Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Inlagda ändringar i det publicerade utbudet 2021/2022

Läsår

Kurser

ACE035: Byggnadsmaterial
Ändring gjord på kurs:
Examination ändrad. Justerat information under examination // Beslut: 2021-12-28, PA/Examinator/UBS (inlagt: 2021-12-28)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från bmseger - Ingemar Segerholm till sasic - Angela Sasic Kalagasidis // Beslut: 2021-06-29, Viceprefekt (inlagt: 2021-06-29)

Ändring gjord på tentamen:
[2022-01-13 4,0 hp, 0218] Inställt // Beslut: 2021-12-28, PA/Examinator/UBS (inlagt: 2021-12-28)
[2022-04-12 4,0 hp, 0218] Ges av institution // Beslut: 2022-01-26, Angela Sasic Kalagasidis (inlagt: 2022-01-26)
[2022-04-12 4,0 hp, 0218] Inställt // Beslut: 2021-12-28, PA/Examinator/UBS (inlagt: 2021-12-28)
[2022-08-17 4,0 hp, 0218] Ges av institution // Beslut: 2022-01-26, Angela Sasic Kalagasidis (inlagt: 2022-01-26)
[2022-08-17 4,0 hp, 0218] Inställt // Beslut: 2021-12-28, PA/Examinator/UBS (inlagt: 2021-12-28)
[4,0 hp, 0218] Återöppnat // Beslut: 2022-01-26, Elin Johansson (inlagt: 2022-01-26)
[4,0 hp, 0218] Återöppnat // Beslut: 2022-01-26, Elin Johansson (inlagt: 2022-01-26)

ACE040: Avancerad avloppsreningsteknik
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

ACE050: Vägutformning och trafikanalys
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från tasic - Ivana Tasic till xiaobo - Xiaobo Qu // Beslut: 2021-05-31, Viceprefekt (inlagt: 2021-05-31)

ACE055: Avancerade transportsystem
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från xiaobo - Xiaobo Qu till jiwu - Jiaming Wu // Beslut: 2021-07-08, Viceprefekt (inlagt: 2021-07-08)

ACE060: Djup grundläggning
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

ACE080: Hydrogeologi
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

ACE090: Hållbar behandling av urbana vatten
Ändring gjord på tentamen:
[2022-01-11 3,0 hp, 0118] Plats för tentamen ändrad från Lindholmen-salar till Johanneberg // Beslut: 2021-12-09, Mikael Stosic i samråd med tentadm (inlagt: 2021-12-09)

ACE110: Publika byggnader
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat från 27 till 18 // Beslut: 2021-10-21, PA (inlagt: 2021-10-21)

ACE115: Projektledning inom byggsektorn
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från kochch - Christian Koch till buser - Martine Buser // Beslut: 2021-08-24, Viceprefekt (inlagt: 2021-08-24)

ACE125: Fastighetsekonomi
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från D till D+ // Beslut: 2021-07-02, Martine Buser (inlagt: 2021-07-02)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från kochch - Christian Koch till buser - Martine Buser // Beslut: 2021-08-24, Viceprefekt (inlagt: 2021-08-24)

ACE130: Bygglogistik och supply chain management i byggsektorn
Ändring gjord på tentamen:
[2021-10-26 7,5 hp, 0119] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Distans // Beslut: 2021-10-18, Tentamensadm (inlagt: 2021-10-18)

ACE140: Bergmekanik
Ändring gjord på tentamen:
[2021-10-26 4,5 hp, 0119] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Distans // Beslut: 2021-10-18, Tentamensadm (inlagt: 2021-10-18)

ACE155: Städernas resursomsättning
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från yuliya - Yuliya Kalmykova till rosado - Leonardo Rosado // Beslut: 2021-09-08, Viceprefekt (inlagt: 2021-09-14)

ACE185: Hydrologi och dagvatten
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från sokolova - Ekaterina Sokolova till jespknut - Jesper Knutsson // Beslut: 2022-02-04, Viceprefekt (inlagt: 2022-02-08)

Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

ACE195: Urban akustik
Ändring gjord på tentamen:
[2022-06-04 4,0 hp, 0220] Tentamensdatum ändrat från 2022-06-04 till 2022-05-31 // Beslut: 2022-03-01, Jens Forssén (inlagt: 2022-03-01)
[2022-08-24 4,0 hp, 0220] Ges av institution // Beslut: 2022-03-10, Jens Forssén (inlagt: 2022-03-10)

ACE200: Byggnadsakustik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Inställt // Beslut: 2022-03-09, UBS/UOL (inlagt: 2022-03-10)

ACE205: Digitala verktyg: tillverkning
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] // Beslut: 2021-06-02, PA (inlagt: 2021-06-02)
[Kurstillfälle 1] Inställt // Beslut: 2022-03-24, Examinator/Adm (inlagt: 2022-03-24)

ACEX10: Kandidatarbete i Samhällsbyggnadsteknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från bmseger - Ingemar Segerholm till quanj - Quan Jin // Beslut: 2021-07-01, Viceprefekt (inlagt: 2021-07-01)

ARK063: Stadsbostaden
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från nylander - Ola Nylander till eranna - Anna Braide Eriksson // Beslut: 2021-05-12, Viceprefekt (inlagt: 2021-05-13)

ARK079: Nordisk arkitektur
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från linton - Johan Linton till doucet - Isabelle Doucet // Beslut: 2021-12-01, Viceprefekt (inlagt: 2021-12-01)
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat från 35 till 40 // Beslut: 2021-10-21, PA (inlagt: 2021-10-21)

ARK123: Materia, rum, struktur 1
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat från 35 till 30 // Beslut: 2021-08-26, PA (inlagt: 2021-08-27)

ARK128: Arkitektur och stadsrum
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat från 34 till 30 // Beslut: 2021-08-26, PA (inlagt: 2021-08-27)

ARK132: Materia, rum, struktur 2
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat från 30 till 25 // Beslut: 2021-10-21, PA (inlagt: 2021-10-21)

ARK137: Rum för hälsa, boende och arbete 2: Bostadsformer och utveckling
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat från 36 till 38 // Beslut: 2021-10-21, PA (inlagt: 2021-10-21)

ARK142: Social-ekologisk stadsbyggnad
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat från 20 till 18 // Beslut: 2021-10-21, PA (inlagt: 2021-10-21)

ARK153: Arkitekttävlingar
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat från 40 till 35 // Beslut: 2021-10-21, PA (inlagt: 2021-10-21)

ARK174: Planering och gestaltning för hållbar utveckling i lokalsamhället
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat från 35 till 30 // Beslut: 2021-08-26, PA (inlagt: 2021-08-27)

ARK177: Designsystem
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från kain - Jaan-Henrik Kain till meta - Meta Berghauser Pont // Beslut: 2021-10-29, Viceprefekt (inlagt: 2021-10-29)
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat från 32 till 25 // Beslut: 2021-10-21, PA (inlagt: 2021-10-21)

ARK263: Rum för hälsa, boende och arbete 3: Vårdens arkitektur
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat från 35 till 30 // Beslut: 2021-08-26, PA (inlagt: 2021-08-27)

ARK324: Design och planering för social integration
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från brandao - Emilio da Cruz Brandao till adelfio - Marco Adelfio // Beslut: 2022-06-21, Viceprefekt (inlagt: 2022-06-21)
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat från 35 till 30 // Beslut: 2021-08-26, PA (inlagt: 2021-08-27)

ARK338: Material och detalj 1
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat från 34 till 30 // Beslut: 2021-08-26, PA (inlagt: 2021-08-27)

ARK415: Klimat- och dagsljussimulering
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till hollberg - Alexander Hollberg // Beslut: 2021-03-16, Viceprefekt (inlagt: 2021-03-16)

ARK435: Hållbar utveckling: Samtida utmaningar
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från brandao - Emilio da Cruz Brandao till julfre00 - Julia Fredriksson // Beslut: 2022-06-08, Viceprefekt (inlagt: 2022-06-08)

ARK442: Gestaltnings- och kommunikationsverktyg
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat från 25 till 30 // Beslut: 2021-10-21, PA (inlagt: 2021-10-21)

ARK452: Att undersöka arkitektur 2
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från kgo - Karl-Gunnar Olsson till kengo - Kengo Skorick // Beslut: 2022-05-10, Viceprefekt (inlagt: 2022-05-11)

ARK466: Arkitektur och hållbar gestaltning
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat från 29 till 23 // Beslut: 2021-10-21, PA (inlagt: 2021-10-21)

ARK500: Geografisk informationsbehandling
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från jonas - Jonas Tornberg till adelfio - Marco Adelfio // Beslut: 2021-10-08, Viceprefekt (inlagt: 2021-10-08)

ARK513: Stadsrum
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från nonna - Anna-Johanna Klasander till nilbjo98 - Nils Björling // Beslut: 2021-11-23, Viceprefekt (inlagt: 2021-11-23)

ARK530: Fastighetsrätt och entreprenadjuridik
Ändring gjord på tentamen:
[2021-10-23 4,5 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Distans // Beslut: 2021-10-18, Tentamensadm (inlagt: 2021-10-18)

ARK540: Samhällsplanering ur ett byggherreperspektiv
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från markhede - Henrik Markhede till larmarcu - Lars Marcus // Beslut: 2021-10-22, Viceprefekt (inlagt: 2021-10-25)

ARK545: Grundläggande fastighetsrätt och entreprenadjuridik
Ändring gjord på tentamen:
[2021-10-23 4,5 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Distans // Beslut: 2021-10-18, Tentamensadm (inlagt: 2021-10-18)

ARK561: Arkitektur, genus och normkreativ design
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Återöppnat // Beslut: 2022-01-18, UOL (inlagt: 2022-01-18)

ARK590: Historia, teori och metod 1
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat från 28 till 24 // Beslut: 2021-10-21, PA (inlagt: 2021-10-21)

ARK595: Historia, teori och metod 2
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från zboinska - Malgorzata Zboinska till doucet - Isabelle Doucet // Beslut: 2021-11-15, Viceprefekt (inlagt: 2021-11-15)
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat från 28 till 24 // Beslut: 2021-10-21, PA (inlagt: 2021-10-21)

ARK600: Historia, teori och metod 3
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat från 28 till 24 // Beslut: 2021-10-21, PA (inlagt: 2021-10-21)

ARK605: Historia, teori och metod 4
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från mpb - Monica Billger till zboinska - Malgorzata Zboinska // Beslut: 2021-11-15, Viceprefekt (inlagt: 2021-11-15)
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat från 28 till 24 // Beslut: 2021-10-21, PA (inlagt: 2021-10-21)

ARK610: Historia, teori och metod 5
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat från 28 till 24 // Beslut: 2021-10-21, PA (inlagt: 2021-10-21)

ARK615: Historia, teori och metod 6
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat från 28 till 24 // Beslut: 2021-10-21, PA (inlagt: 2021-10-21)

ARK620: Intensivkurs: Hållbar framtid
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat från 32 till 25 // Beslut: 2021-10-21, PA (inlagt: 2021-10-21)

ARK626: Omvandlingsprojekt och miljöomsorg
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från doucet - Isabelle Doucet till brandao - Emilio da Cruz Brandao // Beslut: 2021-05-12, Viceprefekt (inlagt: 2021-05-13)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från brandao - Emilio da Cruz Brandao till tarraso - Joaquim Tarraso // Beslut: 2021-05-24, Viceprefekt (inlagt: 2021-05-24)
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat från 35 till 30 // Beslut: 2021-08-26, PA (inlagt: 2021-08-27)
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat från 30 till 24 // Beslut: 2021-08-26, PA (inlagt: 2021-08-27)
[Kurstillfälle 2] Examinator ändrad från doucet - Isabelle Doucet till brandao - Emilio da Cruz Brandao // Beslut: 2021-05-12, Viceprefekt (inlagt: 2021-05-13)
[Kurstillfälle 2] Max antal deltagare ändrat från 29 till 20 // Beslut: 2021-10-21, PA (inlagt: 2021-10-21)
[Kurstillfälle 2] tillagd i programplan för MPARC åk 1 // Beslut: 2021-10-27, UOL (inlagt: 2021-10-28)

ARK630: Att leda och styra projekt
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat från 25 till 0 // Beslut: 2021-10-21, PA (inlagt: 2021-10-21)
[Kurstillfälle 1] Inställt // Beslut: 2021-10-27, UOL (inlagt: 2021-10-28)

ARK700: Historia, teori och metod 7
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat från 20 till 18 // Beslut: 2021-10-21, PA (inlagt: 2021-10-21)

AUT164: Rum för hälsa, boende och arbete 1: Vård i hemmet - bostäder för äldre
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat från 38 till 32 // Beslut: 2021-08-26, PA (inlagt: 2021-08-27)

BBT020: Avancerad bioanalytisk kemi: metabolomik och proteomik
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

BBT030: Metabolism och molekylär bioteknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från mbtcl - Christer Larsson till norbeck - Joakim Norbeck // Beslut: 2021-10-13, Viceprefekt (inlagt: 2021-10-14)

Ändring gjord på tentamen:
[2022-04-13 7,5 hp, 0117] Tentamensdatum ändrat från 2022-04-13 till 2022-04-12 // Beslut: 2022-02-11, Joakim Norbeck (inlagt: 2022-02-11)

BBT035: Teknisk mikrobiologi
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

BBT045: Tillämpad bioinformatik
Ändring gjord på tentamen:
[2022-03-14 7,5 hp, 0119] Tentamensdatum och tid ändrad från 2022-03-14 E till 2022-03-14 F // Beslut: 2022-01-11, examinator (inlagt: 2022-01-11)
[2022-03-14 7,5 hp, 0119] Längd för tentamen ändrad // Beslut: 2022-01-11, examinator (inlagt: 2022-01-11)
[2022-06-10 7,5 hp, 0119] Längd för tentamen ändrad // Beslut: 2022-01-11, examinator (inlagt: 2022-01-11)
[2022-08-24 7,5 hp, 0119] Längd för tentamen ändrad // Beslut: 2022-01-11, examinator (inlagt: 2022-01-11)
[7,5 hp, 0119] Tentamensdatum och tid ändrad // Beslut: 2022-01-10, examinator (inlagt: 2022-01-10)
[7,5 hp, 0119] Tentamensdatum och tid ändrad // Beslut: 2022-01-10, examinator (inlagt: 2022-01-10)
[7,5 hp, 0119] Tentamensdatum och tid ändrad // Beslut: 2022-01-10, examinator (inlagt: 2022-01-10)
[7,5 hp, 0119] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Johanneberg // Beslut: 2022-01-10, examinator (inlagt: 2022-01-10)
[7,5 hp, 0119] Ges ej av institution // Beslut: 2022-01-10, examinator (inlagt: 2022-01-10)
[7,5 hp, 0119] Ges ej av institution // Beslut: 2022-01-10, examinator (inlagt: 2022-01-10)
[7,5 hp, 0119] Ges ej av institution // Beslut: 2022-01-10, examinator (inlagt: 2022-01-10)

BBT050: Hållbar livsmedelsproduktion
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat // Beslut: 2021-03-09, Eva Albers (inlagt: 2021-03-09)
[Kurstillfälle 1] Block ändrat // Beslut: 2021-04-01, UBS (inlagt: 2021-04-01)

BBT055: Bioanalytisk kemi
Ändring gjord på kurs:
Examination ändrad. Justerat text under examination // Beslut: 2021-05-20, PA/UBS (inlagt: 2021-05-20)

BOM025: Effektiva byggproduktionsprocesser
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från C till C+ // Beslut: 2021-11-25, Dimosthenis Kifokeris (inlagt: 2021-11-25)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från kochch - Christian Koch till dimkif - Dimosthenis Kifokeris // Beslut: 2021-12-16, Viceprefekt (inlagt: 2021-12-16)

BOM065: Materialprestanda
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från vbmtl - Tang Luping till arezoob - Arezou Baba Ahmadi // Beslut: 2021-03-15, Viceprefekt (inlagt: 2021-03-16)

Ändring gjord på tentamen:
[2021-10-27 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Distans // Beslut: 2021-10-18, moty (inlagt: 2021-10-18)
[2021-10-27 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Distans till Distans // Beslut: 2021-10-18, Tentamensadm (inlagt: 2021-10-18)

BOM195: Byggnadsmaterial
Ändring gjord på kurs:
Examination ändrad. Uppdaterat examination // Beslut: 2021-12-28, PA/Examinator/UBS (inlagt: 2021-12-28)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från bmseger - Ingemar Segerholm till sasic - Angela Sasic Kalagasidis // Beslut: 2021-06-29, Viceprefekt (inlagt: 2021-06-29)

Ändring gjord på tentamen:
[2022-01-13 4,0 hp, 0215] Inställt // Beslut: 2021-12-28, PA/Examinator/UBS (inlagt: 2021-12-28)
[2022-04-12 4,0 hp, 0215] Ges av institution // Beslut: 2022-01-26, Angela Sasic Kalagasidis (inlagt: 2022-01-26)
[2022-04-12 4,0 hp, 0215] Inställt // Beslut: 2021-12-28, PA/Examinator/UBS (inlagt: 2021-12-28)
[2022-08-17 4,0 hp, 0215] Ges av institution // Beslut: 2022-01-26, Angela Sasic Kalagasidis (inlagt: 2022-01-26)
[2022-08-17 4,0 hp, 0215] Inställt // Beslut: 2021-12-28, PA/Examinator/UBS (inlagt: 2021-12-28)
[4,0 hp, 0215] Återöppnat // Beslut: 2022-01-26, Elin Johansson (inlagt: 2022-01-26)
[4,0 hp, 0215] Återöppnat // Beslut: 2022-01-26, Elin Johansson (inlagt: 2022-01-26)

BOM200: Teknisk geologi
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

BOM225: Ekonomi och organisation i byggsektorn
Ändring gjord på modul:
[0315 Tentamen 4,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0315 Tentamen 4,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0315 Tentamen 4,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från tb3loma - Martin Löwstedt till dileku - Dilek Ulutas Duman // Beslut: 2021-03-17, Viceprefekt (inlagt: 2021-03-22)

Ändring gjord på tentamen:
[0315 Tentamen 4,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0315 Tentamen 4,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0315 Tentamen 4,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0315 Tentamen 4,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0315 Tentamen 4,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0315 Tentamen 4,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

BOM230: Ljud och vibrationer
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från patrikan - Patrik Höstmad till jf - Jens Forssén // Beslut: 2021-11-26, Viceprefekt (inlagt: 2021-11-29)

BOM235: Ljud och vibrationer, grunder
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från patrikan - Patrik Höstmad till jf - Jens Forssén // Beslut: 2021-11-29, Viceprefekt (inlagt: 2021-11-29)

BOM260: Ledarskap
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från matgust - Mathias Gustafsson till ingelham - Caroline Ingelhammar // Beslut: 2022-02-08, Viceprefekt (inlagt: 2022-02-09)

Ändring gjord på tentamen:
[2022-06-01 6,0 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Distans // Beslut: 2022-05-04, Caroline Ingelhammar (inlagt: 2022-05-04)
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

BOM270: Vattenresurser och hydraulik
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

BOM295: Byggproduktionsledning och logistik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från viksun - Viktoria Sundquist till v03vimi - Mikael Viklund Tallgren // Beslut: 2022-04-26, Viceprefekt (inlagt: 2022-04-26)

BOM310: Infrastruktur, högskoleingenjör
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från minnaka - Minna Karstunen till karma - Mats Karlsson // Beslut: 2021-11-25, Viceprefekt (inlagt: 2021-11-25)

BOM360: Infrastruktur, civilingenjör
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från minnaka - Minna Karstunen till karma - Mats Karlsson // Beslut: 2021-11-25, Viceprefekt (inlagt: 2021-11-25)

BOM375: Installationsteknik, civilingenjör
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

BOM380: Ledarskap och kommunikation, arbetssäkerhet och riskhantering
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från matgust - Mathias Gustafsson till ingelham - Caroline Ingelhammar // Beslut: 2022-02-08, Viceprefekt (inlagt: 2022-02-09)

Ändring gjord på tentamen:
[2022-06-01 4,5 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Distans // Beslut: 2022-05-04, Caroline Ingelhammar (inlagt: 2022-05-04)
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

BTXX01: Masterexamensarbete inom biokemi, biomedicin och bioteknik vid Göteborgs universitet
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2021-08-26, UOL (inlagt: 2021-08-30)

BTXX60: Masterexamensarbete inom biokemi, biomedicin och bioteknik vid Göteborgs universitet
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2021-08-26, UOL (inlagt: 2021-08-30)
Kursen är nedlagd // Beslut: 2021-08-26, UOL (inlagt: 2021-08-30)

CIU187: Information visualization
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från staffanb - Staffan Björk till jasmina - Jasmina Maric // Beslut: 2021-12-08, Viceprefekt (inlagt: 2021-12-09)

CIU200: Teknisk kommunikation 1
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från fibo - Fia Christina Börjeson till anngab - Annamaria Gabrielli // Beslut: 2022-01-05, Viceprefekt (inlagt: 2022-01-05)

CIU235: Individual project in interaction design, minor
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från staffanb - Staffan Björk till oloft - Olof Torgersson // Beslut: 2021-12-08, Viceprefekt (inlagt: 2021-12-09)
[Kurstillfälle 2] Examinator ändrad från staffanb - Staffan Björk till oloft - Olof Torgersson // Beslut: 2021-12-08, Viceprefekt (inlagt: 2021-12-09)
[Kurstillfälle 3] Examinator ändrad från staffanb - Staffan Björk till oloft - Olof Torgersson // Beslut: 2021-12-08, Viceprefekt (inlagt: 2021-12-09)
[Kurstillfälle 3] Examinator ändrad från oloft - Olof Torgersson till josef70 - Josef Wideström // Beslut: 2022-01-14, Viceprefekt (inlagt: 2022-03-04)
[Kurstillfälle 4] Examinator ändrad från staffanb - Staffan Björk till oloft - Olof Torgersson // Beslut: 2021-12-08, Viceprefekt (inlagt: 2021-12-09)
[Kurstillfälle 4] Examinator ändrad från oloft - Olof Torgersson till josef70 - Josef Wideström // Beslut: 2022-01-14, Viceprefekt (inlagt: 2022-03-04)
[Kurstillfälle 4] Examinator ändrad från josef70 - Josef Wideström till josef70 - Josef Wideström // Beslut: 2022-01-14, Viceprefekt (inlagt: 2022-03-04)

CLS045: Global och interkulturell kompetens
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för MPMAR åk 1 // Beslut: 2021-10-05, UOL (inlagt: 2021-10-06)

CLS055: Mobile computing: design och implementering
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat // Beslut: 2021-04-29, Morten Fjeld (inlagt: 2021-04-29)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från fjeld - Morten Fjeld till pawelw - Pawel W Wozniak // Beslut: 2021-10-04, Viceprefekt (inlagt: 2021-10-19)

CLSX35: Masterexamensarbete vid Lärande och ledarskap
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från samuel - Samuel Bengmark till gerlee - Philip Gerlee // Beslut: 2022-06-20, Viceprefekt (inlagt: 2022-06-21)

DAT017: Maskinorienterad programmering
Ändring gjord på tentamen:
[2022-06-03 4,5 hp, 0216] Tentamensdatum och tid ändrad från 2022-06-03 F till 2022-06-02 E // Beslut: 2022-05-03, tentamensadm (inlagt: 2022-05-03)

DAT055: Objektorienterade applikationer
Ändring gjord på tentamen:
[2022-03-17 4,5 hp, 0105] Tid för tentamen ändrad från em till fm // Beslut: 2022-02-01, Monika Tykesson (inlagt: 2022-02-01)

DAT076: Web-applikationer
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från hajo - Joachim von Hacht till robinad - Robin Adams // Beslut: 2021-08-16, Viceprefekt (inlagt: 2021-08-17)

DAT085: Datavetenskapligt projekt
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från almgren - Magnus Almgren till ppedro - Pedro Petersen Moura Trancoso // Beslut: 2021-09-03, Viceprefekt (inlagt: 2021-11-17)
[Kurstillfälle 2] Examinator ändrad från almgren - Magnus Almgren till ppedro - Pedro Petersen Moura Trancoso // Beslut: 2021-09-03, Viceprefekt (inlagt: 2021-11-17)
[Kurstillfälle 3] Examinator ändrad från almgren - Magnus Almgren till ppedro - Pedro Petersen Moura Trancoso // Beslut: 2021-09-03, Viceprefekt (inlagt: 2021-11-17)
[Kurstillfälle 4] Examinator ändrad från almgren - Magnus Almgren till ppedro - Pedro Petersen Moura Trancoso // Beslut: 2021-09-03, Viceprefekt (inlagt: 2021-11-17)

DAT105: Datorarkitektur
Ändring gjord på tentamen:
[2021-10-25 6,0 hp, 0207] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Lindholmen-salar // Beslut: 2021-10-14, moty (inlagt: 2021-10-14)

DAT157: Design av användarupplevelser
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från msantos - Mafalda Samuelsson Gamboa till jasmina - Jasmina Maric // Beslut: 2021-12-07, Viceprefekt (inlagt: 2022-03-14)

DAT171: Objektorienterad programmeringsteknik i Python
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Ändrat till sökbar för utbytesstudenter // Beslut: 2021-04-09, PA/UOL (inlagt: 2021-04-09)

DAT216: Design och konstruktion av grafiska gränssnitt
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

DAT246: Empirisk programvaruteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2022-01-05 5,0 hp, 0214] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Lindholmen-salar // Beslut: 2021-11-30, Valentina (inlagt: 2021-11-30)

DAT278: Hållbar databehandling
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för MPALG åk 2 // Beslut: 2021-03-25, UOL (inlagt: 2021-03-25)

DAT280: Parallell funktionell programmering
Ändring gjord på tentamen:
[2021-10-09 6,0 hp, 0112] Inställt - Parallell funktionell programmering // Beslut: 2021-10-05, Mary Sheeran (inlagt: 2021-10-05)
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

DAT295: Autonoma och samverkande fordonssystem
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat från 15 till 20 // Beslut: 2021-09-15, UBS (inlagt: 2021-09-15)
[Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för MPMOB åk 1 // Beslut: 2021-03-03, UOL (inlagt: 2021-03-03)

DAT340: Tillämpad maskininlärning
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för MPCSN åk 1 // Beslut: 2021-06-24, UOL (inlagt: 2021-06-24)
[Kurstillfälle 2] Examinator ändrad från richajo - Richard Johansson till selpi - Selpi Selpi // Beslut: 2022-02-24, Viceprefekt/adm (inlagt: 2022-02-24)
[Kurstillfälle 2] tillagd i programplan för MPCSN åk 1 // Beslut: 2021-06-24, UOL (inlagt: 2021-06-24)

DAT356: Kravhantering och användarupplevelse
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till jenho - Jennifer Horkoff // Beslut: 2021-11-02, Viceprefekt (inlagt: 2021-11-03)

DAT360: Mjukvaruarkitektur
Ändring gjord på tentamen:
[2021-10-29 4,5 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Distans // Beslut: 2021-10-18, moty (inlagt: 2021-10-18)

DAT375: Spelutvecklingsprojekt
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från josef70 - Josef Wideström till heronm - Michael Heron // Beslut: 2021-12-08, Viceprefekt (inlagt: 2021-12-09)

DAT380: Teknikdriven experimentell speldesign
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från marcof - Marco Fratarcangeli till heronm - Michael Heron // Beslut: 2021-09-27, Viceprefekt (inlagt: 2021-09-27)

DAT390: Maskinorienterad programmering
Ändring gjord på tentamen:
[2022-06-03 4,5 hp, 0218] Tentamensdatum och tid ändrad från 2022-06-03 F till 2022-06-02 E // Beslut: 2022-05-03, tentamensadm (inlagt: 2022-05-03)

DAT405: Introduktion till data science och AI
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 2] Examinator ändrad från clastr - Claes Strannegård till jomoa - Moa Johansson // Beslut: 2021-12-15, Viceprefekt (inlagt: 2021-12-15)
[Kurstillfälle 2] Examinator ändrad från jomoa - Moa Johansson till clastr - Claes Strannegård // Beslut: 2021-12-15, Viceprefekt (inlagt: 2021-12-17)
[Kurstillfälle 2] tillagd i programplan för MPALG åk 2 // Beslut: 2021-03-25, UOL (inlagt: 2021-03-25)
[Kurstillfälle 3] Block ändrat // Beslut: 2021-11-23, Cleas Strannegård (inlagt: 2021-11-23)
[Kurstillfälle 3] Examinator ändrad från clastr - Claes Strannegård till jomoa - Moa Johansson // Beslut: 2021-12-15, Viceprefekt (inlagt: 2021-12-15)
[Kurstillfälle 3] Examinator ändrad från jomoa - Moa Johansson till clastr - Claes Strannegård // Beslut: 2021-12-15, Viceprefekt (inlagt: 2021-12-17)
[Kurstillfälle 3] tillagd i programplan för MPALG åk 2 // Beslut: 2021-03-25, UOL (inlagt: 2021-03-25)
[Kurstillfälle 4] Examinator ändrad från dag - Dag Wedelin till jomoa - Moa Johansson // Beslut: 2021-12-15, Viceprefekt (inlagt: 2021-12-15)

Ändring gjord på kurs i programplan:
[MPALG, Årskurs 2 regel V] Kurstillfälle 3 borttaget // Beslut: 2021-03-30, UOL (inlagt: 2021-03-30)

DAT410: Design av AI-system
Ändring gjord på kurs i programplan:
[MPALG, Årskurs 2 regel V] Kurstillfälle 1 borttaget // Beslut: 2021-03-31, UOL (inlagt: 2021-04-01)

DAT415: Beräkningsbarhet
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för MPALG åk 2 // Beslut: 2021-03-25, UOL (inlagt: 2021-03-25)

DAT420: Människa - dator interaktion
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat // Beslut: 2021-09-07, sara Ljungblad (inlagt: 2021-09-07)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från mobaid - Mohammad Obaid till pawelw - Pawel W Wozniak // Beslut: 2021-11-11, Viceprefekt (inlagt: 2021-11-11)

DAT425: Inledande programmering
Ändring gjord på tentamen:
[2021-10-26 4,0 hp, 0220] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Distans // Beslut: 2021-10-18, moty (inlagt: 2021-10-18)

DAT430: Grundläggande datorteknik
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

DAT440: Avancerade teman i maskininlärning
Ändring gjord på tentamen:
[2022-08-15 4,0 hp, 0220] Plats för tentamen ändrad från Lindholmen-salar till Johanneberg // Beslut: 2022-01-10, Mortenza H C (inlagt: 2022-01-10)
['34062', '55611', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2022-08-26, Graham Kemp (inlagt: 2022-08-26)

DAT445: Inledande programmering
Ändring gjord på modul:
[0220 Tentamen 5,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-03-03, vana (inlagt: 2022-03-03)
[0220 Tentamen 5,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0220 Tentamen 5,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

Ändring gjord på tentamen:
[0220 Tentamen 5,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-03-03, vana (inlagt: 2022-03-03)
[0220 Tentamen 5,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0220 Tentamen 5,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0220 Tentamen 5,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0220 Tentamen 5,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

DAT455: Introduktion till programmering i Python
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 2] Max antal deltagare ändrat från 300 till 500 // Beslut: 2022-02-25, Antagningen (inlagt: 2022-02-25)

DAT470: Beräkningsmetoder för storskaliga data
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat // Beslut: 2021-10-12, Graham Kemp (inlagt: 2021-10-12)

Ändring gjord på tentamen:
['35135', '56771', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2022-08-26, Graham Kemp (inlagt: 2022-08-26)

DAT475: Avancerade databaser
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat // Beslut: 2021-10-12, Graham Kemp (inlagt: 2021-10-12)

Ändring gjord på tentamen:
['35146', '56791', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2022-08-26, Graham Kemp (inlagt: 2022-08-26)

DAT490: Arkitekturer för horisontellt skalande system
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till phileitn - Philipp Leitner // Beslut: 2021-09-23, Viceprefekt (inlagt: 2021-09-24)

Ändring gjord på tentamen:
[2022-03-12 3,0 hp, 0221] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Lindholmen-salar // Beslut: 2022-03-08, Marija Trpkovska (inlagt: 2022-03-08)
[2022-06-08 3,0 hp, 0221] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Lindholmen-salar // Beslut: 2022-03-08, Marija Trpkovska (inlagt: 2022-03-08)
[2022-08-17 3,0 hp, 0221] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Johanneberg // Beslut: 2022-03-08, Marija Trpkovska (inlagt: 2022-03-08)
[2022-08-17 3,0 hp, 0221] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Lindholmen-salar // Beslut: 2022-05-19, Linn Holmeskog (inlagt: 2022-05-19)

DAT495: Datastrukturer och algoritmer
Ändring gjord på tentamen:
[2022-06-04 4,5 hp, 0221] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Lindholmen-salar // Beslut: 2022-02-14, Peter Ljunglöf (inlagt: 2022-02-14)
['35140', '56782', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2022-09-06, examinator (inlagt: 2022-09-06)

DAT505: Inledande programmering
Ändring gjord på tentamen:
[2021-10-26 5,0 hp, 0221] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Distans // Beslut: 2021-10-18, moty (inlagt: 2021-10-18)

DAT510: Design och konstruktion av datorspel
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till heronm - Michael Heron // Beslut: 2021-10-12, Viceprefekt (inlagt: 2021-10-12)

DAT520: Mänskliga aspekter på programvaruteknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till feldt - Robert Feldt // Beslut: 2021-09-23, Viceprefekt (inlagt: 2021-09-24)

EDA216: Grundläggande datorteknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från roger - Roger Johansson till arne - Arne Linde // Beslut: 2021-11-15, Viceprefekt (inlagt: 2021-11-16)

Ändring gjord på tentamen:
[2021-10-23 4,5 hp, 0106] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Distans // Beslut: 2021-10-18, moty (inlagt: 2021-10-18)

EDA333: Datorsystemteknik
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

EDA397: Agile development processes
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

EDA423: Pålitliga realtidssystem
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från janjo - Jan Jonsson till risat - Risat Pathan // Beslut: 2021-10-04, Viceprefekt (inlagt: 2021-10-07)
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat från 18 till 36 // Beslut: 2021-09-12, UBS (inlagt: 2021-09-14)

EDA433: Grundläggande datorteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2021-10-23 4,5 hp, 0112] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Distans // Beslut: 2021-10-18, moty (inlagt: 2021-10-18)

EDA482: Maskinorienterad programmering
Ändring gjord på tentamen:
[2022-06-03 4,5 hp, 0216] Tentamensdatum ändrat från 2022-06-03 till 2022-06-03 // Beslut: 2022-06-02, tentamensadm (inlagt: 2022-05-03)
[2022-06-03 4,5 hp, 0216] Tentamensdatum och tid ändrad från 2022-06-03 F till 2022-06-02 E // Beslut: 2022-05-03, tentamensadm (inlagt: 2022-05-03)

EDA488: Maskinorienterad programmering
Ändring gjord på tentamen:
[2022-06-03 3,5 hp, 0220] Tentamensdatum och tid ändrad från 2022-06-03 F till 2022-06-02 E // Beslut: 2022-05-03, tentamensadm (inlagt: 2022-05-03)

EDA491: Nätverkssäkerhet
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

EEK141: Elkraftteknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för TKTFY åk 3 // Beslut: 2021-08-30, UOL (inlagt: 2021-08-30)

EEK565: Elkraftsteknik
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

EEM021: Högfrekvensteknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från vindes - Vincent Desmaris till denmel - Denis Meledin // Beslut: 2021-03-27, Viceprefekt (inlagt: 2021-03-30)

EEM066: Elektricitetslära med biomedicinsk teknik
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

EEM076: Elektriska kretsar och fält
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

EEN065: Tillämpad objektorienterad programmering
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

EEN070: Medicinteknik, en introduktion
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från elfmp - Mikael Persson till hanatre - Hana Dobsicek Trefna // Beslut: 2021-04-25, Viceprefekt (inlagt: 2021-04-26)

Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

EEN075: Medicinsk elektronik
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

EEN080: Inledande medicinteknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från elfmp - Mikael Persson till hanatre - Hana Dobsicek Trefna // Beslut: 2021-04-25, Viceprefekt (inlagt: 2021-04-26)

EEN085: Medicin för tekniker
Ändring gjord på modul:
[0220 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till ingen digital examination Digital examination från 1 till 0 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

Ändring gjord på tentamen:
[0220 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till ingen digital examination Digital examination från 1 till 0 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0220 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till ingen digital examination Digital examination från 1 till 0 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

EEN090: Inbyggda system
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

EEN110: Introduktion till programmering i Python

EEN115: Introduktionkurs i kommunikationsnätverk
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat // Beslut: 2022-02-07, Marija Furdek Prekratic (inlagt: 2022-02-07)

EEN125: FEM-stödd design av elektriska maskiner
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat // Beslut: 2021-04-14, Torbjörn Thiringer (inlagt: 2021-04-14)
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från C till A // Beslut: 2021-04-28, Jimmy Ehnberg (inlagt: 2021-04-28)

EEN145: El- och reglerteknik
Ändring gjord på kurs:
Institution ändrad från ELEKTROTEKNIK till MEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER // Beslut: 2022-01-03, Viceprefekt (inlagt: 2022-01-05)

Ändring gjord på modul:
[0121 Tentamen 4,5 hp] Institution ändrad från ELEKTROTEKNIK till MEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER // Beslut: 2022-01-03, Viceprefekt (inlagt: 2022-01-05)
[0221 Inlämningsuppgift 1,5 hp] Institution ändrad från ELEKTROTEKNIK till ELEKTROTEKNIK // Beslut: 2022-01-03, Viceprefekt (inlagt: 2022-01-05)
[0221 Inlämningsuppgift 1,5 hp] Institution ändrad från ELEKTROTEKNIK till MEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER // Beslut: 2022-01-03, Viceprefekt (inlagt: 2022-01-05)
[0321 Laboration 1,5 hp] Institution ändrad från ELEKTROTEKNIK till MEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER // Beslut: 2022-01-03, Viceprefekt (inlagt: 2022-01-05)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från karljohf - Karl-Johan Fredén Jansson till syrjanen - Sami Syrjänen // Beslut: 2022-01-03, Viceprefekt (inlagt: 2022-01-05)

EEN150: Intelligent automation
Ändring gjord på kurs:
[Tema MJO] 1,5 hp Tillagt // Beslut: 2022-04-29, PA (inlagt: 2022-04-29)

EEN160: Medicintekniska system
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat // Beslut: 2021-10-22, Sabine Reinfeldt (inlagt: 2021-10-22)
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från C till C+ // Beslut: 2021-10-22, Sabine Reinfeldt (inlagt: 2021-10-22)
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från C+ till B+ // Beslut: 2021-11-22, John Conway (inlagt: 2021-11-22)
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från B+ till C+ // Beslut: 2021-11-22, John Conway (inlagt: 2021-11-22)

Ändring gjord på tentamen:
[2022-05-28 4,5 hp, 0321] Tentamensdatum ändrat från 2022-05-28 till 2022-05-30 // Beslut: 2022-01-10, Sabine Reinfeldt (inlagt: 2022-01-10)
['35086', '56732', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2022-08-24, Sabine Reinfeldt (inlagt: 2022-08-24)

EEN170: Kliniska studier och etik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till rhenric - Henric Rhedin // Beslut: 2020-03-18, PA (inlagt: 2021-03-22)

EME102: Aktiva mikrovågskretsar
Ändring gjord på tentamen:
[2022-06-10 6,0 hp, 0211] Inställt // Beslut: 2022-03-04, Dan Kuylenstierna (inlagt: 2022-03-04)

ENM021: Tillämpad industriell ekologi
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

ENM066: Avancerad kraftssystemsanalys
Ändring gjord på tentamen:
[2021-10-08 5,0 hp, 0118] Inställt - Avancerad kraftssystemsanalys // Beslut: 2021-09-28, Anh Tuan (inlagt: 2021-09-28)
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

ENM071: Tillämpad kraftelektronik: komponenter och implementering
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

ENM096: Framtidens elsystem baserat på förnybart
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från C till A // Beslut: 2021-04-12, Jimmy Ehnberg (inlagt: 2021-04-12)
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från A till A+ // Beslut: 2021-04-26, Sara Fogelström (inlagt: 2021-04-26)
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från A+ till C+ // Beslut: 2021-04-28, Jimmy Ehnberg (inlagt: 2021-04-28)

ENM165: Miljö- och resursanalys för hållbar samhällsbyggnad
Ändring gjord på modul:
[0116 Tentamen 4,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-03-03, vana (inlagt: 2022-03-03)
[0116 Tentamen 4,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, moty (inlagt: 2022-05-02)
[0116 Tentamen 4,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, moty (inlagt: 2022-05-02)
[0116 Tentamen 4,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

Ändring gjord på tentamen:
[0116 Tentamen 4,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-03-03, vana (inlagt: 2022-03-03)
[0116 Tentamen 4,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, moty (inlagt: 2022-05-02)
[0116 Tentamen 4,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, moty (inlagt: 2022-05-02)
[0116 Tentamen 4,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

ERE091: Reglerteknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från kulcsar - Balazs Kulcsar till l - Bengt Lennartson // Beslut: 2021-11-30, Viceprefekt (inlagt: 2021-11-30)

Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

ESS012: Sannolikhetsteori och statistisk signalbehandling
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

ESS101: Modellering och simulering
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från egardt - Bo Egardt till yaseminb - Yasemin Bekiroglu // Beslut: 2021-04-06, Viceprefekt (inlagt: 2021-04-06)

ETI147: Analog elektronik
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

FFM333: Mekanik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till serguei - Serguei Cherednichenko // Beslut: 2021-09-23, Viceprefekt (inlagt: 2021-09-23)

FFM485: Strängteori
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från D till B // Beslut: 2021-04-01, anders hellman (inlagt: 2021-04-01)

FFR102: Hållbar utveckling - kritiska perspektiv och möjliga lösningar
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

FFR166: Mekanismerna bakom miljöförändringar
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från danjoh - Daniel Johansson till frtswi - Stefan Wirsenius // Beslut: 2021-04-19, Viceprefekt (inlagt: 2021-04-20)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från frtswi - Stefan Wirsenius till frtswi - Stefan Wirsenius // Beslut: 2021-04-19, Viceprefekt (inlagt: 2021-04-20)

FFR170: Framtida hållbara energisystem
Ändring gjord på tentamen:
[2021-10-28 7,5 hp, 0104] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Lindholmen-salar // Beslut: 2021-10-14, moty (inlagt: 2021-10-14)

FFY401: Fysik
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

FFY402: Fysik
Ändring gjord på kurs:
Litteratur ändrad. Uppdaterat litteratur // Beslut: 2021-10-22, Examinator (inlagt: 2021-10-25)

FKA132: Kvantteknologi
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat från 30 till 40 // Beslut: 2021-04-29, PA (inlagt: 2021-04-29)

FKA196: Grunderna i mikro- och nanoteknologi
Ändring gjord på tentamen:
[2021-10-25 7,5 hp, 0106] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Distans // Beslut: 2021-10-18, moty (inlagt: 2021-10-18)

FMI040: Halvledarfysik - material och heterostrukturer
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

FSP055: Engelska
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 2] Inställt // Beslut: 2021-09-14, PA (inlagt: 2021-09-14)

FSP071: Handleda och leda teknisk kommunikation: att förbättra kollegors kommunikationsförmåga
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Inställt // Beslut: 2021-10-29, PA (inlagt: 2021-10-18)

FTF131: Matematisk fysik
Ändring gjord på kurs:
Examination ändrad. Ändrat skriftlig till muntlig // Beslut: 2021-09-10, PA/UOL/Examinator (inlagt: 2021-09-14)

Ändring gjord på tentamen:
[2022-01-10 4,5 hp, 0100] Ges av institution // Beslut: 2021-09-10, Henrik Johannesson (inlagt: 2021-09-10)
[2022-04-13 4,5 hp, 0100] Ges av institution // Beslut: 2021-09-10, Henrik Johannesson (inlagt: 2021-09-10)
[2022-08-22 4,5 hp, 0100] Ges av institution // Beslut: 2021-09-10, Henrik Johannesson (inlagt: 2021-09-10)

FTF140: Termodynamik och statistisk mekanik
Ändring gjord på tentamen:
[2021-10-29 7,5 hp, 0195] Tentamensdatum ändrat från 2021-10-29 till 2021-10-30 // Beslut: 2021-08-27, henrik Grönbeck (inlagt: 2021-08-27)

FUF050: Subatomär fysik
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

FUF090: Fysik, projektkurs
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] // Beslut: 2021-09-07, UBS (inlagt: 2021-09-07)

IBB137: Project management
Ändring gjord på modul:
[0220 Tentamen 4,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0220 Tentamen 4,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

IEK313: Kvalitetsledning
Ändring gjord på tentamen:
[2021-10-25 7,5 hp, 0119] Inställt - IEK313 - Kvalitetsledning // Beslut: 2021-09-13, Henrik Eriksson (inlagt: 2021-09-13)

IKA097: Leading in a digital world
Ändring gjord på tentamen:
[2022-08-24 5,0 hp, 0119] Ges av institution // Beslut: 2022-06-09, Robin T (inlagt: 2022-06-09)

IMA044: Industriell marknadsföring
Ändring gjord på modul:
[0106 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0106 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-10, Emilio (inlagt: 2022-05-10)
[0106 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-10, Emilio (inlagt: 2022-05-10)

Ändring gjord på tentamen:
[0106 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0106 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0106 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-10, Emilio (inlagt: 2022-05-10)
[0106 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-10, Emilio (inlagt: 2022-05-10)
[0106 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-10, Emilio (inlagt: 2022-05-10)
[0106 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-10, Emilio (inlagt: 2022-05-10)

IMS065: Data science inom produktframtagning
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från B till A // Beslut: 2022-02-11, UBS (inlagt: 2022-02-11)
[Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för MPPDE åk 1 // Beslut: 2022-05-12, UOL (inlagt: 2022-05-12)

Ändring gjord på kurs i programplan:
[Obligatoriskt valbara. - (IBB137, IEK313, MMK221, MMS050, MPR034, MTT096, MTT120, PPU111, PPU191, PPU231, SSY261, TEK020, TEK195, TEK261, VTM081). Krav 22.5 hp. I MPPDE Årskurs 1] IMS065 tillagd i gruppering // Beslut: 2022-05-12, UOL (inlagt: 2022-05-12)

IMS070: Material- och tillverkningsteknik
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

IMS085: Simulering och optimering av hållbara produktionssystem
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från marcfra - Marcus Frantzén till job - Björn Johansson // Beslut: 2021-10-08, Viceprefekt (inlagt: 2021-10-08)

IOE012: Innovationsekonomi
Ändring gjord på modul:
[0121 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0121 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat // Beslut: 2021-04-17, samma som IOE012 (inlagt: 2021-04-07)

Ändring gjord på tentamen:
[0121 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0121 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0121 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0121 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

ITR234: Logistik
Ändring gjord på modul:
[0119 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, moty (inlagt: 2022-05-02)

Ändring gjord på tentamen:
[0119 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, moty (inlagt: 2022-05-02)
[0119 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, moty (inlagt: 2022-05-02)

KAA052: Matematisk modellering i kemitekniken
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

KAM010: Analytisk kemi
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från cans - Ann-Sofie Cans till malmper - Per Malmberg // Beslut: 2021-10-26, Viceprefekt (inlagt: 2021-10-27)

KBB101: Biokemisk toxikologi
Ändring gjord på tentamen:
['34230', '54935', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2021-12-09, examinator (inlagt: 2021-12-09)

KBT090: Industriell bioteknik
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

KBT110: Avancerad kemiteknik och processanalytisk teknologi
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från C till D // Beslut: 2021-10-05, examinator (inlagt: 2021-10-05)

KBT241: Analytisk kemi
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från cans - Ann-Sofie Cans till malmper - Per Malmberg // Beslut: 2021-10-26, Viceprefekt (inlagt: 2021-10-27)

KBT245: Grön kemi
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat // Beslut: 2021-03-15, examinator (inlagt: 2021-03-15)
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från C till A // Beslut: 2021-04-01, UBS (inlagt: 2021-04-01)

KBT271: Perspektiv på kemiteknisk verksamhet
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

KBT276: Kemisk reaktionsteknik
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

KBT290: Kemi och material
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

KBT305: Individuell projektkurs i materialkemi
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] // Beslut: 2021-09-02, UBS (inlagt: 2021-09-02)

KBT320: Kemi
Ändring gjord på tentamen:
[2022-02-18 6,0 hp, 0220] Tid för tentamen ändrad från fm till em // Beslut: 2021-12-09, Ulf Jäglid (inlagt: 2021-12-09)
[2022-08-22 6,0 hp, 0220] Tid för tentamen ändrad från fm till em // Beslut: 2021-12-09, Ulf Jäglid (inlagt: 2021-12-09)
[2022-08-22 6,0 hp, 0220] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Lindholmen-salar // Beslut: 2021-12-09, Ulf Jäglid (inlagt: 2021-12-09)

KBTX10: Kandidatarbete vid Kemi och kemiteknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till // Beslut: 2022-01-18, Viceprefekt (inlagt: 2022-01-18)

KFK150: Tillämpad optisk spektroskopi
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

KFK163: Fysikalisk kemi
Ändring gjord på tentamen:
[2021-10-23 6,0 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Lindholmen-salar // Beslut: 2021-10-14, moty (inlagt: 2021-10-14)

KKR073: CFD för ingenjörer
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

KMB041: Metabolism och teknisk mikrobiologi
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från mbtcl - Christer Larsson till eduardk - Eduard Kerkhoven // Beslut: 2021-12-03, Viceprefekt (inlagt: 2021-12-06)

Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

KMB056: Molekylär bioteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2021-10-26 9,0 hp, 0106] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Distans // Beslut: 2021-10-18, moty (inlagt: 2021-10-18)

KMG042: Modellorganismer i molekylärbiologi
Ändring gjord på tentamen:
['34348', '55053', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2022-05-09, UBS (inlagt: 2022-05-09)

KMG060: Systembiologi
Ändring gjord på kurs:
Litteratur ändrad. Uppdaterat litteratur // Beslut: 2021-04-01, UBS (inlagt: 2021-04-01)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från marengq - Martin Engqvist till yunc - Yun Chen // Beslut: 2021-04-06, Viceprefekt/delegation (inlagt: 2021-04-06)

KOK032: Tillämpad molekylspektroskopi
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från westman - Gunnar Westman till xiazha - Xiaoyan Zhang // Beslut: 2021-08-20, Viceprefekt (inlagt: 2021-08-23)

KOK081: Oorganisk och organisk kemi
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

KTK012: Katalys
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

KTK096: Ytkemi
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat // Beslut: 2021-03-10, UBS (inlagt: 2021-03-10)
[Kurstillfälle 1] Block ändrat // Beslut: 2021-04-15, UBS (inlagt: 2021-04-15)

KVM013: Industriella energisystem
Ändring gjord på tentamen:
[2022-08-16 6,0 hp, 0207] Tentamensdatum och tid ändrad från 2022-08-16 E till 2022-08-22 F // Beslut: 2021-06-18, Simon Harvey (inlagt: 2021-06-18)

LET564: Analog konstruktion
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från thorsell - Mattias Thorsell till habibpou - Omid Habibpour // Beslut: 2021-07-05, Viceprefekt (inlagt: 2021-07-05)

LET627: Realtidssystem, grundkurs
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

LET684: Kvalificerad elpraktik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från zackaria - Dan Zackariasson till tholind - Thomas Lindblom // Beslut: 2021-11-05, Viceprefekt (inlagt: 2021-11-08)

LET923: Kemi
Ändring gjord på tentamen:
[2022-01-11 7,5 hp, 0104] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Lindholmen-salar // Beslut: 2021-12-09, Ulf Jäglid (inlagt: 2021-12-09)
[2022-02-18 7,5 hp, 0104] Tid för tentamen ändrad från fm till em // Beslut: 2021-12-09, Ulf Jäglid (inlagt: 2021-12-09)
[2022-02-18 7,5 hp, 0104] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Lindholmen-salar // Beslut: 2021-12-09, Ulf Jäglid (inlagt: 2021-12-09)
[2022-08-22 7,5 hp, 0104] Tid för tentamen ändrad från fm till em // Beslut: 2021-12-09, Ulf Jäglid (inlagt: 2021-12-09)
[2022-08-22 7,5 hp, 0104] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Lindholmen-salar // Beslut: 2021-12-09, Ulf Jäglid (inlagt: 2021-12-09)

LET924: Kemi
Ändring gjord på tentamen:
[2022-01-11 6,0 hp, 0220] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Lindholmen-salar // Beslut: 2021-12-09, Ulf Jäglid (inlagt: 2021-12-09)
[2022-02-18 6,0 hp, 0220] Tid för tentamen ändrad från fm till em // Beslut: 2021-12-09, Ulf Jäglid (inlagt: 2021-12-09)
[2022-02-18 6,0 hp, 0220] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Lindholmen-salar // Beslut: 2021-12-09, Ulf Jäglid (inlagt: 2021-12-09)
[2022-08-22 6,0 hp, 0220] Tid för tentamen ändrad från fm till em // Beslut: 2021-12-09, Ulf Jäglid (inlagt: 2021-12-09)
[2022-08-22 6,0 hp, 0220] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Lindholmen-salar // Beslut: 2021-12-09, Ulf Jäglid (inlagt: 2021-12-09)

LEU420: Router och switchteknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Inställt // Beslut: 2021-08-17, UOL (inlagt: 2021-08-17)

LEU470: Elektriska kretsar
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från gorhul - Göran Hult till jianyang - Jian Yang // Beslut: 2021-07-10, Viceprefekt (inlagt: 2021-07-13)

LEU481: Programutveckling
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

LEU751: Reglerteknik
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

LKT084: Industriell kemi
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

LKT321: Teknisk termodynamik
Ändring gjord på modul:
[0221 Tentamen 5,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-03-03, vana (inlagt: 2022-03-03)

Ändring gjord på tentamen:
[0221 Tentamen 5,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-03-03, vana (inlagt: 2022-03-03)

LKT331: Reaktorprocesser
Ändring gjord på tentamen:
[2022-06-10 4,5 hp, 0112] Inställt - kursen är inställd // Beslut: 2022-01-21, examinator (inlagt: 2022-01-21)
[2022-08-19 4,5 hp, 0112] Inställt - kursen är inställd // Beslut: 2022-01-21, examinator (inlagt: 2022-01-21)
[2022-08-19 4,5 hp, 0112] Återöppnat - kursen är inställd // Beslut: 2022-01-24, lina haglund (inlagt: 2022-01-24)

LMA017: Matematisk analys i flera variabler
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från sj - Stefan Lemurell till tatshu - Tatiana Shulman // Beslut: 2021-04-26, Viceprefekt (inlagt: 2021-04-26)

LMA212: Algebra
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från reem - Reimond Emanuelsson till johanbe - Johan Berglind // Beslut: 2021-04-26, Viceprefekt (inlagt: 2021-04-26)

Ändring gjord på tentamen:
[2021-10-28 3,7 hp, 0204] Längd för tentamen ändrad från 4 till 2 timmar // Beslut: 2021-09-15, J Berglind (inlagt: 2021-09-20)
[2022-01-03 3,7 hp, 0204] Längd för tentamen ändrad från 4 till 2 timmar // Beslut: 2021-09-15, J Berglind (inlagt: 2021-09-20)
[2022-01-08 2,3 hp, 0104] Längd för tentamen ändrad från 4 till 2 timmar // Beslut: 2021-09-15, J Berglind (inlagt: 2021-09-20)
[2022-01-08 2,3 hp, 0104] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Lindholmen-salar // Beslut: 2021-11-16, Valentina Naumovska (inlagt: 2021-11-16)
[2022-01-08 2,3 hp, 0104] Plats för tentamen ändrad från Lindholmen-salar till Lindholmen-salar // Beslut: 2021-11-16, Valentina Naumovska (inlagt: 2021-11-16)
[2022-08-22 2,3 hp, 0104] Längd för tentamen ändrad från 4 till 2 timmar // Beslut: 2021-09-15, J Berglind (inlagt: 2021-09-20)
[2022-08-22 2,3 hp, 0104] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Lindholmen-salar // Beslut: 2022-08-04, moty (ej ändrade salar - olika A och del B) (inlagt: 2022-08-04)
[2022-08-24 3,7 hp, 0204] Längd för tentamen ändrad från 4 till 2 timmar // Beslut: 2021-09-15, J Berglind (inlagt: 2021-09-20)

LMA401: Matematisk analys
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från sj - Stefan Lemurell till sonjarad - Sonja Radosavljevic // Beslut: 2021-04-22, Viceprefekt (inlagt: 2021-04-23)

LMA538: Fysik
Ändring gjord på tentamen:
[2021-10-29 7,5 hp, 0109] Plats för tentamen ändrad från Lindholmen-salar till Distans // Beslut: 2021-10-18, moty (inlagt: 2021-10-18)
[2022-04-11 6,0 hp, 0209] Tid för tentamen ändrad från fm till em // Beslut: 2022-02-01, Tommy Gustafsson (inlagt: 2022-02-01)
[2022-05-05 4,5 hp, 0309] Tentamensdatum och tid ändrad från 2022-05-05 F till 2022-05-04 E // Beslut: 2022-02-01, Tommy Gustafsson (inlagt: 2022-02-03)
[2022-05-25 4,5 hp, 0309] Tentamensdatum och tid ändrad från 2022-05-25 F till 2022-05-24 E // Beslut: 2022-02-01, Tommy Gustafsson (inlagt: 2022-02-03)

LMS586: Materialteknik, fortsättningskurs
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från chrper - Christer Persson till antal - Antal Boldizar // Beslut: 2021-11-02, Viceprefekt (inlagt: 2021-11-03)

LMS893: Energi och hållbar utveckling
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från karenbe - Karin Munch till sjoblom - Jonas Sjöblom // Beslut: 2022-03-06, Viceprefekt (inlagt: 2022-03-07)

Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

LMT108: Automatiseringsteknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från mi0faas - Åsa Fasth Berglund till jost - Johan Stahre // Beslut: 2021-10-08, Viceprefekt (inlagt: 2021-10-08)

LMT207: Mekanik
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

LMT834: Termodynamik och strömningsmekanik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från karenbe - Karin Munch till f3cma - Mats Andersson // Beslut: 2021-04-28, Viceprefekt (inlagt: 2021-04-28)
[Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för TIMEL åk 3 // Beslut: 2021-04-29, PA/UOL (inlagt: 2021-04-29)

Ändring gjord på kurs i programplan:
[Obligatoriskt valbara. Minst en obligatoriskt valbar kurs krävs för examen, (DAT050, EDA322, EEN095, LEU340, LMA017, LMA522, LMU055, SSY011). Krav 1 kurs(er). I TIMEL Årskurs 3] LMT834 tillagd i gruppering // Beslut: 2021-04-29, PA/UOL (inlagt: 2021-04-29)

Ändring gjord på tentamen:
[2022-03-17 7,5 hp, 0101] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Lindholmen-salar // Beslut: 2022-02-09, Tentamensadm (inlagt: 2022-02-09)

LMTX38: Examensarbete vid Data- och informationsteknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från almstroj - Jonas Duregård till // Beslut: 2021-12-22, Viceprefekt (inlagt: 2021-12-28)

LMU102: Maskinelement, fortsättningskurs
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

LMU305: Produktionslogistik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från patjon - Patrik Jonsson till loon - Patricia van Loon // Beslut: 2021-06-30, Viceprefekt (inlagt: 2021-06-30)

LMU450: Ekonomi och organisation
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat från 100 till 230 // Beslut: 2021-09-08, Examinator (inlagt: 2021-09-14)

Ändring gjord på tentamen:
[2022-08-15 6,0 hp, 0103] Tentamensdatum och tid ändrad från 2022-08-15 E till 2022-08-23 E // Beslut: 2022-06-17, C Sjöberger (inlagt: 2022-06-21)
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

LNB660: Praktisk verkstads- och motorteknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från zackaria - Dan Zackariasson till tholind - Thomas Lindblom // Beslut: 2021-11-05, Viceprefekt (inlagt: 2021-11-08)

LSP310: Kommunikation och ingenjörskompetens
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] // Beslut: 2021-11-30, PA/Examinator/UBS (inlagt: 2021-11-30)

LSP505: Teknisk kommunikation och akademiskt skrivande för masterstudenter
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Inställt // Beslut: 2021-09-14, PA (inlagt: 2021-09-14)

LSP580: Engelska
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

MCC080: Vätskekristaller: fysik och tillämpningar
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

MCC086: Mikroelektronik
Ändring gjord på kurs:
Examination ändrad. Uppdaterat text om examination // Beslut: 2021-04-30, PA (inlagt: 2021-05-03)
Organisation ändrad. Uppdaterat text om organisation // Beslut: 2021-04-30, PA (inlagt: 2021-05-03)

MCC115: Modellering och tillverkning av mikro-och nanokomponenter
Ändring gjord på kurs:
Innehåll ändrat. Uppdaterat text om innehåll // Beslut: 2021-04-01, UBS (inlagt: 2021-04-01)

MCC160: Grundläggande fysik
Ändring gjord på kurs:
[Huvudområde Medicinteknik] Tillagt // Beslut: 2021-01-19, UBS/PA (inlagt: 2022-01-19)

MCC170: Halvledarkomponenter för modern elektronik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat // Beslut: 2021-04-20, Jan Stake (inlagt: 2021-04-20)

MCC175: Modern fysik
Ändring gjord på kurs:
[Huvudområde Medicinteknik] Tillagt // Beslut: 2021-01-19, UBS/PA (inlagt: 2022-01-19)

MCCX02: Kandidatarbete vid Mikroteknologi och nanovetenskap
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från em7vevas - Vessen Vassilev till boris - Per Lundgren // Beslut: 2021-09-23, Viceprefekt (inlagt: 2021-09-23)

MEN120: Värme- och kraftverkssystem
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat från 60 till 70 // Beslut: 2921-04-30, PA (inlagt: 2021-04-30)

MHA021: Finit elementmetod (FEM)
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från A+ till B+ // Beslut: 2021-05-31, Jim Brouzoulis (inlagt: 2021-05-31)

Ändring gjord på tentamen:
[2022-01-10 7,5 hp, 0197] Tentamensdatum och tid ändrad från 2022-01-10 E till 2022-01-12 F // Beslut: 2021-09-01, Jim Brouzelius (inlagt: 2021-09-01)
[2022-01-12 7,5 hp, 0197] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Johanneberg, Data // Beslut: 2021-09-01, Jim Brouzelius (inlagt: 2021-09-01)
[2022-04-13 7,5 hp, 0197] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Johanneberg, Data // Beslut: 2021-09-01, Jim Brouzelius (inlagt: 2021-09-01)
[2022-08-22 7,5 hp, 0197] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Johanneberg, Data // Beslut: 2021-09-01, Jim Brouzelius (inlagt: 2021-09-01)
[2022-08-24 7,5 hp, 0197] Tentamensdatum ändrat från 2022-08-24 till 2022-08-22 // Beslut: 2021-09-01, Jim Brouzelius (inlagt: 2021-09-01)

MHA043: Materialmekanik
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

MHA064: Simuleringsbaserad hållfasthetslära
Ändring gjord på tentamen:
[2022-06-08 4,5 hp, 0221] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Johanneberg, Data // Beslut: 2022-03-09, Jim Brouzelius (inlagt: 2022-03-09)
[2022-08-23 4,5 hp, 0221] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Johanneberg, Data // Beslut: 2022-03-09, Jim Brouzelius (inlagt: 2022-03-09)

MHA081: Hållfasthetslära
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

MMA163: Fartygsmotstånd och framdrivning
Ändring gjord på tentamen:
[2022-03-14 5,0 hp, 0221] Tentamensdatum ändrat från 2022-03-14 till 2022-03-18 // Beslut: 2022-01-14, Per Mottram Hogström (inlagt: 2022-01-14)

MMA169: Konstruktionsteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2022-08-17 7,5 hp, 0121] Plats för tentamen ändrad från Lindholmen-salar till Johanneberg // Beslut: 2022-05-24, Carina Schmidt (inlagt: 2022-05-24)

MMF176: Ingenjörsmetodik
Ändring gjord på tentamen:
[2022-08-18 3,0 hp, 0115] Ges av institution // Beslut: 2022-07-14, Ola Isaksson (inlagt: 2022-07-04)

MMS055: Tanksäkerhet IGC och IGF
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

MMS065: Hamnar och distributionsnoder
Ändring gjord på modul:
[0219 Tentamen 4,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

Ändring gjord på tentamen:
[0219 Tentamen 4,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0219 Tentamen 4,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

MMS070: Linjesjöfart
Ändring gjord på modul:
[0219 Tentamen 4,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

Ändring gjord på tentamen:
[0219 Tentamen 4,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0219 Tentamen 4,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

MMS075: Statistisk modellering med logistiktillämpningar
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från andrasb - András Bálint till sardina - Gaetano Sardina // Beslut: 2021-12-14, Viceprefekt (inlagt: 2021-12-16)

MMS085: Marina risker och försäkringar
Ändring gjord på tentamen:
[2021-10-08 2,0 hp, 0219] Inställt // Beslut: 2022-09-28, Fel i tidigare ändring (inlagt: 2022-09-28)
[2022-06-09 2,0 hp, 0219] Tentamensdatum och tid ändrad från 2022-06-09 F till 2022-10-08 E // Beslut: 2021-12-08, Matilda Milding /Daniel Eriksson (inlagt: 2021-12-09)
[2022-10-08 2,0 hp, 0219] Tentamensdatum ändrat från 2022-10-08 till 2021-10-08 // Beslut: 2022-09-28, Fel i tidigare ändring (inlagt: 2022-09-28)

MMS095: Handelsrätt
Ändring gjord på modul:
[0219 Tentamen 2,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

Ändring gjord på tentamen:
[0219 Tentamen 2,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0219 Tentamen 2,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

MMS102: Multimodal transporträtt och logistikavtal
Ändring gjord på modul:
[0220 Tentamen 2,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

Ändring gjord på tentamen:
[0220 Tentamen 2,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0220 Tentamen 2,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

MMS105: Fartygs befraktning, operation och ship management
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

MMS120: Sjörätt och ship management
Ändring gjord på modul:
[0220 Tentamen 1,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

Ändring gjord på tentamen:
[0220 Tentamen 1,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0220 Tentamen 1,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

MMS140: Introduktion till internationell logistik
Ändring gjord på tentamen:
[2022-01-04 3,0 hp, 0220] Inställt // Beslut: 2021-11-25, Elin Johansson (inlagt: 2021-11-25)
['34401', '55665', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2021-11-25, Martin Larsson (inlagt: 2021-11-25)
['34401', '55666', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2021-11-25, Martin Larsson (inlagt: 2021-11-25)

MMS150: Fartygsförlagd utbildning, block 1
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Inställt // Beslut: 2021-03-24, Beslut, FVIID startar inte H21 (inlagt: 2021-03-24)

MMS155: Fartygsförlagd utbildning, block 2
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Inställt // Beslut: 2021-03-24, Beslut, FVIID startar inte H21 (inlagt: 2021-03-24)

MMS160: Fartygsförlagd utbildning, block 3
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Inställt // Beslut: 2021-03-24, Beslut, FVIID startar inte H21 (inlagt: 2021-03-24)

MMS165: Hållbart ledarskap
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Inställt // Beslut: 2021-03-24, Beslut, FVIID startar inte H21 (inlagt: 2021-03-24)

MMS170: Energisystem
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Inställt // Beslut: 2021-03-24, Beslut, FVIID startar inte H21 (inlagt: 2021-03-24)

MMS175: Flyg- och raketframdrift
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från D till C // Beslut: 2021-06-04, Tomas Grönstedt (inlagt: 2021-06-04)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från thgr - Tomas Grönstedt till xisto - Carlos Xisto // Beslut: 2021-06-16, Viceprefekt (inlagt: 2021-06-16)

Ändring gjord på tentamen:
[2022-08-18 7,5 hp, 0121] Tentamensdatum och tid ändrad från 2022-08-18 None till 2022-08-18 E // Beslut: 2022-06-17, Carlos Xisto (inlagt: 2022-06-17)
[2022-08-18 7,5 hp, 0121] Längd för tentamen ändrad // Beslut: 2022-06-17, Carlos Xisto (inlagt: 2022-06-17)
[7,5 hp, 0121] Tentamensdatum ändrat // Beslut: 2022-06-17, Carlos Xisto (inlagt: 2022-06-17)
[7,5 hp, 0121] Plats för tentamen ändrad från Kontakta examinator till Johanneberg // Beslut: 2022-06-17, Carlos Xisto (inlagt: 2022-06-17)

MMS185: Stabilitet och designkriterier för marina strukturer
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från B till B+ // Beslut: 2021-07-16, Martin Schreuder (inlagt: 2021-07-16)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från jwri - Jonas Ringsberg till mars - Martin Schreuder // Beslut: 2021-04-23, Viceprefekt (inlagt: 2021-04-23)
[Kurstillfälle 1] Ändrat till sökbar för utbytesstudenter // Beslut: 2021-04-15, UBS (inlagt: 2021-04-15)

MMS190: Metoder för risk- och pålitlighetsanalys
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Inställt // Beslut: 2021-04-15, UOL (inlagt: 2021-04-15)

MMS195: Introduktion till framdrivning och energisystem för transport
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från C till A // Beslut: 2021-04-28, Jimmy Ehnberg (inlagt: 2021-04-28)

MMS200: Järnvägstekniskt projekt
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från anek - Anders Ekberg till kabo - Elena Kabo // Beslut: 2021-08-31, Viceprefekt (inlagt: 2021-09-01)
[Kurstillfälle 1] // Beslut: 2021-08-31, UOL (inlagt: 2021-09-01)

MMS215: Mekanik 2
Ändring gjord på tentamen:
[2021-10-27 4,5 hp, 0221] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Distans // Beslut: 2021-10-18, moty (inlagt: 2021-10-18)

MPA010: Projektarbete M2
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till alme - Lars Almefelt // Beslut: 2021-11-23, Viceprefekt (inlagt: 2021-11-26)
[Kurstillfälle 2] Examinator ändrad från till alme - Lars Almefelt // Beslut: 2021-11-23, Viceprefekt (inlagt: 2021-11-26)
[Kurstillfälle 3] Examinator ändrad från till alme - Lars Almefelt // Beslut: 2021-11-23, Viceprefekt (inlagt: 2021-11-26)

MPA020: Projektarbete M3
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till alme - Lars Almefelt // Beslut: 2021-11-23, Viceprefekt (inlagt: 2021-11-26)
[Kurstillfälle 2] Examinator ändrad från till alme - Lars Almefelt // Beslut: 2021-11-23, Viceprefekt (inlagt: 2021-11-26)
[Kurstillfälle 3] Examinator ändrad från till alme - Lars Almefelt // Beslut: 2021-11-23, Viceprefekt (inlagt: 2021-11-26)

MPA030: Projektarbete
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till alme - Lars Almefelt // Beslut: 2021-11-23, Viceprefekt (inlagt: 2021-11-26)
[Kurstillfälle 2] Examinator ändrad från till alme - Lars Almefelt // Beslut: 2021-11-23, Viceprefekt (inlagt: 2021-11-26)
[Kurstillfälle 3] Examinator ändrad från till alme - Lars Almefelt // Beslut: 2021-11-23, Viceprefekt (inlagt: 2021-11-26)

MPA041: Maskintekniskt projekt
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till alme - Lars Almefelt // Beslut: 2021-11-23, Viceprefekt (inlagt: 2021-11-26)
[Kurstillfälle 2] Examinator ändrad från till alme - Lars Almefelt // Beslut: 2021-11-23, Viceprefekt (inlagt: 2021-11-26)
[Kurstillfälle 3] Examinator ändrad från till alme - Lars Almefelt // Beslut: 2021-11-23, Viceprefekt (inlagt: 2021-11-26)
[Kurstillfälle 4] Examinator ändrad från till alme - Lars Almefelt // Beslut: 2021-11-23, Viceprefekt (inlagt: 2021-11-26)

MPA060: Valfri kurs
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till alme - Lars Almefelt // Beslut: 2021-11-23, Viceprefekt (inlagt: 2021-11-26)

MPR034: Tillverkningsprocesser, fortsättningskurs
Ändring gjord på tentamen:
[2021-10-26 6,0 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Lindholmen-salar // Beslut: 2021-10-14, moty (inlagt: 2021-10-14)

MPR213: Robotteknik och automation
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

MPR271: Simulering av produktionssystem
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från marcfra - Marcus Frantzén till skoand - Anders Skoogh // Beslut: 2021-10-08, Viceprefekt (inlagt: 2021-10-08)

MTF042: Termodynamik med energiteknik
Ändring gjord på modul:
[0111 Tentamen 5,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-03-03, vana (inlagt: 2022-03-03)
[0111 Tentamen 5,0 hp] Ändrat till ingen digital examination Digital examination från 1 till 0 // Beslut: 2022-03-04, vana (inlagt: 2022-03-04)

Ändring gjord på tentamen:
[0111 Tentamen 5,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-03-03, vana (inlagt: 2022-03-03)
[0111 Tentamen 5,0 hp] Ändrat till ingen digital examination Digital examination från 1 till 0 // Beslut: 2022-03-04, vana (inlagt: 2022-03-04)

MTF242: Förbränningsmotorteknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat // Beslut: 2021-11-17, Lucien Koopmans (inlagt: 2021-11-17)

Ändring gjord på tentamen:
['34801', '56881', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2022-01-14, Lucien Koopmans (inlagt: 2022-01-14)

MTF271: Turbulensmodellering
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

MTM026: Hållfasthetslära
Ändring gjord på kurs:
Examination ändrad. Tagit bort Två övningsskrivning som kan ge bonuspoäng att använda på tentamen. // Beslut: 2022-03-10, PA (inlagt: 2022-03-10)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från mien - Mikael Enelund till thab - Thomas Abrahamsson // Beslut: 2022-02-01, Viceprefekt (inlagt: 2022-02-02)

Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

MTT011: Materialteknik
Ändring gjord på kurs:
Litteratur ändrad. Uppdaterat litteratur // Beslut: 2022-01-18, Examinator (inlagt: 2022-01-18)

Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

MTT040: Högspänningsteknik 2
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

MTT047: Metallformning och fogning
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

MTT085: Materialteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2021-10-23 6,0 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Lindholmen-salar // Beslut: 2021-10-14, moty (inlagt: 2021-10-14)

MTT090: Polymera materials bearbetning och egenskaper
Ändring gjord på kurs:
Innehåll ändrat. Uppdaterat innehåll // Beslut: 2021-08-28, Examinator (inlagt: 2021-08-31)

MTT125: Additiv tillverkning
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

MVE030: Fourieranalys
Ändring gjord på modul:
[0105 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-03-03, vana (inlagt: 2022-03-03)
[0105 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0105 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

Ändring gjord på tentamen:
[0105 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-03-03, vana (inlagt: 2022-03-03)
[0105 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0105 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0105 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0105 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

MVE035: Flervariabelanalys
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från hegarty - Peter Hegarty till thobac - Thomas Bäckdahl // Beslut: 2021-11-19, Viceprefekt (inlagt: 2021-11-19)

MVE045: Matematisk analys
Ändring gjord på tentamen:
[2021-10-29 7,5 hp, 0105] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Lindholmen-salar // Beslut: 2021-10-14, moty (inlagt: 2021-10-14)
[2021-10-30 7,5 hp, 0105] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-10-30 E till 2021-10-29 E // Beslut: 2021-07-07, Zoran Konkoli (inlagt: 2021-07-07)

MVE051: Matematisk statistik och diskret matematik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från sj - Stefan Lemurell till hirscher - Timo Vilkas // Beslut: 2022-03-03, Viceprefekt (inlagt: 2022-03-04)

Ändring gjord på tentamen:
[2022-06-04 6,0 hp, 0213] Tentamensdatum och tid ändrad från 2022-06-04 F till 2022-06-01 E // Beslut: 2022-03-18, Timo (inlagt: 2022-03-18)

MVE090: Matematisk statistik
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

MVE091: Matematisk statistik
Ändring gjord på tentamen:
[2021-10-29 6,0 hp, 0121] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Lindholmen-salar // Beslut: 2021-10-14, moty (inlagt: 2021-10-14)

MVE095: Optioner och matematik
Ändring gjord på tentamen:
['34665', '55214', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2021-11-04, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2021-11-04)
['34665', '55214', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2022-04-23, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2022-05-11)

MVE140: Sannolikhetsteorins grunder
Ändring gjord på tentamen:
['34073', '55216', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2021-11-04, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2021-11-04)
['34073', '55216', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2022-04-23, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2022-05-11)

MVE150: Algebra
Ändring gjord på tentamen:
['34985', '56617', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2022-01-17, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2022-01-17)
['34985', '56617', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2022-04-23, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2022-05-11)

MVE155: Statistisk slutledning
Ändring gjord på tentamen:
['34534', '56618', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2022-01-17, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2022-01-17)
['34534', '56618', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2022-04-23, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2022-05-11)

MVE162: Ordinära differentialekvationer och matematisk modellering
Ändring gjord på tentamen:
[2022-01-05 7,5 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från till Johanneberg // Beslut: 2021-09-03, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2021-09-03)
['34922', '55217', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2022-04-23, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2022-05-11)
[7,5 hp, 0215] Tentamensdatum och tid ändrad // Beslut: 2021-09-03, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2021-09-03)

MVE165: Linjär och heltalsoptimering med tillämpningar
Ändring gjord på kurs:
Flera inrapporteringar // Beslut: 2021-03-09, Adm/Examinator (inlagt: 2021-03-09)

Ändring gjord på tentamen:
['34963', '55218', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2021-09-03, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2021-09-03)
['34963', '55218', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2022-04-23, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2022-05-11)

MVE170: Grundläggande stokastiska processer
Ändring gjord på tentamen:
['33878', '56619', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2021-11-04, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2021-11-04)
['33878', '56619', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2022-04-23, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2022-05-11)

MVE172: Grundläggande stokastiska processer och finansiella tillämpningar
Ändring gjord på tentamen:
['34286', '55432', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2021-11-04, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2021-11-04)
['34286', '55432', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2022-04-23, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2022-05-11)

MVE187: Beräkningsmetoder för Bayesiansk statistik
Ändring gjord på tentamen:
['34077', '56256', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2021-08-31, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2021-08-31)
['34077', '56256', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2022-04-23, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2022-05-11)

MVE190: Linjära statistiska modeller
Ändring gjord på tentamen:
['34933', '55219', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2021-11-04, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2021-11-04)
['34933', '55219', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2022-04-23, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2022-05-11)

MVE220: Finansiell risk
Ändring gjord på tentamen:
['34406', '55956', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2021-09-03, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2021-09-03)
['34406', '55956', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2022-04-23, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2022-05-11)

MVE255: Flervariabelanalys och partiella differentialekvationer
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

MVE290: Fouriermetoder
Ändring gjord på modul:
[0109 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-03-03, vana (inlagt: 2022-03-03)
[0109 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

Ändring gjord på tentamen:
[0109 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-03-03, vana (inlagt: 2022-03-03)
[0109 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0109 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

MVE302: Sannolikhet och statistik
Ändring gjord på tentamen:
[2022-08-16 6,0 hp, 0318] Tentamensdatum ändrat från 2022-08-16 till 2022-08-15 // Beslut: 2022-05-17, examinator (inlagt: 2022-05-17)
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

MVE326: Principer för statistisk slutledning
Ändring gjord på tentamen:
['34869', '55224', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2022-01-17, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2022-01-17)
['34869', '55224', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2022-04-23, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2022-05-11)

MVE330: Stokastiska processer
Ändring gjord på tentamen:
['33873', '56597', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2022-04-23, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2022-05-11)

MVE340: Matematik 2
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

MVE347: Miljö och matematisk modellering
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

MVE365: Problemlösning och lärande
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från torbjrn - Torbjörn Lundh till raufi - Hossein Raufi // Beslut: 2021-11-22, Viceprefekt (inlagt: 2021-11-23)

MVE370: Matematik och samhälle
Ändring gjord på kurs:
Förkunskaper ändrade. Ändring av information om ansökan // Beslut: 2021-04-23, PA/UBS (inlagt: 2021-04-29)

MVE380: Modeller för förståelse
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

MVE395: Sannolikhet, statistik och risk
Ändring gjord på tentamen:
[2022-08-16 4,5 hp, 0113] Tentamensdatum ändrat från 2022-08-16 till 2022-08-15 // Beslut: 2022-05-17, examinator (inlagt: 2022-05-17)
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

MVE425: Matematik
Ändring gjord på tentamen:
[2022-01-03 7,5 hp, 0114] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Lindholmen-salar // Beslut: 2021-11-16, Valentina Naumovska (inlagt: 2021-11-16)
[2022-01-14 7,5 hp, 0214] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Lindholmen-salar // Beslut: 2021-11-16, Valentina Naumovska (inlagt: 2021-11-16)
[2022-02-14 7,5 hp, 0214] Tentamensdatum och tid ändrad från 2022-02-14 F till 2022-02-15 E // Beslut: 2021-10-20, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2021-10-20)
[2022-02-15 7,5 hp, 0214] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Lindholmen-salar // Beslut: 2022-01-26, Valentina Naumovska (inlagt: 2022-01-26)
[2022-03-17 4,5 hp, 0314] Tid för tentamen ändrad från fm till em // Beslut: 2022-02-01, Monika Tykesson (inlagt: 2022-02-01)
[2022-04-12 4,5 hp, 0314] Tentamensdatum och tid ändrad från 2022-04-12 F till 2022-04-13 E // Beslut: 2022-02-01, Tommy Gustafsson (inlagt: 2022-02-01)
[2022-05-17 10,5 hp, 0414] Tentamensdatum och tid ändrad från 2022-05-17 F till 2022-05-16 E // Beslut: 2022-02-01, Tommy Gustafsson (inlagt: 2022-02-03)
[2022-05-30 10,5 hp, 0414] Tid för tentamen ändrad från fm till em // Beslut: 2022-02-01, Tommy Gustafsson (inlagt: 2022-02-03)

MVE426: Matematik
Ändring gjord på tentamen:
[2022-01-03 7,5 hp, 0120] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Lindholmen-salar // Beslut: 2021-11-16, Valentina Naumovska (inlagt: 2021-11-16)
[2022-01-14 7,5 hp, 0220] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Lindholmen-salar // Beslut: 2021-11-16, Valentina Naumovska (inlagt: 2021-11-16)
[2022-02-15 7,5 hp, 0220] Tid för tentamen ändrad från fm till em // Beslut: 2021-10-20, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2021-10-20)
[2022-03-17 4,0 hp, 0320] Tid för tentamen ändrad från fm till em // Beslut: 2022-02-01, Monika Tykesson (inlagt: 2022-02-01)
[2022-04-12 4,0 hp, 0320] Tentamensdatum och tid ändrad från 2022-04-12 F till 2022-04-13 E // Beslut: 2022-02-01, Tommy Gustafsson (inlagt: 2022-02-01)
[2022-05-17 9,5 hp, 0420] Tentamensdatum och tid ändrad från 2022-05-17 F till 2022-05-16 E // Beslut: 2022-02-01, Tommy Gustafsson (inlagt: 2022-02-03)
[2022-05-30 9,5 hp, 0420] Tid för tentamen ändrad från fm till em // Beslut: 2022-02-01, Tommy Gustafsson (inlagt: 2022-02-03)

MVE491: Matematik, matematisk statistik med metoder
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från sj - Stefan Lemurell till matlen - Mattias Lennartsson // Beslut: 2021-08-23, Viceprefekt (inlagt: 2021-09-01)

MVE500: Serier och derivator i flera variabler
Ändring gjord på tentamen:
[2021-10-25 4,5 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Lindholmen-salar // Beslut: 2021-10-14, moty (inlagt: 2021-10-14)

MVE505: Diskret matematik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från wastlund - Johan Wästlund till hegarty - Peter Hegarty // Beslut: 2021-11-19, Viceprefekt (inlagt: 2021-11-19)
[Kurstillfälle 2] Examinator ändrad från wastlund - Johan Wästlund till hegarty - Peter Hegarty // Beslut: 2021-11-19, Viceprefekt (inlagt: 2021-11-19)

Ändring gjord på tentamen:
[2021-10-08 4,5 hp, 0116] Inställt // Beslut: 2021-07-01, Johan Wästlund (inlagt: 2021-07-01)
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

MVE515: Beräkningsmatematik, fortsättningskurs
Ändring gjord på tentamen:
[2021-10-28 7,5 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Lindholmen-salar // Beslut: 2021-10-14, moty (inlagt: 2021-10-14)

MVE530: Inledande matematik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från jonny - Jonny Lindström till tonyj - Tony Johansson // Beslut: 2021-07-07, Viceprefekt/adm (inlagt: 2021-07-07)

MVE535: Matematisk analys, del 1
Ändring gjord på kurs:
Litteratur ändrad. Ändrad litteratur // Beslut: 2021-11-25, Examinator (inlagt: 2021-11-25)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från sj - Stefan Lemurell till zorank - Zoran Konkoli // Beslut: 2021-11-19, Viceprefekt (inlagt: 2021-11-19)

Ändring gjord på tentamen:
[2022-03-17 7,5 hp, 0117] Tid för tentamen ändrad från em till fm // Beslut: 2022-02-01, Monika Tykesson (inlagt: 2022-02-01)

MVE545: Matematisk analys, del 2
Ändring gjord på kurs:
Litteratur ändrad. Uppdaterat litteratur // Beslut: 2021-11-25, Examinator (inlagt: 2021-11-25)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från sj - Stefan Lemurell till zorank - Zoran Konkoli // Beslut: 2021-11-19, Viceprefekt (inlagt: 2021-11-19)

Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

MVE565: Beräkningsmetoder för stokastiska differentialekvationer
Ändring gjord på tentamen:
[2022-06-10 7,5 hp, 0119] Inställt // Beslut: 2022-04-13, Examinator/Adm (inlagt: 2022-04-13)
['34749', '55300', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2022-01-17, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2022-01-17)
['34749', '55300', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2022-04-23, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2022-05-11)

MVE575: Matematisk analys
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från sj - Stefan Lemurell till sonjarad - Sonja Radosavljevic // Beslut: 2021-04-22, Viceprefekt (inlagt: 2021-04-23)

MVE600: Flervariabelanalys
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från hegarty - Peter Hegarty till thobac - Thomas Bäckdahl // Beslut: 2021-11-19, Viceprefekt (inlagt: 2021-11-19)

Ändring gjord på tentamen:
[1,5 hp, 0219] Tentamensdatum och tid ändrad // Beslut: 2022-02-14, examinator (inlagt: 2022-02-14)
[1,5 hp, 0219] Tentamensdatum och tid ändrad // Beslut: 2022-02-14, examinator (inlagt: 2022-02-14)
[1,5 hp, 0219] Ges ej av institution // Beslut: 2022-02-14, examinator (inlagt: 2022-02-14)
[2022-06-10 1,5 hp, 0219] Längd för tentamen ändrad // Beslut: 2022-02-14, examinator (inlagt: 2022-02-14)
[2022-06-10 1,5 hp, 0219] Ges ej av institution // Beslut: 2022-02-14, examinator (inlagt: 2022-02-14)

MVE605: Inledande matematik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från heintz - Alexey Geynts till janalve - Jan-Alve Svensson // Beslut: 2021-04-26, Viceprefekt (inlagt: 2021-04-26)

MVE610: Linjär algebra
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från sj - Stefan Lemurell till janalve - Jan-Alve Svensson // Beslut: 2021-11-17, Viceprefekt (inlagt: 2021-11-17)

MVE615: Matematisk analys i flera variabler
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

MVE630: Matematisk analys i en och flera variabler
Ändring gjord på tentamen:
[2022-04-11 7,5 hp, 0120] Tentamensdatum och tid ändrad från 2022-04-11 E till 2022-04-13 F // Beslut: 2021-10-21, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2021-10-21)
[2022-08-15 7,5 hp, 0120] Tentamensdatum ändrat från 2022-08-15 till 2022-08-19 // Beslut: 2021-10-21, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2021-10-21)

MVE635: Matematisk statistik
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

MVE640: Matematik
Ändring gjord på tentamen:
[2022-01-14 7,5 hp, 0220] Tid för tentamen ändrad från fm till em // Beslut: 2021-10-20, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2021-10-20)
[2022-02-15 7,5 hp, 0220] Tid för tentamen ändrad från fm till em // Beslut: 2021-10-20, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2021-10-20)
[2022-03-17 4,0 hp, 0320] Tid för tentamen ändrad från fm till em // Beslut: 2022-02-01, Monika Tykesson (inlagt: 2022-02-01)
[2022-04-12 4,0 hp, 0320] Tentamensdatum och tid ändrad från 2022-04-12 F till 2022-04-13 E // Beslut: 2022-02-01, Tommy Gustafsson (inlagt: 2022-02-01)
[2022-05-17 9,5 hp, 0420] Tentamensdatum och tid ändrad från 2022-05-17 F till 2022-05-16 E // Beslut: 2022-02-01, Tommy Gustafsson (inlagt: 2022-02-03)
[2022-05-30 9,5 hp, 0420] Tentamensdatum och tid ändrad från 2022-05-30 F till 2022-05-30 E // Beslut: 2022-02-01, Tommy Gustafsson (inlagt: 2022-02-03)

MVE641: Matematik
Ändring gjord på tentamen:
[2022-01-14 7,5 hp, 0221] Tid för tentamen ändrad från fm till em // Beslut: 2021-10-20, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2021-10-20)
[2022-02-15 7,5 hp, 0221] Tid för tentamen ändrad från fm till em // Beslut: 2021-10-20, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2021-10-20)
[2022-03-17 7,5 hp, 0321] Tid för tentamen ändrad från fm till em // Beslut: 2022-02-01, Monika Tykesson (inlagt: 2022-02-01)
[2022-04-12 7,5 hp, 0321] Tentamensdatum och tid ändrad från 2022-04-12 F till 2022-04-13 E // Beslut: 2022-02-01, Tommy Gustafsson (inlagt: 2022-02-01)
[2022-05-17 4,5 hp, 0421] Tentamensdatum och tid ändrad från 2022-05-17 F till 2022-05-06 E // Beslut: 2022-02-01, Tommy Gustafsson (inlagt: 2022-02-03)
[2022-05-30 4,5 hp, 0421] Tentamensdatum och tid ändrad från 2022-05-30 F till 2022-05-30 E // Beslut: 2022-02-01, Tommy Gustafsson (inlagt: 2022-02-03)

MVE645: Programmering och numeriska beräkningar med Python
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

MVE650: Statistik och sannolikhetsteori
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från olleh - Olle Häggström till hirscher - Timo Vilkas // Beslut: 2021-11-22, Viceprefekt (inlagt: 2021-11-23)

Ändring gjord på tentamen:
[2022-08-15 7,5 hp, 0121] Tentamensdatum ändrat från 2022-08-15 till 2022-08-22 // Beslut: 2022-02-14, UBS (inlagt: 2022-02-14)

MVE660: Flervariabelanalys
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från johanbe - Johan Berglind till raufi - Hossein Raufi // Beslut: 2021-11-11, Viceprefekt (inlagt: 2021-11-11)

PPU010: CAD för ytmodellering
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från D till C // Beslut: 2022-02-10, UBS (inlagt: 2022-02-10)

PPU032: Användarstudier - Att förstå användaren och dess krav
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat från 30 till 35 // Beslut: 2021-05-06, PA/UBS (inlagt: 2021-05-06)

PPU085: Produktplanering - behov och möjligheter
Ändring gjord på modul:
[0107 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0107 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0107 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

Ändring gjord på tentamen:
[0107 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0107 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0107 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0107 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0107 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0107 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

PPU161: Produktionssystem
Ändring gjord på tentamen:
[2021-10-23 7,5 hp, 0120] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Distans // Beslut: 2021-10-20, moty (inlagt: 2021-10-20)
[2022-01-03 7,5 hp, 0120] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Distans // Beslut: 2021-12-16, examinator (inlagt: 2021-12-16)
[2022-01-03 7,5 hp, 0120] Plats för tentamen ändrad från Distans till Johanneberg // Beslut: 2021-12-19, lina haglund (inlagt: 2021-12-19)

PPU196: Produktutvecklingsprojekt
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från gorang - Göran Gustafsson till huleri - Erik Hulthén // Beslut: 2021-12-20, Viceprefekt (inlagt: 2021-12-20)

PPU215: Forskningsmetodik i produktionsprojekt
Ändring gjord på kurs:
Förkunskaper ändrade. Justerat förkunskaper // Beslut: 2021-05-18, PA (inlagt: 2021-05-18)

RRY041: Det interstellära mediet och stjärnbildning
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

RRY085: Plasmafysik med tillämpningar
Ändring gjord på tentamen:
[2022-01-05 7,5 hp, 0108] Ges ej av institution // Beslut: 2021-11-19, examinator (inlagt: 2021-11-19)
[2022-08-22 7,5 hp, 0108] Ges ej av institution // Beslut: 2021-11-19, examinator (inlagt: 2021-11-19)
[7,5 hp, 0108] Tentamensdatum och tid ändrad // Beslut: 2021-11-19, examinator (inlagt: 2021-11-19)
[7,5 hp, 0108] Tentamensdatum och tid ändrad // Beslut: 2021-11-19, examinator (inlagt: 2021-11-19)

RRY145: Stjärnornas fysik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från wouterv - Wouter Vlemmings till elvire - Elvire De Beck // Beslut: 2021-11-12, Viceprefekt (inlagt: 2021-11-15)

SEE015: Hållbart uttag av biomassa
Ändring gjord på tentamen:
[2022-04-13 4,0 hp, 0118] Ges av institution // Beslut: 2022-04-07, examinator (inlagt: 2022-04-07)
[2022-04-13 4,0 hp, 0118] Inställt - hemtentamen // Beslut: 2022-04-06, examinator (inlagt: 2022-04-06)
[4,0 hp, 0118] Återöppnat // Beslut: 2022-04-08, Schemagruppen (inlagt: 2022-04-08)

SEE035: Ellära och elektronik
Ändring gjord på kurs:
Litteratur ändrad. Uppdaterat litteratur // Beslut: 2021-06-09, Examinator (inlagt: 2021-06-10)

SEE060: Jorden som system
Ändring gjord på tentamen:
[2022-08-22 6,0 hp, 0220] Tentamensdatum ändrat från 2022-08-22 till 2022-08-23 // Beslut: 2022-02-14, UBS (inlagt: 2022-02-14)
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

SEE065: Ordning och oordning i fysikaliska system
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från frtkl - Kristian Lindgren till maercker - Matthias Maercker // Beslut: 2021-09-27, Viceprefekt (inlagt: 2021-09-28)

SEE085: Linjär algebra och experimentell matematik
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

SEE095: Fysik
Ändring gjord på tentamen:
[2021-10-29 7,5 hp, 0120] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Distans // Beslut: 2021-10-18, moty (inlagt: 2021-10-18)
[2022-04-11 6,0 hp, 0220] Tid för tentamen ändrad från fm till em // Beslut: 2022-02-01, Tommy Gustafsson (inlagt: 2022-02-01)
[2022-05-05 4,5 hp, 0320] Tentamensdatum och tid ändrad från 2022-05-05 F till 2022-05-04 E // Beslut: 2022-02-01, Tommy Gustafsson (inlagt: 2022-02-03)
[2022-05-25 4,5 hp, 0320] Tentamensdatum och tid ändrad från 2022-05-25 F till 2022-05-24 E // Beslut: 2022-02-01, Tommy Gustafsson (inlagt: 2022-02-03)

SEE120: Medicinsk bildbehandling
Ändring gjord på kurs:
Litteratur ändrad. Lagt till uppgift om litteratur // Beslut: 2022-01-21, Examinator (inlagt: 2022-01-21)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat // Beslut: 2021-11-22, John Conway (inlagt: 2021-11-22)

Ändring gjord på tentamen:
['35085', '56729', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2022-09-13, John Conway (inlagt: 2022-09-13)

SJM002: Nautisk matematik och fysik
Ändring gjord på kurs:
Institution ändrad från MATEMATISKA VETENSKAPER till RYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP // Beslut: 2021-03-29, PA (inlagt: 2021-03-29)

Ändring gjord på modul:
[0117 Tentamen 7,5 hp] Institution ändrad från MATEMATISKA VETENSKAPER till RYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP // Beslut: 2021-03-29, PA (inlagt: 2021-03-29)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från hirscher - Timo Vilkas till f97evka - Eva Wirström // Beslut: 2021-03-29, Viceprefekt (inlagt: 2021-03-29)

Ändring gjord på tentamen:
['33615', '56500', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2021-11-24, Eva Wirström (inlagt: 2021-11-24)

SJM005: Terresternavigation och sjömanskap
Ändring gjord på tentamen:
[2021-10-26 3,0 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Lindholmen-salar till Lindholmen, Data // Beslut: 2021-09-07, valentina (inlagt: 2021-09-07)
[2022-01-03 3,0 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Lindholmen-salar till Lindholmen, Data // Beslut: 2021-09-07, valentina (inlagt: 2021-09-07)
[2022-01-10 4,5 hp, 0316] Plats för tentamen ändrad från Lindholmen-salar till Lindholmen, Data // Beslut: 2021-09-07, valentina (inlagt: 2021-09-07)

SJM015: Trafiksituationer
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

SJM020: Meteorologi och oceanografi
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

SJM026: Marin kommunikation
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

SJM035: Farligt gods och enhetslaster
Ändring gjord på tentamen:
[2022-01-04 4,0 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Distans till Lindholmen-salar // Beslut: 2021-11-25, Elin Johansson (inlagt: 2021-11-25)
['34198', '55885', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2021-11-25, Elin Johansson (inlagt: 2021-11-25)

SJM046: Maskin- och elteknik
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

SJM055: Kvalitetssystem och rederiers säkerhetsorganisation
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

SJM121: Passagerarfartyg och krishantering
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Inställt // Beslut: 2021-03-24, Beslut, FVIID startar inte H21 (inlagt: 2021-03-24)

SJO062: Ång- och kylanläggningar
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från sk3olfr - Fredrik Olindersson till nikarv - Niklas Arvidsson // Beslut: 2022-01-25, Viceprefekt (inlagt: 2022-01-25)

SJO114: Grundläggande säkerhet
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från sl1tela - Lars Telestam till sk96joha - Johan Hartler // Beslut: 2021-06-21, Viceprefekt (inlagt: 2021-06-22)
[Kurstillfälle 2] Examinator ändrad från sl1tela - Lars Telestam till sk96joha - Johan Hartler // Beslut: 2021-06-21, Viceprefekt (inlagt: 2021-06-22)

SJO131: Sjöfartsjuridik
Ändring gjord på tentamen:
[2022-08-22 7,5 hp, 0109] Tid för tentamen ändrad från em till fm // Beslut: 2021-08-09, Elin Johansson (inlagt: 2021-08-09)

SJO134: Juridisk och ekonomisk översiktskurs
Ändring gjord på modul:
[0121 Tentamen 3,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0221 Tentamen 3,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

Ändring gjord på tentamen:
[0121 Tentamen 3,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0121 Tentamen 3,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0221 Tentamen 3,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0221 Tentamen 3,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

SJO296: Skeppsmäkleri
Ändring gjord på modul:
[0217 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0217 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

Ändring gjord på tentamen:
[0217 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0217 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0217 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0217 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

SJO401: Sjöfartsekonomi
Ändring gjord på modul:
[0210 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-03-03, vana (inlagt: 2022-03-03)
[0210 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0210 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0210 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

Ändring gjord på tentamen:
[0210 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-03-03, vana (inlagt: 2022-03-03)
[0210 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0210 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0210 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0210 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0210 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0210 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

SJO517: Säkerhet
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från sl1tela - Lars Telestam till sk96joha - Johan Hartler // Beslut: 2021-06-21, Viceprefekt (inlagt: 2021-06-22)

SJO547: Skepps- och lastsäkerhet
Ändring gjord på tentamen:
[2022-03-17 5,0 hp, 0214] Tid för tentamen ändrad från em till fm // Beslut: 2022-02-01, Monika Tykesson (inlagt: 2022-02-01)

SJO561: Fartygsmaskinsystem
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från zackaria - Dan Zackariasson till matsi - Mats Isaksson // Beslut: 2021-10-18, Viceprefekt (inlagt: 2021-10-18)

SJO571: Sjöfartens miljöpåverkan
Ändring gjord på tentamen:
['34461', '54862', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2021-11-25, Elin Johansson (inlagt: 2021-11-25)

SJO701: Strömningslära och termodynamik
Ändring gjord på tentamen:
['33874', '56472', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2021-11-25, Elin Johansson (inlagt: 2021-11-25)

SJO746: Våglaster och sjöegenskaper
Ändring gjord på tentamen:
[2022-05-30 6,0 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Lindholmen-salar till Johanneberg // Beslut: 2022-03-17, Martin Schreuder (inlagt: 2022-03-17)
[2022-08-22 6,0 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Lindholmen-salar till Johanneberg // Beslut: 2022-03-17, Martin Schreuder (inlagt: 2022-03-17)
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

SJO775: Oceannavigering
Ändring gjord på tentamen:
[2022-06-01 4,5 hp, 0112] Längd för tentamen ändrad från 4 till 6 timmar // Beslut: 2022-03-08, Johan Magnusson (inlagt: 2022-03-08)
[2022-08-25 4,5 hp, 0112] Tid för tentamen ändrad från em till fm // Beslut: 2022-06-22, Tentaadm (inlagt: 2022-06-22)

SJO780: Sjötransport av tanklaster
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

SJO837: Risk- och säkerhetsstyrning
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

SJO841: Fartygskontrakt och finansiering
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2021-10-05, UOL (inlagt: 2021-10-06)

Ändring gjord på kurs i programplan:
[MPMAR, Årskurs 1 regel V] Kurstillfälle 1 borttaget // Beslut: 2021-10-05, UOL (inlagt: 2021-10-06)
[MPSCM, Årskurs 1 regel V] Kurstillfälle 1 borttaget // Beslut: 2021-10-05, UOL (inlagt: 2021-10-06)

SJO955: Juridisk introduktionskurs
Ändring gjord på modul:
[0117 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0117 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

Ändring gjord på tentamen:
[0117 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0117 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0117 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0117 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

SSY011: Elektroniksystem
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från D+ till // Beslut: 2021-05-27, Erik Agrell (inlagt: 2021-05-27)

SSY036: Styrteknik
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

SSY051: Reglerteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2022-08-19 5,5 hp, 0107] Tentamensdatum och tid ändrad från 2022-08-19 E till 2022-08-26 F // Beslut: 2022-05-11, Bengt Lennartsson (inlagt: 2022-05-11)

SSY145: Trådlösa nät
Ändring gjord på tentamen:
[2022-05-31 7,5 hp, 0107] Tentamensdatum och tid ändrad från 2022-05-31 F till 2022-06-03 E // Beslut: 2022-04-20, Tommy Svensson (inlagt: 2022-04-20)
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

SSY150: Multimedia- och videokommunikation
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Inställt // Beslut: 2022-02-14, UOL (inlagt: 2022-02-15)

Ändring gjord på tentamen:
[2022-05-30 7,5 hp, 0107] Inställt // Beslut: 2022-02-25, Christin Gustafsson (inlagt: 2022-02-25)
[2022-08-18 7,5 hp, 0107] Inställt // Beslut: 2022-02-25, Christin Gustafsson (inlagt: 2022-02-25)
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

SSY180: Medicin för tekniker
Ändring gjord på tentamen:
[2021-10-25 4,0 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Lindholmen-salar // Beslut: 2021-10-14, moty (inlagt: 2021-10-14)

SSY186: Medicinska bildsystem
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

SSY205: Matrisanalys med tillämpningar, avancerad nivå
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Inställt // Beslut: 2021-04-28, UOL (inlagt: 2021-04-29)

SSY210: Informationsteori
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Inställt // Beslut: 2021-04-28, UOL (inlagt: 2021-04-29)

SSY230: Maskininlärning av dynamiska system med systemidentifiering
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

SSY236: Beslutsfattande för autonoma system
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat // Beslut: 2021-03-10, UBS (inlagt: 2021-03-10)

SSY245: Individuell kurs i systemteknik, reglerteknik och mekatronik 2
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] // Beslut: 2021-11-11, UBS (inlagt: 2021-11-11)

SSY251: Tillämpad reglerdesign
Ändring gjord på tentamen:
[2022-01-08 4,5 hp, 0320] Plats för tentamen ändrad från till Johanneberg // Beslut: 2021-06-22, M Stosic (inlagt: 2021-06-22)
[4,5 hp, 0320] Tentamensdatum och tid ändrad // Beslut: 2021-06-22, M Stosic (inlagt: 2021-06-22)

SSY261: Konstruktion av mekatroniska system
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från bill - Bill Karlström till debayani - Debayani Ghosh // Beslut: 2021-06-18, Viceprefekt (inlagt: 2021-06-18)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från debayani - Debayani Ghosh till deane - Emmanuel Dean // Beslut: 2022-03-25, Viceprefekt (inlagt: 2022-03-28)

Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

SSY267: Avancerad biomedicinsk teknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från elfmp - Mikael Persson till xuezhi - Xuezhi Zeng // Beslut: 2021-05-12, Viceprefekt (inlagt: 2021-05-12)

SSY300: Tillämpad mekatronik
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

SSY310: Reglerteknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från kulcsar - Balazs Kulcsar till l - Bengt Lennartson // Beslut: 2021-11-30, Viceprefekt (inlagt: 2021-11-30)

Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

SSY316: Avancerad probabilistisk maskininlärning
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för MPCOM åk 2 // Beslut: 2021-05-17, UOL (inlagt: 2021-05-18)

SSY331: Introduktion till automation och mekatronik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från pf - Petter Falkman till thomase - Thomas Eriksson // Beslut: 2022-01-25, UBS/Viceprefekt (inlagt: 2022-01-26)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från thomase - Thomas Eriksson till pf - Petter Falkman // Beslut: 2022-02-07, Viceprefekt (inlagt: 2022-02-08)

SSY340: Djup maskininlärning
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat från 170 till 250 // Beslut: 2021-05-03, PA (inlagt: 2021-05-04)
[Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för MPDSC åk 1 // Beslut: 2021-05-18, UOL (inlagt: 2021-05-18)
[Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för MPDSC åk 2 // Beslut: 2021-05-18, UOL (inlagt: 2021-05-18)

TDA233: Algoritmer för maskininlärning och slutledning
Ändring gjord på kurs i programplan:
[MPCSN, Årskurs 1 regel V] Kurstillfälle 1 borttaget // Beslut: 2021-06-24, UOL (inlagt: 2021-06-24)
[MPHPC, Årskurs 1 regel V] Kurstillfälle 1 borttaget // Beslut: 2021-06-24, UOL (inlagt: 2021-06-24)

TDA335: Individual project in interaction design, major
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från staffanb - Staffan Björk till oloft - Olof Torgersson // Beslut: 2021-12-08, Viceprefekt (inlagt: 2021-12-09)
[Kurstillfälle 2] Examinator ändrad från staffanb - Staffan Björk till oloft - Olof Torgersson // Beslut: 2021-12-08, Viceprefekt (inlagt: 2021-12-09)
[Kurstillfälle 3] Examinator ändrad från staffanb - Staffan Björk till oloft - Olof Torgersson // Beslut: 2021-12-08, Viceprefekt (inlagt: 2021-12-09)
[Kurstillfälle 3] Examinator ändrad från oloft - Olof Torgersson till josef70 - Josef Wideström // Beslut: 2022-01-14, Viceprefekt (inlagt: 2022-03-04)
[Kurstillfälle 4] Examinator ändrad från staffanb - Staffan Björk till oloft - Olof Torgersson // Beslut: 2021-12-08, Viceprefekt (inlagt: 2021-12-09)
[Kurstillfälle 4] Examinator ändrad från oloft - Olof Torgersson till josef70 - Josef Wideström // Beslut: 2022-01-14, Viceprefekt (inlagt: 2022-03-04)
[Kurstillfälle 5] Examinator ändrad från staffanb - Staffan Björk till oloft - Olof Torgersson // Beslut: 2021-12-08, Viceprefekt (inlagt: 2021-12-09)
[Kurstillfälle 6] Examinator ändrad från staffanb - Staffan Björk till oloft - Olof Torgersson // Beslut: 2021-12-08, Viceprefekt (inlagt: 2021-12-09)
[Kurstillfälle 6] Examinator ändrad från oloft - Olof Torgersson till josef70 - Josef Wideström // Beslut: 2022-01-14, Viceprefekt (inlagt: 2022-03-04)

TDA352: Kryptografi
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från aikmitr - Aikaterini Mitrokotsa till sydow - Björn von Sydow // Beslut: 2021-09-06, Viceprefekt (inlagt: 2021-10-12)

TDA367: Objektorienterat programmeringsprojekt
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från alexg - Alex Gerdes till almstroj - Jonas Duregård // Beslut: 2021-11-23, Viceprefekt (inlagt: 2021-11-23)

TDA487: Human-centred design och mänskliga faktorer
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från staffanb - Staffan Björk till oloft - Olof Torgersson // Beslut: 2021-12-08, Viceprefekt (inlagt: 2021-12-09)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från oloft - Olof Torgersson till pawelw - Pawel W Wozniak // Beslut: 2022-01-07, Viceprefekt (inlagt: 2022-01-13)

TDA498: Interaction design methodology
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från oloft - Olof Torgersson till jasmina - Jasmina Maric // Beslut: 2021-10-04, Viceprefekt (inlagt: 2021-10-19)

TDA518: Kommunikation engelska och ingenjörskompetens
Ändring gjord på kurs:
Examination ändrad. Uppdaterat examination // Beslut: 2021-11-19, tf PA/UBS (inlagt: 2021-11-19)
Innehåll ändrat. Uppdaterat innehåll // Beslut: 2021-11-19, tf PA/UBS (inlagt: 2021-11-19)
Litteratur ändrad. Uppdaterat litteratur // Beslut: 2021-11-19, tf PA/UBS (inlagt: 2021-11-19)
Organisation ändrad. Uppdaterat organisation // Beslut: 2021-11-19, tf PA/UBS (inlagt: 2021-11-19)
Syfte ändrat. Uppdaterat syfte // Beslut: 2021-11-19, tf PA/UBS (inlagt: 2021-11-19)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Undervisningsspråk ändrat från sv till en // Beslut: 2022-01-10, PA (inlagt: 2022-01-12)

TDA548: Grundläggande programvaruutveckling
Ändring gjord på tentamen:
[2022-01-12 4,5 hp, 0216] Tentamensdatum ändrat från 2022-01-12 till 2022-01-05 // Beslut: 2021-11-22, Niklas Broberg (inlagt: 2021-11-22)

TDA555: Introduktion till funktionell programmering
Ändring gjord på tentamen:
[2021-10-27 4,5 hp, 0204] Plats för tentamen ändrad från Lindholmen-salar till Johanneberg // Beslut: 2021-09-27, Alex Gerdes (inlagt: 2021-09-27)

TDA572: Spelmotorarkitektur
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från marcof - Marco Fratarcangeli till heronm - Michael Heron // Beslut: 2021-09-28, Viceprefekt (inlagt: 2021-09-28)

TDA580: Gameplay design
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat // Beslut: 2021-04-23, Staffan Björk (inlagt: 2021-04-23)

TEK010: Entreprenörskap
Ändring gjord på modul:
[0105 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

Ändring gjord på tentamen:
[0105 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0105 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[2022-08-22 7,5 hp, 0105] Tentamensdatum och tid ändrad från 2022-08-22 E till 2022-04-11 F // Beslut: 2022-01-10, henrik Berglund (inlagt: 2022-01-10)

TEK017: Strategi
Ändring gjord på modul:
[0115 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

Ändring gjord på tentamen:
[0115 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0115 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

TEK119: Distribution networks
Ändring gjord på modul:
[0119 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

Ändring gjord på tentamen:
[0119 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0119 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

TEK123: Godstransportsystem
Ändring gjord på modul:
[0118 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2021-11-29, Valentina (inlagt: 2021-11-29)
[0118 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

Ändring gjord på tentamen:
[0118 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2021-11-29, Valentina (inlagt: 2021-11-29)
[0118 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0118 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

TEK125: Logistik
Ändring gjord på modul:
[0106 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-03-03, vana (inlagt: 2022-03-03)
[0106 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från perarn - Per-Olof Arnäs till gunste - Gunnar Stefansson // Beslut: 2021-04-27, Viceprefekt (inlagt: 2021-04-28)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från gunste - Gunnar Stefansson till olahul - Ola Hultkrantz // Beslut: 2021-06-30, Viceprefekt (inlagt: 2021-06-30)

Ändring gjord på tentamen:
[0106 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-03-03, vana (inlagt: 2022-03-03)
[0106 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0106 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

TEK130: Vetenskapshistoria
Ändring gjord på kurs:
Examination ändrad. Uppdaterat information om examination // Beslut: 2021-10-15, Examinator (inlagt: 2021-10-15)
Organisation ändrad. Uppdaterat organisation // Beslut: 2021-10-15, Examinator (inlagt: 2021-10-15)

TEK145: Kvalitets- och verksamhetsutveckling
Ändring gjord på modul:
[0107 Tentamen 15,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

Ändring gjord på tentamen:
[0107 Tentamen 15,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0107 Tentamen 15,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

TEK161: Design for quality
Ändring gjord på modul:
[0109 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0109 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

Ändring gjord på tentamen:
[0109 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0109 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0109 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0109 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

TEK171: Six sigma black belt
Ändring gjord på tentamen:
['35141', '56847', '1'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 1 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2021-12-17, Peter Hammersberg (inlagt: 2021-12-17)
['35141', '56847', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2021-12-17, Peter Hammarsberg (inlagt: 2021-12-17)

TEK195: Produktionsstrategi
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

TEK218: Idéutvärdering
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat // Beslut: 2021-10-29, Mats Lundqvist (inlagt: 2021-10-29)

TEK240: Produktionslogistik
Ändring gjord på modul:
[0107 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

Ändring gjord på tentamen:
[0107 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0107 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

TEK250: Industriell produktion
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

TEK261: Industriell marknadsföring och inköp
Ändring gjord på modul:
[0213 Tentamen 5,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

Ändring gjord på tentamen:
[0213 Tentamen 5,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0213 Tentamen 5,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

TEK266: Affärsdrivet strategiskt marknadsarbete
Ändring gjord på modul:
[0118 Tentamen 4,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

Ändring gjord på tentamen:
[0118 Tentamen 4,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0118 Tentamen 4,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

TEK285: Logistics and supply chain management
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

TEK315: Strategic management and economics of intellectual property
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

TEK336: Hållbar utveckling, etik och ingenjörens ansvar
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från mpersson - Martin Persson till linareic - Lina Reichenberg // Beslut: 2021-12-17, Viceprefekt (inlagt: 2021-12-17)

Ändring gjord på tentamen:
[2022-03-17 2,5 hp, 0117] Tid för tentamen ändrad från em till fm // Beslut: 2022-02-01, Monika Tykesson (inlagt: 2022-02-01)

TEK341: Finansiell analys och värdering
Ändring gjord på tentamen:
[2021-10-25 6,0 hp, 0110] Plats för tentamen ändrad från Lindholmen-salar till Distans // Beslut: 2021-10-18, moty (inlagt: 2021-10-18)

TEK360: International business relationships
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

TEK366: Project management
Ändring gjord på modul:
[0116 Tentamen 1,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från wickenbe - Jan Wickenberg till onufrey - Ksenia Onufrey // Beslut: 2021-10-19, Viceprefekt (inlagt: 2021-10-19)

Ändring gjord på tentamen:
[0116 Tentamen 1,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

TEK371: Projektledning
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

TEK375: Ekonomisk analys
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

TEK380: Logistik
Ändring gjord på modul:
[0110 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från perarn - Per-Olof Arnäs till adan - Dan Andersson // Beslut: 2021-04-26, Viceprefekt (inlagt: 2021-04-27)

Ändring gjord på tentamen:
[0110 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0110 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[2022-08-15 6,0 hp, 0110] Tentamensdatum och tid ändrad från 2022-08-15 E till 2022-08-15 F // Beslut: 2021-06-30, Ola Hultkrantz (inlagt: 2021-06-30)

TEK400: Lean produktion
Ändring gjord på modul:
[0211 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-03-03, vana (inlagt: 2022-03-03)
[0211 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från olsson - Peter Olsson till permed - Per Medbo // Beslut: 2021-04-12, Viceprefekt (inlagt: 2021-04-12)

Ändring gjord på tentamen:
[0211 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-03-03, vana (inlagt: 2022-03-03)
[0211 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0211 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

TEK416: Inköp och strategisk leverantörsamarbete
Ändring gjord på modul:
[0116 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

Ändring gjord på tentamen:
[0116 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0116 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

TEK421: Operations planning and control
Ändring gjord på modul:
[0116 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-03-07, vana (inlagt: 2022-03-07)
[0116 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

Ändring gjord på tentamen:
[0116 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-03-07, vana (inlagt: 2022-03-07)
[0116 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0116 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

TEK441: Industriell ekonomi, produktion och organisation
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

TEK452: Lärande och ledande i dysfunktionella organisationer
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat // Beslut: 2021-04-29, UBS (inlagt: 2021-04-29)

TEK465: Hållbara transporter
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från ivansa - Ivan Sanchez-Diaz till vioros - Violeta Roso // Beslut: 2021-06-23, Viceprefekt (inlagt: 2021-06-23)

TEK482: Ekonomistyrning
Ändring gjord på modul:
[0220 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

Ändring gjord på tentamen:
[0220 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0220 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

TEK500: Marknad och ekonomi
Ändring gjord på modul:
[0214 Tentamen 4,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från A+ till C+ // Beslut: 2021-05-06, Gunnar Eriksson (inlagt: 2021-05-06)

Ändring gjord på tentamen:
[0214 Tentamen 4,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0214 Tentamen 4,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

TEK525: Ekonomi och organisation i byggsektorn fortsättning
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

TEK530: Marknadsföring
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

TEK545: Operations management
Ändring gjord på modul:
[0116 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-03-03, vana (inlagt: 2022-03-03)
[0116 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

Ändring gjord på tentamen:
[0116 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-03-03, vana (inlagt: 2022-03-03)
[0116 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-03-03, vana (inlagt: 2022-03-03)
[0116 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0116 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[2022-06-01 7,5 hp, 0116] Tentamensdatum ändrat från 2022-06-01 till 2022-06-08 // Beslut: 2022-03-02, Torbjörn Jacobsson (inlagt: 2022-03-02)

TEK566: Teknik och kultur
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat // Beslut: 2021-03-25, examinator (inlagt: 2021-03-25)
[Kurstillfälle 1] Block ändrat // Beslut: 2021-04-01, examinator (inlagt: 2021-04-01)

TEK580: Berkeley sommarstudier i industriell ekonomi
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Återöppnat // Beslut: 2022-04-14, UBS/Examinator (inlagt: 2022-04-14)

TEK605: Production flow management
Ändring gjord på modul:
[0118 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

Ändring gjord på tentamen:
[0118 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0118 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

TEK610: Supply chain strategy
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

TEK620: Ledning och styrning av fysisk distribution
Ändring gjord på modul:
[0118 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-03-03, vana (inlagt: 2022-03-03)
[0118 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

Ändring gjord på tentamen:
[0118 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-03-03, vana (inlagt: 2022-03-03)
[0118 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0118 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

TEK626: Marknad och ekonomi
Ändring gjord på modul:
[0220 Tentamen 4,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat // Beslut: 2021-05-07, PA (inlagt: 2021-05-07)
[Kurstillfälle 1] Block ändrat // Beslut: 2021-05-07, PA (inlagt: 2021-05-07)

Ändring gjord på tentamen:
[0220 Tentamen 4,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0220 Tentamen 4,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

TEK630: Marknadsföring och kommunikation
Ändring gjord på modul:
[0118 Tentamen 4,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

Ändring gjord på tentamen:
[0118 Tentamen 4,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0118 Tentamen 4,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

TEK650: Strategisk ledning av teknisk innovation
Ändring gjord på modul:
[0120 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

Ändring gjord på tentamen:
[0120 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0120 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

TEK656: Teknikbaserat entreprenörskap
Ändring gjord på modul:
[0121 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat // Beslut: 2021-09-20, Henrik Berglund (inlagt: 2021-09-20)

Ändring gjord på tentamen:
[0121 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0121 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[2022-04-11 7,5 hp, 0121] Tentamensdatum och tid ändrad från 2022-04-11 F till 2022-04-11 F // Beslut: 2022-01-10, henrik Berglund (inlagt: 2022-01-10)

TEK680: Cirkulär ekonomi
Ändring gjord på tentamen:
[2021-10-25 7,5 hp, 0119] Plats för tentamen ändrad från Lindholmen-salar till Distans // Beslut: 2021-10-18, moty (inlagt: 2021-10-18)
[2022-01-03 7,5 hp, 0119] Tid för tentamen ändrad från fm till em // Beslut: 2021-11-19, Joakim Norbeck (inlagt: 2021-11-19)

TEK685: Produktionsutveckling
Ändring gjord på modul:
[0219 Tentamen 5,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

Ändring gjord på tentamen:
[0219 Tentamen 5,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0219 Tentamen 5,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

TEK695: Operationsanalys
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

TEK705: Logistik
Ändring gjord på modul:
[0119 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från perarn - Per-Olof Arnäs till adan - Dan Andersson // Beslut: 2021-04-26, Viceprefekt (inlagt: 2021-04-27)

Ändring gjord på tentamen:
[0119 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0119 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[2022-08-15 6,0 hp, 0119] Tentamensdatum och tid ändrad från 2022-08-15 E till 2022-08-15 F // Beslut: 2021-06-30, Ola Hultkrantz (inlagt: 2021-06-30)

TEK720: Industriell ekonomi och organisation
Ändring gjord på modul:
[0119 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

Ändring gjord på tentamen:
[0119 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0119 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

TEK725: Industriell organisation och ekonomi
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

TEK915: Samhället som system
Ändring gjord på tentamen:
[2022-08-16 7,5 hp, 0121] Tentamensdatum ändrat från 2022-08-16 till 2022-08-24 // Beslut: 2022-02-14, UBS (inlagt: 2022-02-14)
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

TEK925: Introduktionskurs industriell ekonomi
Ändring gjord på modul:
[0121 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

Ändring gjord på tentamen:
[0121 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0121 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

TEK930: Operations management
Ändring gjord på modul:
[0121 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-03-03, vana (inlagt: 2022-03-03)
[0121 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

Ändring gjord på tentamen:
[0121 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-03-03, vana (inlagt: 2022-03-03)
[0121 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-03-03, vana (inlagt: 2022-03-03)
[0121 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[0121 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[2022-06-01 6,0 hp, 0121] Tentamensdatum ändrat från 2022-06-01 till 2022-06-08 // Beslut: 2022-03-02, Torbjörn Jacobsson (inlagt: 2022-03-02)

TEK935: Projektledning grundkurs
Ändring gjord på modul:
[0121 Dugga 3,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] // Beslut: 2021-04-01, UOL (inlagt: 2021-04-06)

Ändring gjord på tentamen:
[0121 Dugga 3,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-05-02, Emilio (inlagt: 2022-05-02)
[2022-08-23 3,0 hp, 0121] Längd för tentamen ändrad från 4 till 3 timmar // Beslut: 2022-06-22, Ksenia Onufrey (inlagt: 2022-06-22)
['35077', '56719', '1'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 1 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2021-08-17, Ksenia Onufrey (inlagt: 2021-08-17)
['35077', '56719', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2022-06-22, Ksenia Onufrey (inlagt: 2022-06-22)
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

TEK940: Hållbarhetsomställning
Ändring gjord på tentamen:
[2022-05-25 6,0 hp, 0121] Tentamensdatum och tid ändrad från 2022-05-25 E till 2022-06-03 E // Beslut: 2022-03-24, Rickard Arvidsson (inlagt: 2022-03-24)
[2022-06-03 6,0 hp, 0121] Tentamensdatum och tid ändrad från 2022-06-03 E till 2022-06-03 E // Beslut: 2022-03-24, Rickard Arvidsson (inlagt: 2022-03-24)
[2022-10-07 6,0 hp, 0121] Tentamensdatum och tid ändrad från 2022-10-07 F till 2022-10-08 F // Beslut: 2022-09-05, lina haglund (inlagt: 2022-09-05)
['35080', '56722', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2022-09-05, birgitta angrell (inlagt: 2022-09-05)

TEK945: Finansiell analys och företagsvärdering
Ändring gjord på modul:
[0121 Dugga 4,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-09-05, Schemagruppen (inlagt: 2022-09-05)

Ändring gjord på tentamen:
[0121 Dugga 4,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-09-05, Schemagruppen (inlagt: 2022-09-05)
[0121 Dugga 4,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2022-09-05, Schemagruppen (inlagt: 2022-09-05)
[2022-05-27 4,5 hp, 0121] Tentamensdatum ändrat från 2022-05-27 till 2022-05-30 // Beslut: 2022-04-01, Anders Isaksson (inlagt: 2022-04-01)
[2022-08-22 4,5 hp, 0121] Tid för tentamen ändrad från em till fm // Beslut: 2022-03-09, Anders Isaksson (inlagt: 2022-03-09)
[2022-10-08 4,5 hp, 0121] Tentamensdatum och tid ändrad från 2022-10-08 E till 2022-10-07 F // Beslut: 2022-09-05, lina haglund (inlagt: 2022-09-05)
['35180', '56857', '1'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 1 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2022-03-04, Anders Isaksson (inlagt: 2022-03-04)
['35180', '56857', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2022-09-05, Birgitta Engrell (inlagt: 2022-09-05)
['35180', '56857', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2022-03-04, Anders Isaksson (inlagt: 2022-03-04)

TEKX08: Masterexamensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till marhol - Marcus Holgersson // Beslut: 2021-10-26, Viceprefekt (inlagt: 2021-10-27)
[Kurstillfälle 2] Examinator ändrad från till marhol - Marcus Holgersson // Beslut: 2021-10-26, Viceprefekt (inlagt: 2021-10-27)

TIF085: Fysik för ingenjörer
Ändring gjord på kurs:
Litteratur ändrad. Uppdaterat litteratur // Beslut: 2021-10-22, Examinator (inlagt: 2021-10-22)

TIF101: Tillämpad kvantfysik
Ändring gjord på tentamen:
[2022-01-10 4,5 hp, 0119] Tentamensdatum och tid ändrad från 2022-01-10 F till 2022-01-10 F // Beslut: 2021-10-11, examinator (inlagt: 2021-10-11)
[2022-01-10 4,5 hp, 0119] Längd för tentamen ändrad // Beslut: 2021-10-11, examinator (inlagt: 2021-10-11)
[2022-01-10 4,5 hp, 0119] Ges ej av institution // Beslut: 2021-10-11, examinator (inlagt: 2021-10-11)
[4,5 hp, 0119] Tentamensdatum och tid ändrad // Beslut: 2021-10-11, examinator (inlagt: 2021-10-11)

TIF106: Icke-jämviktsprocesser i fysik, kemi och biologi
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

TIF120: Yt- och nanofysik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat // Beslut: 2021-03-23, lina haglund (inlagt: 2021-03-23)

TIF125: Cell- och vävnadsinteraktion med biomaterial
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

TIF150: Informationsteori för komplexa system
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från frtkl - Kristian Lindgren till claeand - Claes Andersson // Beslut: 2021-10-05, Viceprefekt (inlagt: 2021-10-06)

TIF276: Fysikingenjörens verktyg
Ändring gjord på kurs:
Innehåll ändrat. Uppdaterat innehåll // Beslut: 2021-05-24, UOL (inlagt: 2021-05-24)
Lärandemål ändrat. Uppdaterat lärandemål // Beslut: 2021-05-24, UOL (inlagt: 2021-05-24)
Syfte ändrat. Uppdaterat syfte // Beslut: 2021-05-24, UOL (inlagt: 2021-05-24)
[Tema MJO] 1.5 hp Borttaget // Beslut: 2021-05-24, UOL (inlagt: 2021-05-24)

TIF300: Spektroskopi
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från B till A+ // Beslut: 2021-04-16, lina haglund (inlagt: 2021-04-16)

TIF325: Materialfysik
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2021-09-30, UOL (inlagt: 2021-09-30)

TIF326: Materialfysik
Ändring gjord på kurs i programplan:
[Obligatoriskt valbara. Välj fyra av följande kurser (FAS010, FFM071, FFM485, FKA091, FUF020, RRY041, RRY085, RRY091, RRY131, RRY145, TIF120, TIF181, TIF315, TIF320, TIF330, TIF335, TIF340, TIF345, TIF351, TIF355). Krav 4 kurs(er). I MPPHS Årskurs 1] TIF326 tillagd i gruppering // Beslut: 2021-12-02, UBS, felaktig tidigare ändring (inlagt: 2021-12-02)

TIF350: Funktionella material för energitillämpningar
Ändring gjord på tentamen:
[2022-01-10 7,5 hp, 0120] Inställt // Beslut: 2021-09-30, UOL (inlagt: 2021-09-30)
[2022-04-13 7,5 hp, 0120] Inställt // Beslut: 2021-09-30, UOL (inlagt: 2021-09-30)
[2022-08-16 7,5 hp, 0120] Inställt // Beslut: 2021-09-30, UOL (inlagt: 2021-09-30)

TIF355: Standard model of particle physics
Ändring gjord på tentamen:
[2022-01-05 7,5 hp, 0120] Ges av institution // Beslut: 2021-10-12, examinator (inlagt: 2021-10-12)
[2022-08-17 7,5 hp, 0120] Ges av institution // Beslut: 2021-10-12, examinator (inlagt: 2021-10-12)

TIF375: Mekanik 2
Ändring gjord på tentamen:
[2021-10-08 6,0 hp, 0121] Ges av institution // Beslut: 2021-09-28, examinator (inlagt: 2021-09-28)
[6,0 hp, 0121] Ges ej av institution // Beslut: 2021-09-28, examinator (inlagt: 2021-09-28)
[6,0 hp, 0121] Inställt - skall inte ha omtenta förrän 2022 // Beslut: 2021-09-29, examinator (inlagt: 2021-09-29)
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

TMA026: Partiella differentialekvationer fortsättningskurs
Ändring gjord på tentamen:
['33893', '55914', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2022-04-23, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2022-05-11)

TMA044: Flervariabelanalys
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 2] Examinator ändrad från danper - Daniel Persson till hasam - Håkan Samuelsson Kalm // Beslut: 2022-02-22, Viceprefekt (inlagt: 2022-02-24)

TMA074: Matematisk statistik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från erikkr - Erik Kristiansson till hirscher - Timo Vilkas // Beslut: 2021-06-29, Viceprefekt (inlagt: 2021-06-29)

Ändring gjord på tentamen:
[2021-10-29 6,0 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Lindholmen-salar // Beslut: 2021-10-14, moty (inlagt: 2021-10-15)

TMA227: Matematisk fördjupning
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från sj - Stefan Lemurell till tonyj - Tony Johansson // Beslut: 2022-02-09, Viceprefekt (inlagt: 2022-02-09)

Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

TMA265: Numerisk linjär algebra
Ändring gjord på tentamen:
['34113', '56603', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2021-08-31, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2021-08-31)
['34113', '56603', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2022-04-23, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2022-05-11)

TMA285: Finansiella derivat och partiella differentialekvationer
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från calogero - Simone Calogero till irinap - Irina Pettersson // Beslut: 2021-09-15, Viceprefekt (inlagt: 2021-09-15)

Ändring gjord på tentamen:
['33894', '56609', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2022-01-17, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2022-01-17)
['33894', '56609', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2022-04-23, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2022-05-11)

TMA321: Matematisk statistik
Ändring gjord på tentamen:
[2022-08-16 4,5 hp, 0194] Tentamensdatum ändrat från 2022-08-16 till 2022-08-15 // Beslut: 2022-05-17, examinator (inlagt: 2022-05-17)
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

TMA372: Partiella differentialekvationer, grundkurs
Ändring gjord på tentamen:
['33642', '55821', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2022-01-17, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2022-01-17)
['33642', '55821', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2022-04-23, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2022-05-11)

TMA401: Funktionalanalys
Ändring gjord på tentamen:
['33631', '55822', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2021-08-31, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2021-08-31)
['33631', '55822', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2022-04-23, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2022-05-11)

TMA521: Storskalig optimering
Ändring gjord på kurs:
Flera inrapporteringar // Beslut: 2021-03-09, Adm/Examinator (inlagt: 2021-03-09)

Ändring gjord på tentamen:
[2022-08-23 7,5 hp, 0197] Längd för tentamen ändrad // Beslut: 2022-04-23, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2022-05-11)
['34764', '55839', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2021-11-04, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2021-11-04)
[7,5 hp, 0197] Tentamensdatum och tid ändrad // Beslut: 2022-04-23, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2022-05-11)
[7,5 hp, 0197] Ges av institution // Beslut: 2022-04-23, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2022-05-11)
[7,5 hp, 0197] Ges ej av institution // Beslut: 2022-04-23, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2022-05-11)

TMA947: Olinjär optimering
Ändring gjord på tentamen:
['33796', '56240', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2021-08-31, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2021-08-31)
['33796', '56240', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2022-04-23, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2022-05-11)

TMA982: Linjära system och transformer
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från hanatre - Hana Dobsicek Trefna till fredrikb - Fredrik Brännström // Beslut: 2021-10-08, Viceprefekt (inlagt: 2021-10-08)

TME031: Mekanik - dynamik
Ändring gjord på tentamen:
[2021-10-27 6,0 hp, 0210] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Lindholmen-salar // Beslut: 2021-10-14, moty (inlagt: 2021-10-14)

TME050: Projekt
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till alme - Lars Almefelt // Beslut: 2021-11-23, Viceprefekt (inlagt: 2021-11-26)
[Kurstillfälle 2] Examinator ändrad från till alme - Lars Almefelt // Beslut: 2021-11-23, Viceprefekt (inlagt: 2021-11-26)
[Kurstillfälle 3] Examinator ändrad från till alme - Lars Almefelt // Beslut: 2021-11-23, Viceprefekt (inlagt: 2021-11-26)
[Kurstillfälle 4] Examinator ändrad från till alme - Lars Almefelt // Beslut: 2021-11-23, Viceprefekt (inlagt: 2021-11-26)
[Kurstillfälle 5] Examinator ändrad från till alme - Lars Almefelt // Beslut: 2021-11-23, Viceprefekt (inlagt: 2021-11-26)
[Kurstillfälle 6] Examinator ändrad från till alme - Lars Almefelt // Beslut: 2021-11-23, Viceprefekt (inlagt: 2021-11-26)

TME102: Fordonsrörelse och reglering
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från lidberg - Mathias Lidberg till matjona - Mats Jonasson // Beslut: 2021-09-24, Viceprefekt (inlagt: 2021-09-24)

Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

TME192: Aktiv säkerhet
Ändring gjord på tentamen:
[2021-10-28 4,0 hp, 0213] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Distans // Beslut: 2021-10-18, moty (inlagt: 2021-10-18)

TME196: Skadebiomekanik
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

TME226: Strömningsmekanik, fortsättningskurs
Ändring gjord på tentamen:
[2021-10-25 4,5 hp, 0320] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Johanneberg, Data // Beslut: 2021-08-23, Magnus Ekh (inlagt: 2021-08-23)
[2022-01-04 4,5 hp, 0320] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Johanneberg, Data // Beslut: 2021-08-23, Magnus Ekh (inlagt: 2021-08-23)
[2022-08-23 4,5 hp, 0320] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Johanneberg, Data // Beslut: 2021-08-23, Magnus Ekh (inlagt: 2021-08-23)

TME235: Solidmekanik
Ändring gjord på tentamen:
[2021-10-28 7,5 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Johanneberg, Data // Beslut: 2021-08-23, Magnus Ekh (inlagt: 2021-08-23)
[2021-10-28 7,5 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg, Data till Lindholmen, Data // Beslut: 2021-10-14, moty (inlagt: 2021-10-14)
[2022-01-05 7,5 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Johanneberg, Data // Beslut: 2021-08-23, Magnus Ekh (inlagt: 2021-08-23)
[2022-08-25 7,5 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Johanneberg, Data // Beslut: 2021-08-23, Magnus Ekh (inlagt: 2021-08-23)

TME245: Finita elementmetoden - strukturer
Ändring gjord på tentamen:
[2022-08-15 7,5 hp, 0111] Tentamensdatum och tid ändrad från 2022-08-15 E till 2022-08-22 F // Beslut: 2022-02-24, Martin Fagerström (inlagt: 2022-02-24)

TME255: Hållfasthetslära
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

TME265: Förberedande kurs i Matlab
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för MPBME åk 1 // Beslut: 2021-03-30, UOL (inlagt: 2021-03-30)

TME275: Mekanik
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

TMS016: Spatial statistik och bildanalys
Ändring gjord på tentamen:
['34741', '56301', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2022-04-23, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2022-05-11)

TMS088: Finansiella tidsserier
Ändring gjord på tentamen:
['33899', '56302', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2021-09-03, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2021-09-03)
['33899', '56302', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2022-04-23, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2022-05-11)

TMS137: Sannolikhetsteori och statistik
Ändring gjord på tentamen:
[2021-10-27 7,5 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Lindholmen-salar // Beslut: 2021-10-14, moty (inlagt: 2021-10-14)

TMS146: Grundkurs i matematisk statistik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från erikkr - Erik Kristiansson till hirscher - Timo Vilkas // Beslut: 2021-06-29, Viceprefekt (inlagt: 2021-06-29)

TMS165: Stokastisk analys
Ändring gjord på tentamen:
[2022-01-05 7,5 hp, 0104] Tentamensdatum ändrat från 2022-01-05 till 2022-01-04 // Beslut: 2021-08-31, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2021-08-31)
[2022-01-05 7,5 hp, 0104] Plats för tentamen ändrad från 2022-01-05 till Johanneberg // Beslut: 2021-08-31, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2021-08-31)
['34336', '56305', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2022-04-23, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2022-05-11)
[7,5 hp, 0104] Tentamensdatum och tid ändrad // Beslut: 2021-08-31, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2021-08-31)

TMV100: Integrationsteori
Ändring gjord på tentamen:
[2021-10-28 7,5 hp, 0103] Ges av institution // Beslut: 2021-07-02, jeanette Montell (inlagt: 2021-07-02)
['34122', '56306', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2022-04-23, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2022-05-11)

TMV137: Matematisk analys i en variabel
Ändring gjord på tentamen:
[2022-04-11 6,0 hp, 0112] Tentamensdatum och tid ändrad från 2022-04-11 E till 2022-04-13 F // Beslut: 2021-10-21, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2021-10-21)
[2022-08-15 6,0 hp, 0112] Tentamensdatum ändrat från 2022-08-15 till 2022-08-19 // Beslut: 2021-10-21, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2021-10-21)

TMV139: Matematisk analys i en variabel
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från johanbe - Johan Berglind till janalve - Jan-Alve Svensson // Beslut: 2021-05-10, Viceprefekt/adm (inlagt: 2021-05-10)

TMV166: Linjär algebra och system av linjära ekvationer
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från sj - Stefan Lemurell till bail - Karine le Bail // Beslut: 2021-03-25, Viceprefekt (inlagt: 2021-03-25)

TMV170: Matematisk analys
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från zorank - Zoran Konkoli till larsons - Simon Larson // Beslut: 2021-12-06, Viceprefekt (inlagt: 2021-12-07)

TMV186: Linjär algebra
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från sj - Stefan Lemurell till marija - Marija Cvijovic // Beslut: 2021-11-17, Viceprefekt (inlagt: 2021-11-17)

TMV206: Linjär algebra
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från sj - Stefan Lemurell till matlen - Mattias Lennartsson // Beslut: 2021-12-13, Viceprefekt (inlagt: 2021-12-15)

TMV211: Inledande diskret matematik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från jonathn - Jonathan Nilsson till hegarty - Peter Hegarty // Beslut: 2021-04-19, Viceprefekt (inlagt: 2021-04-20)

TMV216: Linjär algebra
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från jonathn - Jonathan Nilsson till tobiasg - Tobias Gebäck // Beslut: 2021-09-08, Viceprefekt (inlagt: 2021-09-14)

TMV225: Differentialkalkyl och skalära ekvationer
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från logg - Anders Logg till moklas - Klas Modin // Beslut: 2020-03-18, Viceprefekt (inlagt: 2021-03-22)

TRA115: Tracks avancerad 2
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] // Beslut: 2021-06-01, UOL (inlagt: 2021-06-01)

TRA125: Tracks avancerad
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] // Beslut: 2022-01-21, UBS/UOL (inlagt: 2022-01-21)

UCM010: Inledande cell- och molekylärbiologi
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

VBB048: Betongbyggnad
Ändring gjord på tentamen:
[2022-01-14 7,5 hp, 0108] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Johanneberg, Data // Beslut: 2021-11-18, Kamyab Zandi (inlagt: 2021-11-18)
[2022-04-12 7,5 hp, 0108] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Johanneberg, Data // Beslut: 2021-11-18, Kamyab Zandi (inlagt: 2021-11-18)
[2022-08-17 7,5 hp, 0108] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Johanneberg, Data // Beslut: 2021-11-18, Kamyab Zandi (inlagt: 2021-11-18)

VBB072: Armerad och förspänd betong
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

VSM167: Finita elementmetoden - grunder
Ändring gjord på tentamen:
[2022-01-12 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Johanneberg, Data // Beslut: 2021-09-01, Jim Brouzelius (inlagt: 2021-09-01)
[2022-01-14 7,5 hp, 0107] Tentamensdatum och tid ändrad från 2022-01-14 F till 2022-01-12 F // Beslut: 2021-09-01, Jim Brouzelius (inlagt: 2021-09-01)
[2022-04-13 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Johanneberg, Data // Beslut: 2021-09-01, Jim Brouzelius (inlagt: 2021-09-01)
[2022-08-22 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Johanneberg, Data // Beslut: 2021-09-01, Jim Brouzelius (inlagt: 2021-09-01)

VTM081: Livscykelanalys
Ändring gjord på tentamen:
Plussning från 1 till 1 // Beslut: 2021-09-21, Ändrar, beslut (inlagt: 2021-09-21)

Program

MPHPC: HÖGPRESTERANDE DATORSYSTEM, MASTERPROGRAM
Ändring gjord på gruppering:
[. Endast en av markerade kurser kan samtidigt räknas in i examen (DAT340). I MPHPC Årskurs 1] Borttagen // Beslut: 2021-06-24, UOL (inlagt: 2021-06-24)

Nedlagda kurser

DAT277: Energieffektiva datorsystem
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2022-08-18 fm, 0315 ] Inställt // Beslut: 2022-05-11, Pedro Petersen Moura Trancoso (inlagt: 2022-05-11)

DAT455: Introduktion till programmering i Python
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2021-10-09 fm, 0119 ] Inställt // Beslut: 2021-09-09, Schema (inlagt: 2021-09-09)
['DAT455', '0119', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 3 (nedlagd kurs) // Beslut: 2021-09-08, Aarne Ranta (inlagt: 2021-09-08)

EDA487: Maskinorienterad programmering
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2022-06-03 fm, 0216 ] Tentamensdatum och tid ändrad från 2022-06-03 F till 2022-06-02 E // Beslut: 2022-05-02, tentamensadm (inlagt: 2022-05-03)

EEN110: Introduktion till programmering i Python
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
['EEN110', '0220', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 3 (nedlagd kurs) // Beslut: 2021-09-08, Aarne Ranta (inlagt: 2021-09-08)

ENM070: Kraftelektroniska komponenter och deras tillämpningar
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
['ENM070', '0107', '1'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 1 (nedlagd kurs) // Beslut: 2022-03-09, Torbjörn Thiringer (inlagt: 2022-03-09)

FFM521: Mekanik 2
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2021-10-08 fm, 0112 ] Längd för tentamen ändrad från 5 till 4 timmar // Beslut: 2021-09-06, martin cederwall (inlagt: 2021-09-06)
[2022-08-15 fm, 0112 ] Tentamensdatum och tid ändrad från 2022-08-15 F till 2022-08-19 E // Beslut: 2022-03-11, examinator (inlagt: 2022-03-11)
[2022-08-19 em, 0112 ] Längd för tentamen ändrad från 5 till 4 timmar // Beslut: 2022-03-11, examinator (inlagt: 2022-03-11)
['FFM521', '0112', '1'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 1 (nedlagd kurs) // Beslut: 2022-03-16, examinator (inlagt: 2022-03-16)

FTF195: Mekanik
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2022-08-17 em, 0102 ] Tentamensdatum och tid ändrad från 2022-08-17 E till 2022-08-17 F // Beslut: 2022-08-04, Moty ändras till fm 5h tenta (inlagt: 2022-08-04)
[2022-08-24 fm, 0102 ] Tentamensdatum och tid ändrad från 2022-08-24 F till 2022-08-17 E // Beslut: 2022-05-30, UBS (inlagt: 2022-05-30)

KAA060: Transportprocesser
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[ fm, 0193 ] Tentamensdatum och tid ändrad // Beslut: 2021-11-02, examinator (inlagt: 2021-11-02)
[ fm, 0193 ] Ges av institution // Beslut: 2021-10-08, examinator (inlagt: 2021-10-08)
[ fm, 0193 ] Ges av institution // Beslut: 2021-10-08, examinator (inlagt: 2021-10-08)
[ fm, 0193 ] Ges av institution // Beslut: 2021-10-08, examinator (inlagt: 2021-10-08)
[ fm, 0193 ] Ges av institution // Beslut: 2021-10-08, examinator (inlagt: 2021-10-08)
[2022-01-11 fm, 0193 ] Längd för tentamen ändrad // Beslut: 2021-11-02, examinator (inlagt: 2021-11-02)
[2022-01-11 fm, 0193 ] Ges av institution // Beslut: 2021-11-08, TEST (inlagt: 2021-11-08)

LET375: Algoritmer och datastrukturer
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2022-06-04 fm, 0105 ] Tentamensdatum och tid ändrad från 2022-06-04 F till 2022-03-15 E // Beslut: 2021-10-05, Peter Ljunglöf (inlagt: 2021-10-06)
[2022-08-18 fm, 0105 ] Plats för tentamen ändrad från Lindholmen-salar till Johanneberg // Beslut: 2022-02-14, Peter Ljunglöf (inlagt: 2022-02-14)
Plats för tentamen ändrad från Lindholmen-salar till Johanneberg // Beslut: 2022-03-10, Schema (inlagt: 2022-03-10)

LKT335: Separationsteknik 1
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
['LKT335', '0104', '1'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 1 (nedlagd kurs) // Beslut: 2022-01-21, examinator (inlagt: 2022-01-21)

LKT340: Strömnings- och energiteknik
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
['LKT340', '0104', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 3 (nedlagd kurs) // Beslut: 2022-06-02, Schemagruppen (inlagt: 2022-06-02)

MHA063: Hållfasthetslära
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Johanneberg, Data // Beslut: 2022-03-09, Jim Brouzelius (inlagt: 2022-03-09)
Plats för tentamen ändrad från Johanneberg, Data till Johanneberg, Data // Beslut: 2022-03-09, Jim Brouzelius (inlagt: 2022-03-09)

MMA128: Marina transportsystem
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2022-08-19 em, 0217 ] Plats för tentamen ändrad från Lindholmen-salar till Johanneberg // Beslut: 2022-05-24, Carina Schmidt (inlagt: 2022-05-24)

MMA137: Fartygsgeometri och hydrostatik
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2022-08-25 em, 0117 ] Plats för tentamen ändrad från Lindholmen-salar till Johanneberg // Beslut: 2022-05-24, Carina Schmidt (inlagt: 2022-05-24)

MMA162: Fartygsmotstånd och hydrodynamiska beräkningsmetoder
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2022-06-10 em, 0217 ] Plats för tentamen ändrad från Lindholmen-salar till Johanneberg // Beslut: 2022-05-24, Carina Schmidt (inlagt: 2022-05-24)

MMA168: Marin konstruktionsteknik
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2022-08-17 em, 0116 ] Plats för tentamen ändrad från Lindholmen-salar till Johanneberg // Beslut: 2022-05-24, Carina Schmidt (inlagt: 2022-05-24)
Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Johanneberg // Beslut: 2022-05-24, Carina Schmidt (inlagt: 2022-05-24)

MVE012: Inledande matematik
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
['MVE012', '0214', '1'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 1 (nedlagd kurs) // Beslut: 2021-08-30, Ola Hultkrantz (inlagt: 2021-08-30)

MVE017: Matematisk analys i en variabel
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
['MVE017', '0117', '1'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 1 (nedlagd kurs) // Beslut: 2021-08-30, Ola Hultkrantz (inlagt: 2021-08-30)

MVE041: Flervariabelmatematik
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2021-10-09 fm, 0108 ] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-10-09 F till 2021-10-08 E // Beslut: 2021-06-28, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2021-06-28)
['MVE041', '0108', '1'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 1 (nedlagd kurs) // Beslut: 2022-01-24, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2022-01-24)

MVE171: Grundläggande stokastiska processer och finansiella tillämpningar
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
['MVE171', '0116', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 3 (nedlagd kurs) // Beslut: 2022-04-23, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2022-05-11)

MVE355: Programmering och numeriska beräkningar med Matlab
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2021-10-09 fm, 0111 ] Plats för tentamen ändrad från Lindholmen-salar till Johanneberg // Beslut: 2021-06-24, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2021-06-24)

MVE490: Matematik, matematisk statistik med metoder
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
['MVE490', '0116', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 2 (nedlagd kurs) // Beslut: 2021-10-28, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2021-10-28)

SJO320: Materialadministration
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2022-08-22 em, 0108 ] Inställt // Beslut: 2022-07-05, Henrik Ringsberg (inlagt: 2022-07-05)

SJO741: Marina framdrivningssystem
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2022-08-26 em, 0317 ] Plats för tentamen ändrad från Lindholmen-salar till Johanneberg // Beslut: 2022-05-24, Carina Schmidt (inlagt: 2022-05-24)

SJO750: Tillförlitlighetsanalys av marina konstruktioner
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2022-08-24 em, 0111 ] Plats för tentamen ändrad från Lindholmen-salar till Johanneberg // Beslut: 2022-05-24, Carina Schmidt (inlagt: 2022-05-24)

TEK730: Finansiell analys och företagsvärdering
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2022-08-24 fm, 0119 ] Tentamensdatum ändrat från 2022-08-24 till 2022-08-22 // Beslut: 2022-04-01, Andreas Isaksson (inlagt: 2022-04-01)

TIN214: Programmeringsteknik
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
['TIN214', '0220', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 3 (nedlagd kurs) // Beslut: 2021-09-08, Aarne Ranta (inlagt: 2021-09-08)

TMA362: Fourieranalys
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
['TMA362', '0101', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 2 (nedlagd kurs) // Beslut: 2021-08-31, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2021-08-31)
['TMA362', '0101', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 3 (nedlagd kurs) // Beslut: 2022-04-23, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2022-05-11)

TME121: Fordonssystemteknik
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2022-08-24 fm, 0112 ] Ges ej av institution // Beslut: 2022-06-08, Giulio Bianchi Piccinini (inlagt: 2022-06-08)

TME122: Fordonssystemteknik
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2022-08-24 fm, 0220 ] Ges av institution // Beslut: 2022-06-08, Giulio Bianchi Piccinini (inlagt: 2022-06-08)

TMS064: Matematisk statistik
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2021-10-08 fm, 0118 ] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-10-08 F till 2021-10-08 E // Beslut: 2021-06-28, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2021-06-28)
['TMS064', '0118', '1'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 1 (nedlagd kurs) // Beslut: 2022-06-22, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2022-06-22)

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.