Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TDA288 - Människa - dator interaktion
 
Kursplanen fastställd 2009-02-24 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKITE
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Datateknik, Informationsteknik
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs
0106 Tentamen 4,5hp Betygskala: TH   4,5hp   08 Mar 2010 fm M
1) Inställd
13 Jan 2010 em V,  26 Aug 2010 em M
1) Ansvarig: PA IT Beslutsdatum: 2010-01-19
0206 Inlämningsuppgift 3,0hp Betygskala: UG   3,0hp    
0306 Laboration 0,0hp Betygskala: UG   0,0hp    

I program

MPBME BIOMEDICAL ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)
TKDAT DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)
MPSYS SYSTEMS, CONTROL AND MECHATRONICS, MSC PROGR - Mechatronics specialization, Årskurs 1 (valbar)

Examinator:

Docent  Fang Chen
Bitr professor  Morten Fjeld


Ersätter

TDA286   Människa - dator interaktion TDA287   Människa - dator interaktion


  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Inga särskilda kurser ligger till grund, men allmänna datalogiska och matematiska kunskaper är nödvändiga samt vana att hantera datorer. Den som läst de obligatoriska kurserna i datalogi har uppfyllt förkunskapskravet. Kunskaper i psykologi, pedagogik, grafisk och industriell design, praktisk systemutveckling etc är av godo, men absolut inte nödvändiga.

Syfte

Människa - dator interaktion är det ämne som studerar design, utvärdering och implementation av interaktiva datorsystem. Kursens syfte är att ge deltagarna god inblick i olika metoder och ansatser till design, metoder och tillvägagångssätt vid evaluering och utvärdering av gränssnitt samt verktyg, prototypmetoder och arkitekturer för implementering av interaktiva system.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter genomgången kurs skall studenterna kunna lösa problem inom gränssnittsdesign, de har även grunder för fortsatta studier inom något specifikt designområde.

Innehåll

The course is to give the participants knowledge about basic human cognition, human mental behaviour when it comes to interact with the system, the environment, social and organization issue related the design of user interface, various user-centered methods for evaluation with or without users participation, qualitative and quantitative methods for analysis and evaluation, guidelines for interface design, among other things, prototyping, and architectures for implementation and approaches in designing interactive systems.

Organisation

Undervisningen består av föreläsningar, övningar, handledning och inlämningsuppgifter.

Litteratur

Helen Sharp, Yvonne Rogers, Jenny Preece (2007): Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction.
2nd Edition. John Wiley & Sons; 2nd Edition edition (12 Jan 2007).
ISBN-10: 0470018666 or ISBN-13: 978-0470018668.

Examination

Skriftlig eller muntlig tentamen omfattande både teori och problemfrågor. Vidare krävs att samtliga i kursen ingående uppgifter skall redovisas med godkänt resultat.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.