives in and on the construction sector
- The Planning and building act, PBL
- Urban design and development
- Models of planning
- The organization of the construction sector
- The role of the client
- Culture design and construction
- Global construction, an overview

Organisation

The course consists of
- lectures, including guest speakers from industry and academia
- cases and exercises
- a group assignment

Litteratur

Will be presented on the Student Portal

Examination

Individual assignments
Project work


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.