Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Inlagda ändringar i det publicerade utbudet 2017/2018

Läsår

Kurser

ACEX05: Kandidatarbete i Arkitektur
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Kursmoment 0117 flyttat till LP4 15 // Beslut: 2018-01-15, PA (inlagt: 2018-01-15)

AFO170: Kropp, rum, bilder
Ändring gjord på kurs:
Syfte ändrat. Fel i text: innan stod det 2 hp istället för 3 hp i texten. // Beslut: 2017-12-06, PA (inlagt: 2017-12-07)

AKA083: Arkitektur: teori och text
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till // Beslut: 2018-01-15, Ladok (inlagt: 2018-01-15)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till 0870 - Liane Thuvander, Docent // Beslut: 2018-01-15, Ladok (inlagt: 2018-01-15)

ARK079: Nordisk arkitektur
Ändring gjord på kurs:
Enda rapportering // Beslut: 2018-03-07, UBS (inlagt: 2018-03-07)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat // Beslut: 2017-11-09, PA (inlagt: 2017-11-09)

ARK103: Rum och geometri
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 4695 - Magnus Persson, Tekniklektor till 0945 - Jonas Lundberg, Tekniklektor // Beslut: 2017-12-12, Viceprefekt (inlagt: 2017-12-12)

ARK132: Materia, rum, struktur 2
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat // Beslut: 2017-11-09, PA (inlagt: 2017-11-09)

ARK137: Rum för hälsa, boende och arbete 2: Bostadsformer och utveckling
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 9824 - Ola Nylander, Konstnärlig professor till 0975 - Björn Gross, Tekniklektor // Beslut: 2018-05-24, Viceprefekt (inlagt: 2018-05-25)
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat // Beslut: 2017-11-09, PA (inlagt: 2017-11-09)

ARK142: Urban morfologi och design
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat // Beslut: 2017-11-09, PA (inlagt: 2017-11-09)

ARK153: Arkitekttävlingar
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 9165 - Sten Gromark, Professor till 0975 - Björn Gross, Tekniklektor // Beslut: 2018-06-14, Viceprefekt (inlagt: 2018-06-15)
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat // Beslut: 2017-11-09, PA (inlagt: 2017-11-09)

ARK177: Designsystem
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat // Beslut: 2017-11-09, PA (inlagt: 2017-11-09)

ARK430: Datorvisualisering i 3 dimensioner
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 9929 - Stefano Delia, Tekniklektor till 0945 - Jonas Lundberg, Tekniklektor // Beslut: 2017-12-12, Viceprefekt (inlagt: 2017-12-12)

ARK435: Hållbar utveckling: Samtida utmaningar
Ändring gjord på kurs:
Förkunskaper ändrade. Specificerar möjliga masterprogram i förkunskapskraven // Beslut: 2018-04-17, UBS (inlagt: 2018-04-18)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat // Beslut: 2018-04-17, UBS (inlagt: 2018-04-18)

ARK442: Gestaltnings- och kommunikationsverktyg
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat // Beslut: 2017-11-09, PA (inlagt: 2017-11-09)

ARK451: Att undersöka arkitektur 2
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 9929 - Stefano Delia, Tekniklektor till 0945 - Jonas Lundberg, Tekniklektor // Beslut: 2017-12-12, Viceprefekt (inlagt: 2017-12-12)

ARK466: Arkitektur och hållbar gestaltning
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat // Beslut: 2017-11-09, PA (inlagt: 2017-11-09)

ARK496: Reality studio
Ändring gjord på kurs:
Organisation ändrad. Tagit bort text om maxantal deltagare // Beslut: 2017-11-10, PA (inlagt: 2017-11-10)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat // Beslut: 2017-11-09, PA (inlagt: 2017-11-09)

ARK530: Fastighetsrätt och entreprenadjuridik
Ändring gjord på kurs:
Litteratur ändrad. // Beslut: 2017-06-16, Examinator (inlagt: 2017-06-16)

ARK545: Grundläggande fastighetsrätt och entreprenadjuridik
Ändring gjord på kurs:
Litteratur ändrad. // Beslut: 2017-06-16, Examinator (inlagt: 2017-06-16)
Litteratur ändrad. // Beslut: 2017-06-16, Examinator (inlagt: 2017-06-16)

ARK560: Arkitektur och genus
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2017-09-13, UOL (inlagt: 2017-09-13)

Ändring gjord på kurs i programplan:
[TKARK, Årskurs 1 regel F] Kurstillfälle 1 borttaget // Beslut: 2017-09-13, UOL (inlagt: 2017-09-13)
[TKARK, Årskurs 2 regel F] Kurstillfälle 1 borttaget // Beslut: 2017-09-13, UOL (inlagt: 2017-09-13)
[TKARK, Årskurs 3 regel F] Kurstillfälle 1 borttaget // Beslut: 2017-09-13, UOL (inlagt: 2017-09-13)
[TKATK, Årskurs 1 regel F] Kurstillfälle 1 borttaget // Beslut: 2017-09-13, UOL (inlagt: 2017-09-13)
[TKATK, Årskurs 2 regel F] Kurstillfälle 1 borttaget // Beslut: 2017-09-13, UOL (inlagt: 2017-09-13)
[TKATK, Årskurs 3 regel F] Kurstillfälle 1 borttaget // Beslut: 2017-09-13, UOL (inlagt: 2017-09-13)

ARK561: Arkitektur och genus
Ändring gjord på kurs:
Kurs tillagd // Beslut: 2017-09-13, UOL (inlagt: 2017-09-13)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till 9961 - Lena Falkheden, Univ lektor // Beslut: 2017-09-13, UOL (inlagt: 2017-09-13)
[Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för TKARK åk 1 // Beslut: 2017-09-13, UOL (inlagt: 2017-09-13)
[Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för TKARK åk 2 // Beslut: 2017-09-13, UOL (inlagt: 2017-09-13)
[Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för TKARK åk 3 // Beslut: 2017-09-13, UOL (inlagt: 2017-09-13)
[Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för TKATK åk 1 // Beslut: 2017-09-13, UOL (inlagt: 2017-09-13)
[Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för TKATK åk 2 // Beslut: 2017-09-13, UOL (inlagt: 2017-09-13)
[Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för TKATK åk 3 // Beslut: 2017-09-13, UOL (inlagt: 2017-09-13)
[Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för TKATK åk 3 // Beslut: 2017-09-13, UOL (inlagt: 2017-09-13)

Ändring gjord på kurs i programplan:
[TKATK, Årskurs 3 regel F] Kurstillfälle 1 borttaget // Beslut: 2017-09-13, UOL (inlagt: 2017-09-13)

ARK590: Historia, teori och metod 1
Ändring gjord på kurs:
[Obligatoriskt valbara. En av kurserna krävs för examen från MPDSD (ARK147, ARK177, ARK590, ARK620, ARK630). Krav 1 kurs(er). I MPDSD Årskurs 1] ARK590 borttagen från gruppering // Beslut: 2017-09-20, UOL (inlagt: 2017-09-20)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat // Beslut: 2017-11-09, PA (inlagt: 2017-11-09)
[Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för MPDSD åk 1 // Beslut: 2017-09-20, UOL (inlagt: 2017-09-20)

Ändring gjord på kurs i programplan:
[Obligatoriskt valbara. En av kurserna krävs för examen (ARK610, ARK615). Krav 1 kurs(er). I MPDSD Årskurs 1] ARK590 tillagd i gruppering // Beslut: 2017-09-20, UOL (inlagt: 2017-09-20)
[Obligatoriskt valbara. En av kurserna krävs för examen från MPDSD (ARK147, ARK177, ARK620, ARK630). Krav 1 kurs(er). I MPDSD Årskurs 1] ARK590 tillagd i gruppering // Beslut: 2017-09-20, UOL (inlagt: 2017-09-20)

ARK595: Historia, teori och metod 2
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat // Beslut: 2017-11-09, PA (inlagt: 2017-11-09)
[Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för MPDSD åk 1 // Beslut: 2017-09-20, UOL (inlagt: 2017-09-20)

Ändring gjord på kurs i programplan:
[Obligatoriskt valbara. En av kurserna krävs för examen (ARK590, ARK610, ARK615). Krav 1 kurs(er). I MPDSD Årskurs 1] ARK595 tillagd i gruppering // Beslut: 2017-09-20, UOL (inlagt: 2017-09-20)

ARK600: Historia, teori och metod 3
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat // Beslut: 2017-11-09, PA (inlagt: 2017-11-09)
[Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för MPDSD åk 1 // Beslut: 2017-09-20, UOL (inlagt: 2017-09-20)

Ändring gjord på kurs i programplan:
[Obligatoriskt valbara. En av kurserna krävs för examen (ARK590, ARK595, ARK610, ARK615). Krav 1 kurs(er). I MPDSD Årskurs 1] ARK600 tillagd i gruppering // Beslut: 2017-09-20, UOL (inlagt: 2017-09-20)

ARK605: Historia, teori och metod 4
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat // Beslut: 2017-11-09, PA (inlagt: 2017-11-09)
[Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för MPDSD åk 1 // Beslut: 2017-09-20, UOL (inlagt: 2017-09-20)

Ändring gjord på kurs i programplan:
[Obligatoriskt valbara. En av kurserna krävs för examen (ARK590, ARK595, ARK600, ARK610, ARK615). Krav 1 kurs(er). I MPDSD Årskurs 1] ARK605 tillagd i gruppering // Beslut: 2017-09-20, UOL (inlagt: 2017-09-20)

ARK610: Historia, teori och metod 5
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat // Beslut: 2017-11-09, PA (inlagt: 2017-11-09)
[Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för MPARC åk 1 // Beslut: 2017-09-20, UOL (inlagt: 2017-09-20)

Ändring gjord på kurs i programplan:
[Obligatoriskt valbara. En av kurserna krävs för examen från MPARC (ARK590, ARK595, ARK600, ARK605). Krav 1 kurs(er). I MPARC Årskurs 1] ARK610 tillagd i gruppering // Beslut: 2017-09-20, UOL (inlagt: 2017-09-20)

ARK615: Historia, teori och metod 6
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat // Beslut: 2017-11-09, PA (inlagt: 2017-11-09)
[Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för MPARC åk 1 // Beslut: 2017-09-20, UOL (inlagt: 2017-09-20)

Ändring gjord på kurs i programplan:
[Obligatoriskt valbara. En av kurserna krävs för examen från MPARC (ARK590, ARK595, ARK600, ARK605, ARK610). Krav 1 kurs(er). I MPARC Årskurs 1] ARK615 tillagd i gruppering // Beslut: 2017-09-20, UOL (inlagt: 2017-09-20)

ARK620: Intensivkurs: Hållbar framtid
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat // Beslut: 2017-11-09, PA (inlagt: 2017-11-09)
[Kurstillfälle 1] Ändrat till sökbar för utbytesstudenter // Beslut: 2017-11-09, PA (inlagt: 2017-11-10)

ARK625: Arkitekturarv och stadsomvandling
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat // Beslut: 2017-11-09, PA (inlagt: 2017-11-09)

ARK630: Att leda och styra projekt
Ändring gjord på kurs:
Lärandemål ändrat. Tagit bort lärandemål: Construction costs of residential and commercial buildings. // Beslut: 2017-11-10, PA (inlagt: 2017-11-10)
Förkunskaper ändrade. Tagit bort text om maxantal deltagare // Beslut: 2017-11-10, PA (inlagt: 2017-11-10)
Syfte ändrat. Tagit bort text om utveckling av kursplanen // Beslut: 2017-11-10, PA (inlagt: 2017-11-10)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat // Beslut: 2017-11-09, PA (inlagt: 2017-11-09)

ARK655: Förberedelsekurs för examensarbete
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat // Beslut: 2017-11-09, PA (inlagt: 2017-11-09)
[Kurstillfälle 1] Ändrat till inte sökbar för utbytesstudenter // Beslut: 2017-11-09, PA (inlagt: 2017-11-10)

ARK675: Projekteringsmetodik husbyggnad
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från C till C+ // Beslut: 2017-05-05, Schemagruppen (inlagt: 2017-05-05)

ARKX03: Masterexamensarbete vid Arkitektur
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2017-10-04, Beslut om ny institutionsstruktur (inlagt: 2017-10-04)

ARKX04: Examensarbete vid Arkitektur
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2017-10-04, Beslut om ny institutionsstruktur (inlagt: 2017-10-04)

ARKX06: Kandidatarbete i Arkitektur och teknik
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2017-10-04, Beslut om ny institutionsstruktur (inlagt: 2017-10-04)

ARKX08: Kandidatarbete vid Arkitektur
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2017-10-04, Beslut om ny institutionsstruktur (inlagt: 2017-10-04)

ARKX60: Masterexamensarbete vid Arkitektur
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2017-10-04, Beslut om ny institutionsstruktur (inlagt: 2017-10-04)

ASB130: Rom: Exkursion
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Inställt // Beslut: 2018-03-05, PA (inlagt: 2018-03-06)

ATH100: Arkitektur och stadsbyggande: En kulturhistorisk orientering
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för MTS åk 1 // Beslut: 2017-10-26, PA (inlagt: 2017-11-09)
[Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för TISAM åk 3 // Beslut: 2017-09-06, UOL (inlagt: 2017-09-06)
[Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för TKARK åk 2 // Beslut: 2017-09-06, UOL (inlagt: 2017-09-06)
[Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för TKARK åk 3 // Beslut: 2017-09-06, UOL (inlagt: 2017-09-06)
[Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för TKMAS åk 3 // Beslut: 2017-09-08, UOL (inlagt: 2017-09-11)
[Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för TKSAM åk 3 // Beslut: 2017-09-06, UOL (inlagt: 2017-09-06)
[Kurstillfälle 1] Återöppnat // Beslut: 2017-09-06, UOL (inlagt: 2017-09-06)

BBT030: Metabolism och molekylär bioteknik
Ändring gjord på kurs:
Litteratur ändrad. Tillägg titel, utgåva, årtal första raden (svenska) // Beslut: 2017-08-02, Examinator (inlagt: 2017-08-03)

Ändring gjord på tentamen:
[2018-08-25 7,5 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Samhällsbyggnad till SB Multisal // Beslut: 2018-08-20, leac (inlagt: 2018-08-20)

BBT035: Teknisk mikrobiologi
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 9503 - Christer Larsson, Bitr professor till 1458 - Yvonne Nygård, Forskarassistent // Beslut: 2017-10-25, Viceprefekt (inlagt: 2017-10-26)

Ändring gjord på tentamen:
[2018-06-02 6,0 hp, 0117] Tentamensdatum och tid ändrad från 2018-06-02 F till 2018-05-30 E // Beslut: 2018-04-05, examinator (inlagt: 2018-04-05)

BMTX01: Kandidatarbete vid Bygg- och miljöteknik
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2017-10-04, Beslut om ny institutionsstruktur (inlagt: 2017-10-04)

BOM025: Effektiva byggproduktionsprocesser
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från C till C+ // Beslut: 2018-04-05, Examinator via schema (inlagt: 2018-04-05)

BOM030: Ledarskap och kommunikation
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 1339 - Martin Löwstedt, Tekniklektor till 1339 - Martin Löwstedt, Tekniklektor // Beslut: 2017-06-16, Viceprefekt (inlagt: 2017-06-16)

BOM035: Modellering och problemlösning inom geo och vattenteknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till 1172 - Jelke Dijkstra, Docent // Beslut: 2018-03-03, Viceprefekt (inlagt: 2018-03-03)

BOM050: Organisationbaserad projektledning
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 1054 - Martine Buser, Docent till 1232 - Viktoria Sundquist, Universitetslekturer // Beslut: 2017-06-16, Viceprefekt (inlagt: 2017-06-16)

BOM095: Avloppsreningsteknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från D till D+ // Beslut: 2018-03-09, Schemagruppen (inlagt: 2018-03-09)

BOM175: Byggnadsteknisk projektering
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från B till B+ // Beslut: 2017-06-09, Schemagruppen (inlagt: 2017-06-09)

BOM245: Introduktion till organisering och ledning i bygg- och fastighetssektorn
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 9948 - Göran Lindahl, Docent till 0713 - Mathias Gustafsson, Docent // Beslut: 2017-06-16, Viceprefekt (inlagt: 2017-06-16)

BOM275: Samhällsplanering - grunder och tillämpning
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 1185 - Mattias Roupé, Univ lektor till 1479 - Anna Kaczorowska, Forskare // Beslut: 2018-02-21, Viceprefekt (inlagt: 2018-02-21)

BOM280: Hållbar utveckling för samhällsbyggare
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Inställt // Beslut: 2017-09-18, UOL (inlagt: 2017-09-06)

Ändring gjord på kurs i programplan:
[MPIEE, Årskurs 1 regel V] Kurstillfälle 1 borttaget // Beslut: 2017-09-06, UOL (inlagt: 2017-09-06)
[MPIEE, Årskurs 2 regel V] Kurstillfälle 1 borttaget // Beslut: 2017-06-18, UOL (inlagt: 2017-09-06)

BOM285: Byggnadens tekniska funktion och utformning
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 1163 - Helén Jansson, Docent till 0592 - Paula Wahlgren, Docent // Beslut: 2017-08-25, Viceprefekt (inlagt: 2017-08-25)

BOM315: Projekteringsmetodik infrastruktur och anläggning
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 1077 - Minna Karstunen, Professor till 1223 - Anders Markstedt, Professor of the practice // Beslut: 2017-06-09, Viceprefekt (inlagt: 2017-06-09)

BOM320: Byggnadsfysik och byggnadsakustik, högskoleingenjör
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från B till B+ // Beslut: 2017-06-14, Schemagruppen (inlagt: 2017-06-14)

BOM330: Installationsteknik, högskoleingenjör
Ändring gjord på modul:
[0217 Projekt 5,0 hp] Betygsskala ändrad från TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd till UG - Godkänd, Underkänd // Beslut: 2017-11-27, PA (inlagt: 2017-11-28)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från B till B+ // Beslut: 2017-06-14, Schemagruppen (inlagt: 2017-06-14)

Ändring gjord på tentamen:
[2017-10-27 2,5 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2017-10-03, leac (inlagt: 2017-10-03)

BOM340: Konstruktionsteknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 1014 - Joosef Leppänen, Univ lektor till 1337 - Ignasi Fernandez Perez, Univ lektor // Beslut: 2017-09-11, Viceprefekt (inlagt: 2017-09-11)

Ändring gjord på tentamen:
[2018-03-15 4,5 hp, 0117] Tentamensdatum och tid ändrad från 2018-03-15 E till 2018-03-13 F // Beslut: 2017-09-06, examinator (inlagt: 2017-09-06)
[2018-03-15 4,5 hp, 0117] Längd för tentamen ändrad från 4 till 5 timmar // Beslut: 2017-09-06, examinator (inlagt: 2017-09-06)
[2018-06-05 4,5 hp, 0117] Längd för tentamen ändrad från 4 till 5 timmar // Beslut: 2017-09-05, examinator (inlagt: 2017-09-05)
[2018-06-05 4,5 hp, 0117] Tid för tentamen ändrad från em till fm // Beslut: 2017-09-05, examinator (inlagt: 2017-09-05)
[2018-08-27 4,5 hp, 0117] Längd för tentamen ändrad från 4 till 5 timmar // Beslut: 2017-09-05, examinator (inlagt: 2017-09-05)
[2018-08-27 4,5 hp, 0117] Tid för tentamen ändrad från em till fm // Beslut: 2018-08-27, examinator (inlagt: 2017-09-05)

BOM350: Hydrologi och dagvatten
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från C till C+ // Beslut: 2017-12-15, Schemagruppen (inlagt: 2017-12-15)

BOM365: Byggnadsfysik och byggnadsakustik, civilingenjör
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från B till B+ // Beslut: 2017-06-14, Schemagruppen (inlagt: 2017-06-14)

BOM370: Hydrogeologi och geoteknik, civilingenjör
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från A till A+ // Beslut: 2017-06-09, Schemagruppen (inlagt: 2017-06-09)

BOM375: Installationsteknik, civilingenjör
Ändring gjord på modul:
[0217 Projekt 5,0 hp] Betygsskala ändrad från TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd till UG - Godkänd, Underkänd // Beslut: 2017-12-04, PA (inlagt: 2017-12-04)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från C till C+ // Beslut: 2017-11-24, Schemagruppen (inlagt: 2017-11-24)

BOM575: Teknisk samhällsplanering
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 1222 - Jenny Norrman, Docent till 9988 - Mihail Serkitjis, Bitr professor // Beslut: 2018-02-21, Viceprefekt (inlagt: 2018-02-21)

BOMX02: Masterexamensarbete vid Bygg- och miljöteknik
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2017-10-04, Beslut om ny institutionsstruktur (inlagt: 2017-10-04)

BOMX03: Examensarbete vid Bygg- och miljöteknik
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2017-10-04, Beslut om ny institutionsstruktur (inlagt: 2017-10-04)

BOMX60: Masterexamensarbete vid Bygg- och miljöteknik
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2017-10-04, Beslut om ny institutionsstruktur (inlagt: 2017-10-04)

CIU176: Prototyping in interaction design
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till 1292 - Josef Wideström, Universitetsadjunkt // Beslut: 2017-06-12, Viceprefekt (inlagt: 2017-06-13)

CIU187: Information visualization
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 1333 - Thommy Eriksson, Universitetsadjunkt, 1333 - Thommy Eriksson, Universitetslektor till 1436 - Daniel Sjölie, Universitetslektor // Beslut: 2017-05-08, Viceprefekt (inlagt: 2017-05-08)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 1436 - Daniel Sjölie, Universitetslektor till 1333 - Thommy Eriksson, Universitetsadjunkt, 1333 - Thommy Eriksson, Universitetslektor // Beslut: 2017-06-12, Viceprefekt (inlagt: 2017-06-13)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 1333 - Thommy Eriksson, Universitetsadjunkt, 1333 - Thommy Eriksson, Universitetslektor till 1436 - Daniel Sjölie, Universitetslektor // Beslut: 2017-09-21, Viceprefekt (inlagt: 2017-09-21)

Ändring gjord på tentamen:
[2018-03-13 4,0 hp, 0315] Inställt // Beslut: 2017-11-06, examinator (inlagt: 2017-11-06)
[2018-06-05 4,0 hp, 0315] Inställt // Beslut: 2017-11-06, examinator (inlagt: 2017-11-07)
[2018-08-21 4,0 hp, 0315] Inställt // Beslut: 2017-11-06, examinator (inlagt: 2017-11-07)

CIU196: Mobile computing - Design och implementation
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 9877 - Olof Torgersson, Univ lektor till 0480 - Morten Fjeld, Bitr professor // Beslut: 2017-08-07, Viceprefekt (inlagt: 2017-08-07)

CIU200: Teknisk kommunikation 1
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till 4699 - Fia Christina Börjeson, Univ adjunkt // Beslut: 2018-05-17, Viceprefekt (inlagt: 2018-05-17)

CIU220: Utbildningens uppgifter och ramar
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 9388 - Samuel Bengmark, Bitr professor till 1410 - Helena Olofsdotter Stensöta, Docent // Beslut: 2017-06-16, PA (inlagt: 2017-06-16)

CIU235: Individual project in interaction design, minor
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till 9964 - Staffan Björk, Professor // Beslut: 2017-06-13, Viceprefekt (inlagt: 2017-06-13)

CIU241: Design av teknologi för barn
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till 1094 - Eva Eriksson, Tekniklektor // Beslut: 2017-06-14, Viceprefekt (inlagt: 2017-06-14)

CIU260: Utvecklingsprojekt i praktiken
Ändring gjord på kurs:
Lärandemål ändrat. // Beslut: 2018-01-16, PA (inlagt: 2018-01-16)
Litteratur ändrad. // Beslut: 2018-01-16, PA (inlagt: 2018-01-16)
Organisation ändrad. // Beslut: 2018-01-16, PA (inlagt: 2018-01-16)
Syfte ändrat. // Beslut: 2018-01-16, PA (inlagt: 2018-01-16)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 1039 - Jens Kabo, Universitetslektor till 0637 - Malin Kjellberg, Tekniklektor // Beslut: 2018-01-16, Viceprefekt (inlagt: 2018-01-16)

CIU281: Emerging trends and critical topics in interaction design
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till 1283 - Sara Ljungblad, Doktor // Beslut: 2017-06-12, Viceprefekt (inlagt: 2017-06-13)

CIUX02: Masterexamensarbete vid Tillämpad informationsteknologi
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2017-10-04, Beslut om ny institutionsstruktur (inlagt: 2017-10-04)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 9877 - Olof Torgersson, Univ lektor, 9964 - Staffan Björk, Professor till 9877 - Olof Torgersson, Univ lektor, 9964 - Staffan Björk, Professor, 1333 - Thommy Eriksson, Universitetsadjunkt, 1333 - Thommy Eriksson, Universitetslektor // Beslut: 2017-05-08, Viceprefekt (inlagt: 2017-05-08)

CIUX03: Kandidatarbete vid Tillämpad informationsteknologi
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2017-10-04, Beslut om ny institutionsstruktur (inlagt: 2017-10-04)

CIUX06: Masterexamensarbete vid Lärande och ledarskap
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2017-10-04, Beslut om ny institutionsstruktur (inlagt: 2017-10-04)

CIUX60: Masterexamensarbete vid Tillämpad informationsteknologi
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2017-10-04, Beslut om ny institutionsstruktur (inlagt: 2017-10-04)

DAT017: Maskinorienterad programmering
Ändring gjord på tentamen:
[2018-06-02 4,5 hp, 0216] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2018-05-21, leac (inlagt: 2018-05-21)
[2018-06-02 4,5 hp, 0216] Plats för tentamen ändrad från SB Multisal till Lindholmen-salar // Beslut: 2018-05-23, leac (inlagt: 2018-05-23)
[2018-06-02 4,5 hp, 0216] Plats för tentamen ändrad från Lindholmen-salar till SB Multisal // Beslut: 2018-05-28, leac (inlagt: 2018-05-28)
[2018-06-05 4,5 hp, 0216] Tentamensdatum och tid ändrad från 2018-06-05 E till 2018-06-02 F // Beslut: 2018-03-22, examinator (inlagt: 2018-03-22)

DAT043: Objektorienterad programmering
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 4669 - Joachim von Hacht, Univ adjunkt till 1321 - Moa Johansson, Forskarassistent // Beslut: 2017-11-30, Studierektor (inlagt: 2017-11-30)

DAT066: Projekt
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat // Beslut: 2017-03-23, Schemaläggare (inlagt: 2017-03-23)

Ändring gjord på tentamen:
[2018-01-11 6,0 hp, 0117] Inställt - Projekt // Beslut: 2017-09-29, Emelie Holmeros (inlagt: 2017-09-29)
[2018-04-04 6,0 hp, 0117] Inställt - Projekt // Beslut: 2017-09-29, Emelie Holmeros (inlagt: 2017-09-29)

DAT076: Web-applikationer
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från C+ till B+ // Beslut: 2017-12-01, ubs (inlagt: 2017-12-01)

DAT171: Objektorienterad programmeringsteknik i Python
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från C till C+ // Beslut: 2017-10-10, Schemagruppen (inlagt: 2017-10-10)

DAT205: Advanced computer graphics
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 0514 - Ulf Assarsson, Professor till 1448 - Erik Sintorn, Forskarassistent // Beslut: 2017-12-14, Viceprefekt (inlagt: 2017-12-14)

DAT240: Model-driven engineering
Ändring gjord på tentamen:
[2018-08-17 3,0 hp, 0110] Tentamensdatum ändrat från 2018-08-17 till 2018-08-24 // Beslut: 2018-06-20, Schema (inlagt: 2018-06-20)
['28170', '46717', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2018-01-23, Examinator (inlagt: 2018-01-23)

DAT265: Software evolution project
Ändring gjord på kurs:
Innehåll ändrat. // Beslut: 2017-06-14, PA (inlagt: 2017-06-15)
Examination ändrad. // Beslut: 2017-06-14, PA (inlagt: 2017-06-15)
Lärandemål ändrat. // Beslut: 2017-06-14, PA (inlagt: 2017-06-15)
Litteratur ändrad. // Beslut: 2017-06-14, PA (inlagt: 2017-06-15)
Organisation ändrad. // Beslut: 2017-06-15, PA (inlagt: 2017-06-15)
Förkunskaper ändrade. // Beslut: 2017-06-14, PA (inlagt: 2017-06-15)

DAT277: Energieffektiva datorsystem
Ändring gjord på kurs:
Examination ändrad. Ändring av textinnehåll i första meningen. // Beslut: 2018-01-17, PA (inlagt: 2018-01-19)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till 1509 - Pedro Petersen Moura Trancoso, Universitetslektor // Beslut: 2018-01-17, Viceprefekt (inlagt: 2018-01-19)

Ändring gjord på tentamen:
[2018-05-28 2,0 hp, 0315] Tentamensdatum och tid ändrad från 2018-05-28 F till 2018-06-01 E // Beslut: 2018-01-10, Examinator via schema (inlagt: 2018-01-10)
[2018-06-01 2,0 hp, 0315] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2018-05-17, leac (inlagt: 2018-05-17)

DAT305: Industriellt projekt i mjukvaruutveckling
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 1003 - Agneta Nilsson, Univ lektor till 1240 - Riccardo Scandariato, Universitetslektor // Beslut: 2017-12-18, Viceprefekt (inlagt: 2017-12-18)

DAT321: Mjukvarukvalitet
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från C till C+ // Beslut: 2017-04-04, Schemaläggare (inlagt: 2017-04-04)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 1042 - Richard Torkar, Professor till 1395 - Francisco Gomes, Universitetslektor // Beslut: 2017-06-12, Viceprefekt (inlagt: 2017-06-13)

Ändring gjord på tentamen:
[2017-12-21 4,5 hp, 0216] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Lindholmen-salar // Beslut: 2017-09-26, examinator (inlagt: 2017-09-26)
[2018-08-23 4,5 hp, 0216] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Lindholmen-salar // Beslut: 2017-09-26, examinator (inlagt: 2017-09-26)
[2018-08-23 4,5 hp, 0216] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Lindholmen-salar // Beslut: 2018-06-28, leac (inlagt: 2018-06-28)

DAT335: Systematisk datahantering
Ändring gjord på tentamen:
[2018-06-07 4,5 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Samhällsbyggnad till SB Multisal // Beslut: 2018-05-21, leac (inlagt: 2018-05-21)

DAT345: Tekniker för storskalig datahantering
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från B till B+ // Beslut: 2018-04-06, Examinator via schema (inlagt: 2018-04-06)

DAT355: Kravhantering och användarupplevelse
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för TIDAL åk 3 // Beslut: 2017-04-28, UOL (inlagt: 2017-05-03)

Ändring gjord på kurs i programplan:
[Obligatoriskt valbara. Välj mellan dessa kurser. OBS TDA383 kan alternativt läsas i läsperiod 3 (DAT076, DAT216, EDA093, EDA234, EDA263, EDA322, FFR135, LEU420, SSY011, TDA384, TDA567). Krav 3 kurs(er). I TIDAL Årskurs 3] DAT355 tillagd i gruppering // Beslut: 2017-04-28, UOL (inlagt: 2017-05-03)

DAT365: Projekt: Mjukvaruinnovation
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 1124 - Imed Hammouda, Docent till 1103 - Richard Berntsson Svensson, Univ lektor // Beslut: 2017-10-23, Viceprefekt (inlagt: 2017-10-23)

EDA093: Operativsystem
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från A+ till C+ // Beslut: 2017-06-22, Schemagruppen (inlagt: 2017-06-22)
[Kurstillfälle 1] Kursmoment 0117 flyttat till LP1 6, kursmoment 0217 flyttat till LP1 1,5 // Beslut: 2017-05-02, UOL (inlagt: 2017-05-02)

Ändring gjord på tentamen:
[2017-10-21 6,0 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2017-09-05, leac (inlagt: 2017-09-05)
[2018-01-13 6,0 hp, 0117] Tentamensdatum och tid ändrad från 2018-01-13 E till 2017-10-21 E // Beslut: 2017-08-24, Examinator (inlagt: 2017-08-24)
['28736', '47381', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2017-08-24, Examinator (inlagt: 2017-08-24)

EDA283: Parallella datorsystem
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till 1446 - Miquel Pericas, Forskarassistent // Beslut: 2017-05-08, Viceprefekt (inlagt: 2017-05-08)

EDA343: Datakommunikation
Ändring gjord på tentamen:
[2018-05-29 5,5 hp, 0209] Plats för tentamen ändrad från SB Multisal till SB Multisal // Beslut: 2018-03-06, leac (inlagt: 2018-03-06)

EDA344: Datakommunikation
Ändring gjord på kurs i programplan:
[Rekommendation. Profil: Mjukvara och säkerhet (EDA263, EDA491). I MPSOF Årskurs 1] EDA344 tillagd i gruppering // Beslut: 2017-05-11, UOL (inlagt: 2017-05-12)

Ändring gjord på tentamen:
[2018-05-29 5,5 hp, 0214] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till SB Multisal // Beslut: 2018-03-06, leac (inlagt: 2018-03-06)

EDA387: Datornätverk
Ändring gjord på tentamen:
[2017-10-27 6,0 hp, 0211] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2017-10-12, leac (inlagt: 2017-10-12)

EDA422: Parallella och distribuerade realtidssystem
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 9408 - Jan Jonsson, Bitr professor till 1474 - Risat Pathan, Forskarassistent // Beslut: 2017-12-11, Viceprefekt (inlagt: 2017-12-11)

EDA491: Nätverkssäkerhet
Ändring gjord på kurs i programplan:
[Rekommendation. Profil: Mjukvara och säkerhet (EDA263). I MPSOF Årskurs 1] EDA491 tillagd i gruppering // Beslut: 2017-05-11, UOL (inlagt: 2017-05-12)

EEK137: Miljöteknik
Ändring gjord på kurs:
Innehåll ändrat. Ordet "Belbin" struket i punkt 3; Belbin teamroll-modell ändrat till Teamroll-modell // Beslut: 2017-09-04, PA (inlagt: 2017-09-04)

EEM066: Medicinska signaler och system med elektricitetslära
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 9403 - Mikael Persson, Professor till 1451 - Xuezhi Zeng, Forskare // Beslut: 2018-04-25, Viceprefekt (inlagt: 2018-04-26)

Ändring gjord på tentamen:
[2017-10-06 4,5 hp, 0115] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2017-08-31, leac (inlagt: 2017-08-31)
[4,5 hp, 0115] Tentamensdatum och tid ändrad // Beslut: 2017-08-31, Xuezhi Zeng (inlagt: 2017-08-31)
[4,5 hp, 0115] Ges ej av institution // Beslut: 2017-08-31, Xuezhi Zeng (inlagt: 2017-08-31)

ENM025: Energiomvandling
Ändring gjord på tentamen:
[2018-01-08 7,5 hp, 0106] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2017-12-27, leac (inlagt: 2017-12-27)
[2018-08-31 7,5 hp, 0106] Plats för tentamen ändrad från Samhällsbyggnad till "Maskin"-salar // Beslut: 2018-06-27, Schema (inlagt: 2018-06-28)

ENM045: Värme, ventilation och luftbehandlingsteknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Ändrat till inte sökbar för utbytesstudenter // Beslut: 2017-10-18, Examinator (inlagt: 2017-10-18)

Ändring gjord på kurs i programplan:
[MPSES, Årskurs 1 regel O] Regel i programplan ändrad från Obligatoriska kurser till Valbara kurser // Beslut: 2017-06-09, PA, UoL (inlagt: 2017-06-09)
[Obligatoriskt valbara. FFR160 och TEK465 väljs år 2 (ENM125, FFR160, KVM071, MEN031, MEN115, TEK465). Krav 4 kurs(er). I MPSES Årskurs 1] ENM045 tillagd i gruppering // Beslut: 2017-06-09, PA, UoL (inlagt: 2017-06-09)

ENM125: Hållbara elkraftsystem
Ändring gjord på kurs:
Litteratur ändrad. från Electric Power Systems - A conceptual introduction (2006), Alexandra von Meier, John Wiley & Sons, ISBN-13:987-0-471-175859-0

Introduction to Electric Circuits (1995), Ray Powel, Elservier Ltd, ISBN-13: 978-0-340-63198-0.

Kompletterande föreläsningsmaterial, övningar samt laborations PM kommer att finnas tillgängligt.
till Power System – Analysis & Design (6th edition, SI version), J. Duncan Glover, Thomas J. Overbye and Mulukutla S. Sarma, Cengage Learning, ISBN-13:987-1-305-63618-7 Introduction to Electric Circuits (1995), Ray Powel, Elservier Ltd, ISBN-13: 978-0-340-63198-0. Kompletterande föreläsningsmaterial, övningar samt laborations PM kommer att finnas tillgängligt. // Beslut: 2017-04-06, Examinator (inlagt: 2017-04-06)

ENM160: Energiteknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från C till C+ // Beslut: 2017-09-25, schemagruppen (inlagt: 2017-09-05)

Ändring gjord på tentamen:
[2018-08-31 4,5 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Samhällsbyggnad till "Maskin"-salar // Beslut: 2018-06-27, Schema (inlagt: 2018-06-28)

ENM165: Miljö- och resursanalys för hållbar samhällsbyggnad
Ändring gjord på tentamen:
[2018-03-14 4,0 hp, 0116] Längd för tentamen ändrad från 4 till 3 timmar // Beslut: 2017-12-08, Examinator via schema (inlagt: 2017-12-08)
[2018-03-14 4,0 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Samhällsbyggnad till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2018-02-27, leac (inlagt: 2018-02-27)
[2018-08-30 4,0 hp, 0116] Längd för tentamen ändrad från 4 till 3 timmar // Beslut: 2017-12-08, Examinator via schema (inlagt: 2017-12-08)

ENMX01: Examensarbete vid Energi och miljö
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2017-10-04, Beslut om ny institutionsstruktur (inlagt: 2017-10-04)

ENMX02: Kandidatarbete vid Energi och miljö
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2017-10-04, Beslut om ny institutionsstruktur (inlagt: 2017-10-04)

ENMX04: Masterexamensarbete vid Energi och miljö
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2017-10-04, Beslut om ny institutionsstruktur (inlagt: 2017-10-04)

ENMX60: Masterexamensarbete vid Energi och miljö
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2017-10-04, Beslut om ny institutionsstruktur (inlagt: 2017-10-04)

ERE103: Reglerteknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 9970 - Jonas Fredriksson, Docent till 9067 - Bo Egardt, Professor // Beslut: 2017-09-17, Viceprefekt (inlagt: 2017-09-18)

ESS017: Reglerteknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 1095 - Sébastien Gros, Docent till 8924 - Bengt Lennartson, Professor // Beslut: 2017-06-21, Viceprefekt (inlagt: 2017-06-21)

ESS076: Olinjär och adaptiv reglering
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från B till C // Beslut: 2017-04-19, Exam och UBS (inlagt: 2017-04-19)
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från C till C+ // Beslut: 2017-06-14, Schemagruppen (inlagt: 2017-06-14)

ESS101: Modellering och simulering
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 0707 - Paolo Falcone, Docent till 1095 - Sébastien Gros, Docent // Beslut: 2017-09-26, Viceprefekt (inlagt: 2017-09-27)

FFR105: Stokastiska optimeringsmetoder
Ändring gjord på tentamen:
[2017-12-20 7,5 hp, 0199] Tentamensdatum och tid ändrad från 2017-12-20 E till 2017-12-19 F // Beslut: 2017-11-07, Mattias Wahde via schema SB (inlagt: 2017-11-07)

FFR120: Simulering av komplexa system
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till 1406 - Giovanni Volpe, Universitetslektor // Beslut: 2017-03-15, Viceprefekt (inlagt: 2017-03-16)

FFR135: Artificiella neurala nätverk
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från B till B+ // Beslut: 2017-08-31, schemagruppen (inlagt: 2017-08-31)

FFR141: Seminarier inom komplexa system
Ändring gjord på kurs:
Institution ändrad från FYSIK till RYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP // Beslut: 2018-02-07, PA (inlagt: 2018-02-07)

Ändring gjord på modul:
[0108 Projekt 3,0 hp] Institution ändrad från FYSIK till RYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP // Beslut: 2018-02-07, PA (inlagt: 2018-02-07)
[0208 Projekt 4,5 hp] Institution ändrad från FYSIK till RYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP // Beslut: 2018-02-07, PA (inlagt: 2018-02-07)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 0539 - Mats Granath, Univ lektor till 0511 - Martin Nilsson Jacobi, Professor // Beslut: 2014-03-24, Viceprefekt (inlagt: 2017-03-24)

FFR160: Hållbar utveckling
Ändring gjord på tentamen:
[2017-10-23 7,5 hp, 0104] Plats för tentamen ändrad från Samhällsbyggnad till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2017-10-11, leac (inlagt: 2017-10-11)

FKA081: Kvantmekanik
Ändring gjord på tentamen:
[2017-10-25 7,5 hp, 0199] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2017-10-12, leac (inlagt: 2017-10-12)

FMI036: Supraledning och lågtemperaturfysik
Ändring gjord på tentamen:
[2018-03-14 7,5 hp, 0103] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2018-02-27, leac (inlagt: 2018-02-27)

FSP025: Teknisk kommunikation
Ändring gjord på tentamen:
[2017-10-23 4,5 hp, 0205] Inställt - Teknisk kommunikation // Beslut: 2017-08-21, Rebecca Bergman via schema (inlagt: 2017-08-21)

FSP046: Engelska för ingenjörsstudenter
Ändring gjord på tentamen:
[2018-03-16 7,5 hp, 0110] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2018-03-16, leac (inlagt: 2018-02-28)

FTF195: Mekanik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 0819 - Anders Hellman, Docent till 0841 - Carlo Ruberto, Universitetslektor // Beslut: 2017-11-01, Viceprefekt (inlagt: 2017-11-01)

FUF050: Subatomär fysik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 0579 - Thomas Nilsson, Professor till 1495 - Andreas Ekström, Forskarassistent // Beslut: 2018-01-24, Viceprefekt (inlagt: 2018-01-24)

FUF065: Moderna subatomära detektions- och analysmetoder
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Inställt // Beslut: 2017-11-03, PA (inlagt: 2017-11-06)

FUF070: Avancerad kvantmekanik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 0696 - Christian Forssén, Bitr professor till 0006 - Arkady Gonoskov, Forskare // Beslut: 2017-12-19, Viceprefekt (inlagt: 2017-12-21)

IEK102: Industriell ekonomi
Ändring gjord på tentamen:
[2018-05-26 4,5 hp, 0103] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-04-09, leac (inlagt: 2018-04-09)
[2018-05-26 4,5 hp, 0103] Plats för tentamen ändrad från Samhällsbyggnad till SB Multisal // Beslut: 2018-04-09, leac (inlagt: 2018-04-09)
[2018-05-31 4,5 hp, 0103] Tentamensdatum och tid ändrad från 2018-05-31 F till 2018-05-26 F // Beslut: 2018-02-12, examinator (inlagt: 2018-02-12)
[4,5 hp, 0103] Tentamensdatum och tid ändrad // Beslut: 2017-12-13, Examinator (inlagt: 2017-12-13)
[4,5 hp, 0103] Ges ej av institution // Beslut: 2017-12-13, Examinator (inlagt: 2017-12-13)

IMA044: Industriell marknadsföring
Ändring gjord på tentamen:
[2018-04-05 6,0 hp, 0106] Plats för tentamen ändrad från Elektro, Data till Samhällsbyggnad, Data // Beslut: 2018-01-12, leac (inlagt: 2018-01-12)
[2018-04-05 6,0 hp, 0106] Plats för tentamen ändrad från Samhällsbyggnad, Data till Elektro, Data // Beslut: 2018-02-01, leac (inlagt: 2018-02-01)

IMSX15: Kandidatarbete vid Industri- och materialvetenskap
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 4645 - Gert Persson, Docent, 0749 - Lars Almefelt, Univ lektor, 0920 - Lars-Ola Bligård, Forskarassistent till 0749 - Lars Almefelt, Univ lektor, 0920 - Lars-Ola Bligård, Forskarassistent // Beslut: 2017-10-05, Viceprefekt (inlagt: 2017-10-05)

IMSX20: Examensarbete vid Industri- och materialvetenskap
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 4645 - Gert Persson, Docent, 0749 - Lars Almefelt, Univ lektor, 4694 - Olof Wranne, Tekniklektor till 0749 - Lars Almefelt, Univ lektor, 4694 - Olof Wranne, Tekniklektor, 1035 - Åsa Fasth Berglund, Docent // Beslut: 2017-10-05, Viceprefekt (inlagt: 2017-10-05)

IMSX30: Masterexamensarbete vid Industri- och materialvetenskap
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 4645 - Gert Persson, Docent, 0749 - Lars Almefelt, Univ lektor till 0749 - Lars Almefelt, Univ lektor // Beslut: 2017-10-05, Viceprefekt (inlagt: 2017-10-05)

IMSX60: Masterexamensarbete vid Industri- och materialvetenskap
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 4645 - Gert Persson, Docent, 0749 - Lars Almefelt, Univ lektor till 0749 - Lars Almefelt, Univ lektor // Beslut: 2017-10-05, Viceprefekt (inlagt: 2017-10-05)

ITR233: Logistik
Ändring gjord på tentamen:
[2018-08-23 6,0 hp, 0106] Plats för tentamen ändrad från Elektro, Data till Samhällsbyggnad, Data // Beslut: 2018-06-27, Schema (inlagt: 2018-06-28)

ITR362: Hållbar logistik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från C till D // Beslut: 2017-12-05, Examinator (inlagt: 2017-12-05)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 9444 - Magnus Blinge, Univ lektor till 0886 - Arni Halldorsson, Bitr professor // Beslut: 2017-06-26, Viceprefekt (inlagt: 2017-06-27)

KAA150: Separationsteknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Inställt // Beslut: 2018-01-22, PA (inlagt: 2018-01-23)

KBB032: Biokemi och molekylärbiologi
Ändring gjord på kurs:
Innehåll ändrat. Kopia av KBB032, 16/17 // Beslut: 2017-08-02, PA (inlagt: 2017-08-04)
Litteratur ändrad. Kopia av KBB032, 16/17 // Beslut: 2017-08-02, PA (inlagt: 2017-08-04)
Organisation ändrad. Kopia av KBB032, 16/17 // Beslut: 2017-08-02, PA (inlagt: 2017-08-04)
Lärandemål ändrat. Kopia av KBB032 16/17 // Beslut: 2017-08-02, PA (inlagt: 2017-08-04)

KBB057: Biomolekylär struktur och dynamik
Ändring gjord på tentamen:
[2018-01-13 7,5 hp, 0114] Tid för tentamen ändrad från em till fm // Beslut: 2017-10-02, Hannah Ahlborg, SB (inlagt: 2017-10-02)

KBT101: Fasta tillståndets kemi
Ändring gjord på tentamen:
[2017-10-21 4,0 hp, 0215] Tentamensdatum och tid ändrad från 2017-10-21 F till 2018-05-29 F // Beslut: 2018-02-19, schema (inlagt: 2018-02-19)

KBT110: Avancerad kemiteknik och processanalytisk teknologi
Ändring gjord på tentamen:
[2018-08-30 7,5 hp, 0107] Längd för tentamen ändrad // Beslut: 2018-05-16, schema (inlagt: 2018-05-16)
[7,5 hp, 0107] Tentamensdatum och tid ändrad // Beslut: 2018-05-16, schema (inlagt: 2018-05-16)
[7,5 hp, 0107] Ges ej av institution // Beslut: 2018-05-16, schema (inlagt: 2018-05-16)

KBT175: Individuellt projekt i bioteknik, grundläggande nivå
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 9864 - Carl Johan Franzén, Docent till 0856 - Eva Albers, Docent // Beslut: 2017-10-17, Viceprefekt (inlagt: 2017-10-18)

KBT180: Individuellt projekt i bioteknik, avancerad nivå
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 9503 - Christer Larsson, Bitr professor till 0622 - Joakim Norbeck, Docent // Beslut: 2017-10-17, Viceprefekt (inlagt: 2017-10-18)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 0622 - Joakim Norbeck, Docent till 0622 - Joakim Norbeck, Docent // Beslut: 2017-10-17, Viceprefekt (inlagt: 2017-10-18)

KBT210: Galenisk farmaci
Ändring gjord på kurs:
Kurs tillagd // Beslut: 2017-06-16, PA UOL (inlagt: 2017-06-20)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till 0453 - Anette Larsson, Bitr professor // Beslut: 2017-06-16, PA UOL (inlagt: 2017-06-20)

KBT250: Kemi med biokemi
Ändring gjord på tentamen:
[2018-03-13 4,5 hp, 0414] Plats för tentamen ändrad från Samhällsbyggnad till "Maskin"-salar // Beslut: 2018-02-26, leac (inlagt: 2018-02-26)
[2018-03-13 4,5 hp, 0414] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-02-26, leac (inlagt: 2018-02-26)

KBT255: Kemi
Ändring gjord på tentamen:
[2018-03-13 3,0 hp, 0414] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till "Maskin"-salar // Beslut: 2018-02-26, leac (inlagt: 2018-02-26)

KBT260: Kemi med biokemi
Ändring gjord på tentamen:
[2018-03-13 4,5 hp, 0414] Plats för tentamen ändrad från Samhällsbyggnad till "Maskin"-salar // Beslut: 2018-02-26, leac (inlagt: 2018-02-26)

KBT275: Kemisk reaktionsteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2018-05-28 3,0 hp, 0215] Längd för tentamen ändrad från 4 till 5 timmar // Beslut: 2018-03-27, schema SB (inlagt: 2018-03-27)
[2018-05-28 3,0 hp, 0215] Längd för tentamen ändrad från 5 till 4 timmar // Beslut: 2018-04-03, schema (inlagt: 2018-04-03)

KBT290: Kemi och material
Ändring gjord på tentamen:
[2017-10-06 6,0 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2017-09-27, leac (inlagt: 2017-09-27)
['28267', '46051', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2017-09-08, examinator (inlagt: 2017-09-08)

KBT310: Galenisk farmaci
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Inställt - Ges för första gången 18/19. // Beslut: 2017-06-16, PA UOL (inlagt: 2017-06-19)

KFK150: Tillämpad optisk spektroskopi
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från B till A // Beslut: 2017-04-19, schema (inlagt: 2017-04-19)

KKM067: Ekodesign
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2017-11-08, PA (inlagt: 2017-11-09)

KKM081: Biokemisk miljövetenskap
Ändring gjord på tentamen:
[2017-04-05 6,0 hp, 0115] Tentamensdatum ändrat från 2017-04-05 F till 2018-04-05 // Beslut: 2017-10-18, schema SB (inlagt: 2017-10-18)

KKR073: CFD för ingenjörer
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från A till A+ // Beslut: 2017-10-05, Schemagruppen (inlagt: 2017-10-05)

KMB041: Metabolism och teknisk mikrobiologi
Ändring gjord på kurs:
Litteratur ändrad. Biochemistry ändrad till Biochemistry concepts and connections // Beslut: 2017-11-20, Examinator (inlagt: 2017-11-20)

KMG042: Modellorganismer i molekylärbiologi
Ändring gjord på kurs:
Namn ändrat från Molekylärbiologisk metodik till Modellorganismer i molekylärbiologi // Beslut: 2017-05-11, PA (inlagt: 2017-05-15)

Ändring gjord på tentamen:
[2018-08-25 5,5 hp, 0213] Plats för tentamen ändrad från Samhällsbyggnad till SB Multisal // Beslut: 2018-08-20, leac (inlagt: 2018-08-20)

KPO040: Ytteknologi
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 9250 - Paul Gatenholm, Professor till 1158 - Andreas Dahlin, Docent // Beslut: 2018-01-03, Viceprefekt (inlagt: 2018-01-03)

KPO045: Biologiska material
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 9250 - Paul Gatenholm, Professor till 0016 - Tiina Nypelö, Forskarassistent // Beslut: 2018-04-24, Viceprefekt (inlagt: 2018-04-25)

Ändring gjord på tentamen:
[2018-03-16 7,5 hp, 0199] Plats för tentamen ändrad från Samhällsbyggnad till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2018-02-28, leac (inlagt: 2018-02-28)
[2018-06-07 7,5 hp, 0199] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-05-21, leac (inlagt: 2018-05-21)
[7,5 hp, 0199] Tentamensdatum och tid ändrad // Beslut: 2018-04-19, schema (inlagt: 2018-04-19)
[7,5 hp, 0199] Ges ej av institution // Beslut: 2018-04-19, schema (inlagt: 2018-04-19)

KVM013: Industriella energisystem
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från D till D+ // Beslut: 2017-06-08, Schemagruppen (inlagt: 2017-06-08)

KVM071: Design av energitekniska anläggningar
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från D till D+ // Beslut: 2017-10-05, Schemagruppen (inlagt: 2017-10-05)

Ändring gjord på tentamen:
[2018-06-08 6,0 hp, 0207] Inställt - Design av energitekniska anläggningar // Beslut: 2017-09-12, Magnus Ryden (inlagt: 2017-09-12)

LBT431: Ekonomi- och verksamhetsstyrning
Ändring gjord på kurs:
Litteratur ändrad. Litteratur ändrad från: Book: Accounting: Texts and Cases, 13:th edition. Robert Anthony, David Hawkins, Kenneth Merchant. McGraw Hill. ISBN: 9780071289092 till: Accounting for Business, 2ed by Peter Scott, Oxford university press // Beslut: 2017-09-18, Examinator (inlagt: 2017-09-18)

LET683: Kvalificerad elpraktik
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2017-05-02, UOL (inlagt: 2017-05-09)

Ändring gjord på kurs i programplan:
[TISJL, Årskurs 2 regel F] Kurstillfälle 1 borttaget // Beslut: 2017-05-02, UOL (inlagt: 2017-05-09)

LET684: Kvalificerad elpraktik
Ändring gjord på kurs:
Kurs tillagd // Beslut: 2017-05-02, UOL (inlagt: 2017-05-09)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till 0562 - Dan Zackariasson, Bitr tekniklektor // Beslut: 2017-05-02, UOL (inlagt: 2017-05-09)
[Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för TISJL åk 2 // Beslut: 2017-05-02, UOL (inlagt: 2017-05-09)

LEU481: Programutveckling
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 4617 - Peter Lundin, Tekniklektor till 1500 - Jonas Duregård, Universitetslektor // Beslut: 2017-12-08, Viceprefekt (inlagt: 2017-12-08)

LEU500: Maskinorienterad programmering
Ändring gjord på tentamen:
[2018-06-05 6,0 hp, 0204] Plats för tentamen ändrad från Lindholmen-salar till SB Multisal // Beslut: 2018-05-21, leac (inlagt: 2018-05-21)
[2018-06-05 6,0 hp, 0204] Plats för tentamen ändrad från SB Multisal till Lindholmen-salar // Beslut: 2018-05-23, leac (inlagt: 2018-05-23)
[2018-06-05 6,0 hp, 0204] Plats för tentamen ändrad från Lindholmen-salar till SB Multisal // Beslut: 2018-05-28, leac (inlagt: 2018-05-28)
[2018-06-05 6,0 hp, 0204] Plats för tentamen ändrad från SB Multisal till Lindholmen-salar // Beslut: 2018-05-29, Tentamensadm (inlagt: 2018-05-29)

LMA017: Matematisk analys i flera variabler
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för TKDAT åk 3 // Beslut: 2017-05-31, UOL (inlagt: 2017-06-02)

LMA019: Algebra
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 4549 - Johan Berglind, Univ adjunkt till // Beslut: 2017-09-12, Viceprefekt (inlagt: 2017-09-12)

LMA224: Matematisk överbryggningskurs
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för TKMAS åk 2 // Beslut: 2017-10-12, UOL (inlagt: 2017-10-13)

LMT207: Mekanik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till 0767 - Karin Brolin, Bitr professor, 4546 - Peter Bövik, Univ lektor // Beslut: 2017-03-29, Viceprefekt (inlagt: 2017-03-29)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 0767 - Karin Brolin, Bitr professor, 4546 - Peter Bövik, Univ lektor till 4546 - Peter Bövik, Univ lektor // Beslut: 2017-03-29, Viceprefekt (inlagt: 2017-03-29)

LMT968: Industriell ekonomi och organisation
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för TSLOG åk 2 // Beslut: 2017-09-15, UOL/PA (inlagt: 2017-09-26)

LMTX34: Examensarbete vid Tillämpad mekanik
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2017-10-04, Beslut om ny institutionsstruktur (inlagt: 2017-10-04)

LMU234: Tillverkningsteknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till 4689 - Gustav Holmqvist, Tekniklektor // Beslut: 2017-12-08, Viceprefekt (inlagt: 2017-12-08)

LNB660: Praktisk verkstads- och motorteknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Kursmoment 0103 flyttat från LP4 7,5 till LP3 3,7 LP4 3,8, kursmoment 0203 flyttat från LP4 7,5 till LP3 3,8 LP4 3,7 // Beslut: 2017-05-02, UOL (inlagt: 2017-05-09)

LNB802: Mekanik och hållfasthetslära
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 1355 - Mats Isaksson, Tekniklektor till 1087 - Per Hogström, Universitetslektor // Beslut: 2017-06-21, Viceprefekt (inlagt: 2017-06-21)

LNC071: Maskin- och elteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2017-01-09 5,0 hp, 0110] Tentamensdatum och tid ändrad från 2017-01-09 E till 2018-01-09 E // Beslut: 2018-08-24, schemagruppen (inlagt: 2017-08-24)
[2017-10-26 5,0 hp, 0110] Tentamensdatum och tid ändrad från 2017-10-26 E till 2017-01-09 E // Beslut: 2017-08-24, schemagruppen (inlagt: 2017-08-24)

LNC224: Företagsekonomi: Kalkylering
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Inställt // Beslut: 2017-11-16, PA UOL (inlagt: 2017-11-28)
[Kurstillfälle 1] Kursmoment 0215 flyttat från LP1 3 till LP4 3 // Beslut: 2017-09-15, UOL/PA (inlagt: 2017-09-26)

Ändring gjord på kurs i programplan:
[TSLOG, Årskurs 2 regel O] Kurstillfälle 1 borttaget // Beslut: 2017-09-15, UOL/PA (inlagt: 2017-09-26)

Ändring gjord på tentamen:
[2018-04-04 4,5 hp, 0115] Inställt // Beslut: 2017-12-01, ubs (inlagt: 2017-12-01)

LSP127: Engelska för yrkeslivet
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till 4657 - Magnus Gustafsson, Docent // Beslut: 2018-05-17, Viceprefekt (inlagt: 2018-05-17)

LSP300: Introduktion
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till 4657 - Magnus Gustafsson, Docent // Beslut: 2018-05-17, Viceprefekt (inlagt: 2018-05-17)

LSP305: Teknisk kommunikation 2
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till 1460 - Hans Malmström, Docent // Beslut: 2018-05-17, Viceprefekt (inlagt: 2018-05-17)

MCC045: Fotonik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 9118 - Sheila Galt, Bitr professor till 9335 - Magnus Karlsson, Professor // Beslut: 2017-09-01, Viceprefekt (inlagt: 2017-09-05)

MCC100: Fiberoptisk kommunikation
Ändring gjord på tentamen:
[2018-01-13 7,5 hp, 0108] Plats för tentamen ändrad från Hörsalar på hörsalsvägen till "Maskin"-salar // Beslut: 2017-12-29, leac (inlagt: 2017-12-29)

MCCX04: Masterexamensarbete vid Mikroteknologi och nanovetenskap
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 9118 - Sheila Galt, Bitr professor till 9562 - Per Rudquist, Docent // Beslut: 2018-05-02, Viceprefekt (inlagt: 2018-05-02)

MCCX05: Examensarbete vid Mikroteknologi och nanovetenskap
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 9118 - Sheila Galt, Bitr professor till 9562 - Per Rudquist, Docent // Beslut: 2018-05-02, Viceprefekt (inlagt: 2018-05-02)

MCCX60: Masterexamensarbete vid Mikroteknologi och nanovetenskap
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 9118 - Sheila Galt, Bitr professor till 9562 - Per Rudquist, Docent // Beslut: 2018-05-02, Viceprefekt (inlagt: 2018-05-02)

MHA043: Materialmekanik
Ändring gjord på tentamen:
[1,5 hp, 0216] Tentamensdatum och tid ändrad // Beslut: 2018-06-27, Schema (inlagt: 2018-06-27)
[1,5 hp, 0216] Ges ej av institution // Beslut: 2018-06-27, Schema (inlagt: 2018-06-27)

MHA063: Hållfasthetslära
Ändring gjord på kurs:
Examination ändrad. Konstruktionsövningar borttagna // Beslut: 2017-12-22, Examinator/PA (inlagt: 2017-12-22)
Organisation ändrad. Konstruktionsövningar borttagna // Beslut: 2017-12-22, Examinator/PA (inlagt: 2017-12-22)

MKM135: Halvledarkomponenter
Ändring gjord på tentamen:
[2017-12-21 7,5 hp, 0104] Plats för tentamen ändrad från Samhällsbyggnad till "Maskin"-salar // Beslut: 2017-11-13, leac (inlagt: 2017-11-13)

MMA092: Stelkroppsdynamik
Ändring gjord på tentamen:
[7,5 hp, 0107] Tentamensdatum och tid ändrad // Beslut: 2018-06-28, examinator (inlagt: 2018-06-28)
[7,5 hp, 0107] Ges ej av institution // Beslut: 2018-06-28, examinator (inlagt: 2018-06-28)

MMA127: Marina transportsystem
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2017-05-08, UOL (inlagt: 2017-05-19)

Ändring gjord på kurs i programplan:
[MPNAV, Årskurs 1 regel O] Kurstillfälle 1 borttaget // Beslut: 2017-05-08, UOL (inlagt: 2017-05-19)

MMA128: Marina transportsystem
Ändring gjord på kurs:
Kurs tillagd // Beslut: 2017-05-08, UOL (inlagt: 2017-05-19)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till 0875 - Anna Hedén, Tekniklektor // Beslut: 2017-05-08, PA (inlagt: 2017-05-31)
[Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för MPNAV åk 1 // Beslut: 2017-05-08, UOL (inlagt: 2017-05-19)

Ändring gjord på tentamen:
[2018-10-24 5,5 hp, 0217] Tentamensdatum ändrat från 2018-10-24 F till 2017-10-24 // Beslut: 2017-06-27, Examinator (inlagt: 2017-06-27)
[2018-10-24 5,5 hp, 0217] Tentamensdatum ändrat från 2018-10-24 F till 2018-10-24 // Beslut: 2017-10-24, Examinator (inlagt: 2017-06-27)

MMA137: Fartygsgeometri och hydrostatik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat // Beslut: 2017-04-04, Schemaläggare (inlagt: 2017-04-04)

MMA162: Fartygsmotstånd och hydrodynamiska beräkningsmetoder
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat // Beslut: 2017-04-04, Schemaläggare (inlagt: 2017-04-04)

MMF274: Design och användaranpassning
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till 1455 - Sanna Dahlman, Konstnärlig lärare // Beslut: 2017-12-11, Viceprefekt (inlagt: 2017-12-12)

MMSX05: Examensarbete för Sjöingenjör
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 0712 - Fredrik Olindersson, Tekniklektor till 0712 - Fredrik Olindersson, Tekniklektor, 1183 - Lena Granhag, Docent // Beslut: 2017-10-04, Viceprefekt (inlagt: 2017-10-04)

MMSX15: Kandidatarbete för Sjöfart och logistik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 0712 - Fredrik Olindersson, Tekniklektor till 0712 - Fredrik Olindersson, Tekniklektor, 1183 - Lena Granhag, Docent // Beslut: 2017-10-04, Viceprefekt (inlagt: 2017-10-04)

MPP071: Produktsemiotik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till 1455 - Sanna Dahlman, Konstnärlig lärare // Beslut: 2017-06-13, Viceprefekt (inlagt: 2017-06-13)

MPP083: Ingenjörsmetodik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till 0810 - Pontus Wallgren, Univ lektor // Beslut: 2017-06-13, Viceprefekt (inlagt: 2017-06-13)

MPP105: Visuell varumärkesidentitet och produktdesign
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 0477 - Ulrike Rahe, Professor till 0477 - Ulrike Rahe, Professor // Beslut: 2017-09-13, Viceprefekt (inlagt: 2017-09-13)

MPR213: Robotteknik och automation
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från B till B+ // Beslut: 2017-12-05, Schemagruppen (inlagt: 2017-12-05)

MTF072: Beräkningsmetoder inom strömningsmekanik (CFD)
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 0456 - Sinisa Krajnovic, Professor till 9967 - Håkan Nilsson, Professor // Beslut: 2017-06-09, Viceprefekt (inlagt: 2017-06-09)

MTF235: Fordonsaerodynamik
Ändring gjord på tentamen:
[2018-03-12 7,5 hp, 0199] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2018-02-26, leac (inlagt: 2018-02-26)

MTT031: Tillverkningsteknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till 1213 - Sheng Guo, Docent // Beslut: 2017-10-23, Viceprefekt (inlagt: 2017-10-23)

MTT040: Högspänningsteknik 2
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 9318 - Stanislaw Gubanski, Professor till 0488 - Yuriy Serdyuk, Bitr professor // Beslut: 2017-11-30, Viceprefekt (inlagt: 2017-11-30)

MTT047: Metallformning och fogning
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från C till C+ // Beslut: 2017-11-16, Schemagruppen (inlagt: 2017-11-16)

MTT120: Additiv tillverkning
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från B till B+ // Beslut: 2018-01-11, Schemagruppen Roos (inlagt: 2018-01-11)

Ändring gjord på kurs i programplan:
[Obligatoriskt valbara. - (IBB136, IEK312, MMK221, MPR034, MTT096, PPU110, PPU191, SSY261, TEK020, TEK195, TEK261, TME125, VTM081). Krav 22.5 hp. I MPPDE Årskurs 1] MTT120 tillagd i gruppering // Beslut: 2018-05-08, UOL (inlagt: 2018-05-08)

MTT125: Additiv tillverkning
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 4689 - Gustav Holmqvist, Tekniklektor till 9006 - Lars Nyborg, Professor // Beslut: 2017-09-11, Viceprefekt (inlagt: 2017-09-11)

MTTX01: Examensarbete vid Material- och tillverkningsteknik
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2017-10-04, Beslut om ny institutionsstruktur (inlagt: 2017-10-04)

MTTX02: Kandidatarbete vid Material- och tillverkningsteknik
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2017-10-04, Beslut om ny institutionsstruktur (inlagt: 2017-10-04)

MTTX04: Masterexamensarbete vid Material- och tillverkningsteknik
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2017-10-04, Beslut om ny institutionsstruktur (inlagt: 2017-10-04)

MTTX60: Masterexamensarbete vid Material- och tillverkningsteknik
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2017-10-04, Beslut om ny institutionsstruktur (inlagt: 2017-10-04)

MVE012: Inledande matematik
Ändring gjord på tentamen:
[2017-12-20 6,0 hp, 0214] Plats för tentamen ändrad från SB Multisal till SB Multisal // Beslut: 2017-11-20, leac (inlagt: 2017-11-20)

MVE017: Matematisk analys i en variabel
Ändring gjord på tentamen:
[2018-04-04 6,0 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från SB Multisal till SB Multisal // Beslut: 2018-01-30, leac (inlagt: 2018-01-30)

MVE041: Flervariabelmatematik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till 1467 - Lukás Malý, Gästlärare // Beslut: 2018-04-20, Viceprefekt (inlagt: 2018-04-20)

MVE045: Matematisk analys
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 1431 - Anders Södergren, Universitetslektor till 1466 - Mårten Wadenbäck, Gästlärare // Beslut: 2017-09-12, Viceprefekt (inlagt: 2017-09-12)

MVE080: Vetenskaplig visualisering
Ändring gjord på kurs:
Kurs tillagd // Beslut: 2017-05-02, UOL (inlagt: 2017-05-04)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till 1197 - Klas Modin, Docent // Beslut: 2017-09-12, Viceprefekt (inlagt: 2017-09-12)
[Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för MPENM åk 1 // Beslut: 2017-05-02, UOL (inlagt: 2017-05-04)

MVE090: Matematisk statistik
Ändring gjord på tentamen:
[2018-06-02 6,0 hp, 0106] Plats för tentamen ändrad från Samhällsbyggnad till SB Multisal // Beslut: 2018-05-21, leac (inlagt: 2018-05-21)

MVE095: Optioner och matematik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 1126 - Simone Calogero, Docent till 1489 - Alexandr Usachev, Doktor // Beslut: 2017-10-17, Viceprefekt (inlagt: 2017-10-18)

Ändring gjord på tentamen:
[2018-08-28 7,5 hp, 0106] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-06-27, leac (inlagt: 2018-06-27)
['28163', '46272', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2017-12-11, elisabeth eriksson via schema (inlagt: 2017-12-11)
['28163', '46272', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2018-05-02, schema (inlagt: 2018-05-02)

MVE140: Sannolikhetsteorins grunder
Ändring gjord på tentamen:
[2018-04-06 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Eklandagatan 86 till Johanneberg // Beslut: 2017-12-12, schema (inlagt: 2017-12-12)
['28205', '46786', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2017-12-11, elisabeth eriksson via schema (inlagt: 2017-12-11)

MVE150: Algebra
Ändring gjord på tentamen:
[2018-06-07 7,5 hp, 0107] Tid för tentamen ändrad från em till fm // Beslut: 2018-02-08, sche (inlagt: 2018-02-08)
[2018-06-07 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-04-25, leac (inlagt: 2018-04-25)
[2018-08-22 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-06-27, leac (inlagt: 2018-06-27)
['27599', '46787', '1'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 1 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2017-11-16, jeanette Montell (inlagt: 2017-11-16)
['27599', '46787', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2018-02-08, elisabeth eriksson via schema (inlagt: 2018-02-08)
['27599', '46787', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2018-05-02, schema (inlagt: 2018-05-02)

MVE155: Statistisk slutledning
Ändring gjord på tentamen:
[2018-06-05 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-04-25, leac (inlagt: 2018-04-25)
[2018-08-30 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-06-27, leac (inlagt: 2018-06-27)
['27405', '46788', '1'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 1 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2017-11-16, jeanette Montell (inlagt: 2017-11-16)
['27405', '46788', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2018-02-08, elisabeth eriksson via schema (inlagt: 2018-02-08)
['27405', '46788', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2018-05-02, schema (inlagt: 2018-05-02)

MVE162: Ordinära differentialekvationer och matematisk modellering
Ändring gjord på tentamen:
[2018-08-29 7,5 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-06-27, leac (inlagt: 2018-06-27)
['27467', '45459', '1'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 1 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2017-11-16, jeanette Montell (inlagt: 2017-11-16)
['27467', '45459', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2017-09-06, elisabeth eriksson (inlagt: 2017-09-06)
['27467', '45459', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2018-05-02, schema (inlagt: 2018-05-02)

MVE170: Grundläggande stokastiska processer
Ändring gjord på tentamen:
[2018-08-28 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-06-27, leac (inlagt: 2018-06-27)
['27512', '46790', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2017-12-11, elisabeth eriksson via schema (inlagt: 2017-12-11)
['27512', '46790', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2018-05-02, schema (inlagt: 2018-05-02)

MVE171: Grundläggande stokastiska processer och finansiella tillämpningar
Ändring gjord på tentamen:
[2018-01-08 7,5 hp, 0116] Längd för tentamen ändrad från 4 till 3 timmar // Beslut: 2017-09-29, jeanette Montell (inlagt: 2017-09-29)
[2018-08-28 7,5 hp, 0116] Tentamensdatum och tid ändrad från 2018-08-28 F till 2018-08-28 E // Beslut: 2018-05-02, schema (inlagt: 2018-05-02)
[2018-08-28 7,5 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-06-27, leac (inlagt: 2018-06-27)
['28678', '47297', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2017-12-11, elisabeth eriksson via schema (inlagt: 2017-12-11)
['28678', '47297', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2018-05-02, schema (inlagt: 2018-05-02)

MVE187: Beräkningsmetoder för Bayesiansk statistik
Ändring gjord på tentamen:
[2017-10-21 5,5 hp, 0217] Plats för tentamen ändrad från Eklandagatan 86 till Johanneberg // Beslut: 2017-08-25, MV (inlagt: 2017-08-25)
[2017-10-21 5,5 hp, 0217] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2017-09-04, leac (inlagt: 2017-09-04)
[2018-08-30 5,5 hp, 0217] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-06-27, leac (inlagt: 2018-06-27)
['28750', '47482', '1'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 1 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2017-08-25, MV (inlagt: 2017-08-25)
['28750', '47482', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2017-09-06, elisabeth eriksson (inlagt: 2017-09-06)
['28750', '47482', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2018-05-02, schema (inlagt: 2018-05-02)

MVE190: Linjära statistiska modeller
Ändring gjord på tentamen:
[2017-10-11 7,5 hp, 0108] Inställt - Linjära statistiska modeller // Beslut: 2017-08-14, Elisabeth eriksson, schema (inlagt: 2017-08-14)
[2017-10-11 7,5 hp, 0108] Inställt - Linjära statistiska modeller // Beslut: 2017-12-12, schema (inlagt: 2017-12-12)
[2018-04-03 7,5 hp, 0108] Plats för tentamen ändrad från Eklandagatan 86 till Johanneberg // Beslut: 2017-12-11, schema (inlagt: 2017-12-11)
[2018-08-21 7,5 hp, 0108] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-06-27, leac (inlagt: 2018-06-27)
['27615', '45523', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2017-10-17, jeanette Montell, schema (inlagt: 2017-10-17)
['27615', '45523', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2017-12-11, elisabeth eriksson via schema (inlagt: 2017-12-11)

MVE200: Design och analys av kliniska försök
Ändring gjord på tentamen:
[2018-06-08 7,5 hp, 0108] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-04-25, leac (inlagt: 2018-04-25)
[2018-08-31 7,5 hp, 0108] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-06-27, leac (inlagt: 2018-06-27)
['27508', '47220', '1'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 1 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2017-11-16, jeanette Montell (inlagt: 2017-11-16)
['27508', '47220', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2018-02-08, elisabeth eriksson via schema (inlagt: 2018-02-08)
['27508', '47220', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2018-05-02, schema (inlagt: 2018-05-02)

MVE220: Finansiell risk
Ändring gjord på tentamen:
[2018-08-24 7,5 hp, 0108] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-06-27, leac (inlagt: 2018-06-27)
['27377', '45818', '1'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 1 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2017-11-16, jeanette Montell (inlagt: 2017-11-16)
['27377', '45818', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2017-09-06, elisabeth eriksson (inlagt: 2017-09-06)
['27377', '45818', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2018-05-02, schema (inlagt: 2018-05-02)

MVE275: Linjär algebra
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 1378 - Julia Brandes, Postdoc till // Beslut: 2017-05-02, Viceprefekt (inlagt: 2017-05-02)

MVE301: Sannolikhet, statistik och risk
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Kursmoment 0116 flyttat till LP4 7,5, kursmoment 0216 flyttat till LP4 1,5 // Beslut: 2018-01-15, PA (inlagt: 2018-01-15)

Ändring gjord på tentamen:
[2018-05-31 7,5 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från SB Multisal till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-05-14, leac (inlagt: 2018-05-14)

MVE326: Principer för statistisk slutledning
Ändring gjord på tentamen:
[2018-03-18 5,0 hp, 0215] Tentamensdatum ändrat från 2018-03-18 F till 2018-03-17 // Beslut: 2018-01-23, schema (inlagt: 2018-01-23)
[2018-03-18 5,0 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-01-22, leac (inlagt: 2018-01-22)
[2018-06-07 5,0 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-04-25, leac (inlagt: 2018-04-25)
['28028', '46854', '1'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 1 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2017-11-16, jeanette Montell (inlagt: 2017-11-16)
['28028', '46854', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2018-02-08, elisabeth eriksson via schema (inlagt: 2018-02-08)

MVE330: Stokastiska processer
Ändring gjord på tentamen:
[2018-06-01 7,5 hp, 0109] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-03-21, leac (inlagt: 2018-03-21)
[2018-08-27 7,5 hp, 0109] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-06-27, leac (inlagt: 2018-06-27)
['28467', '45703', '1'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 1 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2017-11-16, jeanette Montell (inlagt: 2017-11-16)
['28467', '45703', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2018-05-02, schema (inlagt: 2018-05-02)

MVE346: Miljö och matematisk modellering
Ändring gjord på tentamen:
[2017-10-06 5,0 hp, 0215] Ges ej av institution // Beslut: 2017-09-18, examinator (inlagt: 2017-09-18)
[2018-08-29 5,0 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Samhällsbyggnad, Data // Beslut: 2018-08-28, leac (inlagt: 2018-08-28)
[5,0 hp, 0215] Tentamensdatum och tid ändrad // Beslut: 2017-09-13, Daniel Johansson, tenta (inlagt: 2017-09-13)

MVE351: Flervariabelanalys
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 0466 - Lyudmila Turowska, Bitr professor till 4674 - Thomas Wernstål, Univ lektor // Beslut: 2018-02-09, Viceprefekt (inlagt: 2018-02-09)

MVE365: Problemlösning och lärande
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 9159 - Jana Madjarova, Bitr professor till 9589 - Torbjörn Lundh, Bitr professor // Beslut: 2017-10-25, Viceprefekt (inlagt: 2017-10-27)

MVE380: Analysera lärande
Ändring gjord på tentamen:
[2018-05-28 7,5 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från Samhällsbyggnad till Johanneberg, Data // Beslut: 2018-03-14, schema (inlagt: 2018-03-14)
[2018-05-28 7,5 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg, Data till SB Multisal // Beslut: 2018-04-18, leac (inlagt: 2018-04-18)
[2018-05-28 7,5 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från SB Multisal till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-05-14, leac (inlagt: 2018-05-14)

MVE440: Statistik för stora datamängder
Ändring gjord på tentamen:
['28284', '46174', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2017-09-06, elisabeth eriksson (inlagt: 2017-09-06)

MVE470: Flervariabelanalys
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 0466 - Lyudmila Turowska, Bitr professor till 4674 - Thomas Wernstål, Univ lektor // Beslut: 2018-01-16, Viceprefekt (inlagt: 2018-01-16)

MVE490: Matematik, matematisk statistik med metoder
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 9992 - Kerstin Wiklander, Univ lektor till 0688 - Erik Broman, Universitetslektor // Beslut: 2017-09-12, Viceprefekt (inlagt: 2017-09-12)

Ändring gjord på tentamen:
[2017-10-28 9,0 hp, 0116] Tentamensdatum och tid ändrad från 2017-10-28 F till 2017-10-21 F // Beslut: 2017-08-24, schemagruppen (inlagt: 2017-08-24)

MVE500: Serier och derivator i flera variabler
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 1197 - Klas Modin, Docent till 4674 - Thomas Wernstål, Univ lektor // Beslut: 2017-09-12, Viceprefekt (inlagt: 2017-09-12)

MVE520: Linjär algebra
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 9396 - Stefan Lemurell, Docent till 1499 - Håkon Hoel, Gästlärare // Beslut: 2017-12-14, Viceprefekt (inlagt: 2017-12-15)

MVE525: Matematisk analys
Ändring gjord på tentamen:
[2018-04-04 6,0 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Samhällsbyggnad till SB Multisal // Beslut: 2018-01-30, leac (inlagt: 2018-01-30)

MVE530: Inledande matematik
Ändring gjord på tentamen:
[2017-12-20 3,0 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Samhällsbyggnad till SB Multisal // Beslut: 2017-11-20, leac (inlagt: 2017-11-20)

MVE540: Matematisk statistik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 9396 - Stefan Lemurell, Docent till 0784 - Sergey Zuyev, Professor // Beslut: 2018-03-14, Viceprefekt (inlagt: 2018-04-12)

MVE545: Matematisk analys, del 2
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till 9381 - Vilhelm Adolfsson, Univ lektor // Beslut: 2018-06-05, Viceprefekt (inlagt: 2018-06-05)

PPU080: Avancerad CAD
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Ändrat till inte sökbar för utbytesstudenter // Beslut: 2017-06-04, PA (inlagt: 2017-06-05)

PPU085: Produktplanering - behov och möjligheter
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Ändrat till inte sökbar för utbytesstudenter // Beslut: 2017-06-04, PA (inlagt: 2017-06-05)

PPU095: Projekt i teknisk design
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till 0810 - Pontus Wallgren, Univ lektor // Beslut: 2018-01-15, Viceprefekt (inlagt: 2018-01-15)

PPU106: Grafisk design och presentation
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till 9156 - MariAnne Karlsson, Professor // Beslut: 2018-03-07, Viceprefekt (inlagt: 2018-03-07)

PPU152: Introduktion till mekatronik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 1035 - Åsa Fasth Berglund, Docent till 9303 - Johan Stahre, Professor // Beslut: 2017-03-16, Lars-Göran Ottosson (inlagt: 2017-03-16)

PPU156: Datorstödd maskinkonstruktion (CAD)
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till 0808 - Andreas Dagman, Univ lektor // Beslut: 2017-12-01, Viceprefekt (inlagt: 2017-12-01)

Ändring gjord på tentamen:
[2018-01-09 4,0 hp, 0114] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg, Data till Samhällsbyggnad, Data // Beslut: 2017-12-13, leac (inlagt: 2017-12-13)

PPU191: Konstruktionsoptimering
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Ändrat till inte sökbar för utbytesstudenter // Beslut: 2017-06-04, PA (inlagt: 2017-06-05)

PPU231: Service och underhåll för produktionssystem och produkter
Ändring gjord på kurs i programplan:
[Obligatoriskt valbara. - (IBB136, IEK312, MMK221, MPR034, MTT096, MTT120, PPU110, PPU191, SSY261, TEK020, TEK195, TEK261, TME125, VTM081). Krav 22.5 hp. I MPPDE Årskurs 1] PPU231 tillagd i gruppering // Beslut: 2018-05-08, UOL (inlagt: 2018-05-08)

PPUX01: Examensarbete vid Produkt- och produktionsutveckling
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2017-10-04, Beslut om ny institutionsstruktur (inlagt: 2017-10-04)

PPUX03: Kandidatarbete vid Produkt- och produktionsutveckling
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2017-10-04, Beslut om ny institutionsstruktur (inlagt: 2017-10-04)

PPUX05: Masterexamensarbete vid Produkt- och produktionsutveckling
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2017-10-04, Beslut om ny institutionsstruktur (inlagt: 2017-10-04)

PPUX60: Masterexamensarbete vid Produkt- och produktionsutveckling
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2017-10-04, Beslut om ny institutionsstruktur (inlagt: 2017-10-04)

RRY010: Telekommunikation
Ändring gjord på kurs:
Litteratur ändrad. // Beslut: 2017-10-04, Examinator (inlagt: 2017-10-09)

RRY025: Bildbehandling
Ändring gjord på tentamen:
[2017-10-26 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Samhällsbyggnad till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2017-10-12, leac (inlagt: 2017-10-12)

RRY055: Fjärranalys
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från D till C // Beslut: 2017-10-06, examinator (inlagt: 2017-10-06)

RRYX02: Kandidatarbete vid Rymd- och geovetenskap
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2017-10-04, Beslut om ny institutionsstruktur (inlagt: 2017-10-04)

RRYX04: Masterexamensarbete vid Rymd- och geovetenskap
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2017-10-04, Beslut om ny institutionsstruktur (inlagt: 2017-10-04)

RRYX05: Examensarbete vid Rymd- och geovetenskap
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2017-10-04, Beslut om ny institutionsstruktur (inlagt: 2017-10-04)

RRYX60: Masterexamensarbete vid Rymd- och geovetenskap
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2017-10-04, Beslut om ny institutionsstruktur (inlagt: 2017-10-04)

SEEX15: Kandidatarbete vid Rymd-, geo- och miljövetenskap
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 9355 - Magnus Thomasson, Docent, 0708 - Vincent Desmaris, Docent till 9355 - Magnus Thomasson, Docent, 9942 - Ulrika Lundqvist, Univ lektor, 0708 - Vincent Desmaris, Docent // Beslut: 2017-10-03, Viceprefekt (inlagt: 2017-10-03)

SEEX20: Examensarbete vid Rymd-, geo- och miljövetenskap
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 4681 - Arto Heikkilä, Univ lektor, 9355 - Magnus Thomasson, Docent, 0708 - Vincent Desmaris, Docent till 4681 - Arto Heikkilä, Univ lektor, 9355 - Magnus Thomasson, Docent, 9942 - Ulrika Lundqvist, Univ lektor, 0708 - Vincent Desmaris, Docent // Beslut: 2017-10-03, Viceprefekt (inlagt: 2017-10-03)

SEEX30: Masterexamensarbete vid Rymd-, geo- och miljövetenskap
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 9355 - Magnus Thomasson, Docent till 9942 - Ulrika Lundqvist, Univ lektor // Beslut: 2017-10-03, Viceprefekt (inlagt: 2017-10-03)

SEEX60: Masterexamensarbete vid Rymd-, geo- och miljövetenskap
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 9355 - Magnus Thomasson, Docent till 9942 - Ulrika Lundqvist, Univ lektor // Beslut: 2017-10-03, Viceprefekt (inlagt: 2017-10-03)

SJM010: Introduktion till lasthantering och fartygsstabilitet
Ändring gjord på tentamen:
[2018-01-11 7,5 hp, 0116] Ges av institution // Beslut: 2017-11-10, examinator (inlagt: 2017-11-10)

SJM015: Trafiksituationer
Ändring gjord på tentamen:
[2017-10-06 2,5 hp, 0216] Tid för tentamen ändrad från em till fm // Beslut: 2017-06-21, Schemaläggare (inlagt: 2017-06-21)

SJM030: Komplexa trafiksituationer
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 0712 - Fredrik Olindersson, Tekniklektor till 0714 - Johan Cimbritz, Tekniklektor // Beslut: 2017-08-17, Viceprefekt (inlagt: 2017-08-17)

SJM035: Farligt gods och enhetslaster
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 0896 - Jan Skoog, Tekniklektor till 4639 - Tomas Olsson Neptun, Tekniklektor // Beslut: 2017-08-17, Viceprefekt (inlagt: 2017-08-17)

SJM040: Hållbar sjöfart ur ett miljöperspektiv
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Kursmoment 0117 flyttat till LP1 1,5, kursmoment 0217 flyttat till LP4 3, kursmoment 0317 flyttat till LP1 3 // Beslut: 2017-08-22, UOL PA (inlagt: 2017-10-27)
[Kurstillfälle 2] Kursmoment 0117 flyttat till LP2 1,5, kursmoment 0217 flyttat till LP2 0,5 LP3 2,5, kursmoment 0317 flyttat till LP2 3 // Beslut: 2017-10-19, UOL PA (inlagt: 2017-11-13)

Ändring gjord på tentamen:
[2018-03-14 3,0 hp, 0317] Tentamensdatum och tid ändrad från 2018-03-14 F till 2018-01-11 F // Beslut: 2017-11-13, examinator (inlagt: 2017-11-13)
[2018-05-29 3,0 hp, 0317] Tentamensdatum och tid ändrad från 2018-05-29 E till 2017-12-19 F // Beslut: 2017-10-24, examinator (inlagt: 2017-10-24)
[2018-06-07 3,0 hp, 0317] Tentamensdatum och tid ändrad från 2018-06-07 F till 2018-04-04 F // Beslut: 2017-11-13, examinator (inlagt: 2017-11-13)
['28661', '47456', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2017-08-29, examinator (inlagt: 2017-08-29)

SJM055: Kvalitetssystem och rederiers säkerhetsorganisation
Ändring gjord på tentamen:
[2018-06-02 2,0 hp, 0117] Tentamensdatum och tid ändrad från 2018-06-02 F till 2018-05-29 E // Beslut: 2018-05-08, Examinator (inlagt: 2018-05-08)

SJM115: Human factors inom sjöfarten
Ändring gjord på tentamen:
[2018-01-10 3,0 hp, 0117] Inställt // Beslut: 2017-12-08, examinator (inlagt: 2017-12-08)
[2018-04-05 3,0 hp, 0117] Inställt // Beslut: 2017-12-08, examinator (inlagt: 2017-12-08)
[2018-08-22 3,0 hp, 0117] Inställt // Beslut: 2017-12-08, examinator (inlagt: 2017-12-08)

SJO062: Ång- och kylanläggningar
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till 0822 - Henrik Pahlm, Tekniklektor // Beslut: 2017-08-17, Viceprefekt (inlagt: 2017-08-17)

SJO151: Handelsrätt
Ändring gjord på kurs:
Innehåll ändrat. Lag till sista punkten under innehåll // Beslut: 2017-09-11, PA (inlagt: 2017-09-11)
Lärandemål ändrat. Lagt till det sista lärandemålet // Beslut: 2017-09-08, PA (inlagt: 2017-09-11)
Examination ändrad. Ändrat betygsskala på moment från TH till UG // Beslut: 2017-09-08, PA (inlagt: 2017-09-11)

SJO163: Miljöledning inom sjöfart
Ändring gjord på tentamen:
[2017-10-23 3,0 hp, 0117] Tentamensdatum och tid ändrad från 2017-10-23 E till 2017-10-25 E // Beslut: 2017-08-29, examinator (inlagt: 2017-08-29)

SJO180: Logistikens grunder
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Kursmoment 0107 flyttat från LP4 7,5 till LP2 7,5 // Beslut: 2017-09-15, UOL/PA (inlagt: 2017-09-26)

SJO186: Företagsekonomi: Redovisning
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Inställt // Beslut: 2017-11-10, UOL PA (inlagt: 2017-11-24)

Ändring gjord på tentamen:
[2018-03-16 4,5 hp, 0115] Inställt // Beslut: 2017-11-30, ubs (inlagt: 2017-11-30)

SJO294: Marina risker och försäkringar
Ändring gjord på kurs:
Examination ändrad. Ändrat betygsskala på moment från TH till UG // Beslut: 2017-09-08, PA (inlagt: 2017-09-11)

SJO331: Sjö- och transporträtt
Ändring gjord på kurs:
Examination ändrad. Ändrat betygsskala på moment från TH till UG // Beslut: 2017-09-08, PA (inlagt: 2017-09-11)

Ändring gjord på modul:
[0217 Tentamen 2,5 hp] Betygsskala ändrad från UG - Godkänd, Underkänd till TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd // Beslut: 2017-11-14, PA (inlagt: 2017-11-21)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 2] Examinator ändrad från till 1044 - Daniel Eriksson, Tekniklektor // Beslut: 2018-02-05, Viceprefekt (inlagt: 2018-02-05)

Ändring gjord på tentamen:
[2017-10-26 2,5 hp, 0217] Tentamensdatum och tid ändrad från 2017-10-26 E till 2017-10-27 E // Beslut: 2017-08-29, Examinator (inlagt: 2017-08-29)
['28705', '47507', '1'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 1 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2017-11-30, ubs (inlagt: 2017-11-30)
['28705', '47507', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2017-11-30, ubs (inlagt: 2017-11-30)
['28705', '47507', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2017-11-30, ubs (inlagt: 2017-11-30)

SJO347: Nautisk översiktskurs: Sjömanskap
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 0712 - Fredrik Olindersson, Tekniklektor till 0785 - Lars Telestam, Gästlärare // Beslut: 2017-08-17, Viceprefekt (inlagt: 2017-08-17)

SJO369: Forskningsmetodik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från B till // Beslut: 2017-05-31, UOL (inlagt: 2017-05-31)

SJO401: Sjöfartsekonomi
Ändring gjord på tentamen:
[2017-10-06 6,0 hp, 0210] Tentamensdatum och tid ändrad från 2017-10-06 E till 2018-06-07 F // Beslut: 2018-04-10, Examinator (inlagt: 2018-04-10)

SJO561: Fartygsmaskinsystem
Ändring gjord på tentamen:
[2018-01-09 3,0 hp, 0217] Ges av institution // Beslut: 2017-11-10, examinator (inlagt: 2017-11-10)

SJO585: Linjesjöfart och hamnar
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2017-03-14, UOL (inlagt: 2017-05-18)

Ändring gjord på kurs i programplan:
[TSLOG, Årskurs 3 regel O] Kurstillfälle 1 borttaget // Beslut: 2017-03-14, UOL (inlagt: 2017-05-18)

SJO586: Linjesjöfart och hamnar
Ändring gjord på kurs:
Kurs tillagd // Beslut: 2017-03-14, UOL (inlagt: 2017-05-18)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till 1206 - Carl Sjöberger, Tekniklektor // Beslut: 2017-05-17, PA (inlagt: 2017-05-31)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 1206 - Carl Sjöberger, Tekniklektor till 0813 - Farid Rohani, Tekniklektor // Beslut: 2017-08-17, Viceprefekt (inlagt: 2017-08-17)
[Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för TSLOG åk 3 // Beslut: 2017-03-14, UOL (inlagt: 2017-05-18)

SJO710: Arbetsmiljö och säkerhet
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 0931 - Johan Eliasson, Tekniklektor till 1019 - Lars Axvi, Tekniklektor // Beslut: 2017-03-17, Fredrik Olindersson (inlagt: 2017-03-17)

SJO775: Oceannavigering
Ändring gjord på tentamen:
[2017-10-07 4,5 hp, 0112] Tentamensdatum och tid ändrad från 2017-10-07 F till 2018-06-05 F // Beslut: 2018-04-10, Examinator (inlagt: 2018-04-10)
[2018-06-05 4,5 hp, 0112] Tentamensdatum ändrat från 2018-06-05 F till 2018-06-08 // Beslut: 2018-04-12, Examinator (inlagt: 2018-04-12)

SJO780: Sjötransport av tanklaster
Ändring gjord på tentamen:
[2018-03-13 6,0 hp, 0112] Tentamensdatum och tid ändrad från 2018-03-13 F till 2018-05-30 F // Beslut: 2018-01-25, Examinator (inlagt: 2018-01-25)
[2018-06-08 6,0 hp, 0112] Inställt - Omtentamen ges i HT18 // Beslut: 2018-01-25, Examinator (inlagt: 2018-01-25)

SJO795: Klassning och konventioner
Ändring gjord på kurs:
Namn ändrat från Klassningssällskap och regelverk till Klassning och konventioner // Beslut: 2017-11-15, PA (inlagt: 2017-12-04)

SJO810: Sjöförsäkring och transporträtt
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 1044 - Daniel Eriksson, Tekniklektor till 1043 - Olle Lindmark, Tekniklektor // Beslut: 2017-03-17, Fredrik Olindersson (inlagt: 2017-03-17)

SJO815: Havsmiljörätt
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 1044 - Daniel Eriksson, Tekniklektor till 1043 - Olle Lindmark, Tekniklektor // Beslut: 2017-03-17, Fredrik Olindersson (inlagt: 2017-03-17)

SJO837: Risk- och säkerhetsstyrning
Ändring gjord på modul:
[0216 Projekt 2,5 hp] Betygsskala ändrad från TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd till UG - Godkänd, Underkänd // Beslut: 2017-06-02, UOL (inlagt: 2017-06-08)

SJO841: Fartygskontrakt och finansiering
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat // Beslut: 2017-04-04, Schemaläggare (inlagt: 2017-04-04)

SJO845: Underhållsteknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 0822 - Henrik Pahlm, Tekniklektor till 1355 - Mats Isaksson, Tekniklektor // Beslut: 2017-07-17, Viceprefekt (inlagt: 2017-08-17)

SJO851: Mot en hållbar sjöfart
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat // Beslut: 2017-04-04, Schemaläggare (inlagt: 2017-04-04)
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från B till B // Beslut: 2017-04-04, Schemaläggare (inlagt: 2017-04-04)

SJO955: Juridisk introduktionskurs
Ändring gjord på kurs:
Enda rapportering // Beslut: 2017-10-26, PA (inlagt: 2017-11-08)
Examination ändrad. Förändring av text då ett moment (inlämningsuppgift) tagits bort. // Beslut: 2017-10-26, PA (inlagt: 2017-11-08)

Ändring gjord på modul:
[0117 Tentamen 5,5 hp] Antal hp ändrat från 5,5 till 7,5 // Beslut: 2017-10-26, PA (inlagt: 2017-11-08)
[0217 Inlämningsuppgift 2,0 hp] Borttaget // Beslut: 2017-10-26, PA (inlagt: 2017-11-08)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat // Beslut: 2017-03-20, Examinator (inlagt: 2017-03-20)
[Kurstillfälle 1] Kursmoment 0117 flyttat till LP2 7,5 // Beslut: 2017-10-26, PA (inlagt: 2017-11-08)

SJO960: Fartygsdrift enligt IGF-koden
Ändring gjord på tentamen:
[2018-06-02 4,5 hp, 0117] Tentamensdatum och tid ändrad från 2018-06-02 F till 2018-05-28 F // Beslut: 2018-03-26, Examinator (inlagt: 2018-03-26)

SJOX02: Kandidatarbete vid Sjöfart och marin teknik
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2017-10-04, Beslut om ny institutionsstruktur (inlagt: 2017-10-04)

SJOX06: Masterexamensarbete vid Sjöfart och marin teknik
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2017-10-04, Beslut om ny institutionsstruktur (inlagt: 2017-10-04)

SJOX07: Examensarbete för sjöbefälsprogrammen
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2017-10-04, Beslut om ny institutionsstruktur (inlagt: 2017-10-04)

SJOX08: Examensarbete vid Sjöfart och marin teknik
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2017-10-04, Beslut om ny institutionsstruktur (inlagt: 2017-10-04)

SJOX09: Kandidatarbete för Sjöfart och logistik
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2017-10-04, Beslut om ny institutionsstruktur (inlagt: 2017-10-04)

SJOX60: Masterexamensarbete vid Sjöfart och marin teknik
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2017-10-04, Beslut om ny institutionsstruktur (inlagt: 2017-10-04)

SSY032: Grundläggande elteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2018-01-12 6,0 hp, 0112] Ges av institution // Beslut: 2017-11-10, examinator (inlagt: 2017-11-10)

SSY100: Antennteknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från B till B+ // Beslut: 2017-10-24, Schemagruppen (inlagt: 2017-10-24)

SSY115: eHälsa
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från B+ till B // Beslut: 2017-10-26, Schemagruppen (inlagt: 2017-10-26)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 1306 - Stefan Candefjord, Forskarassistent till 0485 - Bengt-Arne Sjöqvist, Adj professor // Beslut: 2018-03-15, Viceprefekt (inlagt: 2018-03-16)

SSY121: Introduktionskurs i kommunikationsteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2017-10-23 7,5 hp, 0110] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2017-10-11, leac (inlagt: 2017-10-11)

SSY125: Digital kommunikation
Ändring gjord på tentamen:
[2018-01-13 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Hörsalar på hörsalsvägen till "Maskin"-salar // Beslut: 2017-12-29, leac (inlagt: 2017-12-29)

SSY145: Trådlösa nät
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 0867 - Fredrik Brännström, Bitr professor till 0828 - Tommy Svensson, Bitr professor // Beslut: 2017-10-04, Viceprefekt (inlagt: 2017-10-04)

SSY180: Medicin för tekniker
Ändring gjord på kurs:
Litteratur ändrad. Uppdatering av littaretaur // Beslut: 2017-08-25, Examinator (inlagt: 2017-08-29)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 9168 - Bo Håkansson, Professor till 0922 - Sabine Reinfeldt, Docent // Beslut: 2017-08-24, Viceprefekt (inlagt: 2017-08-25)

SSY186: Medicinska bildsystem
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från C+ till C // Beslut: 2017-10-26, Schemagruppen (inlagt: 2017-10-26)

SSY261: Konstruktion av mekatroniska system
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från D+ till B+ // Beslut: 2017-04-24, Schemagruppen (inlagt: 2017-04-24)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 9970 - Jonas Fredriksson, Docent till 0707 - Paolo Falcone, Docent // Beslut: 2017-10-23, Viceprefekt (inlagt: 2017-10-23)

SSY280: Modellprediktiv reglering
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 9067 - Bo Egardt, Professor till 0707 - Paolo Falcone, Docent // Beslut: 2017-11-16, Viceprefekt (inlagt: 2017-11-16)

Ändring gjord på tentamen:
[2018-03-16 3,0 hp, 0211] Plats för tentamen ändrad från SB Multisal till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2018-02-28, leac (inlagt: 2018-02-28)

SSY292: Design och schemaläggning av automatiserade produktionssystem
Ändring gjord på tentamen:
[2018-01-08 5,0 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2017-12-27, leac (inlagt: 2017-12-27)

SSY315: Bayesiansk statistik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Inställt // Beslut: 2018-03-06, UOL/PA (inlagt: 2018-03-06)

SSYX02: Kandidatarbete vid Signaler och system
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2017-10-04, Beslut om ny institutionsstruktur (inlagt: 2017-10-08)

SSYX04: Masterexamensarbete vid Signaler och system
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2017-10-04, Beslut om ny institutionsstruktur (inlagt: 2017-10-08)

SSYX05: Examensarbete vid Signaler och system
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2017-10-04, Beslut om ny institutionsstruktur (inlagt: 2017-10-08)

SSYX60: Masterexamensarbete vid Signaler och system
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2017-10-04, Beslut om ny institutionsstruktur (inlagt: 2017-10-08)

TDA143: Programmerade system
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till 1500 - Jonas Duregård, Universitetslektor // Beslut: 2017-12-08, Viceprefekt (inlagt: 2017-12-08)

TDA206: Diskret optimering
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat från 55 till 70 // Beslut: 2017-09-25, Examinator (inlagt: 2017-09-26)

TDA231: Algoritmer för maskininlärning och slutledning
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Kursmoment 0101 flyttat från LP3 7,5 till LP4 7,5 // Beslut: 2017-07-06, PA (inlagt: 2017-07-06)

TDA289: Människa - dator interaktion
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 1094 - Eva Eriksson, Tekniklektor till 1283 - Sara Ljungblad, Doktor // Beslut: 2017-12-19, Viceprefekt (inlagt: 2017-12-19)

TDA335: Individual project in interaction design, major
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till 9964 - Staffan Björk, Professor // Beslut: 2017-06-13, Viceprefekt (inlagt: 2017-06-13)

TDA352: Kryptografi
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för TIDAL åk 3 // Beslut: 2017-04-28, UOL (inlagt: 2017-05-03)

Ändring gjord på kurs i programplan:
[Obligatoriskt valbara. Välj mellan dessa kurser. OBS TDA383 kan alternativt läsas i läsperiod 3 (DAT076, DAT216, DAT355, EDA093, EDA234, EDA263, EDA322, FFR135, LEU420, SSY011, TDA384, TDA567). Krav 3 kurs(er). I TIDAL Årskurs 3] TDA352 tillagd i gruppering // Beslut: 2017-04-28, UOL (inlagt: 2017-05-03)

TDA357: Databaser
Ändring gjord på tentamen:
[2018-06-05 4,5 hp, 0106] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2018-04-20, Tentamensadm (inlagt: 2018-04-20)
['27788', '46679', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2017-08-30, Examinator (inlagt: 2017-08-30)

TDA362: Computer graphics
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat // Beslut: 2017-04-04, Schemaläggare (inlagt: 2017-04-04)

TDA384: Principer för parallell programmering
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från A till A+ // Beslut: 2017-09-29, Angelica schema (inlagt: 2017-09-29)

Ändring gjord på tentamen:
['28859', '47594', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2017-08-30, examinator (inlagt: 2017-08-30)

TDA486: Human-centred design
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från A till B // Beslut: 2017-10-19, Schemagruppen (inlagt: 2017-10-19)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till 0474 - Fang Chen, Docent // Beslut: 2017-06-12, Viceprefekt (inlagt: 2017-06-13)

TDA493: Graphical interfaces
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 0919 - Sus Lyckvi, Univ lektor till 1333 - Thommy Eriksson, Universitetsadjunkt, 1333 - Thommy Eriksson, Universitetslektor // Beslut: 2017-03-21, Viceprefekt (inlagt: 2017-03-21)

Ändring gjord på tentamen:
[2,0 hp, 0315] Tentamensdatum och tid ändrad // Beslut: 2018-03-20, examinator (inlagt: 2018-03-20)
[2,0 hp, 0315] Ges ej av institution // Beslut: 2018-03-20, examinator (inlagt: 2018-03-20)
[2018-04-06 2,0 hp, 0315] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Lindholmen-salar // Beslut: 2018-03-27, leac (inlagt: 2018-03-27)

TDA497: Interaction design methodology
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 1094 - Eva Eriksson, Tekniklektor till 0919 - Sus Lyckvi, Univ lektor // Beslut: 2017-06-12, Viceprefekt (inlagt: 2017-06-13)

TDA518: Kommunikation engelska och ingenjörskompetens
Ändring gjord på kurs:
Lärandemål ändrat. Lagt till lärandemål rörande ingenjörskompetensmoment // Beslut: 2018-04-11, UOL (inlagt: 2018-04-25)

TDA540: Objektorienterad programmering
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Undervisningsspråk ändrat från en till sv // Beslut: 2017-08-17, PA (inlagt: 2017-08-17)

TDA551: Objektorienterad programmering och design
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2017-09-19, PA (inlagt: 2017-09-20)

Ändring gjord på kurs i programplan:
[TKITE, Årskurs 1 regel O] Kurstillfälle 1 borttaget // Beslut: 2017-09-19, PA (inlagt: 2017-09-20)

Ändring gjord på tentamen:
[2018-01-09 4,5 hp, 0216] Inställt // Beslut: 2017-09-22, examinator (inlagt: 2017-09-22)

TDA552: Objektorienterad programmering och design
Ändring gjord på kurs:
Kurs tillagd // Beslut: 2017-09-19, PA/UOL (inlagt: 2017-09-20)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till 1300 - Niklas Broberg, Universitetslektor // Beslut: 2017-09-19, PA (inlagt: 2017-09-20)
[Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för TKITE åk 1 // Beslut: 2017-09-19, PA (inlagt: 2017-09-20)

TEK075: Arbetsorganisation
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 9171 - Lars Trygg, Docent till 8958 - Jan Lindér, Univ lektor // Beslut: 2017-11-15, Viceprefekt (inlagt: 2017-11-15)

TEK117: Customer relationships
Ändring gjord på tentamen:
[2018-06-01 6,0 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Samhällsbyggnad till Elektro, Data // Beslut: 2018-05-23, leac (inlagt: 2018-05-23)

TEK130: Vetenskapshistoria
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från A till A+ // Beslut: 2017-12-06, examinator (inlagt: 2017-12-06)

TEK161: Design for quality
Ändring gjord på tentamen:
[2018-01-09 7,5 hp, 0109] Tentamensdatum och tid ändrad från 2018-01-09 E till 2018-01-09 E // Beslut: 2017-08-29, examinator (inlagt: 2017-08-29)
[2018-01-09 7,5 hp, 0109] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Elektro, Data // Beslut: 2017-08-30, leac (inlagt: 2017-08-30)
[2018-01-09 7,5 hp, 0109] Ges ej av institution // Beslut: 2017-08-29, examinator (inlagt: 2017-08-29)
[2018-04-06 7,5 hp, 0109] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Elektro, Data // Beslut: 2017-08-30, leac (inlagt: 2017-08-30)
[2018-04-06 7,5 hp, 0109] Plats för tentamen ändrad från Elektro, Data till Samhällsbyggnad, Data // Beslut: 2018-01-12, leac (inlagt: 2018-01-12)
[2018-08-21 7,5 hp, 0109] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Elektro, Data // Beslut: 2017-08-30, leac (inlagt: 2017-08-30)
[2018-08-21 7,5 hp, 0109] Plats för tentamen ändrad från Elektro, Data till Samhällsbyggnad, Data // Beslut: 2018-06-28, leac (inlagt: 2018-06-28)
[7,5 hp, 0109] Tentamensdatum och tid ändrad // Beslut: 2017-08-29, examinator (inlagt: 2017-08-29)
[7,5 hp, 0109] Tentamensdatum och tid ändrad // Beslut: 2017-08-29, examinator (inlagt: 2017-08-29)
[7,5 hp, 0109] Tentamensdatum och tid ändrad // Beslut: 2017-08-29, examinator (inlagt: 2017-08-29)
[7,5 hp, 0109] Ges ej av institution // Beslut: 2017-08-29, examinator (inlagt: 2017-08-29)
[7,5 hp, 0109] Ges ej av institution // Beslut: 2017-08-29, examinator (inlagt: 2017-08-29)

TEK231: Lean management
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Ändrat till inte sökbar för utbytesstudenter // Beslut: 2017-06-04, PA (inlagt: 2017-06-05)

Ändring gjord på kurs i programplan:
[MPPEN, Årskurs 2 regel V] Regel i programplan ändrad från Valbara kurser till Obligatoriska kurser // Beslut: 2017-03-31, UOL (inlagt: 2017-04-03)

TEK240: Produktionslogistik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från B till B+ // Beslut: 2017-04-07, Schema (inlagt: 2017-04-07)

Ändring gjord på tentamen:
[2018-01-13 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2017-12-13, leac (inlagt: 2017-12-13)
[2018-01-13 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Hörsalar på hörsalsvägen till "Maskin"-salar // Beslut: 2017-12-29, leac (inlagt: 2017-12-29)

TEK261: Business marketing and purchasing
Ändring gjord på tentamen:
[2018-04-05 5,5 hp, 0213] Plats för tentamen ändrad från Samhällsbyggnad till Samhällsbyggnad, Data // Beslut: 2018-01-12, leac (inlagt: 2018-01-12)
[2018-04-05 5,5 hp, 0213] Plats för tentamen ändrad från Samhällsbyggnad, Data till Elektro, Data // Beslut: 2018-02-01, leac (inlagt: 2018-02-01)

TEK285: Logistics and supply chain management
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Inställt // Beslut: 2017-10-19, PA (inlagt: 2017-10-19)

Ändring gjord på tentamen:
[2018-05-31 7,5 hp, 0108] Plats för tentamen ändrad från Samhällsbyggnad till Elektro, Data // Beslut: 2018-05-23, leac (inlagt: 2018-05-23)

TEK350: Intellektuell egendom och innovationsstrategier
Ändring gjord på kurs i programplan:
[MPBDP, Årskurs 1 regel V] Kurstillfälle 1 borttaget // Beslut: 2017-05-31, UOL (inlagt: 2017-06-02)

TEK360: International business relationships
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 0560 - Kajsa Hulthén, Bitr professor till 1498 - Lisa Melander, Doktor // Beslut: 2017-12-07, Viceprefekt (inlagt: 2017-12-07)

Ändring gjord på tentamen:
[2017-10-06 7,5 hp, 0110] Plats för tentamen ändrad från Samhällsbyggnad, Data till Elektro, Data // Beslut: 2017-10-04, leac (inlagt: 2017-10-04)

TEK375: Ekonomisk analys
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för TSLOG åk 1 // Beslut: 2017-11-16, PA UOL (inlagt: 2017-11-29)

TEK390: Ingenjören och samhället
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 1216 - Per Lundin, Docent till 1491 - Daniel Svensson, Forskare // Beslut: 2017-12-07, Viceprefekt (inlagt: 2017-12-07)

TEK421: Operations planning and control
Ändring gjord på tentamen:
[2018-01-13 7,5 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Elektro, Data till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2017-12-13, leac (inlagt: 2017-12-13)

TEK436: Production flow management
Ändring gjord på tentamen:
[2018-08-27 6,0 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2017-08-10, leac (inlagt: 2017-08-10)

TEK500: Marknad och ekonomi
Ändring gjord på tentamen:
[2018-08-23 4,5 hp, 0214] Plats för tentamen ändrad från Elektro, Data till Samhällsbyggnad, Data // Beslut: 2018-06-26, Schema (inlagt: 2018-06-28)

TEK530: Marknadsföring
Ändring gjord på tentamen:
[2018-05-31 4,5 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från Samhällsbyggnad till Elektro, Data // Beslut: 2017-01-30, leac (inlagt: 2018-01-30)
[2018-08-28 4,5 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Elektro, Data // Beslut: 2018-01-30, leac (inlagt: 2018-01-30)

TEK590: Ledning och förbättring av tjänsteverksamhet
Ändring gjord på tentamen:
[2017-10-06 7,5 hp, 0117] Inställt // Beslut: 2018-03-20, examinator (inlagt: 2018-03-20)
[2018-06-02 7,5 hp, 0117] Inställt // Beslut: 2018-03-20, examinator (inlagt: 2018-03-20)
[2018-08-21 7,5 hp, 0117] Inställt // Beslut: 2018-03-20, examinator (inlagt: 2018-03-20)

TEKX08: Masterexamensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation
Ändring gjord på kurs i programplan:
[MPQOM, Årskurs 1 regel X] Kurstillfälle 1 borttaget // Beslut: 2017-03-08, UoL (inlagt: 2017-03-08)

TIF040: Bioteknisk fysik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Inställt // Beslut: 2017-11-09, UOL (inlagt: 2017-11-10)

TIF045: Generell och molekylär mikroskopi
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2017-04-18, PA (inlagt: 2017-04-19)

TIF050: Medicinska material
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 9607 - Julie Gold, Bitr professor till 1454 - Caroline Adiels, Forskare // Beslut: 2017-03-29, Viceprefekt (inlagt: 2017-04-21)

TIF081: Experimentell fysik 1 - mätteknik
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd - Ersatt av TIF082 // Beslut: 2017-06-20, UOL (inlagt: 2017-06-22)

Ändring gjord på kurs i programplan:
[TKTFY, Årskurs 2 regel O] Kurstillfälle 1 borttaget // Beslut: 2017-06-20, UOL (inlagt: 2017-06-22)

TIF082: Experimentell fysik 1 - mätteknik
Ändring gjord på kurs:
Kurs tillagd // Beslut: 2017-06-20, UOL (inlagt: 2017-06-22)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till 1313 - Lars Hellberg, Univ lektor // Beslut: 2017-06-20, UOL (inlagt: 2017-06-22)
[Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för TKTFY åk 2 // Beslut: 2017-06-20, UOL (inlagt: 2017-06-22)

TIF085: Fysik för ingenjörer
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 0696 - Christian Forssén, Bitr professor till 3802 - Åke Fäldt, Bitr professor // Beslut: 2017-05-03, Viceprefekt (inlagt: 2017-05-04)

TIF116: Elektromagnetiska material
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Inställt // Beslut: 2017-11-03, PA (inlagt: 2017-11-06)

TIF150: Informationsteori för komplexa system
Ändring gjord på tentamen:
[2018-03-16 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Samhällsbyggnad till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2018-02-28, leac (inlagt: 2018-02-28)

TIF186: Kreativ problemlösning inom teknik
Ändring gjord på tentamen:
[2018-01-08 2,5 hp, 0116] Inställt - Kreativ problemlösning inom teknik // Beslut: 2017-11-24, Examinator (inlagt: 2017-11-24)
[2018-04-05 2,5 hp, 0116] Inställt - Kreativ problemlösning inom teknik // Beslut: 2017-11-24, Examinator (inlagt: 2017-11-24)
[2018-08-28 2,5 hp, 0116] Inställt - Kreativ problemlösning inom teknik // Beslut: 2017-11-24, Examinator (inlagt: 2017-11-24)

TIF190: Fysik för ingenjörer 1: Fysik för hållbar utveckling
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 3802 - Åke Fäldt, Bitr professor till 0696 - Christian Forssén, Bitr professor // Beslut: 2017-05-03, Viceprefekt (inlagt: 2017-05-04)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 0696 - Christian Forssén, Bitr professor till 3802 - Åke Fäldt, Bitr professor // Beslut: 2017-11-27, Viceprefekt (inlagt: 2017-11-27)

TIF275: Fysikingenjörens verktyg
Ändring gjord på kurs:
Innehåll ändrat. En punkt av innehållet borttaget. // Beslut: 2017-06-20, UOL (inlagt: 2017-06-22)
Lärandemål ändrat. Två lärandemål borttagna. // Beslut: 2017-06-20, UOL (inlagt: 2017-06-22)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 0844 - Andreas Isacsson, Bitr professor till 1407 - Jonas Enger, Universitetslektor // Beslut: 2017-05-04, Viceprefekt (inlagt: 2017-05-05)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 1407 - Jonas Enger, Universitetslektor till 1234 - Jonathan Weidow, Docent // Beslut: 2017-06-26, Viceprefekt (inlagt: 2017-06-26)

TIN093: Algoritmer
Ändring gjord på kurs i programplan:
[Rekommendation. Profil: Mjukvara och algoritmer (TDA231, TIN093). I MPSOF Årskurs 1] TIN093 tillagd i gruppering // Beslut: 2017-05-11, UOL (inlagt: 2017-05-12)

TIN175: Introduktion till artificiell intelligens
Ändring gjord på kurs:
[. Profil: Mjukvara och säkerhet (EDA263, TIN175). I MPSOF Årskurs 1] TIN175 borttagen från gruppering // Beslut: 2017-11-05, UOL (inlagt: 2017-05-12)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från D till D+ // Beslut: 2017-10-23, schemagruppen (inlagt: 2017-10-23)
[Kurstillfälle 1] Kursmoment 0117 flyttat till LP3 2,5, kursmoment 0217 flyttat till LP3 3,5, kursmoment 0317 flyttat till LP3 1,5 // Beslut: 2017-07-06, PA (inlagt: 2017-07-06)

Ändring gjord på kurs i programplan:
[Obligatoriskt valbara. 15 hp av dessa kurser krävs för examen. (DAT157, DAT220, DAT240, DAT261, DAT280, DAT340, DAT345, EDA223, EDA263, EDA344, EDA397, EDA491, TDA231, TDA289, TDA384, TDA486, TDA580, TIN093). Krav 15.0 hp. I MPSOF Årskurs 1] TIN175 tillagd i gruppering // Beslut: 2017-05-11, UOL (inlagt: 2017-05-12)
[Rekommendation. Profil: Mjukvara och algoritmer (TDA231, TIN093). I MPSOF Årskurs 1] TIN175 tillagd i gruppering // Beslut: 2017-05-11, UOL (inlagt: 2017-05-12)
[Rekommendation. Profil: Mjukvara och säkerhet (EDA263). I MPSOF Årskurs 1] TIN175 tillagd i gruppering // Beslut: 2017-05-11, UOL (inlagt: 2017-05-11)

TIN212: Programmeringsteknik
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2017-06-08, UOL (inlagt: 2017-06-13)
Litteratur ändrad. // Beslut: 2017-06-08, UOL (inlagt: 2017-06-13)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 8942 - Erland Holmström, Univ adjunkt till 3216 - Jan Skansholm, Univ lektor // Beslut: 2017-06-08, UOL (inlagt: 2017-06-13)

Ändring gjord på kurs i programplan:
[TKTEM, Årskurs 1 regel O] Kurstillfälle 1 borttaget // Beslut: 2017-06-08, UOL (inlagt: 2017-06-13)
[TKTFY, Årskurs 1 regel O] Kurstillfälle 1 borttaget // Beslut: 2017-06-08, UOL (inlagt: 2017-06-13)

Ändring gjord på tentamen:
[2018-08-29 3,0 hp, 0313] Tentamensdatum ändrat från 2018-08-29 F till 2018-08-28 // Beslut: 2018-03-12, schema (inlagt: 2018-03-12)

TIN213: Programmeringsteknik
Ändring gjord på kurs:
Kurs tillagd // Beslut: 2017-06-13, UOL (inlagt: 2017-06-14)
Syfte ändrat. // Beslut: 2017-06-14, UOL (inlagt: 2017-06-14)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till 3216 - Jan Skansholm, Univ lektor // Beslut: 2017-06-13, Viceprefekt (inlagt: 2017-06-14)
[Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för TKTEM åk 1 // Beslut: 2017-06-14, UOL (inlagt: 2017-06-14)
[Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för TKTFY åk 1 // Beslut: 2017-06-14, UOL (inlagt: 2017-06-14)

Ändring gjord på tentamen:
[2018-04-06 3,0 hp, 0117] Längd för tentamen ändrad från 4 till 3 timmar // Beslut: 2017-12-13, schema (inlagt: 2017-12-13)
[2018-06-08 3,0 hp, 0117] Tentamensdatum ändrat från 2018-06-08 F till 2018-08-24 // Beslut: 2017-12-12, schema (inlagt: 2017-12-12)
[2018-06-08 3,0 hp, 0317] Längd för tentamen ändrad från 4 till 3 timmar // Beslut: 2017-12-13, schema (inlagt: 2017-12-13)
[2018-08-24 3,0 hp, 0117] Längd för tentamen ändrad från 4 till 3 timmar // Beslut: 2017-12-13, schema (inlagt: 2017-12-13)
[2018-08-24 3,0 hp, 0317] Tentamensdatum ändrat från 2018-08-24 F till 2018-06-08 // Beslut: 2017-12-12, schema (inlagt: 2017-12-12)
[2018-08-28 3,0 hp, 0317] Längd för tentamen ändrad från 4 till 3 timmar // Beslut: 2017-12-13, schema (inlagt: 2017-12-13)
[2018-08-28 3,0 hp, 0317] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-06-28, leac (inlagt: 2018-06-28)
['28875', '47614', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2017-12-11, schema (inlagt: 2017-12-11)
['28875', '47614', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2017-12-11, schema (inlagt: 2017-12-11)
['28875', '47615', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2017-12-11, schema (inlagt: 2017-12-11)
['28875', '47615', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2017-12-11, schema (inlagt: 2017-12-11)

TMA014: Ordinära differentialekvationer och dynamiska system
Ändring gjord på tentamen:
[2018-06-04 7,5 hp, 0110] Plats för tentamen ändrad från Samhällsbyggnad till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-04-25, leac (inlagt: 2018-04-25)
[2018-06-04 7,5 hp, 0110] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-06-04, leac (inlagt: 2018-04-25)
[2018-08-22 7,5 hp, 0110] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-06-27, leac (inlagt: 2018-06-27)
['27538', '46712', '1'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 1 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2017-12-18, schema (inlagt: 2017-12-18)
['27538', '46712', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2018-02-08, elisabeth eriksson via schema (inlagt: 2018-02-08)
['27538', '46712', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2018-05-02, schema (inlagt: 2018-05-02)

TMA026: Partiella differentialekvationer fortsättningskurs
Ändring gjord på tentamen:
[2018-08-05 7,5 hp, 0101] Tentamensdatum och tid ändrad från 2018-08-05 F till 2018-08-25 F // Beslut: 2018-05-02, schema (inlagt: 2018-05-02)
[2018-08-25 7,5 hp, 0101] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-06-27, leac (inlagt: 2018-06-27)
[2018-08-25 7,5 hp, 0101] Plats för tentamen ändrad från Samhällsbyggnad till SB Multisal // Beslut: 2018-08-21, leac (inlagt: 2018-08-21)
['27748', '45333', '1'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 1 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2017-11-16, jeanette Montell (inlagt: 2017-11-16)
['27748', '45333', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2017-09-06, elisabeth eriksson (inlagt: 2017-09-06)
['27748', '45333', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2018-05-02, schema (inlagt: 2018-05-02)

TMA044: Flervariabelanalys
Ändring gjord på kurs i programplan:
[TKDAT, Årskurs 3 regel V] Kurstillfälle 1 borttaget // Beslut: 2017-05-31, UOL (inlagt: 2017-06-02)

Ändring gjord på tentamen:
[2017-10-26 6,0 hp, 0214] Plats för tentamen ändrad från Samhällsbyggnad till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2017-10-12, leac (inlagt: 2017-10-12)

TMA226: Matematisk fördjupning
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 8984 - Mohammad Asadzadeh, Bitr professor till // Beslut: 2017-12-12, Viceprefekt (inlagt: 2017-12-15)

TMA265: Numerisk linjär algebra
Ändring gjord på kurs i programplan:
[MPENM, Årskurs 1 regel O] Regel i programplan ändrad från Obligatoriska kurser till Valbara kurser // Beslut: 2017-04-10, UOL (inlagt: 2017-04-18)
[MPENM, Årskurs 1 regel V] Årskurs ändrad från 1 till 2 // Beslut: 2017-04-19, UOL (inlagt: 2017-04-21)

Ändring gjord på tentamen:
['27479', '45720', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2017-09-06, elisabeth eriksson (inlagt: 2017-09-06)

TMA285: Finansiella derivat och partiella differentialekvationer
Ändring gjord på tentamen:
[2018-06-08 7,5 hp, 0101] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-04-25, leac (inlagt: 2018-04-25)
[2018-08-31 7,5 hp, 0101] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-06-27, leac (inlagt: 2018-06-27)
['28436', '45721', '1'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 1 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2017-11-16, jeanette Montell (inlagt: 2017-11-16)
['28436', '45721', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2018-02-08, elisabeth eriksson via schema (inlagt: 2018-02-08)
['28436', '45721', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2018-05-02, schema (inlagt: 2018-05-02)

TMA362: Fourieranalys
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Återöppnat // Beslut: 2017-04-03, PA (inlagt: 2017-04-04)

Ändring gjord på tentamen:
[2018-08-23 7,5 hp, 0101] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-06-27, leac (inlagt: 2018-06-27)
['28161', '47095', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2017-09-06, elisabeth eriksson (inlagt: 2017-09-06)
['28161', '47095', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2018-05-02, schema (inlagt: 2018-05-02)

TMA372: Partiella differentialekvationer, grundkurs
Ändring gjord på tentamen:
[2018-06-07 7,5 hp, 0101] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-04-25, leac (inlagt: 2018-04-25)
[2018-08-30 7,5 hp, 0101] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-06-27, leac (inlagt: 2018-06-27)
['27600', '47096', '1'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 1 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2017-11-16, jeanette Montell (inlagt: 2017-11-16)
['27600', '47096', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2018-02-08, elisabeth eriksson via schema (inlagt: 2018-02-08)
['27600', '47096', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2018-05-02, schema (inlagt: 2018-05-02)

TMA401: Funktionalanalys
Ändring gjord på tentamen:
[2018-09-01 7,5 hp, 0101] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2018-06-27, leac (inlagt: 2018-06-27)
['28485', '47097', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2017-09-06, elisabeth eriksson (inlagt: 2017-09-06)
['28485', '47097', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2018-05-02, schema (inlagt: 2018-05-02)

TMA521: Storskalig optimering
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Återöppnat // Beslut: 2017-11-01, PA (inlagt: 2017-11-02)

TMA671: Linjär algebra och numerisk analys
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till 1499 - Håkon Hoel, Gästlärare // Beslut: 2018-01-16, Viceprefekt (inlagt: 2018-01-16)

Ändring gjord på tentamen:
[2018-08-25 7,5 hp, 0199] Plats för tentamen ändrad från Samhällsbyggnad till SB Multisal // Beslut: 2018-08-21, leac (inlagt: 2018-08-21)

TMA881: Högprestandaberäkning
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Inställt - Kurstillfället ges i LP1 från och med läsår 2018/2019 // Beslut: 2017-10-16, PA (inlagt: 2017-10-16)

TMA891: Stora, glesa matrisproblem
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Inställt // Beslut: 2017-11-28, PA UOL (inlagt: 2017-11-30)

TMA947: Olinjär optimering
Ändring gjord på tentamen:
[2018-04-05 6,0 hp, 0203] Plats för tentamen ändrad från Eklandagatan 86 till Johanneberg // Beslut: 2017-12-12, schema (inlagt: 2017-12-12)
[2018-08-21 6,0 hp, 0203] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-06-27, leac (inlagt: 2018-06-27)
['28561', '45486', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2017-12-11, elisabeth eriksson via schema (inlagt: 2017-12-11)
['28561', '45486', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2018-05-02, schema (inlagt: 2018-05-02)

TMA982: Linjära system och transformer
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 0984 - Lars Hammarstrand, Doktor till 1132 - Hana Dobsicek-Trefna, Forskarassistent // Beslut: 2017-11-30, Viceprefekt (inlagt: 2017-11-30)

Ändring gjord på tentamen:
[2018-03-16 5,0 hp, 0211] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-02-02, leac (inlagt: 2018-02-02)

TME061: Hållfasthetslära och maskinelement
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 1127 - Jim Brouzoulis, Forskarassistent till 9068 - Thomas Abrahamsson, Professor // Beslut: 2017-06-21, Viceprefekt (inlagt: 2017-06-21)

TME095: El- och hybridfordon
Ändring gjord på tentamen:
[2018-06-05 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-04-20, leac (inlagt: 2018-04-20)

TME121: Fordonssystemteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2018-08-29 3,0 hp, 0112] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Lindholmen-salar // Beslut: 2018-08-17, Examinator via schema (inlagt: 2018-08-17)

TME136: Programmering i matlab
Ändring gjord på kurs:
Litteratur ändrad. // Beslut: 2017-06-15, PA (inlagt: 2017-06-15)

TME202: Fordons- och trafiksäkerhet
Ändring gjord på tentamen:
[2018-03-14 2,0 hp, 0213] Längd för tentamen ändrad från 4 till 3 timmar // Beslut: 2018-02-12, examinator (inlagt: 2018-02-12)
[2018-03-14 2,0 hp, 0213] Tid för tentamen ändrad från fm till em // Beslut: 2018-02-12, examinator (inlagt: 2018-02-12)
[2018-03-14 2,0 hp, 0313] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2018-02-27, leac (inlagt: 2018-02-27)
['27698', '46394', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2017-12-07, Examinator via schema (inlagt: 2017-12-07)
['27698', '46575', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2018-02-12, examinator (inlagt: 2018-02-12)

TME210: Turbomaskiner
Ändring gjord på tentamen:
[2017-10-27 7,5 hp, 0110] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2017-10-12, leac (inlagt: 2017-10-12)

TME240: Kompositmekanik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 0936 - Martin Fagerström, Docent till 1097 - Leif Asp, Professor // Beslut: 2017-05-03, Viceprefekt (inlagt: 2017-05-04)

TME245: Finita elementmetoden - strukturer
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 8849 - Kenneth Runesson, Professor till 1414 - Ralf Jänicke, Docent // Beslut: 2018-01-16, Viceprefekt (inlagt: 2018-01-16)

TME275: Mekanik
Ändring gjord på tentamen:
[2018-05-31 4,5 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2018-05-18, leac (inlagt: 2018-05-17)
[2018-05-31 4,5 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Elektro, Data // Beslut: 2018-05-23, leac (inlagt: 2018-05-23)

TME280: Förbränningsmodellering
Ändring gjord på tentamen:
[2017-10-23 3,0 hp, 0216] Längd för tentamen ändrad från 4 till 1,5 timmar // Beslut: 2017-10-23, Ulla Schemagruppen (inlagt: 2017-10-23)
[2017-10-23 3,0 hp, 0216] Längd för tentamen ändrad från 4 till 1.5 timmar // Beslut: 2017-10-23, Ulla Schemagruppen (inlagt: 2017-10-23)

TME305: Strukturmekanik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från D till D+ // Beslut: 2017-12-07, Schemagruppen (inlagt: 2017-12-07)

TMEX02: Kandidatarbete vid Tillämpad mekanik
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2017-10-04, Beslut om ny institutionsstruktur (inlagt: 2017-10-04)

TMEX04: Masterexamensarbete vid Tillämpad mekanik
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2017-10-04, Beslut om ny institutionsstruktur (inlagt: 2017-10-04)

TMEX60: Masterexamensarbete vid Tillämpad mekanik
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2017-10-04, Beslut om ny institutionsstruktur (inlagt: 2017-10-04)

TMS016: Statistisk bildbehandling
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 1156 - David Bolin, Universitetslektor till 1460 - Hans Malmström, Docent // Beslut: 2017-11-17, Viceprefekt PA (inlagt: 2017-12-12)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 9366 - Mats Rudemo, Professor till 1156 - David Bolin, Universitetslektor // Beslut: 2017-12-11, Viceprefekt (inlagt: 2017-12-12)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 1460 - Hans Malmström, Docent till 1156 - David Bolin, Universitetslektor // Beslut: 2017-12-11, Viceprefekt (inlagt: 2018-03-21)

Ändring gjord på tentamen:
[2018-08-29 7,5 hp, 0101] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-06-27, leac (inlagt: 2018-06-27)
['27314', '45813', '1'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 1 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2017-11-16, jeanette Montell (inlagt: 2017-11-16)
['27314', '45813', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2017-09-06, elisabeth eriksson (inlagt: 2017-09-06)
['27314', '45813', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2018-05-02, schema (inlagt: 2018-05-02)

TMS031: Statistisk försöksplanering
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 9992 - Kerstin Wiklander, Univ lektor till 9633 - Aila Särkkä, Professor // Beslut: 2018-01-16, Viceprefekt (inlagt: 2018-01-16)

Ändring gjord på tentamen:
[2018-06-05 7,5 hp, 0101] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-04-25, leac (inlagt: 2018-04-25)
[2018-08-22 7,5 hp, 0101] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-06-28, leac (inlagt: 2018-06-28)
['27619', '45814', '1'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 1 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2017-11-16, jeanette Montell (inlagt: 2017-11-16)
['27619', '45814', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2018-02-08, elisabeth eriksson via schema (inlagt: 2018-02-08)

TMS088: Finansiella tidsserier
Ändring gjord på tentamen:
[2018-06-01 7,5 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-05-21, leac (inlagt: 2018-05-21)
[2018-08-23 7,5 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-06-27, leac (inlagt: 2018-06-27)
['28748', '47407', '1'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 1 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2018-04-05, inst (inlagt: 2018-04-05)
['28748', '47407', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2018-05-02, schema (inlagt: 2018-05-02)

TMS150: Statistisk databehandling
Ändring gjord på kurs i programplan:
[MPENM, Årskurs 1 regel V] Regel i programplan ändrad från Valbara kurser till Obligatoriska kurser // Beslut: 2017-04-10, UOL (inlagt: 2017-04-18)

TMS165: Stokastisk analys
Ändring gjord på tentamen:
[2018-08-24 7,5 hp, 0104] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-06-27, leac (inlagt: 2018-06-27)
['28479', '46245', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2017-09-06, elisabeth eriksson (inlagt: 2017-09-06)
['28479', '46245', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2018-05-02, schema (inlagt: 2018-05-02)

TMV122: Inledande matematik
Ändring gjord på tentamen:
[2017-12-20 7,5 hp, 0114] Plats för tentamen ändrad från SB Multisal till SB Multisal // Beslut: 2017-11-20, leac (inlagt: 2017-11-20)

TMV137: Matematisk analys i en variabel
Ändring gjord på tentamen:
[2018-04-04 6,0 hp, 0112] Plats för tentamen ändrad från Samhällsbyggnad till SB Multisal // Beslut: 2018-01-30, leac (inlagt: 2018-01-30)

TMV138: Matematisk analys i en variabel
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 4620 - Reimond Emanuelsson, Univ adjunkt till // Beslut: 2017-09-12, Viceprefekt (inlagt: 2017-09-12)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till 9588 - Genkai Zhang, Professor // Beslut: 2018-03-07, Viceprefekt (inlagt: 2018-03-08)

Ändring gjord på tentamen:
[2018-04-04 6,0 hp, 0112] Plats för tentamen ändrad från SB Multisal till SB Multisal // Beslut: 2018-01-30, leac (inlagt: 2018-01-30)

TMV151: Matematisk analys i en variabel
Ändring gjord på tentamen:
[2018-04-04 7,5 hp, 0108] Plats för tentamen ändrad från SB Multisal till SB Multisal // Beslut: 2018-01-30, leac (inlagt: 2018-01-30)

TMV157: Inledande matematik
Ändring gjord på tentamen:
[2017-12-20 6,0 hp, 0112] Plats för tentamen ändrad från Samhällsbyggnad till SB Multisal // Beslut: 2017-11-20, leac (inlagt: 2017-11-20)

TMV166: Linjär algebra
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till 8985 - Stig Larsson, Professor // Beslut: 2018-01-16, Viceprefekt (inlagt: 2018-01-16)

TMV177: Inledande matematik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 8986 - Jan-Alve Svensson, Univ lektor till 1408 - Martin Hallnäs, Universitetslektor // Beslut: 2017-09-12, Viceprefekt (inlagt: 2017-09-12)

Ändring gjord på tentamen:
[2017-12-20 7,5 hp, 0114] Plats för tentamen ändrad från Samhällsbyggnad till SB Multisal // Beslut: 2017-11-20, leac (inlagt: 2017-11-20)

TMV181: Matematisk analys i en variabel
Ändring gjord på tentamen:
[2018-04-04 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Samhällsbyggnad till SB Multisal // Beslut: 2018-01-30, leac (inlagt: 2018-01-30)

TMV200: Diskret matematik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 4549 - Johan Berglind, Univ adjunkt till 1466 - Mårten Wadenbäck, Gästlärare // Beslut: 2017-09-12, Viceprefekt (inlagt: 2017-09-12)

TMV206: Linjär algebra
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 1096 - Andreas Rosén, Professor till 1467 - Lukás Malý, Gästlärare // Beslut: 2017-12-14, Viceprefekt (inlagt: 2017-12-15)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 1467 - Lukás Malý, Gästlärare till 1467 - Lukás Malý, Gästlärare // Beslut: 2018-01-16, Viceprefekt (inlagt: 2018-01-16)

TMV210: Inledande diskret matematik
Ändring gjord på kurs:
[Obligatoriskt valbara. Välj mellan dessa kurser. OBS TDA383 kan alternativt läsas i läsperiod 3 (DAT076, DAT216, EDA093, EDA234, EDA263, EDA322, FFR135, LEU420, SSY011, TDA384, TDA567, TMV210). Krav 3 kurs(er). I TIDAL Årskurs 3] TMV210 borttagen från gruppering // Beslut: 2017-03-06, UoL (inlagt: 2017-03-06)

Ändring gjord på kurs i programplan:
[TIDAL, Årskurs 3 regel V] Kurstillfälle 1 borttaget // Beslut: 2017-03-06, UoL (inlagt: 2017-03-06)

TMV220: Matematisk överbryggningskurs
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2017-10-12, UOL (inlagt: 2017-10-13)

Ändring gjord på kurs i programplan:
[TKMAS, Årskurs 2 regel V] Kurstillfälle 1 borttaget // Beslut: 2017-10-12, UOL (inlagt: 2017-10-13)

Ändring gjord på tentamen:
[2018-06-07 7,5 hp, 0104] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-05-24, leac (inlagt: 2018-05-24)
[2018-08-29 7,5 hp, 0104] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-06-29, leac (inlagt: 2018-06-29)
[7,5 hp, 0104] Tentamensdatum och tid ändrad // Beslut: 2017-10-16, Examinator (inlagt: 2017-10-16)
[7,5 hp, 0104] Tentamensdatum och tid ändrad // Beslut: 2017-10-16, Examinator (inlagt: 2017-10-16)
[7,5 hp, 0104] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-05-03, leac (inlagt: 2018-05-03)
[7,5 hp, 0104] Ges ej av institution // Beslut: 2017-10-16, Examinator (inlagt: 2017-10-16)
[7,5 hp, 0104] Ges ej av institution // Beslut: 2017-10-16, Examinator (inlagt: 2017-10-16)
[7,5 hp, 0104] Ges ej av institution // Beslut: 2017-10-16, Examinator (inlagt: 2017-10-16)
[7,5 hp, 0104] Inställt // Beslut: 2017-10-16, Examinator (inlagt: 2017-10-16)

UNA016: Miljöpolitiska styrmedel
Ändring gjord på kurs:
Institution ändrad från NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN GU till RYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP // Beslut: 2017-10-12, PA UOL (inlagt: 2017-10-19)

Ändring gjord på modul:
[0105 Tentamen 6,0 hp] Institution ändrad från NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN GU till RYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP // Beslut: 2017-10-12, PA UOL (inlagt: 2017-10-19)
[0205 Övning 1,5 hp] Institution ändrad från NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN GU till RYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP // Beslut: 2017-10-12, PA UOL (inlagt: 2017-10-19)

VGE022: Teknisk geologi, avancerad nivå
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till 9635 - Lars Rosén, Professor // Beslut: 2018-06-29, Viceprefekt (inlagt: 2018-06-29)

VSM191: Stålbyggnad
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat // Beslut: 2017-04-28, Examinator (inlagt: 2017-04-28)

VTA136: Audioteknik och akustik
Ändring gjord på tentamen:
[2018-04-04 5,0 hp, 0117] Längd för tentamen ändrad // Beslut: 2018-02-08, Lärare via Schema (inlagt: 2018-02-08)
[2018-04-04 5,0 hp, 0117] Tid för tentamen ändrad från em till fm // Beslut: 2018-02-08, Lärare via Schema (inlagt: 2018-02-08)
[2018-04-04 5,0 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från em till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-02-08, Lärare via Schema (inlagt: 2018-02-08)
[2018-04-04 5,0 hp, 0117] Ges ej av institution // Beslut: 2018-01-23, Schemagruppen (inlagt: 2018-01-23)
[2018-08-31 5,0 hp, 0117] Längd för tentamen ändrad // Beslut: 2018-04-20, Examinator via schema (inlagt: 2018-04-20)
[2018-08-31 5,0 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från em till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-04-20, Examinator via schema (inlagt: 2018-04-20)
[2018-08-31 5,0 hp, 0117] Ges ej av institution // Beslut: 2018-08-31, Examinator via schema (inlagt: 2018-04-20)
[5,0 hp, 0117] Tentamensdatum och tid ändrad // Beslut: 2018-01-23, Lärare via Schema (inlagt: 2018-01-23)
[5,0 hp, 0117] Tentamensdatum och tid ändrad // Beslut: 2018-04-20, Examinator via schema (inlagt: 2018-04-20)

VTA141: Elektroakustik
Ändring gjord på tentamen:
['27418', '46777', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2018-02-08, Lärare via Schema (inlagt: 2018-02-08)

Program

MPSES: HÅLLBARA ENERGISYSTEM, MASTERPROGRAM
Ändring gjord på gruppering:
[Obligatoriskt valbara. FFR160 och TEK465 väljs år 2 (ENM045, ENM125, FFR160, KVM071, MEN031, MEN115, TEK465). Krav 4 kurs(er). I MPSES Årskurs 1] Krav ändrat från 4 kurs(er) till 5 kurs(er) // Beslut: 2018-01-17, PA (inlagt: 2018-01-17)

Nedlagda kurser

BMT020: Konstruktionsteknik
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2018-08-29 fm, 0206 ] Tentamensdatum och tid ändrad från 2018-08-29 F till 2018-08-27 F // Beslut: 2017-09-05, examinator (inlagt: 2017-09-05)

BOM021: Organisation och management i byggindustrin
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2017-12-19 em, 0210 ] Inställt // Beslut: 2017-09-05, examinator (inlagt: 2017-09-05)
[2018-08-27 fm, 0210 ] Inställt // Beslut: 2017-09-05, examinator (inlagt: 2017-09-05)

BOM101: Byggnadsfysik, inneklimat och tekniska system
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2018-03-16 em, 0110 ] Tid för tentamen ändrad från em till fm // Beslut: 2018-01-08, Examinator via schema (inlagt: 2018-01-08)
[2018-03-16 em, 0210 ] Tid för tentamen ändrad från em till fm // Beslut: 2018-01-08, Examinator via schema (inlagt: 2018-01-08)
[2018-03-16 fm, 0110 ] Tid för tentamen ändrad från fm till em // Beslut: 2018-01-08, Examinator via schema (inlagt: 2018-01-08)
[2018-03-16 fm, 0210 ] Tid för tentamen ändrad från fm till fm // Beslut: 2018-01-08, Examinator via schema (inlagt: 2018-01-08)
[2018-03-16 fm, 0210 ] Tid för tentamen ändrad från fm till em // Beslut: 2018-01-08, Examinator via schema (inlagt: 2018-01-08)
[2018-06-07 fm, 0110 ] Tid för tentamen ändrad från fm till fm // Beslut: 2018-01-08, Examinator via schema (inlagt: 2018-01-08)
[2018-06-07 fm, 0110 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-05-21, leac (inlagt: 2018-05-21)
[2018-08-24 em, 0210 ] Tentamensdatum och tid ändrad från 2018-08-24 E till 2018-06-07 F // Beslut: 2017-09-08, examinator (inlagt: 2017-09-08)
[2018-08-24 fm, 0110 ] Tentamensdatum och tid ändrad från 2018-08-24 F till 2018-06-07 F // Beslut: 2017-09-08, examinator (inlagt: 2017-09-08)
['BOM101', '0110', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 2 (nedlagd kurs) // Beslut: 2017-09-08, examinator (inlagt: 2017-09-08)

BOM145: Fukt- och värmetekniska tillämpningar
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2018-04-04 em, 0210 ] Tid för tentamen ändrad från em till fm // Beslut: 2017-08-21, Schemagruppen (inlagt: 2017-08-21)

BOM155: Konstruktionsteknik
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2018-08-29 fm, 0111 ] Tentamensdatum och tid ändrad från 2018-08-29 F till 2018-08-27 F // Beslut: 2017-09-05, examinator (inlagt: 2017-09-05)
['BOM155', '0111', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 2 (nedlagd kurs) // Beslut: 2017-09-05, examinator (inlagt: 2017-09-05)

BOM160: Bärande konstruktioner
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
['BOM160', '0211', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 2 (nedlagd kurs) // Beslut: 2017-09-05, examinator (inlagt: 2017-09-05)

DAT121: Programming paradigms
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2018-08-31 em, 0111 ] Inställt // Beslut: 2017-08-21, Schemagruppen (inlagt: 2017-08-21)

DAT320: Mjukvarukvalitet
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Lindholmen-salar // Beslut: 2017-09-26, examinator (inlagt: 2017-09-26)
Plats för tentamen ändrad från Lindholmen-salar till Lindholmen-salar // Beslut: 2018-06-28, leac (inlagt: 2018-06-28)

EDA481: Programmering av inbyggda system
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2017-10-06 em, 0112 ] Tentamensdatum och tid ändrad från 2017-10-06 E till 2017-10-06 F // Beslut: 2017-09-13, Roger Johansson, schema (inlagt: 2017-09-13)
[2017-10-06 em, 0112 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2017-08-29, leac (inlagt: 2017-08-29)

EDA486: Programmering av inbyggda system
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2017-10-06 em, 0112 ] Tentamensdatum och tid ändrad från 2017-10-06 E till 2017-10-06 F // Beslut: 2017-09-13, Roger Johansson, schema (inlagt: 2017-09-13)
[2017-10-06 em, 0112 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2017-08-29, leac (inlagt: 2017-08-29)

ERE102: Reglerteknik
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2018-08-23 fm, 0107 ] Tentamensdatum och tid ändrad från 2018-08-23 F till 2018-08-24 E // Beslut: 2018-06-27, tentamen (inlagt: 2018-06-27)

IAR072: Produktionsledning
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2017-10-06 em, 0106 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2017-08-29, leac (inlagt: 2017-08-29)

IBB152: Byggnadsekonomi och organisation
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2018-08-24 em, 0209 ] Tentamensdatum ändrat från 2018-08-24 till 2018-08-27 // Beslut: 2018-08-21, Schemagruppen (inlagt: 2018-08-21)
[2018-08-24 em, 0209 ] Återöppnat // Beslut: 2018-04-24, Examinator via Schema (inlagt: 2018-04-24)
[2018-08-27 em, 0209 ] Tentamensdatum och tid ändrad från 2018-08-27 E till 2018-08-24 E // Beslut: 2018-04-24, Examinator via schema (inlagt: 2018-04-24)
[2018-08-27 em, 0209 ] Inställt // Beslut: 2017-11-15, examinator (inlagt: 2017-11-15)

ISM030: Service contract management
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2017-10-06 fm, 0104 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2017-10-29, leac (inlagt: 2017-08-29)

KBT200: Produkter och processer i ett hållbart samhälle
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2018-04-05 fm, 0209 ] Tentamensdatum och tid ändrad från 2018-04-05 F till 2018-06-08 E // Beslut: 2017-12-21, schema (inlagt: 2017-12-21)

KKR100: Kemisk reaktionsteknik
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2017-10-07 fm, 0104 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2017-08-29, leac (inlagt: 2017-08-29)

KPO055: Produkters kemi
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2017-10-07 fm, 0104 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2017-08-29, leac (inlagt: 2017-08-29)

LBT071: Väg-och trafikteknik
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
['LBT071', '0106', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 2 (nedlagd kurs) // Beslut: 2017-11-01, Gunnar lanner, shema (inlagt: 2017-11-01)

LBT110: Byggnadsekonomi och byggnadsorganisation
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2018-08-24 em, 0196 ] Tid för tentamen ändrad från em till em // Beslut: 2018-08-20, Schemagruppen (inlagt: 2018-08-21)
[2018-08-24 em, 0196 ] Tid för tentamen ändrad från em till fm // Beslut: 2018-08-20, Schemagruppen (inlagt: 2018-08-21)
[2018-08-24 em, 0196 ] Återöppnat // Beslut: 2018-04-24, Examinator via Schema (inlagt: 2018-04-24)
[2018-08-24 fm, 0196 ] Tid för tentamen ändrad från fm till em // Beslut: 2018-04-24, Examinator via schema (inlagt: 2018-04-24)
[2018-08-24 fm, 0196 ] Tid för tentamen ändrad från fm till em // Beslut: 2018-08-22, Schema (inlagt: 2018-08-22)
[2018-08-24 fm, 0196 ] Inställt // Beslut: 2107-11-15, examinator (inlagt: 2017-11-15)

LBT161: Produktionsstyrning
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2017-10-07 em, 0106 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2017-08-29, leac (inlagt: 2017-08-29)

LBT345: Vattenförsörjnings- och avloppsteknik
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2017-10-07 fm, 0102 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2017-08-29, leac (inlagt: 2017-08-29)

LBT815: Facilities management
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2017-10-07 fm, 0103 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2017-08-29, leac (inlagt: 2017-08-29)

LMA120: Statistik och sannolikhetslära
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2017-10-06 fm, 0194 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2017-10-06, leac (inlagt: 2017-08-29)

LMA515: Matematik
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2018-06-08 fm, 0304 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-05-03, leac (inlagt: 2018-05-03)

LNC022: Nautisk matematik
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2017-12-21 em, 0111 ] Tid för tentamen ändrad från em till fm // Beslut: 2017-09-14, Elisabeth Eriksson, schema (inlagt: 2017-09-14)

MME180: Mekanik
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2017-10-06 fm, 0196 ] Tentamensdatum och tid ändrad från 2017-10-06 F till 2018-05-31 F // Beslut: 2017-11-24, Utbildningssekreterare via Schema (inlagt: 2017-12-07)
[2017-10-06 fm, 0196 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2017-08-29, leac (inlagt: 2017-08-29)

MVE021: Linjär algebra
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2017-10-07 em, 0209 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2017-08-29, leac (inlagt: 2017-08-29)
[2018-08-25 fm, 0209 ] Tentamensdatum och tid ändrad från 2018-08-25 F till 2018-08-27 E // Beslut: 2018-01-11, schema (inlagt: 2018-01-11)

MVE186: Datorintensiva statistiska metoder
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2017-10-21 em, 0214 ] Inställt - Datorintensiva statistiska metoder // Beslut: 2017-08-24, Elisabeth Eriksson, schema (inlagt: 2017-08-24)

MVE265: Matematisk statistik
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2017-10-06 em, 0108 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2017-08-29, leac (inlagt: 2017-08-29)

MVE300: Sannolikhet, statistik och risk
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2017-10-06 fm, 0109 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2017-09-27, leac (inlagt: 2017-09-27)

MVE345: Miljö och matematisk modellering
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2017-10-06 fm, 0110 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg, Data till Samhällsbyggnad, Data // Beslut: 2017-09-27, leac (inlagt: 2017-09-27)
['MVE345', '0110', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 2 (nedlagd kurs) // Beslut: 2017-09-13, Daniel Johansson, tenta (inlagt: 2017-09-13)

PPU190: Konstruktionsoptimering
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2018-08-20 em, 0213 ] Tentamensdatum och tid ändrad från 2018-08-20 E till 2018-08-29 F // Beslut: 2017-12-21, examinator (inlagt: 2017-12-21)

SJM001: Nautisk matematik
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2017-12-21 em, 0116 ] Tid för tentamen ändrad från em till fm // Beslut: 2017-09-14, Elisabeth Eriksson, schema (inlagt: 2017-09-14)

SJO560: Fartygsmaskinsystem
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2018-04-04 fm, 0109 ] Tid för tentamen ändrad från fm till em // Beslut: 2018-03-27, Examinator (inlagt: 2018-03-27)

SJO745: Våglaster och sjöegenskaper
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2018-08-24 fm, 0111 ] Tentamensdatum och tid ändrad från 2018-08-24 F till 2018-08-28 F // Beslut: 2018-04-10, Examinator (inlagt: 2018-04-10)

SSY047: Systemkonstruktion
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2017-10-06 em, 0213 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2017-10-06, leac (inlagt: 2017-08-29)

TDA361: Computer graphics
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2018-04-04 em, 0107 ] Tentamensdatum och tid ändrad från 2018-04-04 E till 2018-04-06 E // Beslut: 2017-09-12, examinator (inlagt: 2017-09-12)

TEK116: Customer relationships
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2017-10-07 em, 0110 ] Tentamensdatum ändrat från 2017-10-07 E till 2017-10-06 // Beslut: 2017-09-06, kajsa hulthen, schema (inlagt: 2017-09-06)
[2017-10-07 em, 0110 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2017-08-29, leac (inlagt: 2017-08-29)

TEK435: Production flow management
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2017-08-10, leac (inlagt: 2017-08-10)

TEK470: Affärsutveckling
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2018-06-05 em, 0113 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2018-05-21, leac (inlagt: 2018-05-21)

TMA073: Matematisk statistik
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
['TMA073', '0108', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 2 (nedlagd kurs) // Beslut: 2017-10-05, Matematiska vetenskaper (inlagt: 2017-10-05)

TMS087: Finansiella tidsserier
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2018-01-04 em, 0114 ] Tentamensdatum och tid ändrad från 2018-01-04 E till 2018-08-23 F // Beslut: 2018-05-03, schema (inlagt: 2018-05-03)
[2018-06-01 em, 0114 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-03-21, leac (inlagt: 2018-03-21)
['TMS087', '0114', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 2 (nedlagd kurs) // Beslut: 2017-09-06, elisabeth eriksson (inlagt: 2017-09-06)
['TMS087', '0114', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2017/2018, ordinal 3 (nedlagd kurs) // Beslut: 2017-11-16, jeanette Montell (inlagt: 2017-11-16)

TMV125: Inledande matematik
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2017-12-20 6,0 hp, 0112] Plats för tentamen ändrad från SB Multisal till SB Multisal // Beslut: 2017-11-20, leac (inlagt: 2017-11-20)

TMV130: Matematisk analys i en variabel
Ändring gjord på tentamen:
[2018-04-04 7,5 hp, 0108] Plats för tentamen ändrad från SB Multisal till SB Multisal // Beslut: 2018-01-30, leac (inlagt: 2018-01-30)

Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2018-04-04 6,0 hp, 0112] Plats för tentamen ändrad från Samhällsbyggnad till SB Multisal // Beslut: 2018-01-30, leac (inlagt: 2018-01-30)

VVB012: Hydraulik med VA-teknik
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2017-10-07 fm, 0105 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2017-08-29, leac (inlagt: 2017-08-29)

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.