Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Inlagda ändringar i det publicerade utbudet 2020/2021

Läsår

Kurser

ACE035: Byggnadsmaterial
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från bmseger - Ingemar Segerholm till sasic - Angela Sasic Kalagasidis // Beslut: 2021-06-29, Viceprefekt (inlagt: 2021-06-29)

Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

ACE045: Geologisk och geoteknisk karakterisering
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

ACE050: Vägutformning och trafikanalys
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

ACE075: Arkitektur och teknik - praktikår
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från kgo - Karl-Gunnar Olsson till matsan - Mats Ander // Beslut: 2020-07-02, Viceprefekt (inlagt: 2020-07-03)

ACE090: Hållbar behandling av urbana vatten
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

ACE100: Arkitektur: en komplettering 1
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2020-09-14, Beslut nedläggning KPMUT (inlagt: 2020-09-14)

ACE110: Publika byggnader
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] // Beslut: 2020-11-04, UBS (inlagt: 2020-11-05)

ACE130: Bygglogistik och supply chain management i byggsektorn
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat // Beslut: 2020-04-03, Viktoria Sundquist (inlagt: 2020-04-03)

Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

ACE140: Bergmekanik
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

ACE145: Förorenade områden och efterbehandling
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

ACE166: Hållbar byggnadsrenovering
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

ACE180: Samhällsplanering: grunder och tillämpning
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från annakac - Anna Kaczorowska till nonna - Anna-Johanna Klasander // Beslut: 2020-12-03, Viceprefekt (inlagt: 2020-12-04)

ACE195: Urban akustik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat // Beslut: 2020-10-26, Jens Forssén (inlagt: 2020-10-26)
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat från 27 till 45 // Beslut: 2020-09-21, PA (inlagt: 2020-09-21)

Ändring gjord på tentamen:
[2021-08-28 4,0 hp, 0220] Inställt // Beslut: 2021-03-07, Jens Forssen (inlagt: 2021-05-04)
[2021-08-28 4,0 hp, 0220] Inställt // Beslut: 2021-03-07, Jens Forssen (inlagt: 2021-05-04)

ACE200: Byggnadsakustik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat // Beslut: 2020-10-26, Wolfgang Kropp (inlagt: 2020-10-26)

ACE205: Digitala verktyg: tillverkning
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till zboinska - Malgorzata Zboinska // Beslut: 2020-04-20, Viceprefekt (inlagt: 2020-04-20)

ACEX10: Kandidatarbete i Samhällsbyggnadsteknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från bmseger - Ingemar Segerholm till sasic - Angela Sasic Kalagasidis // Beslut: 2020-10-21, Viceprefekt (inlagt: 2020-10-22)

ACEX15: Kandidatarbete i Arkitektur och teknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från mortenl - Morten Lund till kgo - Karl-Gunnar Olsson // Beslut: 2020-07-02, Viceprefekt (inlagt: 2020-07-03)

ACEX35: Masterexamensarbete i Arkitektur
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till // Beslut: 2020-08-24, Viceprefekt (inlagt: 2020-08-24)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till // Beslut: 2020-08-24, Viceprefekt (inlagt: 2020-08-24)

ACEX65: Masterexamensarbete i Arkitektur
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till // Beslut: 2020-08-24, Viceprefekt (inlagt: 2020-08-24)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till // Beslut: 2020-08-24, Viceprefekt (inlagt: 2020-08-24)
[Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för MPARC åk 2 // Beslut: 2020-04-21, UBS/UOL (inlagt: 2020-04-21)
[Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för MPDSD åk 2 // Beslut: 2020-04-21, UBS/UOL (inlagt: 2020-04-21)

AFT077: Form och teknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från kgo - Karl-Gunnar Olsson till pl - Peter Lindblom // Beslut: 2020-07-02, Viceprefekt (inlagt: 2020-07-03)

AFT081: Arkitektur och rumsgestaltning
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Undervisningsspråk ändrat från en till sv // Beslut: 2020-09-08, UBS/UOL (inlagt: 2020-09-09)

ARK063: Stadsbostaden
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från eranna - Anna Braide Eriksson till nylander - Ola Nylander // Beslut: 2020-05-29, Viceprefekt (inlagt: 2020-06-01)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från nylander - Ola Nylander till eranna - Anna Braide Eriksson // Beslut: 2021-05-12, Viceprefekt (inlagt: 2021-05-13)

ARK064: Bevarande och omvandling
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från kiab - Kia Bengtsson Ekström till kgo - Karl-Gunnar Olsson // Beslut: 2020-06-11, Viceprefekt (inlagt: 2020-06-12)

ARK079: Nordisk arkitektur
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från caldenby - Claes Caldenby till linton - Johan Linton // Beslut: 2020-07-02, Viceprefekt (inlagt: 2020-07-03)

ARK104: Rum och geometri
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till jonlundb - Jonas Lundberg // Beslut: 2020-10-28, Viceprefekt (inlagt: 2020-10-29)

ARK123: Materia, rum, struktur 1
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från mortenl - Morten Lund till norelld - Daniel Norell // Beslut: 2020-07-02, Viceprefekt (inlagt: 2020-07-03)

ARK132: Materia, rum, struktur 2
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från mortenl - Morten Lund till norelld - Daniel Norell // Beslut: 2020-07-02, Viceprefekt (inlagt: 2020-07-03)

ARK142: Social-ekologisk stadsbyggnad
Ändring gjord på kurs:
Litteratur ändrad. Uppdaterat information om litteratur // Beslut: 2020-09-25, UBS/UOL (inlagt: 2020-09-25)
Lärandemål ändrat. Uppdaterat lärandemål // Beslut: 2020-09-25, UBS/UOL (inlagt: 2020-09-25)
Syfte ändrat. Uppdaterat syfte // Beslut: 2020-09-25, UBS/UOL (inlagt: 2020-09-25)
Examination ändrad. Uppdaterat text om examination // Beslut: 2020-09-25, UBS/UOL (inlagt: 2020-09-25)
Innehåll ändrat. Uppdaterat text om innehåll // Beslut: 2020-09-25, UBS/UOL (inlagt: 2020-09-25)
Organisation ändrad. Uppdaterat text om organisation // Beslut: 2020-09-25, UBS/UOL (inlagt: 2020-09-25)
Organisation ändrad. Uppdaterat text om syfte // Beslut: 2020-09-25, UBS/UOL (inlagt: 2020-09-25)
[Obligatoriskt valbara. Läses under åk 1 o 2 (ARK142, ARK174, ARK324, ARK466, ARK496, ARK626). Krav 2 kurs(er). I MPDSD Årskurs 1] ARK142 borttagen från gruppering // Beslut: 2020-11-05, UBS/UOL (inlagt: 2020-11-05)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Inställt // Beslut: 2021-02-04, UOL (inlagt: 2021-02-04)

Ändring gjord på kurs i programplan:
[MPARC, Årskurs 1 regel V] Kurstillfälle 1 borttaget // Beslut: 2021-02-04, UOL (inlagt: 2021-02-04)
[MPDSD, Årskurs 1 regel V] Kurstillfälle 1 borttaget // Beslut: 2020-11-05, UBS/UOL (inlagt: 2020-11-05)

ARK202: Arkitektur och teknikhistoria
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till linton - Johan Linton // Beslut: 2020-10-28, Viceprefekt (inlagt: 2020-10-29)

ARK258: Materia, rum, struktur 3
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från mortenl - Morten Lund till norelld - Daniel Norell // Beslut: 2020-07-02, Viceprefekt (inlagt: 2020-07-03)

ARK297: Arkitektur och optimerade strukturer
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från mortenl - Morten Lund till peter - Peter Christensson // Beslut: 2020-07-02, Viceprefekt (inlagt: 2020-07-03)

ARK305: Arkitekturexkursioner
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från kgo - Karl-Gunnar Olsson till matsan - Mats Ander // Beslut: 2020-07-02, Viceprefekt (inlagt: 2020-07-03)

ARK350: Hållbart byggande: Tävling
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från goranlin - Göran Lindahl till walteru - Walter Unterrainer // Beslut: 2020-05-28, Viceprefekt (inlagt: 2020-05-29)

ARK395: Arkitektur: Samtida utmaningar
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från norelld - Daniel Norell till tarraso - Joaquim Tarraso // Beslut: 2020-08-24, Viceprefekt (inlagt: 2020-08-24)

ARK415: Klimat- och dagsljussimulering
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från goranlin - Göran Lindahl till hollberg - Alexander Hollberg // Beslut: 2020-03-16, Viceprefekt (inlagt: 2021-03-16)

ARK425: Byggplatsstudier
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från kgo - Karl-Gunnar Olsson till matsan - Mats Ander // Beslut: 2020-07-02, Viceprefekt (inlagt: 2020-07-03)

ARK435: Hållbar utveckling: Samtida utmaningar
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] // Beslut: 2021-06-02, UBS (inlagt: 2021-06-03)

ARK452: Att undersöka arkitektur 2
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från jonlundb - Jonas Lundberg till kgo - Karl-Gunnar Olsson // Beslut: 2020-06-29, Viceprefekt (inlagt: 2020-06-29)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från kgo - Karl-Gunnar Olsson till kgo - Karl-Gunnar Olsson // Beslut: 2020-07-02, Viceprefekt (inlagt: 2020-07-03)

ARK492: Konst- och geometrilaborationer
Ändring gjord på kurs:
Namn ändrat från Konstlaborationer till Konst- och geometrilaborationer // Beslut: 2020-12-21, PA (inlagt: 2020-12-21)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till peter - Peter Christensson // Beslut: 2020-10-28, Viceprefekt (inlagt: 2020-10-29)

ARK496: Reality studio
Ändring gjord på kurs:
Litteratur ändrad. Uppdaterat information om litteratur // Beslut: 2020-09-03, UOL (inlagt: 2020-09-04)
Innehåll ändrat. Uppdaterat innehåll // Beslut: 2020-09-03, UOL (inlagt: 2020-09-04)
Lärandemål ändrat. Uppdaterat lärandemål // Beslut: 2020-09-03, UOL (inlagt: 2020-09-04)
Syfte ändrat. Uppdaterat syfte // Beslut: 2020-09-03, UOL (inlagt: 2020-09-04)
Examination ändrad. Uppdaterat text om examination // Beslut: 2020-09-03, UOL (inlagt: 2020-09-04)
Organisation ändrad. Uppdaterat text om organisation // Beslut: 2020-09-03, UOL (inlagt: 2020-09-04)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från brandao - Emilio da Cruz Brandao till marnys - Maria Nyström // Beslut: 2020-07-02, Viceprefekt (inlagt: 2020-07-03)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från marnys - Maria Nyström till brandao - Emilio da Cruz Brandao // Beslut: 2020-10-19, Viceprefekt (inlagt: 2020-10-19)

ARK530: Fastighetsrätt och entreprenadjuridik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från severin - Robert Severin till chrbe - Christer Bengtsson // Beslut: 2020-11-05, Viceprefekt (inlagt: 2020-11-05)

Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

ARK540: Samhällsplanering ur ett byggherreperspektiv
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från mhs - Marie Strid till markhede - Henrik Markhede // Beslut: 2020-12-14, Viceprefekt (inlagt: 2020-12-15)

ARK545: Grundläggande fastighetsrätt och entreprenadjuridik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från severin - Robert Severin till chrbe - Christer Bengtsson // Beslut: 2020-11-05, Viceprefekt (inlagt: 2020-11-05)

Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

ARK561: Arkitektur, genus och normkreativ design
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Inställt // Beslut: 2021-01-19, UOL (inlagt: 2021-01-19)

ARK570: Modellering med analoga och digitala verktyg
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från kengo - Kengo Skorick till kengo - Kengo Skorick // Beslut: 2020-07-02, Viceprefekt (inlagt: 2020-07-03)

ARK595: Historia, teori och metod 2
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från doucet - Isabelle Doucet till zboinska - Malgorzata Zboinska // Beslut: 2020-11-04, Viceprefekt (inlagt: 2020-11-05)

ARK620: Intensivkurs: Hållbar framtid
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från brandao - Emilio da Cruz Brandao till adelfio - Marco Adelfio // Beslut: 2020-08-31, Viceprefekt (inlagt: 2020-08-31)

ARK626: Arkitekturarv och omvandling
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från kiab - Kia Bengtsson Ekström till doucet - Isabelle Doucet // Beslut: 2020-09-22, Viceprefekt (inlagt: 2020-09-22)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från doucet - Isabelle Doucet till brandao - Emilio da Cruz Brandao // Beslut: 2021-05-12, Viceprefekt (inlagt: 2021-05-13)

ARK636: Förberedelsekurs för examensarbete 1
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från norelld - Daniel Norell till tarraso - Joaquim Tarraso // Beslut: 2020-08-24, Viceprefekt (inlagt: 2020-08-24)

ARK641: Förberedelsekurs för examensarbete 2
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från norelld - Daniel Norell till tarraso - Joaquim Tarraso // Beslut: 2020-08-24, Viceprefekt (inlagt: 2020-08-24)

ARK680: Arkitektur och teknik: Aktuella frågor
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från kgo - Karl-Gunnar Olsson till matsan - Mats Ander // Beslut: 2020-07-02, Viceprefekt (inlagt: 2020-07-03)

ARK700: Historia, teori och metod 7
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från brandao - Emilio da Cruz Brandao till marnys - Maria Nyström // Beslut: 2020-07-02, Viceprefekt (inlagt: 2020-07-03)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från marnys - Maria Nyström till brandao - Emilio da Cruz Brandao // Beslut: 2020-10-19, Viceprefekt (inlagt: 2020-10-19)

BBT030: Metabolism och molekylär bioteknik
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

BBT035: Teknisk mikrobiologi
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från nygardy - Yvonne Nygård till wenzelm - Michaela Wenzel // Beslut: 2021-03-04, Viceprefekt/adm (inlagt: 2021-03-08)

BMT016: Bärande konstruktioner
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

BOM065: Materialprestanda
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

BOM195: Byggnadsmaterial
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från bmseger - Ingemar Segerholm till sasic - Angela Sasic Kalagasidis // Beslut: 2021-06-29, Viceprefekt (inlagt: 2021-06-29)

Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

BOM205: Byggnaders funktioner och utformning
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

BOM221: Fysik och kemi för samhällsbyggare
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

BOM225: Ekonomi och organisation i byggsektorn
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från tb3loma - Martin Löwstedt till dileku - Dilek Ulutas Duman // Beslut: 2021-03-30, Viceprefekt (inlagt: 2021-03-30)

Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

BOM285: Byggnadens tekniska funktion och utformning
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från wahlgren - Paula Wahlgren till johpar - Pär Johansson // Beslut: 2021-01-18, Viceprefekt (inlagt: 2021-01-18)
[Kurstillfälle 2] Examinator ändrad från wahlgren - Paula Wahlgren till johpar - Pär Johansson // Beslut: 2021-01-18, Viceprefekt (inlagt: 2021-01-18)

Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

BOM290: Grundläggande fysik, kemi och akustik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från bjorkluk - Karin Björklund till karinka - Karin Karlfeldt Fedje // Beslut: 2020-05-22, Viceprefekt (inlagt: 2020-05-25)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från karinka - Karin Karlfeldt Fedje till murphyk - Kathleen Murphy // Beslut: 2021-03-30, Viceprefekt (inlagt: 2021-03-30)

Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

BOM320: Byggnadsfysik och byggnadsakustik, högskoleingenjör
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

BOM325: Hydrogeologi och geoteknik, högskoleingenjör
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från karma - Mats Karlsson till aayman - Ayman Abed // Beslut: 2020-10-16, Viceprefekt (inlagt: 2020-10-19)

Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

BOM330: Installationsteknik, högskoleingenjör
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

BOM345: Vattenteknik och miljö
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

BOM355: Geoteknik
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

BOM365: Byggnadsfysik och byggnadsakustik, civilingenjör
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

BOM370: Hydrogeologi och geoteknik, civilingenjör
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från karma - Mats Karlsson till aayman - Ayman Abed // Beslut: 2020-10-16, Viceprefekt (inlagt: 2020-10-19)

Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

BOM575: Teknisk samhällsplanering
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från mihail - Mihail Serkitjis till zarrabi - Bijan Adl-Zarrabi // Beslut: 2020-03-05, Viceprefekt (inlagt: 2020-03-05)

BOM580: Bärande konstruktioner
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

CIU176: Prototyping in interaction design
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från oloft - Olof Torgersson till mobaid - Mohammad Obaid // Beslut: 2020-10-27, Prefekt (inlagt: 2020-10-27)

CIU187: Information visualization
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från oloft - Olof Torgersson till staffanb - Staffan Björk // Beslut: 2020-11-10, Viceprefekt (inlagt: 2020-11-10)

CLS020: Kommunikation och kompetenskartläggning
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2020-09-14, Beslut nedläggning KPMUT (inlagt: 2020-09-14)

CLS045: Global och interkulturell kompetens
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till becky - Rebecca Bergman // Beslut: 2020-03-05, Viceprefekt (inlagt: 2020-03-05)
[Kurstillfälle 1] Inställt // Beslut: 2021-02-08, Examinator/UOL (inlagt: 2021-02-08)

DAT017: Maskinorienterad programmering
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från roger - Roger Johansson till d00sint - Erik Sintorn // Beslut: 2020-11-21, Viceprefekt (inlagt: 2020-11-23)
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat från 128 till 160 // Beslut: 2020-11-06, PA (inlagt: 2020-11-06)

Ändring gjord på tentamen:
[2021-08-20 4,5 hp, 0216] Tid för tentamen ändrad från fm till fm // Beslut: 2021-04-08, Roger Johansson (inlagt: 2021-04-08)

DAT026: Matematisk modellering och problemlösning
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från C+ till A+ // Beslut: 2020-04-16, examinator (inlagt: 2020-04-16)

DAT038: Datastrukturer och algoritmer
Ändring gjord på tentamen:
[2021-08-19 4,5 hp, 0219] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-08-19 F till 2021-08-27 E // Beslut: 2021-03-24, examinator (inlagt: 2021-03-24)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

DAT050: Objektorienterad programmering
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

DAT060: Logik för datavetenskap
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

DAT076: Web-applikationer
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från hajo - Joachim von Hacht till robinad - Robin Adams // Beslut: 2020-11-20, Viceprefekt (inlagt: 2020-11-23)

DAT105: Datorarkitektur
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

DAT151: Programspråk
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

DAT157: Design av användarupplevelser
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från oloft - Olof Torgersson till msantos - Mafalda Samuelsson Gamboa // Beslut: 2020-10-27, Prefekt (inlagt: 2020-10-27)

DAT216: Design och konstruktion av grafiska gränssnitt
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat // Beslut: 2020-10-13, UBS (inlagt: 2020-10-14)

DAT220: Advanced software architecture
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från ricsca - Riccardo Scandariato till knauss - Eric Knauss // Beslut: 2020-10-07, Viceprefekt (inlagt: 2020-10-08)

DAT240: Programvaruspråksteknik för domänspecifika språk
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från bergert - Thorsten Berger till mobaid - Mohammad Obaid // Beslut: 2020-10-27, Prefekt (inlagt: 2020-10-27)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från mobaid - Mohammad Obaid till bergert - Thorsten Berger // Beslut: 2020-10-30, Viceprefekt/adm (inlagt: 2020-10-30)

DAT246: Empirisk programvaruteknik
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

DAT278: Hållbar databehandling
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

DAT280: Parallell funktionell programmering
Ändring gjord på tentamen:
[2020-10-10 6,0 hp, 0112] Inställt // Beslut: 2020-08-20, J Almström Duregård (inlagt: 2020-09-07)

DAT300: Datadrivet stöd för cyberfysiska system
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Inställt // Beslut: 2020-06-15, UOL (inlagt: 2020-06-15)

DAT321: Mjukvarukvalitet
Ändring gjord på tentamen:
[2021-08-19 4,5 hp, 0216] Ges av institution // Beslut: 2021-06-16, Schema (inlagt: 2021-06-21)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

DAT340: Tillämpad maskininlärning
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 2] Examinator ändrad från till richajo - Richard Johansson // Beslut: 2021-02-26, Viceprefekt (inlagt: 2021-02-26)

DAT346: Tekniker för storskalig datahantering
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från schliep - Alexander Schliep till kemp - Graham Kemp // Beslut: 2020-01-13, Viceprefekt (inlagt: 2021-01-13)
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat från 30 till 100 // Beslut: 2020-11-05, PA (inlagt: 2020-11-05)

DAT355: Kravhantering och användarupplevelse
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

DAT360: Mjukvaruarkitektur
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från chaudron - Michel Chaudron till knauss - Eric Knauss // Beslut: 2020-06-10, Viceprefekt (inlagt: 2020-06-10)

Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

DAT390: Maskinorienterad programmering
Ändring gjord på tentamen:
[2021-08-20 4,5 hp, 0218] Tid för tentamen ändrad från em till fm // Beslut: 2021-04-08, Roger Johansson (inlagt: 2021-04-08)

DAT400: Hög-prestanda parallell programmering
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

DAT405: Introduktion till data science och AI
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 2] Examinator ändrad från till clastr - Claes Strannegård // Beslut: 2020-08-21, Viceprefekt (inlagt: 2020-08-21)
[Kurstillfälle 3] Examinator ändrad från till clastr - Claes Strannegård // Beslut: 2020-08-21, Viceprefekt (inlagt: 2020-08-21)
[Kurstillfälle 4] Examinator ändrad från marinaa - Marina Axelson-Fisk till clastr - Claes Strannegård // Beslut: 2020-08-21, Viceprefekt (inlagt: 2020-08-21)

DAT410: Design av AI-system
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för MPALG åk 1 // Beslut: 2020-03-05, UOL (inlagt: 2020-03-05)
[Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för MPALG åk 2 // Beslut: 2020-03-05, UOL (inlagt: 2020-03-05)

DAT415: Beräkningsbarhet
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

DAT420: Människa - dator interaktion
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från ljungbls - Sara Ljungblad till mobaid - Mohammad Obaid // Beslut: 2020-10-30, Viceprefekt/adm (inlagt: 2020-10-30)

DAT425: Inledande programmering
Ändring gjord på kurs:
Syfte ändrat. Rättat kursens syfte // Beslut: 2020-06-17, PA (inlagt: 2020-06-17)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till krasimir - Krasimir Angelov // Beslut: 2020-03-11, Viceprefekt (inlagt: 2020-03-11)

Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

DAT430: Grundläggande datorteknik
Ändring gjord på kurs:
Examination ändrad. Uppdaterat text om examination // Beslut: 2020-01-12, PA (inlagt: 2021-01-15)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till johan - Johan Karlsson // Beslut: 2020-03-11, Viceprefekt (inlagt: 2020-03-11)

DAT440: Avancerade teman i maskininlärning
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från D+ till B // Beslut: 2020-10-07, Elke Mangelsen (inlagt: 2020-10-07)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till haghir - Morteza Haghir Chehreghani // Beslut: 2020-03-11, Viceprefekt (inlagt: 2020-03-11)

Ändring gjord på tentamen:
[2020-10-10 4,0 hp, 0220] Inställt // Beslut: 2020-09-01, Emelie Holmeros (inlagt: 2020-09-02)

DAT450: Maskininlärning för språkteknologi
Ändring gjord på kurs:
Förkunskaper ändrade. Uppdaterat kurskod; TDA233 istället för TDA231 // Beslut: 2020-08-18, UBS/Examinator (inlagt: 2020-08-18)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat // Beslut: 2020-05-11, Schemagruppen (inlagt: 2020-05-11)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till richajo - Richard Johansson // Beslut: 2020-08-18, Viceprefekt (inlagt: 2020-08-18)
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat från 10 till 50 // Beslut: 2020-04-22, PA (inlagt: 2020-04-22)
[Kurstillfälle 1] Min antal deltagare ändrat // Beslut: 2020-04-22, PA (inlagt: 2020-04-22)

DAT455: Introduktion till programmering i Python
Ändring gjord på tentamen:
['32805', '54441', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2020/2021, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2021-09-08, Aarne Ranta (inlagt: 2021-09-08)

DAT460: Förnyelsebar elproduktion och eltransporter
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

DATX02: Kandidatarbete vid Data- och informationsteknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till // Beslut: 2020-10-13, Viceprefekt (inlagt: 2020-10-14)

EDA093: Operativsystem
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

EDA216: Grundläggande datorteknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från roger - Roger Johansson till rolf - Rolf Snedsböl // Beslut: 2021-02-05, Viceprefekt (inlagt: 2021-02-05)

Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

EDA263: Datasäkerhet
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat // Beslut: 2020-06-11, UBS/PA/Examinator (inlagt: 2020-06-12)

EDA333: Datorsystemteknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från labe - Lars R Bengtsson till pers - Per Stenström // Beslut: 2020-12-15, Viceprefekt (inlagt: 2020-12-15)
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat från 90 till 130 // Beslut: 2020-11-05, PA (inlagt: 2020-11-05)

EDA387: Datornätverk
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

EDA433: Grundläggande datorteknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från rolf - Rolf Snedsböl till pers - Per Stenström // Beslut: 2020-12-14, Viceprefekt (inlagt: 2020-12-14)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från pers - Per Stenström till rolf - Rolf Snedsböl // Beslut: 2020-12-15, Viceprefekt (inlagt: 2020-12-15)

Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

EDA452: Grundläggande datorteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2021-03-15 4,5 hp, 0112] Aktiverat // Beslut: 2021-02-19, Snedsböl (inlagt: 2021-02-19)
[2021-03-15 4,5 hp, 0112] Inställt // Beslut: 2021-02-10, Snedsböl (inlagt: 2021-02-10)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

EDA482: Maskinorienterad programmering
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat från 128 till 192 // Beslut: 2020-11-05, PA (inlagt: 2020-11-05)

Ändring gjord på tentamen:
[2021-08-20 4,5 hp, 0216] Tid för tentamen ändrad från fm till fm // Beslut: 2021-04-08, Roger Johansson (inlagt: 2021-04-08)

EDA488: Maskinorienterad programmering
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till roger - Roger Johansson // Beslut: 2020-01-12, Viceprefekt (inlagt: 2021-01-12)

Ändring gjord på tentamen:
[2021-08-25 3,5 hp, 0220] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-08-25 F till 2021-08-20 F // Beslut: 2021-04-08, Roger Johansson (inlagt: 2021-04-08)

EDA491: Nätverkssäkerhet
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat // Beslut: 2020-06-11, UBS/PA (inlagt: 2020-06-12)

EEF031: Elektromagnetisk fältteori
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

EEK137: Miljöteknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från candstef - Stefan Candefjord till davste - David Steen // Beslut: 2020-10-22, Viceprefekt (inlagt: 2020-10-23)

Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

EEK141: Elkraftteknik
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

EEK150: Elteknik, konstruktion
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från e6zebra - Stefan Lundberg till sonja - Sonja Lundmark // Beslut: 2020-08-27, Viceprefekt (inlagt: 2020-08-30)
[Kurstillfälle 2] Examinator ändrad från e6zebra - Stefan Lundberg till sonja - Sonja Lundmark // Beslut: 2020-08-27, Viceprefekt (inlagt: 2020-08-30)

EEK202: Skydd och övervakning av elkraftssystemet
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

EEM015: Elektromagnetiska fält
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

EEM021: Högfrekvensteknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från vindes - Vincent Desmaris till denmel - Denis Meledin // Beslut: 2021-03-27, Viceprefekt (inlagt: 2021-03-30)

Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

EEN016: Litiumjonbatterisystem för fordon och stationära energilager
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

EEN020: Datorseende
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från kahlf - Fredrik Kahl till zach - Christopher Zach // Beslut: 2020-08-26, Viceprefekt (inlagt: 2020-08-26)

EEN025: Villkorsprogrammering och tillämpad optimering
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

EEN035: Biomedicinsk modellering och simulering
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

EEN045: Elkraftteknik, utökat konstruktionsprojekt
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från e6zebra - Stefan Lundberg till sonja - Sonja Lundmark // Beslut: 2020-08-27, Viceprefekt (inlagt: 2020-08-30)

EEN050: Robust och olinjär reglering
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från D till C // Beslut: 2020-08-26, lina haglund (inlagt: 2020-08-26)

Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

EEN080: Inledande medicinteknik
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

EEN085: Medicin för tekniker
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till wennborg - Maria Johansson Wennborg // Beslut: 2020-05-06, UBS/Utbildningstöd (inlagt: 2020-05-06)

Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

EEN090: Inbyggda system
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från l - Bengt Lennartson till mohajera - Sahar Mohajerani // Beslut: 2020-12-10, Viceprefekt (inlagt: 2020-12-11)

Ändring gjord på tentamen:
[2021-08-28 5,5 hp, 0220] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-08-28 F till 2021-08-27 F // Beslut: 2021-06-08, Valentina Naumovska (inlagt: 2021-06-08)
[2021-08-28 5,5 hp, 0220] Tid för tentamen ändrad från em till fm // Beslut: 2021-06-08, Tentamen admin. (inlagt: 2021-06-08)

EEN095: Artificiell intelligens och autonoma system
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från l - Bengt Lennartson till deane - Emmanuel Dean // Beslut: 2020-06-26, Viceprefekt (inlagt: 2020-06-26)

Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

EEN105: Givare och don
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från gorhul - Göran Hult till bill - Bill Karlström // Beslut: 2020-12-17, Viceprefekt (inlagt: 2020-12-18)

EEN110: Introduktion till programmering i Python
Ändring gjord på tentamen:
[2021-08-25 3,0 hp, 0220] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-08-25 F till 2021-08-17 F // Beslut: 2021-05-17, Aarne Ranta (inlagt: 2021-05-17)
[3,0 hec, 0220] // Beslut: 2021-06-08, Aarne Ranta (inlagt: 2021-05-17)
[3,0 hp, 0220] Tentamensdatum och tid ändrad // Beslut: 2021-05-17, Schema (inlagt: 2021-05-17)

EME102: Aktiva mikrovågskretsar
Ändring gjord på tentamen:
[2021-06-10 6,0 hp, 0211] Inställt // Beslut: 2021-01-15, Kuylenstierna (inlagt: 2021-04-13)
[2021-06-10 6,0 hp, 0211] Återöppnat // Beslut: 2021-01-15, Kuylenstierna (inlagt: 2021-01-15)

EMI084: Kretsanalys
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

ENM051: Analys och kontroll av elkraftsystem
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

ENM056: Elektriska maskiner - design och analys
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

ENM061: Kraftelektroniska omvandlare
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

ENM095: Hållbar elproduktion och hållbara transporter
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

ENM100: Kraftelektronik i elkraftsystemet
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

ENM125: Hållbara elkraftsystem
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

ENM130: Hantering av intressenter för hållbar utveckling
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från annber - Anna Bergek till ancla - Anna Nyström Claesson // Beslut: 2020-09-07, Viceprefekt (inlagt: 2020-09-07)

ENM160: Energiteknik
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

ERE033: Reglerteknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Ändrat till inte sökbar för utbytesstudenter // Beslut: 2020-09-29, UBS/PA (inlagt: 2020-09-29)

Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

ERE103: Reglerteknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från egardt - Bo Egardt till bill - Bill Karlström // Beslut: 2020-09-08, Viceprefekt (inlagt: 2020-09-09)

Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

ESS012: Sannolikhetsteori och statistisk signalbehandling
Ändring gjord på tentamen:
[2020-10-10 7,5 hp, 0120] Inställt // Beslut: 2020-09-28, UBS, felaktig tidigare ändring (inlagt: 2020-09-28)
[2020-10-10 7,5 hp, 0120] Återöppnat // Beslut: 2020-09-04, Monika Råberg Hellsing (inlagt: 2020-09-10)

ESS101: Modellering och simulering
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från egardt - Bo Egardt till yaseminb - Yasemin Bekiroglu // Beslut: 2021-04-06, Viceprefekt (inlagt: 2021-04-06)

Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

ESS116: Elektriska nät och system
Ändring gjord på kurs:
Institution ändrad från ELEKTROTEKNIK till MIKROTEKNOLOGI OCH NANOVETENSKAP // Beslut: 2020-04-01, PA (inlagt: 2020-04-01)

Ändring gjord på modul:
[0111 Tentamen 7,5 hp] Institution ändrad från ELEKTROTEKNIK till MIKROTEKNOLOGI OCH NANOVETENSKAP // Beslut: 2020-04-01, PA (inlagt: 2020-04-01)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från f97sare - Sabine Reinfeldt till jagr - Jan Grahn // Beslut: 2020-04-01, Viceprefekt/PA (inlagt: 2020-04-01)

Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

ESS217: Reglerteknik och mätteknik
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

FFM071: Gravitation och kosmologi
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från tfebn - Bengt E W Nilsson till catena - Riccardo Catena // Beslut: 2021-03-18, Viceprefekt (inlagt: 2021-03-22)

FFM234: Vektorfält och klassisk fysik
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

FFM485: Strängteori
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från A+ till A // Beslut: 2020-04-16, lina haglund (inlagt: 2020-04-16)
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från A till D // Beslut: 2020-11-12, anders hellman (inlagt: 2020-11-12)

FFM516: Mekanik 1
Ändring gjord på tentamen:
[2021-08-17 4,5 hp, 0213] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-08-17 E till 2021-08-28 F // Beslut: 2021-04-23, Ulf Gran (inlagt: 2021-05-06)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

FFM521: Mekanik 2
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från ostlund - Stellan Östlund till tfemc - Martin Cederwall // Beslut: 2021-03-12, Viceprefekt/Studierektor (inlagt: 2021-03-12)

FFR102: Hållbar utveckling - kritiska perspektiv och möjliga lösningar
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från mpersson - Martin Persson till frtgb - Göran Berndes // Beslut: 2020-12-02, Viceprefekt (inlagt: 2020-12-04)

FFR105: Stokastiska optimeringsmetoder
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

FFR135: Artificiella neurala nätverk
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

FFR160: Hållbar utveckling
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

FFR166: Mekanismerna bakom miljöförändringar
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från frtswi - Stefan Wirsenius till danjoh - Daniel Johansson // Beslut: 2020-10-07, Viceprefekt (inlagt: 2020-10-08)

Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

FFR170: Framtida hållbara energisystem
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat från 110 till 140 // Beslut: 2020-08-31, PA (inlagt: 2020-09-01)

Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

FFY012: Fasta tillståndets fysik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat från 170 till 185 // Beslut: 2020-11-15, PA (inlagt: 2020-11-16)

FFY144: Fysik 2
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

FFY616: Elektrisk mätteknik och vågfysik
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

FFY621: Fysik för ingenjörer
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

FKA132: Kvantteknologi
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

FKA173: Kvantoptik och kvantinformation
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

FKA196: Grunderna i mikro- och nanoteknologi
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

FSP055: Engelska
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 2] Inställt // Beslut: 2021-02-08, Examinator/UOL (inlagt: 2021-02-08)

FTF131: Matematisk fysik
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

FTF140: Termodynamik och statistisk mekanik
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

FUF020: Kvantfältteori
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från tfebn - Bengt E W Nilsson till catena - Riccardo Catena // Beslut: 2021-03-12, Viceprefekt/Studierektor (inlagt: 2021-03-12)

FUF045: Speciell relativitetsteori
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

IAR061: Produktutveckling - organisation, ledning och styrning
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

IBB137: Project management
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till mignon - Ingrid Johansson Mignon // Beslut: 2020-09-29, Viceprefekt (inlagt: 2020-09-30)
[Kurstillfälle 2] Examinator ändrad från till mignon - Ingrid Johansson Mignon // Beslut: 2020-09-30, Viceprefekt (inlagt: 2020-09-30)

IBY015: Tjänsteproduktion i byggande och fastighetsförvaltning
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

IDY024: Lönsamhetsanalys och styrning
Ändring gjord på tentamen:
[2021-01-11 5,0 hp, 0119] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-01-11 E till 2021-01-19 E // Beslut: 2020-11-18, Gunnar Wramsby (inlagt: 2020-11-19)
['32019', '52435', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2020/2021, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2021-02-04, B Engrell (inlagt: 2021-02-04)
['32019', '52435', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2020/2021, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2021-02-04, B Engrell (inlagt: 2021-02-04)
Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-11-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-11-30)

IDY040: Technological change and industrial transformation
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från i01sach - Christian Sandström till eriboh - Erik Bohlin // Beslut: 2020-07-02, Viceprefekt (inlagt: 2020-07-03)

Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

IEK313: Kvalitetsledning
Ändring gjord på kurs i programplan:
[Obligatoriskt valbara. Minst 15 hp ska väljas under studier på mastersprogrammet (ITR363, TEK231, TEK360, TEK465, TEK615, TEK620). Krav 15.0 hp. I MPSCM Årskurs 1] IEK313 tillagd i gruppering // Beslut: 2020-03-24, UOL (inlagt: 2020-03-24)
[Obligatoriskt valbara. Minst 15 hp ska väljas under studier på mastersprogrammet (ITR363, TEK231, TEK360, TEK465, TEK615, TEK620). Krav 15.0 hp. I MPSCM Årskurs 2] IEK313 tillagd i gruppering // Beslut: 2020-03-24, UOL (inlagt: 2020-03-24)

Ändring gjord på tentamen:
[2020-10-26 7,5 hp, 0119] Inställt // Beslut: 2020-11-12, Henrik Eriksson (inlagt: 2020-11-12)
[2021-01-04 7,5 hp, 0119] Ges av institution // Beslut: 2020-11-12, Henrik Eriksson (inlagt: 2020-11-12)
[2021-08-20 7,5 hp, 0119] Ges av institution // Beslut: 0202-11-12, Henrik Eriksson (inlagt: 2020-11-12)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

IEK415: Industriell ekonomi
Ändring gjord på tentamen:
[2021-03-08 4,5 hp, 0198] Längd för tentamen ändrad // Beslut: 2021-01-04, B Engrell (inlagt: 2021-01-04)
[2021-03-08 4,5 hp, 0198] Längd för tentamen ändrad från 4 till 3 timmar // Beslut: 2021-01-11, Engrell (inlagt: 2021-01-11)
[4,5 hp, 0198] Tentamensdatum och tid ändrad // Beslut: 2021-01-04, B Engrell (inlagt: 2021-01-04)
[4,5 hp, 0198] Ges ej av institution // Beslut: 2021-01-04, B Engrell (inlagt: 2021-01-04)

IMA044: Industriell marknadsföring
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

IMS020: Simulering och visualisering av produktionssystem
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

IMS025: Tillverkningsteknik och digitala tillverkningsmetoder
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

IMS045: Teknisk projektledning
Ändring gjord på tentamen:
[2021-01-15 3,0 hp, 0319] Inställt - Hemtentamen istället // Beslut: 2021-12-11, Dag Bergsjön (inlagt: 2020-12-11)
[2021-04-08 3,0 hp, 0319] Ges av institution // Beslut: 2020-12-11, Dag Henrik Bergsjön (inlagt: 2020-12-11)
[2021-08-18 3,0 hp, 0319] Ges av institution // Beslut: 2020-12-11, Dag Henrik Bergsjön (inlagt: 2020-12-11)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

IMS055: Kvalitetssäkring och processtyrning baserat på oförstörande provning
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Inställt // Beslut: 2020-10-28, Viceprefekt/UOL (inlagt: 2020-10-29)

Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

IMS065: Data science inom produktframtagning
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat // Beslut: 2020-03-24, lina haglund (inlagt: 2020-03-24)
[Kurstillfälle 1] Block ändrat // Beslut: 2020-04-15, lina haglund (inlagt: 2020-04-15)

IOE011: Ekonomisk analys 3: Innovationsekonomi
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

ITR234: Logistik
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

ITR363: Sustainable supply chains
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från arni - Arni Halldorsson till altunas - Ceren Altuntas Vural // Beslut: 2020-05-06, Viceprefekt (inlagt: 2020-05-06)

ITS066: Genus och teknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från B till D // Beslut: 2020-04-27, examinator (inlagt: 2020-04-27)

KAA060: Transportprocesser
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

KAA095: Separations- och apparatteknik
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

KAA102: Avancerad separationsteknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Min antal deltagare ändrat // Beslut: 2020-06-11, PA (inlagt: 2020-06-12)

KAM010: Analytisk kemi
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

KAM022: Bioanalytisk kemi
Ändring gjord på kurs:
Institution ändrad från KEMI OCH KEMITEKNIK till BIOLOGI OCH BIOTEKNIK // Beslut: 2020-08-27, PA (inlagt: 2020-08-28)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från aldo - Aldo Jesorka till sotto - Otto Savolainen // Beslut: 2020-09-01, Viceprefekt (inlagt: 2020-09-02)

KBB032: Biokemi och molekylärbiologi
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat // Beslut: 2020-04-16, lina haglund (inlagt: 2020-04-16)

Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

KBB058: Biomolekylär struktur och dynamik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från mbtkgek - Gergely Katona till mbtkrn - Richard Neutze // Beslut: 2020-10-12, UOL (inlagt: 2020-10-12)

KBB101: Biokemisk toxikologi
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

KBT011: Separationsteknik 2
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

KBT016: Biokemi och bioteknik
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

KBT020: Kemisk miljövetenskap
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

KBT026: Polymerkemi och -fysik
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

KBT030: Tillämpad koordinationskemi
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Inställt // Beslut: 2020-10-14, UOL (inlagt: 2020-10-14)

KBT036: Avancerad organisk kemi
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från sundenh - Henrik Sundén till jerker - Jerker Mårtensson // Beslut: 2020-05-25, Viceprefekt (inlagt: 2020-05-25)

KBT110: Avancerad kemiteknik och processanalytisk teknologi
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från ronniea - Ronnie Andersson till dianab - Diana Bernin // Beslut: 2020-09-25, Viceprefekt (inlagt: 2020-09-28)
[Kurstillfälle 1] Min antal deltagare ändrat // Beslut: 2020-06-11, PA (inlagt: 2020-06-12)

KBT115: Avancerad kemisk reaktionsteknik
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

KBT120: Planering och utvärdering av experiment
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

KBT130: Cellulosateknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från hanst - Hans Theliander till k99meme - Merima Hasani // Beslut: 2020-09-25, Viceprefekt (inlagt: 2020-09-28)
[Kurstillfälle 1] Min antal deltagare ändrat // Beslut: 2020-06-11, Viceprefekt (inlagt: 2020-06-12)

KBT135: Hantering och återvinning av avfall
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

KBT145: Bioraffinaderi
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

KBT156: Projektering av kemiska processanläggningar
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

KBT160: Avancerad organisk syntes
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Inställt // Beslut: 2020-10-14, UOL (inlagt: 2020-10-14)

KBT168: Kärnkemi 2
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Inställt // Beslut: 2020-05-18, UOL (inlagt: 2020-05-20)

KBT192: Kärnkemi 1
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

KBT196: Vätskeextraktionskemi
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Inställt // Beslut: 2020-10-14, UOL (inlagt: 2020-10-14)

KBT201: Produkter och processer i ett hållbart samhälle
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från k01matu - Tuve Mattsson till perc - Per-Anders Carlsson // Beslut: 2020-09-25, Viceprefekt (inlagt: 2020-09-28)

KBT221: Radiofarmaceutisk kemi
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Inställt // Beslut: 2020-05-18, UOL (inlagt: 2020-05-20)

KBT241: Analytisk kemi
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från abmaria - Maria Abrahamsson till cans - Ann-Sofie Cans // Beslut: 2020-05-19, Viceprefekt (inlagt: 2020-05-19)

Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

KBT245: Grön kemi
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

KBT265: Resurser och innovationer i ett kemiskt och historiskt perspektiv
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Inställt // Beslut: 2020-09-30, UOL (inlagt: 2020-10-01)

KBT320: Kemi
Ändring gjord på tentamen:
[2021-02-18 6,0 hp, 0220] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-02-18 F till 2021-02-18 F // Beslut: 2020-08-12, Tommy Gustafsson (inlagt: 2020-08-20)
[2021-04-07 6,0 hp, 0220] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-04-07 F till 2021-02-18 F // Beslut: 2020-08-12, Tommy Gustafsson (inlagt: 2020-08-20)
[2021-08-20 6,0 hp, 0220] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-08-20 E till 2021-08-23 F // Beslut: 2020-08-12, Tommy Gustafsson (inlagt: 2020-08-20)
[2021-08-23 6,0 hp, 0220] Plats för tentamen ändrad från Lindholmen-salar till Johanneberg // Beslut: 2020-08-12, Tommy Gustafsson (inlagt: 2020-08-20)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

KFK022: Biofysikalisk kemi
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

KFK163: Fysikalisk kemi
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

KKM051: Kemisk miljövetenskap
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

KKM052: Kemisk miljövetenskap
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

KKM081: Biokemisk miljövetenskap
Ändring gjord på kurs:
Syfte ändrat. Uppdaterat text om syfte // Beslut: 2020-12-09, PA (inlagt: 2020-12-14)

KKR063: Metabolic engineering
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

KKR073: CFD för ingenjörer
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Min antal deltagare ändrat // Beslut: 2020-06-11, PA (inlagt: 2020-06-12)

Ändring gjord på tentamen:
[4,0 hp, 0116] Tentamensdatum och tid ändrad // Beslut: 2020-08-20, Ronnie Andersson (inlagt: 2020-09-02)
[4,0 hp, 0116] Ges ej av institution // Beslut: 2020-08-20, Ronnie Andersson (inlagt: 2020-09-02)

KKR091: Bioreaktionsteknik
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

KLI011: Livsmedelskemi
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

KLI032: Livsmedelsteknik och hållbara livsmedelssystem
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

KLI042: Nutrition, hälsa och hållbara dieter
Ändring gjord på tentamen:
[2021-05-31 6,0 hp, 0117] Ges av institution // Beslut: 2021-05-27, examinator (inlagt: 2021-05-27)

KLI065: Livsmedelsbioteknik och utvärdering av bioaktivitet
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

KMB056: Molekylär bioteknik
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

KMG042: Modellorganismer i molekylärbiologi
Ändring gjord på tentamen:
[2021-06-09 5,5 hp, 0213] Inställt // Beslut: 2021-01-25, Grantham (inlagt: 2021-01-25)

KMG060: Systembiologi
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat // Beslut: 2020-04-16, lina haglund (inlagt: 2020-04-16)

Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

KOK032: Tillämpad molekylspektroskopi
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Inställt // Beslut: 2020-05-18, UOL (inlagt: 2020-05-20)

KOO093: Syntes, egenskaper och struktur hos fasta material
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

KPO045: Biologiska material
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

KSK041: Pappersteknik
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

KTK012: Katalys
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från hannahi - Hanna Härelind till skoglund - Magnus Skoglundh // Beslut: 2020-11-05, Viceprefekt (inlagt: 2020-11-06)

KTK042: Nanomaterialkemi
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

KTK095: Ytkemi
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

KTK106: Kolloider och polymerer
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

KTK112: Kemi för ingenjörer
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

KTK116: Yt- och materialkemi
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

KVM013: Industriella energisystem
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Ändrat till inte sökbar för utbytesstudenter // Beslut: 2020-09-21, UBS (inlagt: 2020-09-21)

Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

KVM091: Termodynamik
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

LBT432: Ekonomi- och verksamhetsstyrning
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

LET086: Styrteknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från gorhul - Göran Hult till veronica - Veronica Olesen // Beslut: 2020-12-17, Viceprefekt (inlagt: 2020-12-18)

LET564: Analog konstruktion
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

LET924: Kemi
Ändring gjord på tentamen:
[2021-01-09 6,0 hp, 0220] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-01-09 F till 2021-01-12 E // Beslut: 2020-10-14, T Gustafsson (inlagt: 2020-10-16)
[2021-02-17 6,0 hp, 0220] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-02-17 F till 2021-02-18 F // Beslut: 2020-08-12, Tommy Gustafsson (inlagt: 2020-08-20)
[2021-02-17 6,0 hp, 0220] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg, Data till Johanneberg // Beslut: 2020-08-12, Tommy Gustafsson (inlagt: 2020-08-20)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

LEU062: Datakommunikation
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till duvignau - Romaric Duvignau // Beslut: 2020-11-20, Viceprefekt (inlagt: 2020-11-20)

Ändring gjord på tentamen:
['33413', '54538', '1'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2020/2021, ordinal 1 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2021-01-07, Romaric Duvignau (inlagt: 2021-01-08)
['33413', '54538', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2020/2021, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2021-01-07, Romaric Duvignau (inlagt: 2021-01-08)

LEU236: Dynamiska system med reglerteknik
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

LEU237: Styr- och reglerteknik
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

LEU340: Industriella styr och övervakningssystem
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat från 32 till 38 // Beslut: 2020-11-10, PA (inlagt: 2020-11-10)

LEU420: Router och switchteknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från tomasol - Tomas Olovsson till ahmhass - Ahmed Hassan // Beslut: 2020-11-20, Viceprefekt (inlagt: 2020-11-20)
[Kurstillfälle 1] Inställt // Beslut: 2020-06-24, UOL (inlagt: 2020-06-25)

LEU432: Grundläggande datorteknik
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

LEU470: Elektriska kretsar
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

LEU483: Programutveckling
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

LKT033: Allmän och oorganisk kemi
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

LKT105: Organisk kemi
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

LKT280: Materiallära
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

LKT325: Matematisk statistik
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

LKT335: Separationsteknik 1
Ändring gjord på tentamen:
[2020-10-09 6,0 hp, 0104] Tentamensdatum och tid ändrad från 2020-10-09 F till 2021-10-08 F // Beslut: 2021-02-03, K Ström (inlagt: 2021-02-19)
[2021-10-08 6,0 hp, 0104] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-10-08 F till 2020-10-09 F // Beslut: 2021-03-17, Schema (inlagt: 2021-03-17)

LMA017: Matematisk analys i flera variabler
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från larkang - Richard Lärkäng till flinth - Axel Flinth // Beslut: 2020-05-24, Viceprefekt (inlagt: 2020-05-25)

Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

LMA201: Tillämpad matematisk statistik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat från 50 till 90 // Beslut: 2020-04-27, UBS/PA (inlagt: 2020-04-27)

LMA212: Algebra
Ändring gjord på tentamen:
['32995', '54258', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2020/2021, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2021-01-29, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2021-01-29)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-11-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-11-30)

LMA224: Matematisk överbryggningskurs
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat // Beslut: 2020-06-11, UBS/Examinator (inlagt: 2020-06-12)
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat från 98 till 150 // Beslut: 2020-11-11, PA (inlagt: 2020-11-11)

LMA401: Matematisk analys
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från flinth - Axel Flinth till johanbe - Johan Berglind // Beslut: 2020-05-24, Viceprefekt (inlagt: 2020-05-25)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från johanbe - Johan Berglind till larkang - Richard Lärkäng // Beslut: 2020-08-17, Viceprefekt (inlagt: 2020-08-17)

Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

LMA521: Tillämpad matematisk statistik
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

LMA538: Fysik
Ändring gjord på kurs:
Litteratur ändrad. Uppdaterat litteratur, tagit bort information om upplaga // Beslut: 2020-06-22, Examinator (inlagt: 2020-06-22)

Ändring gjord på tentamen:
[2021-01-07 7,5 hp, 0109] Tid för tentamen ändrad från em till fm // Beslut: 2020-08-12, Tommy Gustafsson (inlagt: 2020-08-20)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

LMS589: Materialteknik
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

LMT202: Mekanik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från peol - Peter Olsson till thomson - Robert Thomson // Beslut: 2020-09-18, Viceprefekt (inlagt: 2020-09-21)

LMT211: Mekanik, fortsättningskurs
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från pebo - Peter Bövik till peol - Peter Olsson // Beslut: 2020-05-20, Viceprefekt (inlagt: 2020-05-20)

Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

LMT212: Mekanik, fortsättningskurs
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

LMT991: Kvalitet och driftsäkerhet
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

LMU055: Människa - teknik
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

LMU102: Maskinelement, fortsättningskurs
Ändring gjord på tentamen:
[2021-08-18 7,5 hp, 0119] Tid för tentamen ändrad från em till fm // Beslut: 2021-06-11, Valentina Naumovska (inlagt: 2021-06-11)

LMU111: Hållfasthetslära, fortsättningskurs
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

LMU113: Hållfasthetslära
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från peol - Peter Olsson till pebo - Peter Bövik // Beslut: 2020-05-20, Viceprefekt (inlagt: 2020-05-20)

Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

LMU305: Produktionslogistik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från olsson - Peter Olsson till patjon - Patrik Jonsson // Beslut: 2020-10-06, Viceprefekt (inlagt: 2020-10-06)

Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

LMU432: Maskinelement
Ändring gjord på tentamen:
[2021-08-16 7,5 hp, 0110] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-08-16 E till 2021-08-16 F // Beslut: 2021-02-12, Erik Hulthén (inlagt: 2021-02-19)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

LMU450: Ekonomi och organisation
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från danpau - Dan Paulin till sjoberge - Carl Sjöberger // Beslut: 2020-10-01, Viceprefekt (inlagt: 2020-10-05)

Ändring gjord på tentamen:
[2021-08-16 6,0 hp, 0103] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-08-16 E till 2021-08-28 F // Beslut: 2021-05-31, Kaj Sunesson (inlagt: 2021-05-31)

LNB727: Elsystem för fartyg och kraftanläggningar
Ändring gjord på tentamen:
[2021-01-04 6,0 hp, 0118] Plats för tentamen ändrad från Lindholmen-salar till Johanneberg // Beslut: 2020-12-01, Tentamensadm (inlagt: 2020-12-01)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

LSP505: Teknisk kommunikation och akademiskt skrivande för masterstudenter
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Inställt // Beslut: 2020-10-19, PA (inlagt: 2020-10-19)

LSP580: Engelska
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från normana - Anthony Norman till strong - Kathryn Strong Hansen // Beslut: 2021-05-18, Viceprefekt (inlagt: 2021-05-18)

MCC055: Optoelektronik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från gu95asha - Åsa Haglund till andersla - Anders G Larsson // Beslut: 2020-08-10, Viceprefekt (inlagt: 2020-08-11)

Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

MCC075: Molekylelektronik
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

MCC086: Mikroelektronik
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

MCC092: Introduktion till integrerad kretskonstruktion
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

MCC100: Fiberoptisk kommunikation
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

MCC121: Mikrovågsteknik
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

MCC130: Grafenvetenskap och -teknik
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

MCC155: Kvantdatorer och kvantberäkningar
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat // Beslut: 2020-04-02, anders hellman (inlagt: 2020-04-02)

Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

MEN120: Värme- och kraftverkssystem
Ändring gjord på tentamen:
[2020-10-27 7,5 hp, 0198] Längd för tentamen ändrad från 4 till 5 timmar // Beslut: 2020-10-28, Allguren (inlagt: 2021-01-04)
[2020-10-27 7,5 hp, 0198] Längd för tentamen ändrad från 5 till 4 timmar // Beslut: 2020-12-28, Allguren (inlagt: 2021-01-04)
[2021-01-05 7,5 hp, 0198] Längd för tentamen ändrad från 5 till 4 timmar // Beslut: 2020-10-28, Allguren (inlagt: 2021-01-04)
[2021-08-20 7,5 hp, 0198] Längd för tentamen ändrad från 5 till 4 timmar // Beslut: 2020-10-28, Allguren (inlagt: 2021-01-04)
[2021-08-20 7,5 hp, 0198] Längd för tentamen ändrad från 4 till 5 timmar // Beslut: 2021-07-05, Klas Andersson (inlagt: 2021-07-05)
[2021-08-20 7,5 hp, 0198] Längd för tentamen ändrad från 5 till 4 timmar // Beslut: 2021-07-22, Klas Andersson (inlagt: 2021-07-22)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

MHA021: Finit elementmetod (FEM)
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

MHA063: Hållfasthetslära
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från moller - Peter Möller till v03brji - Jim Brouzoulis // Beslut: 2020-09-18, Viceprefekt (inlagt: 2020-09-21)

MKM105: Grunder till byggsätt för mikrosystem
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

MKM110: Mikrosystemteknik
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

MKM135: Halvledarkomponenter
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

MMA092: Stelkroppsdynamik
Ändring gjord på tentamen:
[2021-01-14 7,5 hp, 0107] Inställt // Beslut: 2020-11-04, Håkan Johansson (inlagt: 2020-11-05)
[2021-04-09 7,5 hp, 0107] Inställt // Beslut: 2020-11-04, Håkan Johansson (inlagt: 2020-11-05)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

MMA128: Marina transportsystem
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

MMA137: Fartygsgeometri och hydrostatik
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

MMA162: Fartygsmotstånd och hydrodynamiska beräkningsmetoder
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

MMA168: Marin konstruktionsteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2021-01-09 7,5 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Johanneberg // Beslut: 2020-10-08, J Ringsberg (inlagt: 2020-10-08)
[2021-01-09 7,5 hp, 0116] Ges ej av institution // Beslut: 2020-10-08, J Ringsberg (inlagt: 2020-10-08)
[7,5 hp, 0116] Tentamensdatum och tid ändrad // Beslut: 2020-10-08, J Ringsberg (inlagt: 2020-10-08)
Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-11-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-11-30)

MMF062: Fordonsdynamik
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

MMF176: Ingenjörsmetodik
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

MMF293: Konstruktionsteknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från gorang - Göran Gustafsson till cme - Magnus Evertsson // Beslut: 2020-05-11, Viceprefekt (inlagt: 2020-05-11)

Ändring gjord på tentamen:
[2021-08-16 4,5 hp, 0115] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-08-16 E till 2021-08-16 F // Beslut: 2021-02-12, Erik Hulthén (inlagt: 2021-02-19)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

MMK073: Materialteknik
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

MMK082: Materialkaraktärisering och haverianalys
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

MMK162: Fastransformationer
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

MMK232: Metalliska material, fortsättningskurs
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

MMS025: Juridik för ingenjörer och arkitekter med utländsk bakgrund
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

MMS040: Kvalitetssystem och rederiers säkerhetsorganisation
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

MMS045: Projektledning
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

MMS050: Konstruktionsberäkningar med finita elementmetoden
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

MMS060: Klassning och konventioner
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Inställt // Beslut: 2020-11-20, UOL (inlagt: 2020-11-20)

MMS065: Hamnar och distributionsnoder
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

MMS070: Linjesjöfart
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

MMS085: Marina risker och försäkringar
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] // Beslut: 2020-12-17, PA/UOL/Viceprefekt (inlagt: 2020-12-18)

MMS090: Lasthantering och farligt gods
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

MMS095: Handelsrätt
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från severin - Robert Severin till chrbe - Christer Bengtsson // Beslut: 2020-11-02, Viceprefekt (inlagt: 2020-11-05)

Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

MMS101: Multimodal transporträtt och logistikavtal
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2020-12-07, UOL (inlagt: 2020-12-07)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från severin - Robert Severin till danieer - Daniel Eriksson // Beslut: 2020-09-04, Viceprefekt (inlagt: 2020-09-04)

MMS120: Sjörätt och ship management
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

MMS125: Energisystem och hållbar utveckling
Ändring gjord på kurs:
Litteratur ändrad. Tillagt information om litteratur // Beslut: 2020-09-28, UBS/Examinator (inlagt: 2020-09-30)

Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

MMS135: Mekanik 1
Ändring gjord på kurs:
Litteratur ändrad. Uppdaterat litteratur // Beslut: 2020-12-18, PA (inlagt: 2020-12-18)
Lärandemål ändrat. Uppdaterat lärandemål // Beslut: 2020-12-18, PA (inlagt: 2020-12-18)
Lärandemål ändrat. Uppdaterat lärandemål // Beslut: 2020-12-18, PA (inlagt: 2020-12-18)
Syfte ändrat. Uppdaterat syfte // Beslut: 2020-12-18, PA (inlagt: 2020-12-18)
Examination ändrad. Uppdaterat text om examination // Beslut: 2020-12-18, PA (inlagt: 2020-12-18)
Innehåll ändrat. Uppdaterat text om innehåll // Beslut: 2020-12-18, PA (inlagt: 2020-12-18)
Organisation ändrad. Uppdaterat text om organisation // Beslut: 2020-12-18, PA (inlagt: 2020-12-18)

Ändring gjord på tentamen:
[2021-08-21 4,5 hp, 0220] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-08-21 F till 2021-08-26 F // Beslut: 2021-06-08, Valentina Naumovska (inlagt: 2021-06-08)

MMS140: Introduktion till internationell logistik
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

MMS145: Strukturberäkningar med finita elementmetoden
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Inställt // Beslut: 2021-01-27, Felaktigt publicerat (inlagt: 2021-01-27)

Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

MPA030: Projektarbete
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] // Beslut: 2021-05-31, UOL (inlagt: 2021-05-31)

MPA041: Maskintekniskt projekt
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] // Beslut: 2020-11-26, UOL (inlagt: 2020-11-30)

MPM052: Komposit- och nanokompositmaterial
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

MPR034: Tillverkningsprocesser, fortsättningskurs
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Ändrat till sökbar för utbytesstudenter // Beslut: 2020-04-21, UBS (inlagt: 2020-04-22)

Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

MPR095: Material- och tillverkningsteknik
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

MTF042: Termodynamik med energiteknik
Ändring gjord på kurs:
Syfte ändrat. Syfte uppdaterat // Beslut: 2020-04-01, PA (inlagt: 2020-04-01)
Lärandemål ändrat. Uppdaterade lärandemål // Beslut: 2020-04-01, PA (inlagt: 2020-04-01)
Innehåll ändrat. Uppdaterat innehåll // Beslut: 2020-04-01, PA (inlagt: 2020-04-01)

MTF053: Strömningsmekanik
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

MTF073: Beräkningsmetoder inom strömningsmekanik (CFD)
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

MTF171: Gasturbinteknik
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

MTF241: Förbränningsmotorteknik
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

MTT031: Tillverkningsteknik
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

MTT035: Högspänningsteknik 1
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

MTT070: Materialteknik
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

MTT081: Avancerade tekniska material och kommersialiseringsaspekter
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

MTT085: Materialteknik
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

MTT090: Polymera materials bearbetning och egenskaper
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

MTT100: Mekanisk prestanda för konstruktionsmaterial
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

MVE012: Inledande matematik
Ändring gjord på tentamen:
[2021-01-05 6,0 hp, 0214] Tentamensdatum ändrat från 2021-01-05 till 2021-01-07 // Beslut: 2020-07-09, Elisabet Eriksson (inlagt: 2020-07-09)
[2021-08-25 6,0 hp, 0214] Tentamensdatum ändrat från 2021-08-25 till 2021-08-19 // Beslut: 2020-07-09, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2020-07-09)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

MVE017: Matematisk analys i en variabel
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

MVE025: Komplex matematisk analys
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

MVE041: Flervariabelmatematik
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2020-10-09, UOL (inlagt: 2020-10-09)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från sj - Stefan Lemurell till raufi - Hossein Raufi // Beslut: 2020-03-12, Viceprefekt (inlagt: 2020-03-12)

Ändring gjord på kurs i programplan:
[TKDES, Årskurs 3 regel V] Kurstillfälle 1 borttaget // Beslut: 2020-10-09, UOL (inlagt: 2020-10-09)

MVE045: Matematisk analys
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

MVE051: Matematisk statistik och diskret matematik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från sj - Stefan Lemurell till hirscher - Timo Vilkas // Beslut: 2021-02-12, Viceprefekt/adm (inlagt: 2021-02-12)

MVE055: Matematisk statistik och diskret matematik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från nancya - Nancy Abdallah till smoritz - Moritz Schauer // Beslut: 2020-05-29, Viceprefekt (inlagt: 2020-05-29)

Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

MVE065: Specialkurs teknisk matematik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från mipat - Michael Patriksson till anstr - Ann-Brith Strömberg // Beslut: 2021-02-25, Viceprefekt (inlagt: 2021-02-25)

MVE095: Optioner och matematik
Ändring gjord på tentamen:
['33228', '53867', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2020/2021, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2021-01-27, E Eriksson (inlagt: 2021-01-27)
['33228', '53867', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2020/2021, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2021-04-14, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2021-04-14)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

MVE100: Transformer- och differentialekvationer
Ändring gjord på kurs:
Flera inrapporteringar // Beslut: 2020-09-28, PA (inlagt: 2020-09-30)

MVE136: Analys av stokastiska signaler
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

MVE140: Sannolikhetsteorins grunder
Ändring gjord på tentamen:
['32666', '53869', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2020/2021, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2021-01-27, E Eriksson (inlagt: 2021-01-27)
['32666', '53869', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2020/2021, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2021-04-14, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2021-04-14)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

MVE150: Algebra
Ändring gjord på tentamen:
['32286', '53115', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2020/2021, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2021-04-14, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2021-04-14)

MVE155: Statistisk slutledning
Ändring gjord på tentamen:
['33088', '53116', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2020/2021, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2021-04-14, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2021-04-14)
[7,5 hp, 0107] Tentamensdatum och tid ändrad // Beslut: 2020-12-22, Montell (inlagt: 2020-12-22)
[7,5 hp, 0107] Ges ej av institution // Beslut: 2020-12-22, Montell (inlagt: 2020-12-22)

MVE162: Ordinära differentialekvationer och matematisk modellering
Ändring gjord på tentamen:
['32880', '53870', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2020/2021, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2021-04-14, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2021-04-14)
Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-11-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-11-30)

MVE165: Linjär och heltalsoptimering med tillämpningar
Ändring gjord på kurs:
Flera inrapporteringar // Beslut: 2021-03-09, Adm/Examinator (inlagt: 2021-03-09)

Ändring gjord på tentamen:
['32262', '53871', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2020/2021, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2021-04-14, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2021-04-14)

MVE170: Grundläggande stokastiska processer
Ändring gjord på tentamen:
['32583', '53117', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2020/2021, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2021-04-14, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2021-04-14)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

MVE172: Grundläggande stokastiska processer och finansiella tillämpningar
Ändring gjord på tentamen:
[2021-08-24 4,5 hp, 0220] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-08-24 E till 2021-08-24 E // Beslut: 2021-04-14, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2021-04-14)
[2021-08-24 4,5 hp, 0220] Längd för tentamen ändrad // Beslut: 2021-04-14, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2021-04-14)
[2021-08-24 4,5 hp, 0220] Längd för tentamen ändrad från 3 till 3 timmar // Beslut: 2021-04-14, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2021-04-14)
[2021-08-24 4,5 hp, 0220] Ges ej av institution // Beslut: 2021-04-14, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2021-04-14)
[4,5 hp, 0220] Tentamensdatum och tid ändrad // Beslut: 2021-04-14, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2021-04-14)
Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-11-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-11-30)

MVE187: Beräkningsmetoder för Bayesiansk statistik
Ändring gjord på tentamen:
['32672', '52963', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2020/2021, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2021-04-14, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2021-04-14)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-11-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-11-30)

MVE190: Linjära statistiska modeller
Ändring gjord på tentamen:
[2021-04-08 7,5 hp, 0108] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-04-08 E till 2021-04-08 E // Beslut: 2021-01-27, E Eriksson (inlagt: 2021-01-27)
['32892', '53872', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2020/2021, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2021-01-27, E Eriksson (inlagt: 2021-01-27)
['32892', '53872', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2020/2021, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2021-04-14, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2021-04-14)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

MVE200: Design och analys av kliniska försök
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Inställt // Beslut: 2020-03-12, UOL (inlagt: 2020-03-12)

MVE210: Linear mixed models for longitudinal data
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från ziad - Ziad Taib till sanchezj - José Sánchez // Beslut: 2020-12-07, Viceprefekt/adm (inlagt: 2020-12-07)

Ändring gjord på tentamen:
['33089', '53299', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2020/2021, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2021-04-14, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2021-04-14)

MVE220: Finansiell risk
Ändring gjord på tentamen:
['31920', '53448', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2020/2021, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2021-04-14, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2021-04-14)
Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-11-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-11-30)

MVE255: Flervariabelanalys och partiella differentialekvationer
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från stig - Stig Larsson till logg - Anders Logg // Beslut: 2020-12-07, Viceprefekt/adm (inlagt: 2020-12-07)
[Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för TKDES åk 3 // Beslut: 2020-10-09, UOL (inlagt: 2020-10-09)

Ändring gjord på kurs i programplan:
[Obligatoriskt valbara. Minst en av kurserna krävs för examen. (IBB137, MMS130, TEK441). Krav 7.5 hp. I TKDES Årskurs 3] MVE255 tillagd i gruppering // Beslut: 2020-10-09, UOL (inlagt: 2020-10-09)

MVE295: Komplex analys
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

MVE326: Principer för statistisk slutledning
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från langa - Annika Lang till picchini - Umberto Picchini // Beslut: 2020-03-12, Viceprefekt (inlagt: 2020-03-12)
[Kurstillfälle 1] Inställt // Beslut: 2020-03-12, UOL (inlagt: 2020-03-12)

MVE330: Stokastiska processer
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från micbjo - Michael Björklund till jakobbj - Jakob Björnberg // Beslut: 2020-03-12, Viceprefekt (inlagt: 2020-03-12)
[Kurstillfälle 1] Inställt // Beslut: 2020-03-12, UOL (inlagt: 2020-03-12)

MVE335: Matematik 1
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

MVE355: Programmering och numeriska beräkningar med Matlab
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2020-10-12, UOL (inlagt: 2020-10-14)

MVE365: Problemlösning och lärande
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från torbjrn - Torbjörn Lundh till raufi - Hossein Raufi // Beslut: 2020-03-12, Viceprefekt (inlagt: 2020-03-12)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från raufi - Hossein Raufi till torbjrn - Torbjörn Lundh // Beslut: 2020-11-13, Viceprefekt/adm (inlagt: 2020-11-16)

MVE375: Matematik, undervisning och bedömning
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

MVE410: Svag konvergens
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2020-11-10, UOL (inlagt: 2020-11-10)

Ändring gjord på kurs i programplan:
[MPENM, Årskurs 1 regel V] Kurstillfälle 1 borttaget // Beslut: 2020-11-10, UOL (inlagt: 2020-11-10)
[MPENM, Årskurs 2 regel V] Kurstillfälle 1 borttaget // Beslut: 2020-11-10, UOL (inlagt: 2020-11-10)

MVE426: Matematik
Ändring gjord på tentamen:
[2021-01-04 7,5 hp, 0120] Plats för tentamen ändrad från Lindholmen-salar till Johanneberg // Beslut: 2020-12-01, Tentamensadm (inlagt: 2020-12-01)
[2021-01-05 7,5 hp, 0120] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-01-05 F till 2021-01-04 E // Beslut: 2020-08-12, Tommy Gustafsson (inlagt: 2020-08-20)
[2021-01-15 7,5 hp, 0220] Plats för tentamen ändrad från Lindholmen-salar till Johanneberg // Beslut: 2020-12-01, Tentamensadm (inlagt: 2020-12-01)
[2021-02-14 7,5 hp, 0220] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-02-14 E till 2021-02-15 F // Beslut: 2020-08-12, Tommy Gustafsson (inlagt: 2020-08-20)
[2021-04-15 4,0 hp, 0320] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-04-15 F till 2021-04-12 F // Beslut: 2021-02-19, Wernståhl (inlagt: 2021-02-19)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

MVE455: Partiella differentialekvationer
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från mohammad - Mohammad Asadzadeh till cohend - David Cohen // Beslut: 2020-11-23, Viceprefekt/adm (inlagt: 2020-11-23)

MVE460: Envariabelanalys och analytisk geometri
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från sj - Stefan Lemurell till samuel - Samuel Bengmark // Beslut: 2020-05-07, Viceprefekt (inlagt: 2020-05-07)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från samuel - Samuel Bengmark till alicek - Alice Kozakevicius // Beslut: 2020-08-14, Viceprefekt (inlagt: 2020-08-14)

Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

MVE465: Linjär algebra och analys fortsättning
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från heintz - Alexey Geynts till alicek - Alice Kozakevicius // Beslut: 2020-09-24, Viceprefekt (inlagt: 2020-09-24)

Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

MVE470: Flervariabelanalys
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från twernst - Thomas Wernstål till maria - Maria Roginskaya // Beslut: 2020-11-19, Viceprefekt/adm (inlagt: 2020-11-19)

MVE491: Matematik, matematisk statistik med metoder
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

MVE500: Serier och derivator i flera variabler
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

MVE510: Introduktion till bioinformatik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat // Beslut: 2020-05-29, lina haglund (inlagt: 2020-05-29)
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från B till // Beslut: 2020-05-29, lina haglund (inlagt: 2020-05-29)

Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

MVE515: Beräkningsmatematik, fortsättningskurs
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från sj - Stefan Lemurell till irinap - Irina Pettersson // Beslut: 2020-05-07, Viceprefekt (inlagt: 2020-05-07)

Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

MVE520: Linjär algebra
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från sj - Stefan Lemurell till jonny - Jonny Lindström // Beslut: 2020-03-12, Viceprefekt (inlagt: 2020-03-12)

MVE525: Matematisk analys
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

MVE530: Inledande matematik
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

MVE535: Matematisk analys, del 1
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från raufi - Hossein Raufi till sonjarad - Sonja Radosavljevic // Beslut: 2021-02-04, Viceprefekt (inlagt: 2021-02-04)

MVE545: Matematisk analys, del 2
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från vilhelm - Vilhelm Adolfsson till sonjarad - Sonja Radosavljevic // Beslut: 2020-02-11, Viceprefekt/adm (inlagt: 2021-02-12)

MVE550: Stokastiska processer och Bayesiansk inferens
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat // Beslut: 2020-03-25, lina haglund (inlagt: 2020-03-25)
[Kurstillfälle 1] Block ändrat // Beslut: 2020-04-21, lina haglund (inlagt: 2020-04-21)

Ändring gjord på tentamen:
[2021-08-21 6,0 hp, 0118] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-08-21 F till 2021-08-23 F // Beslut: 2021-06-08, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2021-06-08)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

MVE565: Beräkningsmetoder för stokastiska differentialekvationer
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Inställt // Beslut: 2020-03-12, UOL (inlagt: 2020-03-12)

MVE570: Linjär algebra och differentialekvationer
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från jakobpal - Jakob Palmkvist till hirscher - Timo Vilkas // Beslut: 2020-09-25, Viceprefekt (inlagt: 2020-09-25)

Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

MVE575: Matematisk analys
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från johanbe - Johan Berglind till larkang - Richard Lärkäng // Beslut: 2020-08-17, Viceprefekt (inlagt: 2020-08-17)

Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

MVE580: Linjär algebra och differentialekvationer
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från sj - Stefan Lemurell till hirscher - Timo Vilkas // Beslut: 2020-09-25, Viceprefekt (inlagt: 2020-09-25)

Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

MVE585: Inledande matematik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från sj - Stefan Lemurell till heintz - Alexey Geynts // Beslut: 2020-05-07, Viceprefekt (inlagt: 2020-05-08)

Ändring gjord på tentamen:
[2020-10-27 6,0 hp, 0119] Tentamensdatum ändrat från 2020-10-27 till 2020-10-29 // Beslut: 2020-07-09, Elisabet Eriksson (inlagt: 2020-07-09)
[2020-10-29 6,0 hp, 0119] Tentamensdatum ändrat från 2020-10-29 till 2020-10-29 // Beslut: 2020-07-09, Elisabet Eriksson (inlagt: 2020-07-09)
[2020-10-29 6,0 hp, 0119] Tentamensdatum ändrat från 2020-10-29 till 2020-10-29 // Beslut: 2020-07-09, Elisabet Eriksson (inlagt: 2020-07-09)
[2021-01-05 6,0 hp, 0119] Tentamensdatum ändrat från 2021-01-05 till 2021-01-07 // Beslut: 2020-07-09, Elisabet Eriksson (inlagt: 2020-07-09)
[2021-08-25 6,0 hp, 0119] Tentamensdatum ändrat från 2021-08-25 till 2021-08-19 // Beslut: 2020-07-09, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2020-07-09)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

MVE595: Inledande matematisk analys
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

MVE605: Inledande matematik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från sj - Stefan Lemurell till heintz - Alexey Geynts // Beslut: 2020-05-07, Viceprefekt (inlagt: 2020-05-08)

Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

MVE610: Linjär algebra
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från sj - Stefan Lemurell till arpang - Arpan Ghosh // Beslut: 2021-01-15, Viceprefekt/adm (inlagt: 2021-01-18)

MVE620: Envariabelanalys
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

MVE630: Matematisk analys i en och flera variabler
Ändring gjord på tentamen:
[2021-08-18 7,5 hp, 0120] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-08-18 F till 2021-08-20 F // Beslut: 2021-01-29, E Eriksson (inlagt: 2021-01-29)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

MVE635: Matematisk statistik
Ändring gjord på tentamen:
[2021-08-20 6,0 hp, 0120] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-08-20 F till 2021-08-27 F // Beslut: 2021-04-22, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2021-04-22)

MVE640: Matematik
Ändring gjord på tentamen:
[2020-10-24 7,5 hp, 0120] Tentamensdatum och tid ändrad från 2020-10-24 F till 2020-10-27 F // Beslut: 2020-08-14, Tommy Gustafsson (inlagt: 2020-08-20)
[2021-01-15 7,5 hp, 0220] Tid för tentamen ändrad från em till fm // Beslut: 2020-08-12, Tommy Gustafsson (inlagt: 2020-08-20)
[2021-04-09 7,5 hp, 0220] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-04-09 F till 2021-02-15 F // Beslut: 2020-08-12, Tommy Gustafsson (inlagt: 2020-08-20)
[2021-04-15 4,0 hp, 0320] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-04-15 F till 2021-04-12 F // Beslut: 2021-02-19, Wernståhl (inlagt: 2021-02-19)
[2021-05-17 9,5 hp, 0420] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-05-17 F till 2021-05-18 E // Beslut: 2021-04-09, Grulg C 2021-0556 (inlagt: 2021-04-09)
[2021-08-16 7,5 hp, 0120] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-08-16 E till 2021-08-17 E // Beslut: 2020-08-12, Tommy Gustafsson (inlagt: 2020-08-20)
[2021-08-21 7,5 hp, 0220] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-08-21 E till 2021-08-25 E // Beslut: 2020-08-12, Tommy Gustafsson (inlagt: 2020-08-20)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

MVEX01: Kandidatarbete vid Matematiska vetenskaper
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från maria - Maria Roginskaya till // Beslut: 2021-01-08, Viceprefekt (inlagt: 2021-01-11)

PPU025: Från numeriskt underlag till fysisk modell
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från A till // Beslut: 2020-05-13, Schemagruppen (inlagt: 2020-05-13)

PPU032: Användarstudier - Att förstå användaren och dess krav
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Undervisningsspråk ändrat från en till sv // Beslut: 2020-04-16, UBS/PA (inlagt: 2020-04-16)

PPU055: Virtuell produktion
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

PPU080: Avancerad CAD
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

PPU085: Produktplanering - behov och möjligheter
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

PPU091: Teknisk design: teori och forskning
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat // Beslut: 2020-11-12, examinator (inlagt: 2020-11-12)

PPU156: Datorstödd maskinkonstruktion (CAD)
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

PPU161: Produktionssystem
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

PPU191: Konstruktionsoptimering
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

PPU201: Maskinelement
Ändring gjord på tentamen:
[2021-08-23 5,5 hp, 0219] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-08-23 E till 2021-08-16 F // Beslut: 2021-02-12, Erik Hulthén (inlagt: 2021-02-19)

PPU210: Maskinelement
Ändring gjord på tentamen:
[2021-08-17 4,5 hp, 0213] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-08-17 F till 2021-08-16 F // Beslut: 2021-02-12, Erik Hulthén (inlagt: 2021-02-19)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

PPU235: Automatisering av produktionssystem
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från mi0faas - Åsa Fasth Berglund till marcfra - Marcus Frantzén // Beslut: 2021-01-27, Viceprefekt (inlagt: 2021-01-27)

RRY011: Telekommunikation
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

RRY016: Rymdfysik och rymdteknik
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

RRY025: Bildbehandling
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

RRY036: Elektromagnetiska vågor och komponenter
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

RRY070: Millimetervågs- och THz-teknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Inställt // Beslut: 2020-11-03, UOL (inlagt: 2020-11-05)
[Kurstillfälle 2] Inställt // Beslut: 2020-11-03, UOL (inlagt: 2020-11-05)

Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

RRY085: Plasmafysik med tillämpningar
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

RRY091: Galaxer och observationell kosmologi
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

RRY125: Modern astrofysik
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

RRY131: Radioastronomiska tekniker och interferometri
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

RRY135: Elektriska kretsar och elenergi
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

SEE015: Hållbart uttag av biomassa
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

SEE020: Termisk energiomvandling
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

SEE035: Ellära och elektronik
Ändring gjord på kurs:
Litteratur ändrad. Tillagt ytterligare litteratur // Beslut: 2020-05-26, Examinator (inlagt: 2020-05-27)
Litteratur ändrad. Tillagt ytterligare litteratur (B. Karlström: Kretsanalys (2:a uppl., Studentlitteratur)) // Beslut: 2020-06-01, Examinator (inlagt: 2020-06-02)

Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

SEE050: Systemtänkande för hållbarhetsomställningar
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till frtjh - John Holmberg // Beslut: 2020-03-09, Viceprefekt (inlagt: 2020-03-09)

SEE055: Elektriska kretsar
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

SEE065: Ordning och oordning i fysikaliska system
Ändring gjord på tentamen:
[2021-08-21 7,5 hp, 0120] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-08-21 F till 2021-08-25 F // Beslut: 2021-06-08, Valentina Naumovska (inlagt: 2021-06-08)

SEE075: Evolution och självorganisation i biologiska system
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från mjacobi - Martin Nilsson Jacobi till claeand - Claes Andersson // Beslut: 2020-10-07, Viceprefekt (inlagt: 2020-10-08)

SEE080: Mekanik
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

SEE085: Linjär algebra och experimentell matematik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från mjacobi - Martin Nilsson Jacobi till rudiger - Rüdiger Haas // Beslut: 2020-10-07, Viceprefekt (inlagt: 2020-10-08)

SEE090: Miljömätteknik
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2020-06-12, UOL (inlagt: 2020-06-12)

SEE095: Fysik
Ändring gjord på kurs:
Litteratur ändrad. Uppdaterat litteratur, tagit bort information om upplaga // Beslut: 2020-06-22, Examinator (inlagt: 2020-06-22)

Ändring gjord på tentamen:
[2020-10-28 7,5 hp, 0120] Tentamensdatum och tid ändrad från 2020-10-28 F till 2020-10-30 F // Beslut: 2020-08-12, Tommy Gustafsson (inlagt: 2020-08-20)
[2021-08-18 7,5 hp, 0120] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-08-18 E till 2021-08-24 E // Beslut: 2020-08-12, Tommy Gustafsson (inlagt: 2020-08-20)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

SJM002: Nautisk matematik och fysik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från elin - Elin Götmark till hirscher - Timo Vilkas // Beslut: 2020-07-27, Viceprefekt (inlagt: 2020-08-10)

Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

SJM005: Terresternavigation och sjömanskap
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

SJM010: Introduktion till lasthantering och fartygsstabilitet
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

SJM025: Marin kommunikation
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från axvi - Lars Axvi till sk0anch - Christopher Anderberg // Beslut: 2020-10-01, Viceprefekt (inlagt: 2020-10-05)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från sk0anch - Christopher Anderberg till sk98grma - Mats Gruvefeldt // Beslut: 2020-12-22, Viceprefekt/Studierektor (inlagt: 2020-12-22)

SJM035: Farligt gods och enhetslaster
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

SJM040: Hållbar sjöfart ur ett miljöperspektiv
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

SJM060: Navigationssystem
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

SJM097: Säkerhet och skyddsansvarig ombord
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från axvi - Lars Axvi till sk96joha - Johan Hartler // Beslut: 2020-10-01, Viceprefekt (inlagt: 2020-10-05)

SJM125: Offshoreoperationer
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från moan - Monica Lund till sk98grma - Mats Gruvefeldt // Beslut: 2020-10-01, Viceprefekt (inlagt: 2020-10-05)

SJM140: Hela resan: Profilkurs offshore
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från sk96joha - Johan Hartler till sk98grma - Mats Gruvefeldt // Beslut: 2020-10-01, Viceprefekt (inlagt: 2020-10-05)

SJO062: Ång- och kylanläggningar
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

SJO114: Grundläggande säkerhet
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från axvi - Lars Axvi till sl1tela - Lars Telestam // Beslut: 2020-10-01, Viceprefekt (inlagt: 2020-10-05)
[Kurstillfälle 2] Examinator ändrad från axvi - Lars Axvi till sl1tela - Lars Telestam // Beslut: 2020-10-01, Viceprefekt (inlagt: 2020-10-05)

SJO126: Sjötransport av kondenserade gaser
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

SJO131: Sjöfartsjuridik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från danieer - Daniel Eriksson till severin - Robert Severin // Beslut: 2020-09-04, Viceprefekt (inlagt: 2020-09-04)

Ändring gjord på tentamen:
[2021-08-23 7,5 hp, 0109] Tid för tentamen ändrad från em till fm // Beslut: 2021-08-09, Elin Johansson (inlagt: 2021-08-09)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

SJO133: Juridisk och ekonomisk översiktskurs
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

SJO168: Förbränningsmotorteknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] // Beslut: 2020-08-17, PA/UOL (inlagt: 2020-08-17)

Ändring gjord på tentamen:
[2020-10-29 3,3 hp, 0413] Plats för tentamen ändrad från Lindholmen-salar till Johanneberg // Beslut: 2020-09-29, J Eliasson (inlagt: 2020-09-29)
[2021-01-05 3,3 hp, 0413] Plats för tentamen ändrad från Lindholmen-salar till Johanneberg // Beslut: 2020-09-29, J Eliasson (inlagt: 2020-09-29)
[2021-01-14 3,3 hp, 0413] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-01-14 E till 2020-10-29 E // Beslut: 2020-09-29, J Eliasson (inlagt: 2020-09-29)
[2021-04-09 3,3 hp, 0413] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-04-09 F till 2021-01-05 E // Beslut: 2020-09-29, J Eliasson (inlagt: 2020-09-29)
[2021-08-19 3,3 hp, 0413] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-08-19 E till 2021-08-23 E // Beslut: 2020-09-29, J Eliasson (inlagt: 2020-09-29)
[2021-08-23 3,3 hp, 0413] Plats för tentamen ändrad från Lindholmen-salar till Johanneberg // Beslut: 2020-09-29, J Eliasson (inlagt: 2020-09-29)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-11-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-11-30)

SJO296: Skeppsmäkleri
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

SJO369: Forskningsmetodik
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

SJO517: Säkerhet
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från axvi - Lars Axvi till sl1tela - Lars Telestam // Beslut: 2020-10-01, Viceprefekt (inlagt: 2020-10-05)

SJO556: Grundläggande fartygsmaskinteknik
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

SJO561: Fartygsmaskinsystem
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

SJO571: Sjöfartens miljöpåverkan
Ändring gjord på tentamen:
[2021-01-05 6,0 hp, 0118] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-01-05 E till 2021-01-07 E // Beslut: 2020-12-11, I M Hassellöv (inlagt: 2020-12-11)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

SJO590: Sjöfartsekonomi: B-uppsats
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Inställt // Beslut: 2020-06-12, UBS/Studierektor/Examinator (inlagt: 2020-06-12)
[Kurstillfälle 1] Återöppnat // Beslut: 2021-01-19, PA/UOL/Viceprefekt (inlagt: 2021-01-19)

SJO631: Fördjupningskurs i sjöfartens marknader
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Inställt // Beslut: 2020-06-12, UBS/Studierektor/Examinator (inlagt: 2020-06-12)
[Kurstillfälle 1] Återöppnat // Beslut: 2021-01-19, PA/UOL/Viceprefekt (inlagt: 2021-01-19)

SJO701: Strömningslära och termodynamik
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

SJO707: Projekt i maskin- och driftteknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] // Beslut: 2020-08-17, PA/UOL (inlagt: 2020-08-17)

SJO775: Oceannavigering
Ändring gjord på tentamen:
[2021-06-02 4,5 hp, 0112] Längd för tentamen ändrad från 4 till 6 timmar // Beslut: 2021-04-08, examinator (inlagt: 2021-04-08)
[2021-08-26 4,5 hp, 0112] Tid för tentamen ändrad från em till fm // Beslut: 2021-04-09, lina haglund (inlagt: 2021-04-09)

SJO786: Avancerade fartygsoperationer och dess tekniska aspekter
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Inställt // Beslut: 2021-01-26, PA/UOL (inlagt: 2021-01-26)

SJO837: Risk- och säkerhetsstyrning
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från fb72liol - Olle Lindmark till ringsber - Henrik Ringsberg // Beslut: 2021-03-04, Viceprefekt (inlagt: 2021-03-08)

SJO841: Fartygskontrakt och finansiering
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Inställt // Beslut: 2020-11-19, UOL (inlagt: 2020-11-19)

SJO845: Underhållsteknik
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

SJO851: Mot en hållbar sjöfart
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

SJO855: Marina maskinsystem 1
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

SJO865: Fartygsstabilitet och fartygskonstruktion
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

SJO875: Fartygskommunikation
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från axvi - Lars Axvi till sk0anch - Christopher Anderberg // Beslut: 2020-10-01, Viceprefekt (inlagt: 2020-10-05)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från sk0anch - Christopher Anderberg till sk98grma - Mats Gruvefeldt // Beslut: 2020-12-22, Viceprefekt/Studierektor (inlagt: 2020-12-22)

SJO880: Hantering av farligt gods
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] // Beslut: 0202-01-08, UOL (inlagt: 2021-01-11)

Ändring gjord på tentamen:
[2021-03-15 3,0 hp, 0116] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-03-15 E till 2021-05-31 E // Beslut: 2021-02-10, Matilda Milding (inlagt: 2021-02-10)
[2021-06-09 3,0 hp, 0116] Inställt // Beslut: 2021-02-12, Milding (inlagt: 2021-02-12)
[2021-08-25 3,0 hp, 0116] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-08-25 E till 2021-08-26 E // Beslut: 2021-02-12, Milding (inlagt: 2021-02-12)

SJO885: Sjövägsregler
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från zimpa - Johan Cimbritz till sl1tela - Lars Telestam // Beslut: 2020-12-22, Viceprefekt/Studierektor (inlagt: 2020-12-22)

SJO890: Fartygsadministration
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från severin - Robert Severin till danieer - Daniel Eriksson // Beslut: 2021-03-05, Viceprefekt (inlagt: 2021-03-08)
[Kurstillfälle 1] // Beslut: 2021-01-08, UOL (inlagt: 2021-01-11)

Ändring gjord på tentamen:
[2020-10-09 3,0 hp, 0116] Tentamensdatum och tid ändrad från 2020-10-09 E till 2021-06-09 E // Beslut: 2021-02-12, Milding (inlagt: 2021-02-12)
[2021-05-31 3,0 hp, 0116] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-05-31 E till 2021-03-15 E // Beslut: 2021-02-10, Matilda Milding (inlagt: 2021-02-10)
[2021-08-26 3,0 hp, 0116] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-08-26 E till 2021-08-25 E // Beslut: 2021-02-12, Milding (inlagt: 2021-02-12)

SJO915: Tillämpad statistik
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

SJO955: Juridisk introduktionskurs
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från severin - Robert Severin till chrbe - Christer Bengtsson // Beslut: 2020-11-02, Viceprefekt (inlagt: 2020-11-05)

Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

SSY011: Elektroniksystem
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

SSY020: Linjära system
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

SSY033: Grundläggande elkraftkretsar
Ändring gjord på tentamen:
[2021-01-11 2,0 hp, 0120] Plats för tentamen ändrad från Lindholmen-salar till Johanneberg // Beslut: 2020-12-01, T (inlagt: 2020-12-01)
[2021-01-13 2,0 hp, 0220] Plats för tentamen ändrad från Lindholmen-salar till Lindholmen-salar // Beslut: 2020-12-01, Tentamensadm (inlagt: 2020-12-01)
[2021-01-13 2,0 hp, 0220] Plats för tentamen ändrad från Lindholmen-salar till Johanneberg // Beslut: 2020-12-01, Tentamensadm (inlagt: 2020-12-01)
[2021-01-15 2,0 hp, 0320] Plats för tentamen ändrad från Lindholmen-salar till Johanneberg // Beslut: 2020-12-01, Tentamensadm (inlagt: 2020-12-01)
[2021-08-21 2,0 hp, 0220] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-08-21 E till 2021-08-25 F // Beslut: 2021-06-08, Valentina Naumovska (inlagt: 2021-06-08)
[2021-08-22 2,0 hp, 0320] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-08-22 E till 2021-08-26 F // Beslut: 2021-06-08, Valentina Naumovska (inlagt: 2021-06-08)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

SSY051: Reglerteknik
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

SSY061: Mekatronik
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

SSY066: Industriautomation
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

SSY080: Transformer, signaler och system
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

SSY085: Konstruktion av mikrovågs- och fotoniksystem
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

SSY098: Bildanalys
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från torsat - Torsten Sattler till kahlf - Fredrik Kahl // Beslut: 2020-08-26, Viceprefekt (inlagt: 2020-08-26)

SSY121: Introduktionskurs i kommunikationsteknik
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

SSY125: Digital kommunikation
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

SSY130: Tillämpad signalbehandling
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

SSY165: Händelsediskreta system
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

SSY180: Medicin för tekniker
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

SSY235: Beslutsfattande för autonoma system
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

SSY251: Tillämpad reglerdesign
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

SSY261: Konstruktion av mekatroniska system
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från bill - Bill Karlström till debayani - Debayani Ghosh // Beslut: 2021-06-18, Viceprefekt (inlagt: 2021-06-18)

SSY281: Modellprediktiv reglering
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från falcone - Paolo Falcone till murgovsk - Nikolce Murgovski // Beslut: 2020-11-05, Viceprefekt (inlagt: 2020-11-06)

SSY285: Design av linjära reglersystem
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

SSY295: El- och reglerteknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från l - Bengt Lennartson till bertilt - Bertil Thomas // Beslut: 2020-03-30, Viceprefekt (inlagt: 2020-03-30)

Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

SSY305: Kommunikationssystem
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från estrom - Erik Ström till mpaolo - Paolo Monti // Beslut: 2021-01-08, Viceprefekt (inlagt: 2021-01-11)

SSY316: Avancerad probabilistisk maskininlärning
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Inställt // Beslut: 2020-09-16, UOL (inlagt: 2020-09-18)

SSY335: El- och reglerteknik
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

SSY340: Djup maskininlärning
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat från 140 till 170 // Beslut: 2020-06-25, PA (inlagt: 2020-06-25)

TDA206: Diskret optimering
Ändring gjord på tentamen:
[7,5 hp, 0101] Tentamensdatum och tid ändrad // Beslut: 2021-06-28, Devdatt Dubhashi (inlagt: 2021-06-28)
[7,5 hp, 0101] Ges ej av institution // Beslut: 2021-06-28, Devdatt Dubhashi (inlagt: 2021-06-28)

TDA233: Algoritmer för maskininlärning och slutledning
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från D+ till B // Beslut: 2020-10-07, Elke Mangelsen (inlagt: 2020-10-07)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till haghir - Morteza Haghir Chehreghani // Beslut: 2020-11-26, Viceprefekt (inlagt: 2020-11-26)

TDA352: Kryptografi
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TDA357: Databaser
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från almstroj - Jonas Duregård till bove - Ana Bove // Beslut: 2020-10-27, Prefekt (inlagt: 2020-10-27)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från bove - Ana Bove till almstroj - Jonas Duregård // Beslut: 2020-10-29, Viceprefekt (inlagt: 2020-10-29)
[Kurstillfälle 2] Examinator ändrad från hallgren - Thomas Hallgren till bove - Ana Bove // Beslut: 2020-10-27, Prefekt (inlagt: 2020-10-27)
[Kurstillfälle 2] Max antal deltagare ändrat // Beslut: 2020-05-12, UBS/PA (inlagt: 2020-05-12)

Ändring gjord på tentamen:
[2021-06-08 4,5 hp, 0106] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-06-08 E till 2021-03-19 F // Beslut: 2020-11-17, Anna Bove (inlagt: 2020-11-18)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TDA362: Computer graphics
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TDA384: Principer för parallell programmering
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 2] Examinator ändrad från piterman - Nir Piterman till gersch - Gerardo Schneider // Beslut: 2020-10-16, Viceprefekt (inlagt: 2020-10-16)

Ändring gjord på tentamen:
[2021-01-07 4,5 hp, 0217] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-01-07 E till 2021-03-16 F // Beslut: 2020-09-04, G Schneider (inlagt: 2020-09-10)
[2021-06-09 4,5 hp, 0217] Inställt // Beslut: 2021-03-17, MT (inlagt: 2021-04-14)
[2021-08-18 4,5 hp, 0217] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-08-18 E till 2021-06-09 F // Beslut: 2020-09-04, G Schneider (inlagt: 2020-09-10)
[2021-10-23 4,5 hp, 0217] Inställt // Beslut: 2021-04-14, MT (fel period) (inlagt: 2021-04-14)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TDA417: Datastrukturer och algoritmer
Ändring gjord på tentamen:
[2021-08-19 4,5 hp, 0219] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-08-19 F till 2021-08-27 E // Beslut: 2021-03-24, examinator (inlagt: 2021-03-24)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TDA452: Funktionell programmering
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TDA486: Human-centred design
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från fanch - Fang Chen till yemao - Yemao Man // Beslut: 2020-11-20, Viceprefekt (inlagt: 2020-11-23)

TDA497: Interaction design methodology
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från it1erev - Eva Eriksson till msantos - Mafalda Samuelsson Gamboa // Beslut: 2020-05-04, Viceprefekt (inlagt: 2020-05-04)

TDA518: Kommunikation engelska och ingenjörskompetens
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från negretti - Raffaella Negretti till strong - Kathryn Strong Hansen // Beslut: 2020-03-05, Viceprefekt (inlagt: 2020-03-05)

TDA540: Objektorienterad programmering
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TDA548: Grundläggande programvaruutveckling
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från hajo - Joachim von Hacht till d00nibro - Niklas Broberg // Beslut: 2020-10-12, Viceprefekt (inlagt: 2020-10-13)

Ändring gjord på tentamen:
[2021-01-04 4,5 hp, 0216] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-01-04 F till 2021-01-13 F // Beslut: 2020-11-01, J von Hacht (inlagt: 2020-11-10)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TDA550: Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från ahrendt - Wolfgang Ahrendt till alexg - Alex Gerdes // Beslut: 2020-10-27, Prefekt (inlagt: 2020-10-27)

Ändring gjord på tentamen:
[2021-01-15 4,5 hp, 0104] Inställt // Beslut: 2020-11-02, Alex Gerdes (inlagt: 2020-11-05)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TDA552: Objektorienterad programmering och design
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från alexg - Alex Gerdes till d00nibro - Niklas Broberg // Beslut: 2020-10-27, Prefekt (inlagt: 2020-10-27)

TDA555: Introduktion till funktionell programmering
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från hallgren - Thomas Hallgren till alexg - Alex Gerdes // Beslut: 2020-08-10, Viceprefekt (inlagt: 2020-08-11)

Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TDA567: Testning, felsökning och verifiering
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TDA594: Software engineering principles for complex systems
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från bergert - Thorsten Berger till ggay - Gregory Gay // Beslut: 2020-06-09, Viceprefekt (inlagt: 2020-06-10)

TDA596: Distribuerade system
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från tsigas - Philippas Tsigas till ahmhass - Ahmed Hassan // Beslut: 2020-10-27, Prefekt (inlagt: 2020-10-27)

Ändring gjord på tentamen:
[2021-01-12 6,0 hp, 0107] Inställt - Kontakta examinator // Beslut: 2020-12-23, Ahmed Hassan (inlagt: 2020-12-23)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TEK010: Entreprenörskap
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TEK017: Strategi
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TEK040: Introduktionskurs: Industriell ekonomi och organisation
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från i01sach - Christian Sandström till eriboh - Erik Bohlin // Beslut: 2020-07-02, Viceprefekt (inlagt: 2020-07-03)

Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TEK119: Distribution networks
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TEK123: Godstransportsystem
Ändring gjord på tentamen:
[2021-01-13 7,5 hp, 0118] Inställt // Beslut: 2020-10-13, Violeta Roso (inlagt: 2020-10-21)
[2021-04-07 7,5 hp, 0118] Inställt // Beslut: 2020-10-13, Violeta Roso (inlagt: 2020-10-21)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TEK140: Kontraktsrelationer i byggandet
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TEK145: Kvalitets- och verksamhetsutveckling
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TEK150: Integrerad produktutveckling
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TEK156: Operations strategy
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från petera - Peter Almström till danpau - Dan Paulin // Beslut: 2020-10-06, Viceprefekt (inlagt: 2020-10-06)

TEK161: Design for quality
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TEK190: Research design and methods
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från B+ till C // Beslut: 2021-02-10, Arni Halldorsson (inlagt: 2021-02-10)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från sofbor - Sofia Börjesson till arni - Arni Halldorsson // Beslut: 2020-11-09, Viceprefekt (inlagt: 2020-11-10)

TEK195: Produktionsstrategi
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från petera - Peter Almström till danpau - Dan Paulin // Beslut: 2020-10-06, Viceprefekt (inlagt: 2020-10-06)

TEK211: Hantering av varumärkesidentiteter
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från ulfpet - Ulf Petrusson till karwil - Karen Williams Middleton // Beslut: 2020-12-04, Viceprefekt (inlagt: 2020-12-04)

TEK217: Idéutvärdering
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till karwil - Karen Williams Middleton // Beslut: 2020-11-02, Viceprefekt (inlagt: 2020-11-02)

TEK240: Produktionslogistik
Ändring gjord på tentamen:
[2021-08-24 7,5 hp, 0107] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-08-24 E till 2021-08-24 F // Beslut: 2021-05-28, Patrik Jonsson (inlagt: 2021-05-28)
[2021-08-24 7,5 hp, 0107] Längd för tentamen ändrad från 4 till 5 timmar // Beslut: 2021-05-28, Patrik Jonsson (inlagt: 2021-05-28)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TEK250: Industriell produktion
Ändring gjord på tentamen:
[2020-10-10 7,5 hp, 0107] Tentamensdatum och tid ändrad från 2020-10-10 E till 2021-10-09 E // Beslut: 2020-11-26, Torbjörn Jacobsson (inlagt: 2020-12-01)
[2021-10-09 7,5 hp, 0107] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-10-09 E till 2020-10-10 E // Beslut: 2021-03-17, Schema (inlagt: 2021-03-17)

TEK261: Industriell marknadsföring och inköp
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TEK266: Affärsdrivet strategiskt marknadsarbete
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TEK280: Strategy creation and change
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TEK291: Research methodology
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till catlan - Catharina Landström // Beslut: 2021-03-01, Viceprefekt (inlagt: 2021-03-02)

TEK306: Ledning av öppen innovation och nätverksbaserade marknader
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från ulfpet - Ulf Petrusson till matlun - Mats Lundqvist // Beslut: 2020-12-04, Viceprefekt (inlagt: 2020-12-04)

TEK341: Finansiell analys och värdering
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TEK380: Logistik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från olsson - Peter Olsson till perarn - Per-Olof Arnäs // Beslut: 2020-05-18, Viceprefekt (inlagt: 2020-05-19)

Ändring gjord på tentamen:
[2021-08-16 6,0 hp, 0110] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-08-16 E till 2021-08-16 F // Beslut: 2021-06-30, Ola Hultkrantz (inlagt: 2021-06-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TEK390: Ingenjören och samhället
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från daniesv - Daniel Svensson till karlpe - Karl de Fine Licht // Beslut: 2021-03-03, Viceprefekt (inlagt: 2021-03-03)

TEK400: Lean produktion
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från olsson - Peter Olsson till permed - Per Medbo // Beslut: 2020-10-06, Viceprefekt (inlagt: 2020-10-06)

TEK416: Inköp och strategisk leverantörsamarbete
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TEK421: Operations planning and control
Ändring gjord på tentamen:
[2021-08-24 7,5 hp, 0116] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-08-24 E till 2021-08-24 F // Beslut: 2021-05-28, Patrik Jonsson (inlagt: 2021-05-28)
[2021-08-24 7,5 hp, 0116] Längd för tentamen ändrad från 4 till 5 timmar // Beslut: 2021-05-28, Patrik Jonsson (inlagt: 2021-05-28)

TEK431: Förändringsledning och ständig förbättring
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till bpetra - Petra Bosch // Beslut: 2020-05-19, Viceprefekt (inlagt: 2020-05-20)

TEK452: Lärande och ledande i dysfunktionella organisationer
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat // Beslut: 2020-03-16, UBS (inlagt: 2020-03-16)

TEK482: Ekonomistyrning
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till suneson - Kaj Sunesson // Beslut: 2020-09-07, Viceprefekt (inlagt: 2020-09-07)

Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TEK486: Grön IT och innovation
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Inställt // Beslut: 2021-01-07, UOL (inlagt: 2021-01-11)

TEK500: Marknad och ekonomi
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TEK520: Affärsjuridik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från severin - Robert Severin till chrbe - Christer Bengtsson // Beslut: 2020-11-05, Viceprefekt (inlagt: 2020-11-05)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från chrbe - Christer Bengtsson till severin - Robert Severin // Beslut: 2021-03-05, Viceprefekt (inlagt: 2021-03-08)

TEK557: Grundläggande corporate finance
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till gunwra - Gunnar Wramsby // Beslut: 2020-05-18, Viceprefekt (inlagt: 2020-05-19)

TEK565: Teknik och kultur
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från A till B // Beslut: 2020-05-12, examinator (inlagt: 2020-05-12)

TEK571: Teknikens etik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till karlpe - Karl de Fine Licht // Beslut: 2020-10-14, Viceprefekt (inlagt: 2020-10-15)

TEK590: Ledning och förbättring av tjänsteverksamhet
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Inställt // Beslut: 2020-11-02, PA/UOL (inlagt: 2020-11-03)

TEK595: Organisation och ledarskap
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2020-09-14, Beslut nedläggning KPMUT (inlagt: 2020-09-14)

TEK605: Production flow management
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TEK626: Marknad och ekonomi
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TEK630: Marknadsföring och kommunikation
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TEK650: Strategisk ledning av teknisk innovation
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från C till D // Beslut: 2020-05-07, examinator (inlagt: 2020-05-20)

Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TEK655: Teknikbaserat entreprenörskap
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TEK660: Förändringsledning i byggsektorn
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från A till A+ // Beslut: 2021-02-05, Pernilla Gluch (inlagt: 2021-02-05)

TEK680: Cirkulär ekonomi
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TEK685: Produktionsutveckling
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TEK705: Logistik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från olsson - Peter Olsson till perarn - Per-Olof Arnäs // Beslut: 2020-05-18, Viceprefekt (inlagt: 2020-05-19)

Ändring gjord på tentamen:
[2021-08-16 6,0 hp, 0119] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-08-16 E till 2021-08-16 F // Beslut: 2021-06-30, Ola Hultkrantz (inlagt: 2021-06-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TEK710: Organisation och ledarskap
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat från 80 till 100 // Beslut: 2020-12-08, PA (inlagt: 2020-12-11)

TEK715: Transport- och distributionsekonomi
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från perarn - Per-Olof Arnäs till altunas - Ceren Altuntas Vural // Beslut: 2020-05-06, Viceprefekt (inlagt: 2020-05-06)

Ändring gjord på tentamen:
[2020-10-27 2,0 hp, 0119] Inställt // Beslut: 2020-10-16, Ceren Altuntas Vural (inlagt: 2020-10-21)
[2020-10-27 2,0 hp, 0219] Inställt // Beslut: 2020-10-16, Ceren Altuntas Vural (inlagt: 2020-10-21)
[2021-01-04 2,0 hp, 0119] Återöppnat // Beslut: 2020-10-16, Ceren Altuntas Vural (inlagt: 2020-10-21)
[2021-01-04 2,0 hp, 0219] Inställt // Beslut: 2020-10-16, Ceren Altuntas Vural (inlagt: 2020-10-21)
[2021-01-04 2,0 hp, 0219] Inställt // Beslut: 2020-10-16, Ceren Altuntas Vural (inlagt: 2020-10-21)
[2021-08-25 2,0 hp, 0119] Inställt // Beslut: 2020-10-16, Ceren Altuntas Vural (inlagt: 2020-10-21)
[2021-08-25 2,0 hp, 0219] Inställt // Beslut: 2020-10-16, Ceren Altuntas Vural (inlagt: 2020-10-21)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TEK720: Industriell ekonomi och organisation
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från susannek - Susanne Kullberg till sjoberge - Carl Sjöberger // Beslut: 2020-09-07, Viceprefekt (inlagt: 2020-09-07)

Ändring gjord på tentamen:
[2021-08-24 6,0 hp, 0119] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-08-24 E till 2021-08-28 F // Beslut: 2021-05-31, Carl Sjöberger (inlagt: 2021-06-10)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TEK725: Industriell organisation och ekonomi
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från danpau - Dan Paulin till suneson - Kaj Sunesson // Beslut: 2020-09-07, Viceprefekt (inlagt: 2020-09-07)

Ändring gjord på tentamen:
[2021-08-24 6,0 hp, 0119] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-08-24 E till 2021-08-28 F // Beslut: 2021-05-31, Kaj Sunesson (inlagt: 2021-05-31)

TEK730: Finansiell analys och företagsvärdering
Ändring gjord på tentamen:
[2021-03-19 4,5 hp, 0119] Längd för tentamen ändrad från 4 till 2 timmar // Beslut: 2021-03-08, Birgitta Engrell (inlagt: 2021-03-08)
['32070', '52444', '1'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2020/2021, ordinal 1 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2021-01-05, Anders Isaksson (inlagt: 2021-01-05)
['32070', '52444', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2020/2021, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2021-01-05, Anders Isaksson (inlagt: 2021-01-07)
['32070', '52444', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2020/2021, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2021-01-05, Anders Isaksson (inlagt: 2021-01-07)

TEK740: Ledarskap och organisationsutveckling
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till carwan - Carl Wänström // Beslut: 2020-05-18, Viceprefekt (inlagt: 2020-05-19)

TEK745: Ledning och organisering av innovation och R&D
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till magper - Magnus Persson // Beslut: 2020-03-19, Viceprefekt (inlagt: 2020-03-20)

TIF050: Medicinska material
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TIF085: Fysik för ingenjörer
Ändring gjord på tentamen:
[2021-08-27 6,0 hp, 0105] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-08-27 E till 2021-08-18 F // Beslut: 2021-03-24, lina haglund (inlagt: 2021-03-24)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TIF120: Yt- och nanofysik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat // Beslut: 2020-03-12, examinator (inlagt: 2020-05-07)
[Kurstillfälle 1] Block ändrat // Beslut: 2020-03-20, lina haglund (inlagt: 2020-03-20)
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från A till A+ // Beslut: 2020-05-07, lina haglund (inlagt: 2020-05-07)

TIF155: Dynamiska system
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TIF181: Forskning, innovation och entreprenörskap
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från D+ till B // Beslut: 2020-04-02, anders hellman (inlagt: 2020-04-02)

TIF221: Fysik för ingenjörer 2: elektromagnetism och modern fysik
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TIF300: Spektroskopi
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TIF325: Materialfysik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från liebi - Marianne Liebi till matic - Aleksandar Matic // Beslut: 2020-09-22, Viceprefekt (inlagt: 2020-09-22)

TIF340: Avancerad avbildning och mikroanalys
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat // Beslut: 2020-03-20, lina haglund (inlagt: 2020-03-20)
[Kurstillfälle 1] Block ändrat // Beslut: 2020-05-07, lina haglund (inlagt: 2020-05-07)

Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TIF345: Avancerad simulering och maskininlärning
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat // Beslut: 2020-03-20, lina haglund (inlagt: 2020-03-20)
[Kurstillfälle 1] Block ändrat // Beslut: 2020-04-02, anders hellman (inlagt: 2020-04-02)

TIF350: Funktionella material för energitillämpningar
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat // Beslut: 2020-04-02, anders hellman (inlagt: 2020-04-02)

Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TIF355: Standard model of particle physics
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat // Beslut: 2020-03-20, lina haglund (inlagt: 2020-03-20)
[Kurstillfälle 1] Block ändrat // Beslut: 2020-05-07, lina haglund (inlagt: 2020-05-07)

Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TIF360: Avancerad maskininlärning med neurala nätverk
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat // Beslut: 2021-01-25, lina haglund (inlagt: 2021-01-25)

TIN093: Algoritmer
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 2] tillagd i programplan för MPHPC åk 1 // Beslut: 2020-06-12, UOL (inlagt: 2020-06-15)

Ändring gjord på tentamen:
[2021-01-05 7,5 hp, 0114] Inställt // Beslut: 2020-06-24, Birgit Grohe (inlagt: 2020-07-09)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TIN214: Programmeringsteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2021-08-25 3,0 hp, 0220] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-08-25 F till 2021-08-17 F // Beslut: 2021-05-17, Aarne Ranta (inlagt: 2021-05-17)
[3,0 hp, 0220] Tentamensdatum och tid ändrad // Beslut: 2021-05-17, Schema (inlagt: 2021-05-17)
[3,0 hp, 0220] Längd för tentamen ändrad // Beslut: 2021-05-17, Aarne Ranta (inlagt: 2021-05-17)
[3,0 hp, 0220] Ges ej av institution // Beslut: 2021-06-08, Aarne Ranta (inlagt: 2021-05-17)

TMA026: Partiella differentialekvationer fortsättningskurs
Ändring gjord på tentamen:
['32505', '53403', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2020/2021, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2021-04-14, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2021-04-14)

TMA044: Flervariabelanalys
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TMA074: Matematisk statistik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från smoritz - Moritz Schauer till erikkr - Erik Kristiansson // Beslut: 2020-05-29, Viceprefekt (inlagt: 2020-05-29)

Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TMA227: Matematisk fördjupning
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från sj - Stefan Lemurell till alicek - Alice Kozakevicius // Beslut: 2021-02-18, Viceprefekt/adm (inlagt: 2021-02-19)

TMA265: Numerisk linjär algebra
Ändring gjord på tentamen:
['32712', '53098', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2020/2021, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2021-04-14, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2021-04-14)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-11-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-11-30)

TMA285: Finansiella derivat och partiella differentialekvationer
Ändring gjord på tentamen:
['32506', '53099', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2020/2021, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2021-04-14, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2021-04-14)

TMA321: Matematisk statistik
Ändring gjord på kurs:
Litteratur ändrad. Tagit bort information om litteratur // Beslut: 2020-10-09, Viceprefekt (inlagt: 2020-10-09)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från broman - Erik Broman till jonasson - Johan Jonasson // Beslut: 2021-02-08, Viceprefekt (inlagt: 2021-02-08)

TMA362: Fourieranalys
Ändring gjord på tentamen:
['32762', '53263', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2020/2021, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2021-04-14, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2021-04-14)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-11-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-11-30)

TMA372: Partiella differentialekvationer, grundkurs
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från mohammad - Mohammad Asadzadeh till cohend - David Cohen // Beslut: 2020-11-23, Viceprefekt/adm (inlagt: 2020-11-23)

Ändring gjord på tentamen:
['32957', '53756', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2020/2021, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2021-04-14, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2021-04-14)

TMA401: Funktionalanalys
Ändring gjord på tentamen:
['32946', '53757', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2020/2021, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2021-04-14, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2021-04-14)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-11-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-11-30)

TMA462: Waveletanalys
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Inställt // Beslut: 2020-03-12, UOL (inlagt: 2020-03-12)

TMA521: Storskalig optimering
Ändring gjord på tentamen:
[2021-04-08 7,5 hp, 0197] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-04-08 F till 2021-04-08 F // Beslut: 2021-01-27, E Eriksson (inlagt: 2021-01-27)
[2021-04-08 7,5 hp, 0197] Ges ej av institution // Beslut: 2021-01-27, E Eriksson (inlagt: 2021-01-27)
[2021-04-08 7,5 hp, 0197] Ges ej av institution // Beslut: 2021-01-27, E Eriksson (inlagt: 2021-01-27)
[2021-08-24 7,5 hp, 0197] Längd för tentamen ändrad // Beslut: 2021-04-14, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2021-04-14)
[7,5 hp, 0197] Tentamensdatum och tid ändrad // Beslut: 2020-10-27, Jeanette Montell (inlagt: 2020-11-06)
[7,5 hp, 0197] Tentamensdatum och tid ändrad // Beslut: 2021-01-27, E Eriksson (inlagt: 2021-01-27)
[7,5 hp, 0197] Tentamensdatum och tid ändrad // Beslut: 2021-04-14, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2021-04-14)
[7,5 hp, 0197] Ges ej av institution // Beslut: 2021-04-14, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2021-04-14)
Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-11-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-11-30)

TMA632: Partiella differentialekvationer, projektkurs
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2020-03-12, UOL (inlagt: 2020-03-12)

TMA660: Linjär algebra och geometri
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TMA672: Linjär algebra och numerisk analys
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat från 180 till 190 // Beslut: 2020-11-15, PA (inlagt: 2020-11-16)

TMA683: Tillämpad matematik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från sj - Stefan Lemurell till cohend - David Cohen // Beslut: 2020-07-01, Viceprefekt (inlagt: 2020-07-01)

Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TMA690: Partiella differentialekvationer
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TMA947: Olinjär optimering
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från mipat - Michael Patriksson till anstr - Ann-Brith Strömberg // Beslut: 2020-04-16, Viceprefekt (inlagt: 2020-04-16)

Ändring gjord på tentamen:
['32457', '52952', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2020/2021, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2021-04-14, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2021-04-14)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-11-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-11-30)

TMA970: Inledande matematisk analys
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TMA976: Matematisk analys, fortsättning
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TME010: Mekanik
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TME011: Mekanik
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TME031: Mekanik - dynamik
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TME055: Strömningsmekanik
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TME061: Hållfasthetslära och maskinelement
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från lejo - Lennart Josefson till mgjo - Magnus Ekh // Beslut: 2021-02-07, Viceprefekt (inlagt: 2021-02-08)

TME102: Fordonsdynamik, fortsättningskurs
Ändring gjord på kurs:
Innehåll ändrat. Justerat format i innehåll // Beslut: 2020-11-05, PA (inlagt: 2020-11-06)
Lärandemål ändrat. Rättat felstavning i lärandemål (eng) // Beslut: 2020-11-05, PA (inlagt: 2020-11-06)
Litteratur ändrad. Uppdaterat litteratur // Beslut: 2020-11-05, PA (inlagt: 2020-11-06)
Examination ändrad. Uppdaterat text om examination // Beslut: 2020-11-05, PA (inlagt: 2020-11-06)
Organisation ändrad. Uppdaterat text om organisation // Beslut: 2020-11-05, PA (inlagt: 2020-11-06)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från lidberg - Mathias Lidberg till matjona - Mats Jonasson // Beslut: 2020-11-05, Viceprefekt (inlagt: 2020-11-06)

TME122: Fordonssystemteknik
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TME136: Programmering och algoritmiskt tänkande
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TME141: Strukturdynamik
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TME146: Strukturdynamik - vibrationskontroll
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TME160: Flerfasströmning
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TME170: Drivlinans mekanik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från koopmans - Lucien Koopmans till dallas - Petter Dahlander // Beslut: 2020-06-05, Viceprefekt (inlagt: 2020-06-05)

Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TME186: Strukturmekanik
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TME192: Aktiv säkerhet
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TME202: Fordons- och trafiksäkerhet
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TME210: Turbomaskiner
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TME226: Strömningsmekanik, fortsättningskurs
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från fgiulio - Giulio Francesco Bianchi Piccinini till lada - Lars Davidson // Beslut: 2020-04-15, Viceprefekt (inlagt: 2020-04-16)

Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TME235: Solidmekanik
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TME245: Finita elementmetoden - strukturer
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från janicke - Ralf Jänicke till fagmar - Martin Fagerström // Beslut: 2021-01-19, Viceprefekt (inlagt: 2021-01-19)

TME250: Finita elementmetoden - solider
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TME260: Utmattning och brott
Ändring gjord på tentamen:
[2021-08-20 7,5 hp, 0112] Tid för tentamen ändrad från em till fm // Beslut: 2021-06-11, Valentina Naumovska (inlagt: 2021-06-11)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TME295: Hållfasthetslära
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TME300: Hållfasthetslära
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TME305: Strukturmekanik
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TMS016: Spatial statistik och bildanalys
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från rudemo - Mats Rudemo till krzpod - Krzysztof Podgorski // Beslut: 2020-12-18, Viceprefekt/adm (inlagt: 2020-12-18)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från krzpod - Krzysztof Podgorski till sj - Stefan Lemurell // Beslut: 2021-01-29, Viceprefekt (inlagt: 2021-02-01)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från sj - Stefan Lemurell till aila - Aila Särkkä // Beslut: 2021-02-03, Viceprefekt/adm (inlagt: 2021-02-03)

Ändring gjord på tentamen:
['32150', '53789', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2020/2021, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2021-04-14, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2021-04-14)
[7,5 hp, 0101] Tentamensdatum och tid ändrad // Beslut: 2020-12-22, Montell (inlagt: 2020-12-22)
[7,5 hp, 0101] Ges ej av institution // Beslut: 2021-12-22, Montell (inlagt: 2020-12-22)

TMS032: Försöksplanering och urvalsteori
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från johant - Johan Tykesson till marinaa - Marina Axelson-Fisk // Beslut: 2020-11-10, Viceprefekt/adm (inlagt: 2020-11-10)

Ändring gjord på tentamen:
['32297', '52245', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2020/2021, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2021-04-14, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2021-04-14)

TMS088: Finansiella tidsserier
Ändring gjord på tentamen:
['32511', '53791', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2020/2021, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2021-04-14, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2021-04-14)
Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-11-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-11-30)

TMS137: Sannolikhetsteori och statistik
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TMS146: Grundkurs i matematisk statistik
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TMS165: Stokastisk analys
Ändring gjord på tentamen:
['32824', '53794', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2020/2021, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2021-04-14, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2021-04-14)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-11-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-11-30)

TMV100: Integrationsteori
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från maria - Maria Roginskaya till steif - Jeffrey Steif // Beslut: 2020-09-05, Viceprefekt (inlagt: 2020-09-07)

Ändring gjord på tentamen:
['32722', '53795', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2020/2021, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2021-04-14, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2021-04-14)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TMV137: Matematisk analys i en variabel
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TMV139: Matematisk analys i en variabel
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TMV151: Integralkalkyl och ordinära differentialekvationer
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TMV157: Inledande matematik
Ändring gjord på tentamen:
[2021-01-05 6,0 hp, 0112] Tentamensdatum ändrat från 2021-01-05 till 2021-01-07 // Beslut: 2020-07-09, Elisabet Eriksson (inlagt: 2020-07-09)
[2021-08-25 6,0 hp, 0112] Tentamensdatum ändrat från 2021-08-25 till 2021-08-19 // Beslut: 2020-07-09, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2020-07-09)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TMV166: Linjär algebra och system av linjära ekvationer
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från stig - Stig Larsson till vindes - Vincent Desmaris // Beslut: 2020-12-02, Viceprefekt/adm (inlagt: 2020-12-04)

TMV186: Linjär algebra
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från sj - Stefan Lemurell till arpang - Arpan Ghosh // Beslut: 2021-01-15, Viceprefekt/adm (inlagt: 2021-01-18)

TMV200: Diskret matematik
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TMV206: Linjär algebra
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från sj - Stefan Lemurell till sj - Stefan Lemurell // Beslut: 2021-01-08, Viceprefekt (inlagt: 2021-01-11)

TMV211: Inledande diskret matematik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från jakobpal - Jakob Palmkvist till jonathn - Jonathan Nilsson // Beslut: 2020-07-01, Viceprefekt (inlagt: 2020-07-01)

Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TMV216: Linjär algebra
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från flinth - Axel Flinth till jonathn - Jonathan Nilsson // Beslut: 2020-09-22, Viceprefekt (inlagt: 2020-09-22)

Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TMV225: Differentialkalkyl och algebraiska ekvationer
Ändring gjord på tentamen:
[2021-08-25 7,5 hp, 0108] Tentamensdatum ändrat från 2021-08-25 till 2021-08-19 // Beslut: 2020-07-09, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2020-07-09)
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

TRA100: Tracks grundläggande 1
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] // Beslut: 2020-06-15, UOL (inlagt: 2020-06-15)

TRA105: Tracks avancerad 1
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] // Beslut: 2020-06-15, UOL (inlagt: 2020-06-15)

TRA115: Tracks avancerad 2
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] // Beslut: 2020-11-26, UOL (inlagt: 2020-11-26)

VBB048: Betongbyggnad
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

VBF019: Byggnadsfysik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från wahlgren - Paula Wahlgren till sasic - Angela Sasic Kalagasidis // Beslut: 2021-01-18, Viceprefekt (inlagt: 2021-01-18)

VMI010: Miljösystemanalys
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

VSM167: Finita elementmetoden - grunder
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

VSM191: Stålbyggnad
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

VTA091: Teknisk akustik 2
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat från 27 till 35 // Beslut: 2020-09-21, PA (inlagt: 2020-09-21)

VTA137: Introduktion till audioteknik och akustik
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

VTA141: Elektroakustik
Ändring gjord på tentamen:
Beslut GRULG, plussning ej tillåten Plussning från 1 till 0 // Beslut: 2020-09-30, Beslut GRULG (inlagt: 2020-09-30)

VTA146: Rumsakustik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat från 27 till 40 // Beslut: 2020-09-21, PA (inlagt: 2020-09-21)

VTA160: Människors respons på ljud och vibrationer
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat från 27 till 40 // Beslut: 2020-09-21, PA (inlagt: 2020-09-21)

Nedlagda kurser

DAT037: Datastrukturer
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-08-19 F till 2021-08-27 E // Beslut: 2021-03-24, examinator (inlagt: 2021-03-24)

DAT066: Projekt
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2021-08-20 em, 0117 ] Inställt // Beslut: 2021-06-04, Linn Holmeskog (inlagt: 2021-06-08)

DAT455: Introduktion till programmering i Python
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
['DAT455', '0119', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2020/2021, ordinal 2 (nedlagd kurs) // Beslut: 2020-08-06, examinator (inlagt: 2020-08-06)

EDA122: Feltoleranta datorsystem
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2021-08-19 em, 0107 ] Ges av institution // Beslut: 2020-12-03, Johan Karlsson ex (inlagt: 2020-12-03)

EDA217: Grundläggande datorteknik
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2021-08-19 fm, 0112 ] Tid för tentamen ändrad från fm till em // Beslut: 2021-02-12, Snedsböl (inlagt: 2021-02-12)

EDA487: Maskinorienterad programmering
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
['EDA487', '0216', '1'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2020/2021, ordinal 1 (nedlagd kurs) // Beslut: 2021-04-14, Beslut från Schemagruppen (inlagt: 2021-04-14)

IEK102: Industriell ekonomi
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2020-10-10 fm, 0103 ] Längd för tentamen ändrad från 4 till 3 timmar // Beslut: 2020-09-04, S Kullberg (inlagt: 2020-09-04)
[2021-08-20 fm, 0103 ] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-08-20 F till 2021-08-24 E // Beslut: 2021-05-09, S Kullberg (inlagt: 2021-05-18)
[2021-08-24 em, 0103 ] Längd för tentamen ändrad från 3 till 4 timmar // Beslut: 2021-05-09, S Kullberg (inlagt: 2021-05-18)

IEK312: Kvalitetsutveckling
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2021-01-04 fm, 0111 ] Ges av institution // Beslut: 2020-11-12, Henrik Eriksson (inlagt: 2020-11-12)
[2021-08-20 em, 0111 ] Ges ej av institution // Beslut: 2020-11-12, Henrik Eriksson (inlagt: 2020-11-12)

IPR011: Managing development projects
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2021-08-17 fm, 0116 ] Ges av institution // Beslut: 2020-11-30, Jan Wickedberg (inlagt: 2020-12-02)
[2021-08-17 fm, 0116 ] Ges av institution // Beslut: 2020-11-30, Jan Wickedberg (inlagt: 2020-12-04)
[2021-08-17 fm, 0116 ] Ges av institution // Beslut: 2020-11-30, Jan Wickedberg (inlagt: 2020-12-04)

KAA150: Separationsteknik
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2020-10-09 fm, 0104 ] Tentamensdatum och tid ändrad från 2020-10-09 F till 2021-10-08 F // Beslut: 2021-02-03, K Ström (inlagt: 2021-02-19)
[2021-10-08 fm, 0104 ] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-10-08 F till 2020-10-09 F // Beslut: 2021-03-17, Schema (inlagt: 2021-03-17)

KBT275: Kemisk reaktionsteknik
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2020-10-10 fm, 0215 ] Tentamensdatum och tid ändrad från 2020-10-10 F till 2021-05-31 F // Beslut: 2021-03-11, Louise Olsson (inlagt: 2021-03-11)
[2021-05-31 fm, 0215 ] Tentamensdatum ändrat från 2021-05-31 till 2020-10-10 // Beslut: 2021-03-17, Schema (inlagt: 2021-03-17)
['KBT275', '0215', '1'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2020/2021, ordinal 1 (nedlagd kurs) // Beslut: 2021-03-17, Schema (inlagt: 2021-03-17)

KKR100: Kemisk reaktionsteknik
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
['KKR100', '0104', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2020/2021, ordinal 2 (nedlagd kurs) // Beslut: 2020-09-21, Louise Olsson (inlagt: 2020-09-25)

LET923: Kemi
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2021-02-12 em, 0104 ] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-02-12 E till 2021-02-18 F // Beslut: 2020-08-12, Tommy Gustafsson (inlagt: 2020-08-27)
[2021-02-18 fm, 0104 ] Plats för tentamen ändrad från Lindholmen-salar till Johanneberg // Beslut: 2020-08-12, Tommy Gustafsson (inlagt: 2020-08-27)
[2021-08-18 em, 0104 ] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-08-18 E till 2021-08-23 F // Beslut: 2020-08-12, Tommy Gustafsson (inlagt: 2020-08-27)
[2021-08-23 fm, 0104 ] Plats för tentamen ändrad från Lindholmen-salar till Johanneberg // Beslut: 2020-08-12, Tommy Gustafsson (inlagt: 2020-08-27)

LEU460: Elteknik
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
['LEU460', '0104', '1'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2020/2021, ordinal 1 (nedlagd kurs) // Beslut: 2020-09-01, A Heikkilä (inlagt: 2020-09-09)

LMT968: Industriell ekonomi och organisation
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-08-24 E till 2021-08-28 F // Beslut: 2021-05-31, Kaj Sunesson (inlagt: 2021-05-31)
Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-08-28 F till 2021-08-28 F // Beslut: 2021-05-31, Carl Sjöberger (inlagt: 2021-06-10)

LMU101: Konstruktion, fortsättningskurs
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2021-08-18 em, 0102 ] Tid för tentamen ändrad från em till fm // Beslut: 2021-06-11, Valentina Naumovska (inlagt: 2021-06-11)
Tid för tentamen ändrad från fm till fm // Beslut: 2021-06-11, Valentina Naumovska (inlagt: 2021-06-11)

MTF072: Beräkningsmetoder inom strömningsmekanik (CFD)
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2021-04-07 fm, 0107 ] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-04-07 F till 2021-04-09 E // Beslut: 2020-12-04, Håkan Nilsson (inlagt: 2020-12-04)
[2021-08-16 fm, 0107 ] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-08-16 F till 2021-08-16 E // Beslut: 2020-12-04, Håkan Nilsson (inlagt: 2020-12-04)

MVE171: Grundläggande stokastiska processer och finansiella tillämpningar
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[ , 0116 ] Tentamensdatum och tid ändrad // Beslut: 2021-04-14, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2021-04-14)
[2021-08-24 em, 0116 ] Längd för tentamen ändrad // Beslut: 2021-04-14, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2021-04-14)

MVE301: Sannolikhet, statistik och risk
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2021-08-17 fm, 0116 ] Inställt // Beslut: 2021-03-27, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2021-04-13)

MVE425: Matematik
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2021-01-04 em, 0114 ] Plats för tentamen ändrad från Lindholmen-salar till Johanneberg // Beslut: 2020-12-01, Tentamensadm (inlagt: 2020-12-01)
[2021-01-05 fm, 0114 ] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-01-05 F till 2021-01-04 E // Beslut: 2020-08-27, Mikael/Schema, fel i tidigare ändring (inlagt: 2020-08-27)
[2021-01-15 fm, 0214 ] Plats för tentamen ändrad från Lindholmen-salar till Johanneberg // Beslut: 2020-12-01, Tentamensadm (inlagt: 2020-12-01)
[2021-02-14 em, 0214 ] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-02-14 E till 2021-02-15 F // Beslut: 2020-08-27, Mikael/Schema, fel i tidigare ändring (inlagt: 2020-08-27)
[2021-04-15 fm, 0314 ] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-04-15 F till 2021-04-12 F // Beslut: 2021-02-19, Wernståhl (inlagt: 2021-02-19)
['MVE425', '0114', '1'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2020/2021, ordinal 1 (nedlagd kurs) // Beslut: 2020-09-17, T Gustafsson (inlagt: 2020-09-21)

SSY032: Grundläggande elteknik
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2021-08-26 em, 0112 ] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-08-26 E till 2021-08-26 F // Beslut: 2021-06-08, Lina Haglund (inlagt: 2021-06-08)

TDA232: Algoritmer för maskininlärning och slutledning
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
['TDA232', '0219', '1'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2020/2021, ordinal 1 (nedlagd kurs) // Beslut: 2021-05-12, Morteza Chehreghani (inlagt: 2021-05-12)

TDA416: Datastrukturer och algoritmer
Ändring gjord på tentamen:
[2021-08-19 4,5 hp, 0219] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-08-19 F till 2021-08-27 E // Beslut: 2021-03-24, examinator (inlagt: 2021-03-24)

Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-08-19 F till 2021-08-27 E // Beslut: 2021-03-24, examinator (inlagt: 2021-03-24)

TEK385: Integrerad produktionsorganisation
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2021-04-07 em, 0111 ] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-04-07 E till 2021-04-09 E // Beslut: 2020-11-26, Torbjörn Jacobsson (inlagt: 2020-12-01)
[2021-08-20 em, 0111 ] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-08-20 E till 2021-08-24 E // Beslut: 2020-11-26, Torbjörn Jacobsson (inlagt: 2020-12-01)

TEK440: Industriell produktion och organisation
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2020-10-09 fm, 0112 ] Tentamensdatum och tid ändrad från 2020-10-09 F till 2021-10-09 E // Beslut: 2020-11-26, Torbjörn Jacobsson (inlagt: 2020-12-01)
[2021-10-09 em, 0112 ] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-10-09 E till 2020-10-09 E // Beslut: 2021-03-17, Schema (inlagt: 2021-03-17)

TEK481: Ekonomistyrning
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2021-04-09 em, 0219 ] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-04-09 E till 2021-04-08 E // Beslut: 2021-03-17, Schema (inlagt: 2021-03-17)

TME121: Fordonssystemteknik
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2021-01-04 em, 0112 ] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-01-04 E till 2021-01-07 E // Beslut: 2020-12-03, G Piccini (inlagt: 2020-12-03)

TMS063: Matematisk statistik
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
['TMS063', '0113', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2020/2021, ordinal 2 (nedlagd kurs) // Beslut: 2020-08-27, Elisabeth Eriksson MV (inlagt: 2020-09-07)

TMS064: Matematisk statistik
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2021-08-17 em, 0118 ] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-08-17 E till 2021-08-20 F // Beslut: 2021-03-27, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2021-04-13)
[2021-08-20 fm, 0118 ] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-08-20 F till 2021-08-27 F // Beslut: 2021-04-22, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2021-04-22)

TMV122: Inledande matematik
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
Tentamensdatum ändrat från 2021-01-05 till 2021-01-07 // Beslut: 2020-07-09, Elisabet Eriksson (inlagt: 2020-07-09)
Tentamensdatum ändrat från 2021-08-25 till 2021-08-19 // Beslut: 2020-07-09, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2020-07-09)

TMV138: Matematisk analys i en variabel
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2021-04-07 em, 0112 ] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-04-07 E till 2021-04-09 F // Beslut: 2021-01-27, E Eriksson (inlagt: 2021-01-27)
[2021-08-16 fm, 0112 ] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-08-16 F till 2021-08-20 F // Beslut: 2021-01-27, E Eriksson (inlagt: 2021-01-27)

TMV177: Inledande matematik
Ändring gjord på tentamen:
[2021-01-05 6,0 hp, 0112] Tentamensdatum ändrat från 2021-01-05 till 2021-01-07 // Beslut: 2020-07-09, Elisabet Eriksson (inlagt: 2020-07-09)
[2021-01-05 6,0 hp, 0214] Tentamensdatum ändrat från 2021-01-05 till 2021-01-07 // Beslut: 2020-07-09, Elisabet Eriksson (inlagt: 2020-07-09)
[2021-08-25 6,0 hp, 0112] Tentamensdatum ändrat från 2021-08-25 till 2021-08-19 // Beslut: 2020-07-09, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2020-07-09)
[2021-08-25 6,0 hp, 0214] Tentamensdatum ändrat från 2021-08-25 till 2021-08-19 // Beslut: 2020-07-09, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2020-07-09)
[2021-08-25 7,5 hp, 0108] Tentamensdatum ändrat från 2021-08-25 till 2021-08-19 // Beslut: 2020-07-09, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2020-07-09)

Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
Tentamensdatum ändrat från 2021-01-05 till 2021-01-07 // Beslut: 2020-07-09, Elisabet Eriksson (inlagt: 2020-07-09)
Tentamensdatum ändrat från 2021-08-25 till 2021-08-19 // Beslut: 2020-07-09, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2020-07-09)

TMV181: Matematisk analys i en variabel
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2021-04-07 em, 0107 ] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-04-07 E till 2021-04-09 F // Beslut: 2021-01-27, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2021-01-27)
[2021-08-16 fm, 0107 ] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-08-16 F till 2021-08-20 F // Beslut: 2021-01-27, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2021-01-27)

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.