Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Inlagda ändringar i det publicerade utbudet 2015/2016

Läsår

Kurser

AFT106: Från idé till färdig byggnad
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för MPDSD åk 1 // Beslut: 2015-05-06, PA, UoL (inlagt: 2015-05-07)

AIP019: Arbetets rum
Ändring gjord på kurs i programplan:
[TKARK, Årskurs 2 regel O] Kurstillfälle 1 borttaget // Beslut: 2015-09-17, UoL (inlagt: 2015-09-17)

ARK062: Ombyggnad och stadsförnyelse
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2015-05-06, PA (inlagt: 2015-05-07)

Ändring gjord på kurs i programplan:
[TKARK, Årskurs 2 regel O] Kurstillfälle 1 borttaget // Beslut: 2015-05-06, PA, UoL (inlagt: 2015-05-07)

ARK063: Stadsbostaden
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 0974 - Anna Braide Eriksson, Tekniklektor, 9505 - Karl-Gunnar Olsson, Professor, 9929 - Stefano Delia, Tekniklektor till 0974 - Anna Braide Eriksson, Tekniklektor, 9505 - Karl-Gunnar Olsson, Professor, 9929 - Stefano Delia, Tekniklektor // Beslut: 2015-05-18, PA (inlagt: 2015-05-18)

ARK064: Ombyggnad och stadsförnyelse
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 9505 - Karl-Gunnar Olsson, Professor, 1114 - Kia Bengtsson Ekström, Tekniklektor till 9505 - Karl-Gunnar Olsson, Professor, 1114 - Kia Bengtsson Ekström, Tekniklektor // Beslut: 2015-05-18, PA (inlagt: 2015-05-18)

ARK077: Nordisk arkitektur
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 9282 - Claes Caldenby, Professor till 9282 - Claes Caldenby, Professor // Beslut: 2015-05-18, PA (inlagt: 2015-05-18)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 9282 - Claes Caldenby, Professor till 1287 - Johan Linton, Konstnärlig univ lektor // Beslut: 2016-02-10, PA (inlagt: 2016-02-11)

ARK127: Architecture and urban space design 1
Ändring gjord på kurs:
Namn ändrat från Public space design and architecture till Architecture and urban space design 1 // Beslut: 2015-04-16, PA (inlagt: 2015-04-22)

ARK201: Arkitektur och teknikhistoria
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till // Beslut: 2015-05-18, PA (inlagt: 2015-05-18)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 9282 - Claes Caldenby, Professor till 1345 - Atli Magnus Seelow, Forskarassistent // Beslut: 2016-01-18, PA (inlagt: 2016-01-20)

Ändring gjord på tentamen:
[2016-04-04 3,0 hp, 0114] Längd för tentamen ändrad från 4 till 3 timmar // Beslut: 2015-06-25, Schema (inlagt: 2015-06-26)
[2016-04-04 3,0 hp, 0114] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2016-03-23, leac (inlagt: 2016-03-23)

ARK267: Architecture and urban space design 3
Ändring gjord på kurs:
Namn ändrat från Driving forces and design in the urban periphery till Architecture and urban space design 3 // Beslut: 2015-04-16, PA (inlagt: 2015-04-22)

ARK316: Leadership in architectural professions: examensarbete förberedelsekurs
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 2] Inställt // Beslut: 2015-09-17, PA, UoL (inlagt: 2015-09-17)

ARK446: Att undersöka arkitektur 1
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 0975 - Björn Gross, Tekniklektor, 0836 - Eva Amborg, Tekniklektor, 0877 - Tabita Nilsson, Tekniklektor till 0975 - Björn Gross, Tekniklektor, 0836 - Eva Amborg, Tekniklektor, 9929 - Stefano Delia, Tekniklektor // Beslut: 2015-05-21, PA (inlagt: 2015-05-21)

ARK481: Byggnaden som system
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 9505 - Karl-Gunnar Olsson, Professor, 0791 - Magnus Månsson, Adj professor, 9819 - Peter Christensson, Tekniklektor till 9505 - Karl-Gunnar Olsson, Professor, 0791 - Magnus Månsson, Adj professor, 9819 - Peter Christensson, Tekniklektor // Beslut: 2015-05-18, PA (inlagt: 2015-05-18)

ARK510: Stadsrum och planering
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till // Beslut: 2015-05-18, PA (inlagt: 2015-05-18)

ASB159: Stadslandskapet
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2015-05-06, PA (inlagt: 2015-05-07)

Ändring gjord på kurs i programplan:
[TKARK, Årskurs 3 regel O] Kurstillfälle 1 borttaget // Beslut: 2015-05-06, PA, UoL (inlagt: 2015-05-07)

AST134: Stadsrum och planering
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2015-05-06, PA (inlagt: 2015-05-07)

Ändring gjord på kurs i programplan:
[TKARK, Årskurs 2 regel O] Kurstillfälle 1 borttaget // Beslut: 2015-05-06, PA, UoL (inlagt: 2015-05-07)

ATH100: Arkitektur och stadsbyggande: En kulturhistorisk orientering
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till 1287 - Johan Linton, Konstnärlig univ lektor // Beslut: 2015-09-25, PA (inlagt: 2015-09-25)

BBTX03: Masterexamensarbete vid Biologi och bioteknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 9064 - Claes Niklasson, Professor till 9522 - Marie Alminger, Bitr professor // Beslut: 2015-12-15, PA (inlagt: 2015-12-15)
[Kurstillfälle 1] Kursmoment 0115 flyttat från LP1 15,0 LP2 15,0 till LP3 15 LP4 15 // Beslut: 2015-12-14, PA (inlagt: 2015-12-16)

BMT020: Konstruktionsteknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 1014 - Joosef Leppänen, Univ lektor till // Beslut: 2015-12-11, PA (inlagt: 2015-12-15)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till // Beslut: 2015-12-15, PA (inlagt: 2015-12-15)

BOM016: Projektledning
Ändring gjord på kurs:
[Huvudområde Industriell ekonomi] Tillagt // Beslut: 2015-11-12, PA (inlagt: 2015-11-13)

BOM021: Organisation och management i byggindustrin
Ändring gjord på tentamen:
[2015-10-29 4,0 hp, 0210] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2015-08-27, Tentaadm (inlagt: 2015-08-27)

BOM030: Ledarskap och kommunikation
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 9491 - Christine Räisänen, Professor till 1339 - Martin Löwstedt, Tekniklektor // Beslut: 2016-01-11, PA (inlagt: 2016-01-13)

BOM195: Byggnadsmaterial
Ändring gjord på tentamen:
[2016-01-09 4,0 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2015-12-16, Tentaadm (inlagt: 2015-12-16)

BOM200: Teknisk geologi
Ändring gjord på modul:
[0115 Projekt 2,0 hp] Betygsskala ändrad från TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt till UG - Underkänd, Godkänd // Beslut: 2016-06-28, PA UOL (inlagt: 2016-06-29)

BOM205: Byggnaders funktioner och utformning
Ändring gjord på modul:
[0115 Projekt 2,0 hp] Betygsskala ändrad från TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt till UG - Underkänd, Godkänd // Beslut: 2015-11-09, PA (inlagt: 2015-11-09)
[0215 Konstruktionsövning 2,5 hp] Betygsskala ändrad från TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt till UG - Underkänd, Godkänd // Beslut: 2015-11-09, PA (inlagt: 2015-11-09)
[0315 Inlämningsuppgift 3,0 hp] Betygsskala ändrad från TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt till UG - Underkänd, Godkänd // Beslut: 2015-11-09, PA (inlagt: 2015-11-09)

BOM210: Tätorters funktioner och utformning
Ändring gjord på tentamen:
[2016-03-16 3,0 hp, 0215] Ges av institution // Beslut: 2016-01-19, Examinator (inlagt: 2016-01-19)

BOM215: Grundläggande fysik, kemi och akustik
Ändring gjord på tentamen:
[2016-01-07 2,0 hp, 0315] Plats för tentamen ändrad från Hörsalar på hörsalsvägen till "Maskin"-salar // Beslut: 2015-12-14, Emma (inlagt: 2015-12-14)

BOM225: Ekonomi och organisation i byggsektorn
Ändring gjord på tentamen:
[2016-01-13 4,0 hp, 0315] Plats för tentamen ändrad från Hörsalar på hörsalsvägen till "Maskin"-salar // Beslut: 2015-10-15, Tentamen (inlagt: 2015-10-15)
[2016-01-13 4,0 hp, 0315] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2015-12-19, Emma (inlagt: 2015-12-20)
[2016-08-19 4,0 hp, 0315] Längd för tentamen ändrad från 5 till 4 timmar // Beslut: 2016-08-12, Tentamensadmin (inlagt: 2016-08-12)
[2016-08-19 4,0 hp, 0315] Tid för tentamen ändrad från em till fm // Beslut: 2016-04-27, Tentamensadmin (inlagt: 2016-04-27)

BOM230: Ljud och vibrationer
Ändring gjord på tentamen:
[2016-03-12 1,5 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från Samhällsbyggnad till Samhällsbyggnad // Beslut: 2016-02-29, leac (inlagt: 2016-02-29)
[2016-06-01 1,5 hp, 0215] Tentamensdatum och tid ändrad från 2016-06-01 E till 2016-03-12 F // Beslut: 2015-10-20, Examinator (inlagt: 2015-10-20)

BOM235: Ljud och vibrationer, grunder
Ändring gjord på tentamen:
[2016-03-12 1,5 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från Eklandagatan 86 till Samhällsbyggnad // Beslut: 2016-02-29, leac (inlagt: 2016-02-29)

BOMX02: Masterexamensarbete vid Bygg- och miljöteknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 2342 - Björn Engström, Bitr professor till 0612 - Angela Sasic Kalagasidis, Bitr professor // Beslut: 2015-11-09, PA (inlagt: 2015-11-09)

BOMX03: Examensarbete vid Bygg- och miljöteknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 2342 - Björn Engström, Bitr professor till 0612 - Angela Sasic Kalagasidis, Bitr professor // Beslut: 2015-11-09, PA (inlagt: 2015-11-09)

BOMX60: Masterexamensarbete vid Bygg- och miljöteknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 2342 - Björn Engström, Bitr professor till 0612 - Angela Sasic Kalagasidis, Bitr professor // Beslut: 2015-11-09, PA (inlagt: 2015-11-09)

CIU186: Information visualization
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2015-11-18, PA (inlagt: 2015-11-19)

CIU187: Information visualization
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 9964 - Staffan Björk, Professor till 1333 - Thommy Eriksson, Universitetsadjunkt, 1333 - Thommy Eriksson, Universitetslektor // Beslut: 2017-05-09, PA (inlagt: 2017-05-09)

Ändring gjord på tentamen:
[2016-03-15 4,0 hp, 0315] Tentamensdatum och tid ändrad från 2016-03-15 F till 2016-02-12 F // Beslut: 2015-12-02, Examinator (inlagt: 2015-12-02)

CIU196: Mobile computing - Design och implementation
Ändring gjord på kurstillfälle:
Block ändrat från C till A // Beslut: 2015-10-06, Examinator (inlagt: 2015-10-06)

CIU225: Leda individ och grupp
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 9491 - Christine Räisänen, Professor till 0815 - Caroline Ingelhammar, Tekniklektor // Beslut: 2015-10-16, PA (inlagt: 2015-10-19)

CIU246: Tabletop computing
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2015-05-08, PA, UoL (inlagt: 2015-05-08)

Ändring gjord på kurs i programplan:
[MPIDE, Årskurs 1 regel V] Kurstillfälle 1 borttaget // Beslut: 2015-05-08, PA, UoL (inlagt: 2015-05-08)

CIU260: Utvecklingsprojekt i praktiken
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 1039 - Jens Kabo, Universitetslektor till 0637 - Malin Kjellberg, Tekniklektor // Beslut: 2015-10-22, PA (inlagt: 2015-10-29)

CIUX06: Masterexamensarbete vid Lärande och ledarskap
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 9388 - Samuel Bengmark, Bitr professor till 0834 - Jan Wickenberg, Universitetslektor, 9388 - Samuel Bengmark, Bitr professor // Beslut: 2015-11-04, PA (inlagt: 2016-01-20)

DAT060: Matematisk logik för datavetenskap
Ändring gjord på tentamen:
[2016-01-04 7,5 hp, 0106] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2015-12-01, Emma (inlagt: 2015-12-01)

DAT085: Datavetenskapligt projekt
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 2945 - Bengt Nordström, Professor, 9848 - Peter Damaschke, Bitr professor, 8869 - Peter Dybjer, Professor till 1210 - Magnus Myreen, Docent, 1321 - Moa Johansson, Forskarassistent // Beslut: 2015-10-30, PA (inlagt: 2015-11-02)

DAT105: Datorarkitektur
Ändring gjord på tentamen:
[2016-01-11 6,0 hp, 0207] Plats för tentamen ändrad från Hörsalar på hörsalsvägen till "Maskin"-salar // Beslut: 2015-12-19, Emma (inlagt: 2015-12-20)

DAT121: Programming paradigms
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till 9180 - John Hughes, Professor // Beslut: 2015-10-30, PA (inlagt: 2015-11-02)

DAT122: Programmeringsparadigmer
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2015-09-07, UoL (inlagt: 2015-09-07)

DAT166: Software product line engineering
Ändring gjord på tentamen:
[2016-08-15 3,0 hp, 0215] Tentamensdatum och tid ändrad från 2016-08-15 F till 2016-08-19 E // Beslut: 2015-10-21, Examinator (inlagt: 2015-10-21)
[2016-08-19 3,0 hp, 0215] Tentamensdatum och tid ändrad från 2016-08-19 E till 2016-08-26 F // Beslut: 2016-05-09, Examinator (inlagt: 2016-05-09)

DAT171: Objektorienterad programmeringsteknik i Python
Ändring gjord på tentamen:
[2016-08-16 4,5 hp, 0214] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Samhällsbyggnad, Data // Beslut: 2016-08-24, leac (inlagt: 2016-07-24)

DAT216: Design och konstruktion av grafiska gränssnitt
Ändring gjord på tentamen:
[2016-04-06 4,0 hp, 0214] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2016-03-28, leac (inlagt: 2016-03-28)

DAT231: Requirements engineering
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 1103 - Richard Berntsson Svensson, Univ lektor till 1112 - Eric Knauss, Univ lektor // Beslut: 2015-08-17, PA (inlagt: 2015-08-17)

DAT240: Model-driven engineering
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till 1324 - Thorsten Berger, Universitetslektor // Beslut: 2016-01-29, PA (inlagt: 2016-01-29)

DAT255: Software engineering project
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till 1242 - Jan-Philipp Steghöfer, Universitetslektor // Beslut: 2015-08-28, PA (inlagt: 2015-08-28)
[Kurstillfälle 2] Examinator ändrad från till 1242 - Jan-Philipp Steghöfer, Universitetslektor // Beslut: 2015-08-28, PA (inlagt: 2015-08-28)

DAT265: Software evolution project
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 1112 - Eric Knauss, Univ lektor till 1304 - Regina Hebig, Doktor // Beslut: 2016-02-03, PA (inlagt: 2016-02-03)

DAT320: Mjukvarukvalitet
Ändring gjord på tentamen:
[2015-10-29 4,5 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Väg och vatten"-salar // Beslut: 2015-09-25, Tentaadm (inlagt: 2015-09-25)
[2016-01-07 4,5 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2015-12-01, Emma (inlagt: 2015-12-01)
[2016-01-07 4,5 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från Hörsalar på hörsalsvägen till Elektro // Beslut: 2016-01-04, Emma (inlagt: 2016-01-04)
[2016-08-18 4,5 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2016-06-23, leac (inlagt: 2016-06-23)

DAT325: Matematikens domänspecifika språk
Ändring gjord på kurstillfälle:
Block ändrat från D till // Beslut: 2015-11-23, Examinator/programansvarig (inlagt: 2015-11-23)

Ändring gjord på tentamen:
[2016-03-16 4,0 hp, 0215] Tentamensdatum och tid ändrad från 2016-03-16 F till 2016-03-15 E // Beslut: 2016-01-25, Examinator (inlagt: 2016-01-25)
[2016-03-16 4,0 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Eklandagatan 86 // Beslut: 2016-01-25, leac (inlagt: 2016-01-25)

DATX02: Kandidatarbete vid Data- och informationsteknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 9346 - Arne Linde, Tekn lic till 9346 - Arne Linde, Tekn lic, 1300 - Niklas Broberg, Universitetslektor // Beslut: 2015-10-30, PA (inlagt: 2015-11-02)

EDA217: Grundläggande datorteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2016-04-05 4,5 hp, 0112] Ges av institution // Beslut: 2015-08-14, Schema (inlagt: 2015-08-17)

EDA322: Digital konstruktion
Ändring gjord på tentamen:
[2016-03-16 4,5 hp, 0213] Ges av institution // Beslut: 2016-01-15, PA (inlagt: 2016-01-15)
[2016-03-16 4,5 hp, 0213] Ges ej av institution // Beslut: 2016-01-15, Schema (inlagt: 2016-01-15)
[2016-04-02 4,5 hp, 0213] Ges av institution // Beslut: 2016-01-15, Examinator (inlagt: 2016-01-15)

EDA452: Grundläggande datorteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2016-01-09 4,5 hp, 0112] Tid för tentamen ändrad från em till fm // Beslut: 2015-06-26, Schema (inlagt: 2015-06-26)

EEF031: Elektromagnetisk fältteori
Ändring gjord på tentamen:
[2016-01-14 7,5 hp, 0194] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2015-12-22, leac (inlagt: 2015-12-22)

EEK201: Avreglerade elmarknader
Ändring gjord på tentamen:
[2016-01-15 7,5 hp, 0108] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2015-12-22, leac (inlagt: 2015-12-22)

ENM055: Elektriska drivsystem 1
Ändring gjord på tentamen:
[2016-01-04 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2015-11-17, Emma (inlagt: 2015-11-17)

ENM060: Kraftelektroniska omvandlare
Ändring gjord på tentamen:
[2016-01-11 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Hörsalar på hörsalsvägen till Samhällsbyggnad // Beslut: 2015-11-27, Emma (inlagt: 2015-11-27)

ENM065: Drift av elkraftsystem
Ändring gjord på tentamen:
[2016-04-06 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2016-03-29, leac (inlagt: 2016-03-29)

ENM070: Kraftelektroniska komponenter och deras tillämpningar
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 0652 - Stefan Lundberg, Tekniklektor, 9405 - Torbjörn Thiringer, Professor till 1263 - Tarik Abdulahovic, Forskarassistent // Beslut: 2015-03-05, PA (inlagt: 2015-03-06)

ENM086: Klimatsystem
Ändring gjord på modul:
[0111 Tentamen 5,0 hp] Institution ändrad från ENERGI OCH MILJÖ till BYGG- OCH MILJÖTEKNIK // Beslut: 2016-05-16, PA (inlagt: 2016-05-17)

ENM100: Kraftelektronik i elkraftsystemet
Ändring gjord på tentamen:
[2016-01-12 7,5 hp, 0108] Plats för tentamen ändrad från Hörsalar på hörsalsvägen till Eklandagatan 86 // Beslut: 2015-12-20, Emma (inlagt: 2015-12-20)

ENM125: Hållbara elkraftsystem
Ändring gjord på tentamen:
[2016-01-16 7,5 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från Hörsalar på hörsalsvägen till "Maskin"-salar // Beslut: 2015-10-15, Tentamen (inlagt: 2015-10-15)

ENM155: Modellering av hållbara energisystem
Ändring gjord på tentamen:
[2016-01-12 3,0 hp, 0214] Inställt // Beslut: 2015-11-10, Examinator (inlagt: 2015-11-10)

ENMX02: Kandidatarbete vid Energi och miljö
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för TKAUT åk 3 // Beslut: 2016-11-30, UoL (inlagt: 2016-11-30)

ERE033: Reglerteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2016-01-15 5,5 hp, 0207] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2015-12-29, leac (inlagt: 2015-12-29)

ERE103: Reglerteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2016-04-04 4,5 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från Eklandagatan 86 till "Maskin"-salar // Beslut: 2016-02-16, leac (inlagt: 2016-02-16)

ESS116: Elektriska nät och system
Ändring gjord på tentamen:
[2016-01-11 7,5 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2015-12-19, Emma (inlagt: 2015-12-20)
[2016-01-11 7,5 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från Hörsalar på hörsalsvägen till Samhällsbyggnad // Beslut: 2015-12-19, Emma (inlagt: 2015-12-20)

ESS216: Reglerteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2016-01-13 4,5 hp, 0113] Plats för tentamen ändrad från Hörsalar på hörsalsvägen till "Maskin"-salar // Beslut: 2016-01-09, leac (inlagt: 2016-01-09)

FFM071: Gravitation och kosmologi
Ändring gjord på kurs:
Institution ändrad från FUNDAMENTAL FYSIK till FYSIK // Beslut: 2015-12-18, PA (inlagt: 2015-12-18)

Ändring gjord på modul:
[0101 Tentamen 7,5 hp] Institution ändrad från FUNDAMENTAL FYSIK till FYSIK // Beslut: 2015-12-18, PA (inlagt: 2015-12-18)

FFM516: Mekanik 1
Ändring gjord på kurs:
Institution ändrad från FUNDAMENTAL FYSIK till FYSIK // Beslut: 2015-12-18, PA (inlagt: 2015-12-18)

Ändring gjord på modul:
[0113 Tentamen 3,0 hp] Institution ändrad från FUNDAMENTAL FYSIK till FYSIK // Beslut: 2015-12-18, PA (inlagt: 2015-12-18)
[0213 Tentamen 4,5 hp] Institution ändrad från FUNDAMENTAL FYSIK till FYSIK // Beslut: 2015-12-18, PA (inlagt: 2015-12-18)

FFM521: Mekanik 2
Ändring gjord på kurs:
Institution ändrad från FUNDAMENTAL FYSIK till FYSIK // Beslut: 2015-12-18, PA (inlagt: 2015-12-18)

Ändring gjord på modul:
[0112 Tentamen 4,5 hp] Institution ändrad från FUNDAMENTAL FYSIK till FYSIK // Beslut: 2015-12-18, PA (inlagt: 2015-12-18)
[0212 Projekt 1,5 hp] Institution ändrad från FUNDAMENTAL FYSIK till FYSIK // Beslut: 2015-12-18, PA (inlagt: 2015-12-18)

FFR105: Stokastiska optimeringsmetoder
Ändring gjord på kurs:
Institution ändrad från FYSIK till TILLÄMPAD MEKANIK // Beslut: 2015-09-03, PA (inlagt: 2015-09-07)

Ändring gjord på modul:
[0199 Tentamen 7,5 hp] Institution ändrad från FYSIK till TILLÄMPAD MEKANIK // Beslut: 2015-09-03, PA (inlagt: 2015-09-07)

FFR115: Beräkningsbiologi 2
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 9846 - Bernhard Mehlig, Professor till 1354 - Marina Rafajlovic, Forskare // Beslut: 2016-02-23, PA (inlagt: 2016-02-23)

FFR125: Autonoma agenter
Ändring gjord på kurs:
Institution ändrad från FYSIK till TILLÄMPAD MEKANIK // Beslut: 2015-09-03, PA (inlagt: 2015-09-07)

Ändring gjord på modul:
[0199 Tentamen 7,5 hp] Institution ändrad från FYSIK till TILLÄMPAD MEKANIK // Beslut: 2015-09-03, PA (inlagt: 2015-09-07)

FFY371: Materie- och vågteori
Ändring gjord på tentamen:
[2016-01-12 7,5 hp, 0197] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2015-12-20, Emma (inlagt: 2015-12-20)

FFY401: Fysik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till 3802 - Åke Fäldt, Bitr professor // Beslut: 2015-11-02, PA (inlagt: 2015-11-02)

Ändring gjord på tentamen:
[2016-04-06 7,5 hp, 0102] Plats för tentamen ändrad från Eklandagatan 86 till Samhällsbyggnad // Beslut: 2016-02-16, leac (inlagt: 2016-02-16)

FFY621: Fysik för ingenjörer
Ändring gjord på tentamen:
[2016-01-07 7,5 hp, 0106] Plats för tentamen ändrad från Hörsalar på hörsalsvägen till Elektro // Beslut: 2016-01-04, Emma (inlagt: 2016-01-04)

FKA175: Astropartikelfysik
Ändring gjord på kurs:
Institution ändrad från FUNDAMENTAL FYSIK till FYSIK // Beslut: 2015-12-18, PA (inlagt: 2015-12-18)

Ändring gjord på modul:
[0101 Inlämningsuppgift 7,5 hp] Institution ändrad från FUNDAMENTAL FYSIK till FYSIK // Beslut: 2015-12-18, PA (inlagt: 2015-12-18)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 0695 - Ulf Gran, Bitr professor, 0695 - Ulf Gran, Docent till 1322 - Riccardo Catena, Forskarassistent // Beslut: 2015-11-02, PA (inlagt: 2015-11-02)

FMI040: Halvledarfysik - material och heterostrukturer
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till 1093 - Saroj Prasad Dash, Docent // Beslut: 2016-01-15, PA (inlagt: 2016-01-18)

FUF020: Kvantfältteori
Ändring gjord på kurs:
Institution ändrad från FUNDAMENTAL FYSIK till FYSIK // Beslut: 2015-12-18, PA (inlagt: 2015-12-18)

Ändring gjord på modul:
[0105 Inlämningsuppgift 7,5 hp] Institution ändrad från FUNDAMENTAL FYSIK till FYSIK // Beslut: 2015-12-18, PA (inlagt: 2015-12-18)

FUF025: Avancerad subatomär fysik
Ändring gjord på kurs:
Institution ändrad från FUNDAMENTAL FYSIK till FYSIK // Beslut: 2015-12-18, PA (inlagt: 2015-12-18)

Ändring gjord på modul:
[0105 Inlämningsuppgift 7,5 hp] Institution ändrad från FUNDAMENTAL FYSIK till FYSIK // Beslut: 2015-12-18, PA (inlagt: 2015-12-18)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 0951 - Andreas Heinz, Docent, 0696 - Christian Forssén, Bitr professor till 0951 - Andreas Heinz, Docent // Beslut: 2015-11-02, PA (inlagt: 2015-11-02)

FUF045: Speciell relativitetsteori
Ändring gjord på tentamen:
[2016-01-12 4,5 hp, 0106] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Elektro // Beslut: 2015-11-27, Emma (inlagt: 2015-11-27)
[2016-01-12 4,5 hp, 0106] Plats för tentamen ändrad från Elektro till Eklandagatan 86 // Beslut: 2015-12-21, Emma (inlagt: 2015-12-21)

FUF050: Subatomär fysik
Ändring gjord på kurs:
Institution ändrad från FUNDAMENTAL FYSIK till FYSIK // Beslut: 2015-12-18, PA (inlagt: 2015-12-18)

Ändring gjord på modul:
[0106 Tentamen 6,0 hp] Institution ändrad från FUNDAMENTAL FYSIK till FYSIK // Beslut: 2015-12-18, PA (inlagt: 2015-12-18)

FUF065: Moderna subatomära detektions- och analysmetoder
Ändring gjord på kurs:
Institution ändrad från FUNDAMENTAL FYSIK till FYSIK // Beslut: 2015-12-18, PA (inlagt: 2015-12-18)

Ändring gjord på modul:
[0107 Muntlig tentamen 7,5 hp] Institution ändrad från FUNDAMENTAL FYSIK till FYSIK // Beslut: 2015-12-18, PA (inlagt: 2015-12-18)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 0951 - Andreas Heinz, Docent, 0579 - Thomas Nilsson, Professor till 0579 - Thomas Nilsson, Professor // Beslut: 2015-11-02, PA (inlagt: 2015-11-02)

FUF070: Avancerad kvantmekanik
Ändring gjord på kurs:
Institution ändrad från FUNDAMENTAL FYSIK till FYSIK // Beslut: 2015-12-18, PA (inlagt: 2015-12-18)

Ändring gjord på modul:
[0108 Tentamen 7,5 hp] Institution ändrad från FUNDAMENTAL FYSIK till FYSIK // Beslut: 2015-12-18, PA (inlagt: 2015-12-18)

Ändring gjord på tentamen:
[2016-03-12 7,5 hp, 0108] Plats för tentamen ändrad från Eklandagatan 86 till Samhällsbyggnad // Beslut: 2016-02-29, leac (inlagt: 2016-02-29)

FUF085: Elektrodynamik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 0539 - Mats Granath, Univ lektor, 9516 - Måns Henningson, Professor till // Beslut: 2015-10-08, PA (inlagt: 2015-10-09)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till 1267 - Istvan Pusztai, Forskare // Beslut: 2015-11-25, PA (inlagt: 2015-11-25)

FUF090: Fysik, projektkurs
Ändring gjord på kurs:
Institution ändrad från FUNDAMENTAL FYSIK till FYSIK // Beslut: 2015-12-18, PA (inlagt: 2015-12-18)

Ändring gjord på modul:
[0114 Projekt 15,0 hp] Institution ändrad från FUNDAMENTAL FYSIK till FYSIK // Beslut: 2015-12-18, PA (inlagt: 2015-12-18)

FUFX02: Kandidatarbete vid Fundamental fysik
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2015-10-20, PA (inlagt: 2015-10-20)

FUFX03: Masterexamensarbete vid Fundamental fysik
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2015-12-11, PA (inlagt: 2015-12-16)

FUFX60: Masterexamensarbete vid Fundamental fysik
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2015-12-11, PA (inlagt: 2015-12-16)

IKA096: Informationssystem
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 4692 - Dan Paulin, Universitetslektor till 1245 - Johan Magnusson, Universitetslektor // Beslut: 2015-12-11, PA (inlagt: 2015-12-11)

KAA052: Matematisk modellering i kemitekniken
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 9134 - Anders Rasmuson, Professor till 0704 - Louise Olsson, Professor // Beslut: 2015-12-10, PA (inlagt: 2015-12-10)

KAA060: Transportprocesser
Ändring gjord på tentamen:
[2016-01-12 7,5 hp, 0193] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2015-12-17, leac (inlagt: 2015-12-17)
[2016-04-07 7,5 hp, 0193] Plats för tentamen ändrad från Hörsalar på hörsalsvägen till "Maskin"-salar // Beslut: 2016-03-28, leac (inlagt: 2016-03-28)

KAA102: Avancerad separationsteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2016-04-06 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2016-03-29, leac (inlagt: 2016-03-29)

KBB032: Biokemi och molekylärbiologi
Ändring gjord på tentamen:
[2015-10-30 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till "Väg och vatten"-salar // Beslut: 2016-10-16, Tentamen (inlagt: 2015-10-16)

KBB057: Biomolekylär struktur och dynamik
Ändring gjord på tentamen:
[2016-01-13 7,5 hp, 0114] Plats för tentamen ändrad från Hörsalar på hörsalsvägen till "Maskin"-salar // Beslut: 2016-01-05, leac (inlagt: 2016-01-05)
[2016-08-22 7,5 hp, 0114] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2016-03-29, Hannah Ahlborg (inlagt: 2016-03-29)

KBB111: Design och produktion av biomolekyler
Ändring gjord på tentamen:
[2015-10-29 5,0 hp, 0214] Längd för tentamen ändrad från 6 till 4 timmar // Beslut: 2015-08-31, Schema (inlagt: 2015-09-01)
[2016-01-04 5,0 hp, 0214] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2015-12-11, Emma (inlagt: 2015-12-11)

KBT020: Kemisk miljövetenskap
Ändring gjord på tentamen:
[2016-01-11 7,5 hp, 0105] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2015-12-19, Emma (inlagt: 2015-12-19)

KBT101: Fasta tillståndets kemi
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 0606 - Sten Eriksson, Professor till 0606 - Sten Eriksson, Professor // Beslut: 2015-06-02, PA (inlagt: 2015-06-02)

Ändring gjord på tentamen:
[2015-10-24 4,0 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från "Väg och vatten"-salar till "Maskin"-salar // Beslut: 2015-10-16, Tentamen (inlagt: 2015-10-16)

KBT120: Planering och utvärdering av experiment
Ändring gjord på tentamen:
[2016-01-05 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2015-12-11, Emma (inlagt: 2015-12-11)

KBT130: Cellulosateknik
Ändring gjord på tentamen:
[2016-01-07 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2015-12-14, Emma (inlagt: 2015-12-14)
[2016-01-07 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Hörsalar på hörsalsvägen till Elektro // Beslut: 2016-01-04, Emma (inlagt: 2016-01-04)

KBT135: Hantering och återvinning av avfall
Ändring gjord på tentamen:
[2016-01-11 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2015-12-19, Emma (inlagt: 2015-12-19)

KBT140: Global kemisk hållbarhet
Ändring gjord på tentamen:
[2015-10-26 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från "Väg och vatten"-salar till "Maskin"-salar // Beslut: 2016-10-16, Tentamen (inlagt: 2015-10-16)
[2016-01-04 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2015-11-17, Emma (inlagt: 2015-11-17)

KBT168: Kärnkemi II
Ändring gjord på tentamen:
[2016-01-11 5,0 hp, 0213] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2015-12-19, Emma (inlagt: 2015-12-20)

KBTX01: Kandidatarbete vid Kemi- och bioteknik
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2015-10-20, PA (inlagt: 2015-10-20)

KBTX05: Masterexamensarbete vid Kemi- och bioteknik
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2015-12-10, PA (inlagt: 2015-12-10)

KBTX09: Examensarbete vid Kemi- och bioteknik
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2015-11-12, PA (inlagt: 2015-11-19)

KBTX60: Masterexamensarbete vid Kemi- och bioteknik
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2015-12-10, PA (inlagt: 2015-12-10)

KFK021: Biofysikalisk kemi
Ändring gjord på tentamen:
[2016-01-11 6,0 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Hörsalar på hörsalsvägen till "Maskin"-salar // Beslut: 2015-12-19, Emma (inlagt: 2015-12-20)
[2016-01-11 6,0 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2015-12-19, Emma (inlagt: 2015-12-20)

KKM051: Kemisk miljövetenskap
Ändring gjord på tentamen:
[2016-01-11 4,5 hp, 0194] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2015-12-19, Emma (inlagt: 2015-12-19)

KKR091: Bioreaktionsteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2016-01-13 7,0 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Eklandagatan 86 // Beslut: 2015-12-21, Emma (inlagt: 2015-12-21)

KLI031: Livsmedelsteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2016-01-12 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2015-12-19, Emma (inlagt: 2015-12-20)

KMG037: Avancerad molekylärbiologi
Ändring gjord på tentamen:
[2016-08-25 7,5 hp, 0114] Ges av institution // Beslut: 2016-04-15, Examinator Julie Grantham (inlagt: 2016-04-15)

KOO092: Syntes, egenskaper och struktur hos fasta material
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 0606 - Sten Eriksson, Professor till 9631 - Lars-Gunnar Johansson, Professor, 0606 - Sten Eriksson, Professor // Beslut: 2015-06-02, PA (inlagt: 2015-06-02)

KPO040: Ytteknologi
Ändring gjord på tentamen:
[2016-03-15 7,5 hp, 0195] Tentamensdatum ändrat från 2016-03-15 till 2016-03-14 // Beslut: 2016-02-16, Examinator (inlagt: 2016-02-16)

KTK012: Katalys
Ändring gjord på tentamen:
[2016-04-02 4,5 hp, 0215] Inställt // Beslut: 2016-03-21, Examinator (inlagt: 2016-03-21)
[2016-06-01 4,5 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från Hörsalar på hörsalsvägen till Eklandagatan 86 // Beslut: 2016-05-30, leac (inlagt: 2016-05-30)

KTK095: Ytkemi
Ändring gjord på tentamen:
[2016-01-05 7,5 hp, 0199] Plats för tentamen ändrad från Hörsalar på hörsalsvägen till "Maskin"-salar // Beslut: 2015-12-14, Emma (inlagt: 2015-12-15)

KTK105: Yt- och materialkemi
Ändring gjord på tentamen:
[2016-01-07 4,5 hp, 0103] Plats för tentamen ändrad från Hörsalar på hörsalsvägen till Elektro // Beslut: 2016-01-04, Emma (inlagt: 2016-01-04)

KTK116: Yt- och materialkemi
Ändring gjord på tentamen:
[2016-01-14 7,5 hp, 0106] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Eklandagatan 86 // Beslut: 2015-12-22, leac (inlagt: 2015-12-22)

LBT121: Geoteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2016-01-04 3,0 hp, 0106] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2015-12-11, Emma (inlagt: 2015-12-11)

LBT502: Brobyggnad
Ändring gjord på tentamen:
[2016-01-15 7,5 hp, 0101] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Elektro // Beslut: 2015-12-22, leac (inlagt: 2015-12-22)

LET085: Styrteknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 4670 - Göran Hult, Univ adjunkt, 4605 - Morgan Osbeck, Tekniklektor till 4670 - Göran Hult, Univ adjunkt // Beslut: 2015-09-22, PA (inlagt: 2015-09-23)

LET923: Kemi
Ändring gjord på tentamen:
[2016-02-11 7,5 hp, 0104] Tentamensdatum och tid ändrad från 2016-02-11 F till 2016-02-17 E // Beslut: 2015-11-19, Examinator (inlagt: 2015-11-19)

LEU029: Givare och don
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 4680 - Lennart Widén, Tekniklektor till 4670 - Göran Hult, Univ adjunkt, 4680 - Lennart Widén, Tekniklektor // Beslut: 2015-09-23, PA (inlagt: 2015-09-23)

LEU076: Styrprojekt
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 4670 - Göran Hult, Univ adjunkt, 4605 - Morgan Osbeck, Tekniklektor till 4670 - Göran Hult, Univ adjunkt // Beslut: 2015-10-01, PA (inlagt: 2015-10-01)

LEU431: Digital och datorteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2016-01-09 4,5 hp, 0210] Tid för tentamen ändrad från em till fm // Beslut: 2015-06-25, Schema (inlagt: 2015-06-26)

LEU470: Elektriska kretsar
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till 4670 - Göran Hult, Univ adjunkt // Beslut: 2015-08-19, PA (inlagt: 2015-08-19)
[Kurstillfälle 2] Examinator ändrad från till 4670 - Göran Hult, Univ adjunkt // Beslut: 2015-08-19, PA (inlagt: 2015-08-19)
[Kurstillfälle 2] Inställt // Beslut: 2015-06-23, PA, UoL (inlagt: 2015-08-17)

Ändring gjord på tentamen:
[2016-03-18 6,0 hp, 0104] Inställt - Inställld pga kurstillfälle 2 är inställt och tillfället är ersatt av LEU471 // Beslut: 2015-12-18, Examinator (inlagt: 2015-12-18)
[2016-04-09 6,0 hp, 0104] Inställt - Inställld pga kurstillfälle 2 är inställt och tillfället är ersatt av LEU471 // Beslut: 2015-12-18, Examinator (inlagt: 2015-12-18)
[2016-08-26 6,0 hp, 0104] Inställt - Inställld pga kurstillfälle 2 är inställt och tillfället är ersatt av LEU471 // Beslut: 2015-12-18, Examinator (inlagt: 2015-12-18)

LKT053: Fysikalisk kemi
Ändring gjord på tentamen:
[2016-04-04 6,0 hp, 0109] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2016-02-10, leac (inlagt: 2016-02-10)

LMA019: Algebra
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 4649 - Jonny Lindström, Univ adjunkt till 4549 - Johan Berglind, Univ adjunkt // Beslut: 2015-09-09, PA (inlagt: 2015-09-09)

LMA120: Statistik och sannolikhetslära
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 9665 - Petter Mostad, Docent till 1331 - Anna Johnning, Doktor // Beslut: 2016-04-01, PA (inlagt: 2016-04-01)

Ändring gjord på tentamen:
[2016-05-28 3,0 hp, 0194] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Eklandagatan 86 // Beslut: 2016-04-14, leac (inlagt: 2016-04-14)

LMA400: Matematisk analys
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 9388 - Samuel Bengmark, Bitr professor till 4649 - Jonny Lindström, Univ adjunkt // Beslut: 2015-09-09, PA (inlagt: 2015-09-09)

LMA515: Matematik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 4649 - Jonny Lindström, Univ adjunkt, 1197 - Klas Modin, Docent till 1197 - Klas Modin, Docent // Beslut: 2015-09-04, VP (PA) (inlagt: 2015-09-07)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 1197 - Klas Modin, Docent till // Beslut: 2015-12-10, PA (inlagt: 2015-12-10)

LMA521: Tillämpad matematisk statistik
Ändring gjord på tentamen:
[2016-03-15 7,5 hp, 0103] Tentamensdatum och tid ändrad från 2016-03-15 E till 2016-03-14 F // Beslut: 2015-10-15, Examinator (inlagt: 2015-10-15)

LMA538: Fysik
Ändring gjord på tentamen:
[2016-03-16 6,0 hp, 0209] Tentamensdatum och tid ändrad från 2016-03-16 E till 2016-03-15 E // Beslut: 2015-10-15, Examinator (inlagt: 2015-10-15)
[2016-05-28 4,5 hp, 0309] Tentamensdatum ändrat från 2016-05-28 till 2016-05-10 // Beslut: 2015-09-01, Schema (inlagt: 2015-09-01)
[2016-05-30 4,5 hp, 0309] Tentamensdatum och tid ändrad från 2016-05-30 E till 2016-05-28 F // Beslut: 2015-09-01, Schema (inlagt: 2015-09-01)

LMT108: Automatiseringsteknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
Block ändrat från B till // Beslut: 2015-09-23, Examinator (inlagt: 2015-09-23)

LMT210: Mekanik, fortsättningskurs
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till 4546 - Peter Bövik, Univ lektor // Beslut: 2015-08-20, PA (inlagt: 2015-08-20)

LMT834: Termodynamik och strömningsmekanik
Ändring gjord på tentamen:
[2016-04-07 7,5 hp, 0101] Tentamensdatum och tid ändrad från 2016-04-07 E till 2016-04-09 F // Beslut: 2015-08-19, Schema (inlagt: 2015-08-19)
[2016-04-09 7,5 hp, 0101] Tentamensdatum och tid ändrad från 2016-04-09 F till 2016-04-07 E // Beslut: 2015-08-18, Schema (inlagt: 2015-08-18)

LMT836: Termodynamik och strömningsmekanik
Ändring gjord på tentamen:
[2016-04-07 7,5 hp, 0103] Tentamensdatum och tid ändrad från 2016-04-07 E till 2016-04-09 F // Beslut: 2015-08-19, Schema (inlagt: 2015-08-19)

LMT969: Industriell ekonomi och organisation
Ändring gjord på tentamen:
[2015-10-28 6,0 hp, 0214] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till "Väg och vatten"-salar // Beslut: 2016-10-16, Tentamen (inlagt: 2015-10-16)

LMT991: Kvalitet och driftsäkerhet
Ändring gjord på tentamen:
[2015-01-15 7,5 hp, 0103] Tentamensdatum ändrat från 2015-01-15 till 2016-01-15 // Beslut: 2015-09-14, Schema (inlagt: 2015-09-14)

LMT993: Kvalitet och driftsäkerhet
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2015-05-05, PA, UOL (inlagt: 2015-05-05)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1: Börjar LP1] Kursmoment 0115 flyttat från LP2 3,5 till LP4 3,5 , Kursmoment 0215 flyttat från LP1 4,0 till LP3 4,0 // Beslut: 2015-04-29, PA, UOL (inlagt: 2015-05-04)

Ändring gjord på kurs i programplan:
[TIMAL, Årskurs 3 regel O] Kurstillfälle 1 borttaget // Beslut: 2015-05-05, PA, UOL (inlagt: 2015-05-05)

LMT994: Kvalitet och driftsäkerhet
Ändring gjord på kurstillfälle:
Block ändrat från C till // Beslut: 2015-12-18, Examinator (inlagt: 2015-12-18)

LMU055: Människa - teknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1: Börjar LP3] Kursmoment 0102 flyttat från LP3 7,5 till LP1 7,5 // Beslut: 2015-04-29, PA, UOL (inlagt: 2015-05-04)
[Kurstillfälle 1] Kursmoment 0102 flyttat från LP1 1,0 LP2 7,5 till LP2 7,5 // Beslut: 2015-05-05, PA, UOL (inlagt: 2015-05-05)
[Kurstillfälle 1] Kursmoment 0102 flyttat från LP1 7,5 till LP1 1 LP2 7,5 // Beslut: 2015-05-05, PA, UOL (inlagt: 2015-05-05)
[Kurstillfälle 1] Kursmoment 0102 flyttat från LP2 7,5 till LP1 4 LP2 3,5 // Beslut: 2015-05-05, PA, UOL (inlagt: 2015-05-05)

Ändring gjord på tentamen:
[2016-01-09 7,5 hp, 0102] Tid för tentamen ändrad från em till fm // Beslut: 2015-06-25, Schema (inlagt: 2015-06-26)

LMU234: Tillverkningsteknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till // Beslut: 2015-12-10, PA (inlagt: 2015-12-11)

Ändring gjord på tentamen:
[2016-04-08 7,5 hp, 0104] Tentamensdatum och tid ändrad från 2016-04-08 E till 2016-01-05 F // Beslut: 2015-06-23, Schema (inlagt: 2015-06-24)

LMU622: Designmetodik
Ändring gjord på tentamen:
[2016-04-08 3,8 hp, 0209] Inställt - Inställd då duggor gäller för kursen // Beslut: 2016-02-12, Examinator (inlagt: 2016-02-12)
[2016-05-30 3,8 hp, 0209] Inställt - Inställd då duggor gäller för kursen // Beslut: 2016-02-12, Examinator (inlagt: 2016-02-12)
[2016-08-16 3,8 hp, 0209] Inställt - Inställd då duggor gäller för kursen // Beslut: 2016-02-12, Examinator (inlagt: 2016-02-12)

LNC022: Nautisk matematik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till 1108 - Elin Götmark, Univ lektor // Beslut: 2016-03-18, PA (inlagt: 2016-03-18)
[Kurstillfälle 2] Examinator ändrad från till 1108 - Elin Götmark, Univ lektor // Beslut: 2016-03-18, PA (inlagt: 2016-03-18)

Ändring gjord på tentamen:
[2016-05-28 7,0 hp, 0111] Tid för tentamen ändrad från em till fm // Beslut: 2016-02-08, Tentamen (inlagt: 2016-02-08)
[2016-08-22 7,0 hp, 0111] Tid för tentamen ändrad från fm till em // Beslut: 2016-02-08, Schema (inlagt: 2016-02-08)

LNC047: Sjömanskap A
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 0712 - Fredrik Olindersson, Tekniklektor till 0712 - Fredrik Olindersson, Tekniklektor // Beslut: 2015-09-21, PA (inlagt: 2015-09-21)

Ändring gjord på tentamen:
[2016-04-07 6,0 hp, 0108] Tentamensdatum och tid ändrad från 2016-04-07 E till 2016-04-07 E // Beslut: 2016-01-11, Examinator (inlagt: 2016-01-11)

LNC088: Grundläggande sjötransportteknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 1043 - Olle Lindmark, Tekniklektor till 0671 - Frederik Hallbjörner, Tekniklektor // Beslut: 2015-09-21, PA (inlagt: 2015-09-21)

LNC323: Sjötransport av bulklaster
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 1043 - Olle Lindmark, Tekniklektor till 0671 - Frederik Hallbjörner, Tekniklektor // Beslut: 2015-09-21, PA (inlagt: 2015-09-21)

MCC045: Fotonik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 0632 - Johan Gustavsson, Docent, 9560 - Jörgen Bengtsson, Docent till 9335 - Magnus Karlsson, Professor, 9118 - Sheila Galt, Bitr professor // Beslut: 2015-12-10, PA (inlagt: 2015-12-10)

Ändring gjord på tentamen:
[2016-03-14 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2016-03-03, leac (inlagt: 2016-03-03)

MCC052: Laserteknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 9118 - Sheila Galt, Bitr professor, 1149 - Victor Torres Company, Docent till 1149 - Victor Torres Company, Docent // Beslut: 2016-04-25, PA (inlagt: 2016-04-26)

Ändring gjord på tentamen:
[2016-05-30 4,5 hp, 0112] Ges av institution // Beslut: 2016-03-18, Examinator (inlagt: 2016-03-18)

MCC080: Vätskekristaller: fysik och tillämpningar
Ändring gjord på tentamen:
[2016-04-05 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2016-02-29, leac (inlagt: 2016-02-29)

MCC130: Grafenvetenskap och -teknik
Ändring gjord på tentamen:
[2016-01-16 7,5 hp, 0114] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Samhällsbyggnad // Beslut: 2015-12-19, Emma (inlagt: 2015-12-19)
[2016-08-19 7,5 hp, 0114] Inställt // Beslut: 2016-07-28, Schemagruppen (inlagt: 2016-08-02)
[2016-08-20 7,5 hp, 0114] Tentamensdatum ändrat från 2016-08-20 till 2016-08-19 // Beslut: 2016-06-20, SB (inlagt: 2016-06-29)
[2016-08-25 7,5 hp, 0114] Tentamensdatum ändrat från 2016-08-25 till 2016-08-20 // Beslut: 2016-06-22, Examinator Jie Sun (inlagt: 2016-06-22)

MEN031: Förbränningsteknik
Ändring gjord på kurs:
Flera inrapporteringar // Beslut: 2015-06-23, PA (inlagt: 2015-06-24)

Ändring gjord på tentamen:
[2016-05-28 7,5 hp, 0197] Tid för tentamen ändrad från em till fm // Beslut: 2016-04-13, Examinator (inlagt: 2016-04-13)
[2016-05-28 7,5 hp, 0197] Plats för tentamen ändrad från Eklandagatan 86 till "Maskin"-salar // Beslut: 2016-04-14, leac (inlagt: 2016-04-14)

MEN115: Energisystemmodellering
Ändring gjord på kurs:
Flera inrapporteringar // Beslut: 2015-06-23, PA (inlagt: 2015-06-24)

Ändring gjord på tentamen:
[2016-08-22 7,5 hp, 0198] Plats för tentamen ändrad från Samhällsbyggnad till "Maskin"-salar // Beslut: 2016-08-09, leac (inlagt: 2016-08-09)

MHA063: Hållfasthetslära
Ändring gjord på tentamen:
[2016-04-05 7,5 hp, 0105] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2016-03-23, leac (inlagt: 2016-03-23)

MKM105: Grunder till byggsätt för mikrosystem
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 9468 - Johan Liu, Professor, 9359 - Per Lundgren, Docent till 9468 - Johan Liu, Professor // Beslut: 2015-09-09, PA (inlagt: 2016-01-27)

MKM110: Mikrosystemteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2016-01-16 7,5 hp, 0104] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Samhällsbyggnad // Beslut: 2015-12-19, Emma (inlagt: 2015-12-19)

MKM135: Halvledarkomponenter
Ändring gjord på tentamen:
[2016-01-07 7,5 hp, 0104] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2015-12-14, Emma (inlagt: 2015-12-14)

MMF176: Ingenjörsmetodik
Ändring gjord på modul:
[0215 Projekt 4,0 hp] Betygsskala ändrad från UG - Underkänd, Godkänd till TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt // Beslut: 2015-06-24, PA (inlagt: 2015-06-24)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 9913 - Göran Gustafsson, Univ lektor till 9213 - Johan Malmqvist, Professor // Beslut: 2015-04-17, PA (inlagt: 2015-04-17)

MMF274: Design och användaranpassning
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1: Börjar LP3] Kursmoment 0114 flyttat från LP3 7,5 till LP4 7,5 // Beslut: 2015-03-19, PA, UOL (inlagt: 2015-03-20)
[Kurstillfälle 1] Kursmoment 0114 flyttat från LP4 7,5 till LP3 7,5 // Beslut: 2015-06-03, PA (inlagt: 2015-06-03)

MMK162: Fastransformationer
Ändring gjord på tentamen:
[2016-01-04 6,0 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2015-12-11, Emma (inlagt: 2015-12-11)

MMK221: Funktionsbaserat materialval
Ändring gjord på tentamen:
[2016-01-14 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2015-11-27, Emma (inlagt: 2015-11-27)

MMK232: Metalliska material, fortsättningskurs
Ändring gjord på tentamen:
[2016-01-05 6,0 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från Hörsalar på hörsalsvägen till "Maskin"-salar // Beslut: 2015-12-14, Emma (inlagt: 2015-12-15)

MPM052: Komposit- och nanokompositmaterial
Ändring gjord på tentamen:
[2016-06-01 7,5 hp, 0103] Tentamensdatum och tid ändrad från 2016-06-01 E till 2016-06-03 F // Beslut: 2015-12-14, Roland Kádár (inlagt: 2015-12-14)

MPR095: Material- och tillverkningsteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2016-01-16 6,0 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2015-12-19, Emma (inlagt: 2015-12-19)

MTF114: Värmeöverföring
Ändring gjord på tentamen:
[2016-03-14 5,5 hp, 0112] Plats för tentamen ändrad från Hörsalar på hörsalsvägen till "Maskin"-salar // Beslut: 2016-02-29, leac (inlagt: 2016-02-29)
[2016-03-14 5,5 hp, 0112] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2016-02-29, leac (inlagt: 2016-02-29)

MTF171: Gasturbinteknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 9920 - Tomas Grönstedt, Bitr professor, 9920 - Tomas Grönstedt, Professor till 1106 - Olivier Petit, Forskarassistent // Beslut: 2015-03-05, PA (inlagt: 2015-03-06)

MTF235: Fordonsaerodynamik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till 0957 - Simone Sebben, Docent // Beslut: 2016-01-25, PA (inlagt: 2016-01-25)

MTF270: Turbulensmodellering
Ändring gjord på kurstillfälle:
Block ändrat från D till C // Beslut: 2015-11-30, Lars Davidson (inlagt: 2015-11-30)

MTT010: Materialteknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 9543 - Antal Boldizar, Professor, 9402 - Maria Knutson Wedel, Bitr professor till 9543 - Antal Boldizar, Professor, 0973 - Yu Cao, Docent // Beslut: 2016-09-05, PA (inlagt: 2016-09-05)

MTT081: Avancerade tekniska material och kommersialiseringsaspekter
Ändring gjord på tentamen:
[2016-01-12 4,0 hp, 0112] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2015-12-20, Emma (inlagt: 2015-12-20)

MTT085: Materialteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2016-01-04 6,0 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från Hörsalar på hörsalsvägen till "Maskin"-salar // Beslut: 2015-12-11, Emma (inlagt: 2015-12-11)

MTT096: Produktionsledning
Ändring gjord på kurs:
Institution ändrad från MATERIAL- OCH TILLVERKNINGSTEKNIK till TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION // Beslut: 2015-10-22, PA (inlagt: 2015-10-22)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för MPPDE åk 2 // Beslut: 2015-08-25, UoL (inlagt: 2015-08-26)

MTT110: Tillverkningsprocesser
Ändring gjord på tentamen:
[2016-04-04 3,0 hp, 0113] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2016-03-23, leac (inlagt: 2016-03-23)

MVE016: Matematisk analys i en variabel
Ändring gjord på tentamen:
[2016-01-13 6,0 hp, 0209] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2015-12-20, Emma (inlagt: 2015-12-20)

MVE021: Linjär algebra I
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 4620 - Reimond Emanuelsson, Univ adjunkt till // Beslut: 2016-03-18, PA (inlagt: 2016-03-18)

MVE030: Fourieranalys
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 9629 - Maria Roginskaya, Bitr professor till 1278 - Julie Rowlett, Docent // Beslut: 2015-12-18, PA (inlagt: 2015-12-18)

MVE035: Flervariabelanalys
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till 1208 - Dennis Eriksson, Forskarassistent // Beslut: 2015-12-18, PA (inlagt: 2015-12-18)

MVE041: Flervariabelmatematik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till // Beslut: 2016-03-02, PA (inlagt: 2016-03-02)

MVE045: Matematisk analys
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 8885 - Peter Kumlin, Univ lektor till // Beslut: 2015-10-08, PA (inlagt: 2015-10-09)

MVE051: Matematisk statistik och diskret matematik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 0850 - Marina Axelson-Fisk, Docent till // Beslut: 2015-08-19, PA (inlagt: 2015-08-19)

MVE055: Matematisk statistik och diskret matematik
Ändring gjord på tentamen:
[2015-10-27 6,0 hp, 0105] Längd för tentamen ändrad från 2 till 4 timmar // Beslut: 2015-10-22, Examinator (inlagt: 2015-10-22)
[2016-01-04 6,0 hp, 0105] Längd för tentamen ändrad från 2 till 4 timmar // Beslut: 2015-10-22, Examinator (inlagt: 2015-10-22)
[2016-08-24 6,0 hp, 0105] Längd för tentamen ändrad från 2 till 4 timmar // Beslut: 2015-10-22, Examinator (inlagt: 2015-10-22)

MVE070: Diskret matematik
Ändring gjord på tentamen:
[2016-03-15 3,0 hp, 0105] Tentamensdatum och tid ändrad från 2016-03-15 E till 2016-03-16 F // Beslut: 2015-10-15, Examinator (inlagt: 2015-10-15)

MVE080: Vetenskaplig visualisering
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Inställt // Beslut: 2015-09-15, PA (inlagt: 2015-09-16)

MVE095: Optioner och matematik
Ändring gjord på tentamen:
[2016-04-05 7,5 hp, 0106] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Eklandagatan 86 // Beslut: 2016-03-23, leac (inlagt: 2016-03-23)
[2016-06-02 7,5 hp, 0106] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2016-05-03, leac (inlagt: 2016-05-03)
[2016-08-17 7,5 hp, 0106] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2016-06-21, leac (inlagt: 2016-06-21)

MVE140: Sannolikhetsteorins grunder
Ändring gjord på tentamen:
[2016-04-07 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2016-03-23, leac (inlagt: 2016-03-23)

MVE150: Algebra
Ändring gjord på tentamen:
[2016-03-18 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Eklandagatan 86 // Beslut: 2016-02-08, leac (inlagt: 2016-02-08)
[2016-06-08 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2016-05-03, leac (inlagt: 2016-05-03)
[2016-08-17 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2016-06-21, leac (inlagt: 2016-06-21)

MVE155: Statistisk slutledning
Ändring gjord på tentamen:
[2016-03-15 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2016-02-08, leac (inlagt: 2016-02-08)
[2016-06-07 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2016-05-03, leac (inlagt: 2016-05-03)
[2016-08-22 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2016-06-21, leac (inlagt: 2016-06-21)

MVE161: Ordinära differentialekvationer och matematisk modellering
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2015-08-15, PA (inlagt: 2015-08-17)
Kursen är nedlagd - och ersatt av MVE162 // Beslut: 2015-08-26, UBS (förtydligat meddelande) (inlagt: 2015-08-26)

Ändring gjord på tentamen:
[2016-04-04 7,5 hp, 0113] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2016-03-23, leac (inlagt: 2016-03-23)
[2016-05-30 7,5 hp, 0113] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2016-05-03, leac (inlagt: 2016-05-03)

MVE162: Ordinära differentialekvationer och matematisk modellering
Ändring gjord på tentamen:
[2016-05-30 7,5 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2016-05-03, leac (inlagt: 2016-05-03)
[2016-08-22 7,5 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2016-06-21, leac (inlagt: 2016-06-21)

MVE170: Grundläggande stokastiska processer
Ändring gjord på tentamen:
[2016-04-06 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2016-03-23, leac (inlagt: 2016-03-23)
[2016-08-26 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2016-06-21, leac (inlagt: 2016-06-21)

MVE190: Linjära statistiska modeller
Ändring gjord på tentamen:
[2016-08-25 7,5 hp, 0108] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2016-06-21, leac (inlagt: 2016-06-21)

MVE200: Design och analys av kliniska försök
Ändring gjord på tentamen:
[2016-03-17 7,5 hp, 0108] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Eklandagatan 86 // Beslut: 2016-02-08, leac (inlagt: 2016-02-08)

MVE210: Linear mixed models for longitudinal data
Ändring gjord på tentamen:
[2016-06-02 7,5 hp, 0108] Inställt // Beslut: 2016-04-18, Elisabeth Eriksson (inlagt: 2016-04-18)

MVE220: Finansiell risk
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 9220 - Holger Rootzén, Professor till // Beslut: 2015-08-18, PA (inlagt: 2015-08-18)

MVE265: Matematisk statistik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till // Beslut: 2015-12-16, PA (inlagt: 2015-12-16)

MVE326: Principer för statistisk slutledning
Ändring gjord på tentamen:
[2016-03-14 5,0 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2016-02-08, leac (inlagt: 2016-02-08)
[2016-06-09 5,0 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2016-05-03, leac (inlagt: 2016-05-03)

MVE330: Stokastiska processer
Ändring gjord på tentamen:
[2016-06-03 7,5 hp, 0109] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2016-05-03, leac (inlagt: 2016-05-03)
[2016-08-18 7,5 hp, 0109] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2016-06-21, leac (inlagt: 2016-06-21)

MVE335: Matematik 1
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 4673 - Joakim Becker, Univ lektor till 4673 - Joakim Becker, Univ lektor // Beslut: 2015-09-11, PA (inlagt: 2015-09-24)

MVE346: Miljö och matematisk modellering
Ändring gjord på kurs:
Institution ändrad från MATEMATISKA VETENSKAPER till ENERGI OCH MILJÖ // Beslut: 2015-09-09, PA (inlagt: 2015-09-09)

Ändring gjord på modul:
[0115 Projekt 2,5 hp] Institution ändrad från MATEMATISKA VETENSKAPER till ENERGI OCH MILJÖ // Beslut: 2015-09-09, PA (inlagt: 2015-09-09)
[0115 Projekt 2,5 hp] Institution ändrad från MATEMATISKA VETENSKAPER till ENERGI OCH MILJÖ // Beslut: 2015-09-09, PA (inlagt: 2015-09-09)
[0215 Tentamen 5,0 hp] Institution ändrad från MATEMATISKA VETENSKAPER till ENERGI OCH MILJÖ // Beslut: 2015-09-09, PA (inlagt: 2015-09-09)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 9589 - Torbjörn Lundh, Bitr professor till 9942 - Ulrika Lundqvist, Univ lektor // Beslut: 2015-12-12, PA (inlagt: 2015-12-14)

Ändring gjord på tentamen:
[2016-05-31 5,0 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Elektro, Data // Beslut: 2016-04-14, leac (inlagt: 2016-04-14)
[2016-08-24 5,0 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från Samhällsbyggnad till Samhällsbyggnad, Data // Beslut: 2016-08-11, leac (inlagt: 2016-08-11)

MVE375: Matematik, undervisning och bedömning
Ändring gjord på modul:
[0111 Muntlig tentamen 7,5 hp] Modultyp ändrad från Muntlig tentamen till Tentamen // Beslut: 2015-06-25, PA (inlagt: 2015-06-26)

Ändring gjord på tentamen:
[2015-10-28 7,5 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Väg och vatten"-salar // Beslut: 2015-06-26, Tentamensadm (inlagt: 2015-06-29)
[2016-01-05 7,5 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2015-10-13, Tentamen (inlagt: 2015-10-13)
[2016-08-18 7,5 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2016-06-27, leac (inlagt: 2016-06-27)

MVE385: Projektkurs i matematisk och statistisk modellering
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 1040 - Tobias Gebäck, Forskarassistent till 9551 - Alexey Geynts, Biträdande professor, 1040 - Tobias Gebäck, Forskarassistent // Beslut: 2015-09-10, PA (inlagt: 2015-09-11)

MVE425: Matematik
Ändring gjord på tentamen:
[2016-02-13 7,5 hp, 0214] Tentamensdatum och tid ändrad från 2016-02-13 E till 2016-02-19 E // Beslut: 2015-11-19, Examinator (inlagt: 2015-11-19)
[2016-04-09 4,5 hp, 0314] Tentamensdatum ändrat från 2016-04-09 till 2016-04-08 // Beslut: 2015-09-01, Schema (inlagt: 2015-09-01)
[2016-06-03 10,5 hp, 0414] Tentamensdatum och tid ändrad från 2016-06-03 F till 2016-05-20 E // Beslut: 2015-09-01, Schema (inlagt: 2015-09-01)

MVE440: Statistisk slutledning för stora datamängder
Ändring gjord på tentamen:
[2016-05-30 7,5 hp, 0115] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2016-05-03, leac (inlagt: 2016-05-03)

MVE460: Envariabelanalys och analytisk geometri
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 9551 - Alexey Geynts, Biträdande professor till 9551 - Alexey Geynts, Biträdande professor // Beslut: 2015-12-03, PA (inlagt: 2015-12-04)

MVE465: Linjär algebra och analys fortsättning
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 0457 - Katarina Blom, Univ lektor till 0457 - Katarina Blom, Univ lektor, 4674 - Thomas Wernstål, Univ lektor // Beslut: 2015-12-03, PA (inlagt: 2015-12-04)

Ändring gjord på tentamen:
[2016-01-09 6,0 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2015-12-19, emma (inlagt: 2015-12-19)

MVE475: Inledande matematisk analys
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till 4649 - Jonny Lindström, Univ adjunkt // Beslut: 2015-09-02, PA (inlagt: 2015-09-02)

PPU085: Produktplanering - behov och möjligheter
Ändring gjord på tentamen:
[2016-01-13 7,5 hp, 0107] Längd för tentamen ändrad från 2 till 4 timmar // Beslut: 2015-12-07, Johan Malmqvist (inlagt: 2015-12-07)
[2016-04-08 7,5 hp, 0107] Längd för tentamen ändrad från 2 till 4 timmar // Beslut: 2015-12-07, Johan Malmqvist (inlagt: 2015-12-07)
[2016-08-18 7,5 hp, 0107] Längd för tentamen ändrad från 2 till 4 timmar // Beslut: 2015-12-07, Johan Malmqvist (inlagt: 2015-12-07)

PPU105: Grafisk design och presentation
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2016-08-29, PA (inlagt: 2016-08-29)

PPU156: Datorstödd maskinkonstruktion (CAD)
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 1079 - Kristina Wärmefjord, Docent till 1079 - Kristina Wärmefjord, Docent // Beslut: 2015-04-08, PA (inlagt: 2015-04-08)

Ändring gjord på tentamen:
[2016-04-05 4,0 hp, 0114] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Elektro // Beslut: 2016-03-23, leac (inlagt: 2016-03-23)

PPU195: Produktutvecklingsprojekt
Ändring gjord på tentamen:
[2016-04-08 1,5 hp, 0213] Ges av institution // Beslut: 2016-02-04, Examinator (inlagt: 2016-02-04)
[2016-05-28 1,5 hp, 0213] Ges av institution // Beslut: 2016-02-04, Examinator (inlagt: 2016-02-04)
[2016-08-26 1,5 hp, 0213] Ges av institution // Beslut: 2016-02-04, Examinator (inlagt: 2016-02-04)

PPU210: Maskinelement
Ändring gjord på tentamen:
[2016-01-11 4,5 hp, 0213] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2016-01-08, leac (inlagt: 2016-01-08)

PPU230: Service och underhåll för produktionssystem och produkter
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för MPISC åk 1 // Beslut: 2015-08-15, UoL (inlagt: 2015-08-17)
[Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för MPISC åk 2 // Beslut: 2015-08-15, UoL (inlagt: 2015-08-17)

RRY016: Rymdfysik och rymdteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2016-01-12 6,0 hp, 0112] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2015-12-20, Emma (inlagt: 2015-12-20)

RRY025: Bildbehandling
Ändring gjord på tentamen:
[2015-10-29 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Hörsalar på hörsalsvägen till "Maskin"-salar // Beslut: 2015-08-27, Tentaadm (inlagt: 2015-08-27)

RRY131: Radioastronomiska tekniker och interferometri
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 1051 - Carina Persson, Forskare, 9535 - John Conway, Professor till 9446 - Cathy Horellou, Bitr professor // Beslut: 2015-09-28, PA (inlagt: 2015-09-29)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 9446 - Cathy Horellou, Bitr professor till 9446 - Cathy Horellou, Bitr professor, 1317 - Ivan Marti-Vidal, Forskningsingenjör // Beslut: 2015-09-28, PA (inlagt: 2015-10-14)

SJO119: Sjöfart och miljö
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 0730 - Ida-Maja Hassellöv, Docent, 9084 - Karin Andersson, Biträdande professor, 9084 - Karin Andersson, Professor till 1184 - Kent Salo, Universitetslektor, 1183 - Lena Granhag, Docent // Beslut: 2015-09-21, PA (inlagt: 2015-09-21)

SJO124: Radiokommunikation, restricted operator's certificate
Ändring gjord på tentamen:
[2016-05-30 3,0 hp, 0213] Tid för tentamen ändrad från em till fm // Beslut: 2016-03-10, Examinator (inlagt: 2016-03-10)

SJO127: Sjötransport av kondenserade gaser
Ändring gjord på tentamen:
[2016-03-15 7,5 hp, 0113] Tentamensdatum och tid ändrad från 2016-03-15 F till 2016-05-31 F // Beslut: 2016-02-23, Examinator (inlagt: 2016-02-23)

SJO131: Sjöfartsjuridik
Ändring gjord på tentamen:
[2016-03-14 7,5 hp, 0109] Längd för tentamen ändrad från 4 till 6 timmar // Beslut: 2015-08-25, Schema (inlagt: 2015-08-25)
[2016-04-06 7,5 hp, 0109] Längd för tentamen ändrad från 4 till 6 timmar // Beslut: 2015-08-25, Schema (inlagt: 2015-08-25)
[2016-08-22 7,5 hp, 0109] Längd för tentamen ändrad från 4 till 6 timmar // Beslut: 2015-08-25, Schema (inlagt: 2015-08-25)
[2016-08-22 7,5 hp, 0109] Tid för tentamen ändrad från em till fm // Beslut: 2015-08-25, Schema (inlagt: 2015-08-25)

SJO132: Juridisk och ekonomisk översiktskurs
Ändring gjord på tentamen:
[2015-10-30 1,5 hp, 0213] Tid för tentamen ändrad från em till fm // Beslut: 2015-08-10, Schema (inlagt: 2015-08-10)
[2015-10-30 6,0 hp, 0113] Tid för tentamen ändrad från em till fm // Beslut: 2015-08-10, Schema (inlagt: 2015-08-10)
[2016-01-05 6,0 hp, 0113] Tid för tentamen ändrad från em till fm // Beslut: 2015-08-10, Schema (inlagt: 2015-08-10)

SJO347: Nautisk översiktskurs: Sjömanskap
Ändring gjord på tentamen:
[2016-04-07 4,5 hp, 0112] Tentamensdatum och tid ändrad från 2016-04-07 E till 2016-04-07 E // Beslut: 2016-01-11, Examinator (inlagt: 2016-01-11)

SJO368: Forskningsmetodik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 9899 - Jonas Ringsberg, Professor, 1043 - Olle Lindmark, Tekniklektor till 9899 - Jonas Ringsberg, Professor, 1307 - Zhiyuan Li, Doktor // Beslut: 2015-09-15, UOL (inlagt: 2015-09-17)
Block ändrat från C till B // Beslut: 2016-01-29, Examinator (inlagt: 2016-01-29)

SJO516: Säkerhet
Ändring gjord på tentamen:
[2016-02-22 1,5 hp, 0214] Tentamensdatum och tid ändrad från 2016-02-22 E till 2016-02-22 E // Beslut: 2016-02-10, Examinator (inlagt: 2016-02-10)
[2016-02-22 1,5 hp, 0214] Ges av institution // Beslut: 2016-02-10, Examinator (inlagt: 2016-02-10)
[2016-02-22 1,5 hp, 0214] Ges ej av institution // Beslut: 2016-02-10, Examinator (inlagt: 2016-02-10)
[2016-04-08 1,5 hp, 0214] Ges av institution // Beslut: 2016-02-10, Examinator (inlagt: 2016-02-10)
[2016-04-08 1,5 hp, 0214] Ges av institution // Beslut: 2016-02-10, Examinator (inlagt: 2016-02-10)
[2016-08-17 1,5 hp, 0214] Ges av institution // Beslut: 2016-02-10, Examinator (inlagt: 2016-02-10)
[2016-08-17 1,5 hp, 0214] Ges av institution // Beslut: 2016-02-10, Examinator (inlagt: 2016-02-10)

SJO581: Sjömanskap B
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 0712 - Fredrik Olindersson, Tekniklektor till 0712 - Fredrik Olindersson, Tekniklektor // Beslut: 2015-09-21, PA (inlagt: 2015-09-21)

SJO605: Sjömanskap
Ändring gjord på tentamen:
[2016-02-27 0,5 hp, 0409] Ges av institution // Beslut: 2016-01-11, Examinator (inlagt: 2016-01-11)
[2016-02-27 1,0 hp, 0509] Ges av institution // Beslut: 2016-01-11, Examinator (inlagt: 2016-01-11)
[2016-04-04 0,5 hp, 0409] Ges av institution // Beslut: 2016-01-11, Examinator (inlagt: 2016-01-11)
[2016-04-04 1,0 hp, 0509] Ges av institution // Beslut: 2016-01-11, Examinator (inlagt: 2016-01-11)
[2016-04-07 3,0 hp, 0109] Tentamensdatum och tid ändrad från 2016-04-07 E till 2016-04-07 E // Beslut: 2016-01-11, Examinator (inlagt: 2016-01-11)
[2016-04-07 3,0 hp, 0109] Ges av institution // Beslut: 2016-01-11, Examinator (inlagt: 2016-01-11)
[2016-04-07 3,0 hp, 0109] Ges ej av institution // Beslut: 2016-01-11, Examinator (inlagt: 2016-01-11)
[2016-08-23 0,5 hp, 0409] Ges av institution // Beslut: 2016-01-11, Examinator (inlagt: 2016-01-11)
[2016-08-23 1,0 hp, 0509] Ges av institution // Beslut: 2016-01-11, Examinator (inlagt: 2016-01-11)

SJO621: Fartygsstabilitet och konstruktion
Ändring gjord på tentamen:
[2016-01-09 4,5 hp, 0111] Tid för tentamen ändrad från em till fm // Beslut: 2015-06-25, Schema (inlagt: 2015-06-26)

SJO660: Sjömanskap C
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 0712 - Fredrik Olindersson, Tekniklektor till 0714 - Johan Cimbritz, Tekniklektor // Beslut: 2015-09-21, PA (inlagt: 2015-09-21)

Ändring gjord på tentamen:
[2016-04-04 0,5 hp, 0209] Ges av institution // Beslut: 2016-01-11, Examinator (inlagt: 2016-01-11)
[2016-04-04 1,0 hp, 0309] Ges av institution // Beslut: 2016-01-11, Examinator (inlagt: 2016-01-11)
[2016-08-23 0,5 hp, 0209] Ges av institution // Beslut: 2016-01-11, Examinator (inlagt: 2016-01-11)
[2016-08-23 1,0 hp, 0309] Ges av institution // Beslut: 2016-01-11, Examinator (inlagt: 2016-01-11)

SJO710: Arbetsmiljö och säkerhet
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 1019 - Lars Axvi, Tekniklektor till 0931 - Johan Eliasson, Tekniklektor // Beslut: 2015-03-02, PA (inlagt: 2015-03-05)

SJO715: Meteorologi, oceanografi och tidvatten
Ändring gjord på tentamen:
[2016-06-07 3,0 hp, 0110] Tentamensdatum och tid ändrad från 2016-06-07 E till 2016-06-02 E // Beslut: 2016-05-12, Examinator (inlagt: 2016-05-12)

SJO770: Sjöfartens miljöpåverkan
Ändring gjord på tentamen:
[2016-08-16 1,0 hp, 0111] Längd för tentamen ändrad från 4 till 2 timmar // Beslut: 2016-05-11, Examinator (inlagt: 2016-05-11)
[2016-08-16 1,0 hp, 0111] Längd för tentamen ändrad från 4 till 2 timmar // Beslut: 2016-05-11, Examinator (inlagt: 2016-05-11)

SJO786: Avancerade fartygsoperationer och dess tekniska aspekter
Ändring gjord på tentamen:
[2016-08-25 7,5 hp, 0113] Inställt - Ingen tentamen ges i kursen // Beslut: 2016-04-06, Examinator (inlagt: 2016-04-06)

SJO830: Marin miljö och miljöstyrning
Ändring gjord på tentamen:
[2015-10-26 3,5 hp, 0214] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Lindholmen-salar // Beslut: 2015-06-22, Schema (inlagt: 2015-06-22)

SJO835: Risk- och säkerhetsstyrning
Ändring gjord på kurstillfälle:
Block ändrat // Beslut: 2015-11-20, Examinator (inlagt: 2015-11-20)

SJO840: Fartygskontrakt och finans
Ändring gjord på kurstillfälle:
Block ändrat // Beslut: 2015-10-14, Examinator (inlagt: 2015-10-14)

SJOX02: Kandidatarbete vid Sjöfart och marin teknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 8838 - Lars Larsson, Professor till 0580 - Carl-Erik Janson, Bitr professor // Beslut: 2015-09-18, PA (inlagt: 2015-09-18)

SJOX06: Masterexamensarbete vid Sjöfart och marin teknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 9899 - Jonas Ringsberg, Professor, 9954 - Rickard Bensow, Professor till 9899 - Jonas Ringsberg, Professor, 1043 - Olle Lindmark, Tekniklektor, 1087 - Per Hogström, Universitetslektor, 9954 - Rickard Bensow, Professor // Beslut: 2015-09-18, PA (inlagt: 2015-09-18)

SSY047: Systemkonstruktion
Ändring gjord på tentamen:
[2016-06-01 4,0 hp, 0213] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Samhällsbyggnad // Beslut: 2016-04-15, leac (inlagt: 2016-04-15)

SSY066: Industriautomation
Ändring gjord på tentamen:
[2016-01-15 4,5 hp, 0112] Längd för tentamen ändrad från 2 till 4 timmar // Beslut: 2016-03-17, UBS Nina Johansson (inlagt: 2016-03-17)
[2016-01-15 4,5 hp, 0112] Plats för tentamen ändrad från Hörsalar på hörsalsvägen till Konferenshallen // Beslut: 2015-12-22, leac (inlagt: 2015-12-22)
[2016-04-04 4,5 hp, 0112] Längd för tentamen ändrad från 2 till 2 timmar // Beslut: 2016-03-17, UBS Nina Johansson (inlagt: 2016-03-17)
[2016-04-04 4,5 hp, 0112] Längd för tentamen ändrad från 2 till 4 timmar // Beslut: 2016-03-17, UBS Nina Johansson (inlagt: 2016-03-17)
[2016-08-22 4,5 hp, 0112] Längd för tentamen ändrad från 2 till 4 timmar // Beslut: 2016-03-17, UBS Nina Johansson (inlagt: 2016-03-17)

SSY100: Antennteknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 0840 - Jian Yang, Professor till 0840 - Jian Yang, Professor // Beslut: 2016-05-13, PA (inlagt: 2016-05-13)

SSY165: Händelsediskreta system
Ändring gjord på tentamen:
[2016-01-05 5,0 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Hörsalar på hörsalsvägen till "Maskin"-salar // Beslut: 2015-12-14, Emma (inlagt: 2015-12-15)

SSY196: Kodning för felkontroll
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 0888 - Alexandre Graell i Amat, Bitr professor, 9540 - Erik Agrell, Professor till 0888 - Alexandre Graell i Amat, Bitr professor // Beslut: 2015-10-29, PA (inlagt: 2015-10-29)
Block ändrat // Beslut: 2015-11-25, Alexandre Graell i Amat (inlagt: 2015-11-25)

SSY261: Konstruktion av mekatroniska system
Ändring gjord på tentamen:
[2016-04-05 3,0 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från Eklandagatan 86 till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2016-03-23, leac (inlagt: 2016-03-23)

SSY300: Tillämpad mekatronik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 9970 - Jonas Fredriksson, Docent till 1274 - Nikolce Murgovski, Forskarassistent // Beslut: 2016-03-02, PA (inlagt: 2016-03-02)
[Kurstillfälle 1: Börjar LP4] Kursmoment 0113 flyttat från LP4 3,0 till LP3 3 , Kursmoment 0213 flyttat från LP4 3,0 till LP3 3 // Beslut: 2015-03-19, PA, UOL (inlagt: 2015-03-20)
[Kurstillfälle 1] Kursmoment 0113 flyttat från LP3 3,0 till LP4 3,0 , Kursmoment 0213 flyttat från LP3 3,0 till LP4 3,0 // Beslut: 2015-06-03, PA (inlagt: 2015-06-03)

Ändring gjord på tentamen:
[2016-03-18 3,0 hp, 0213] Tentamensdatum och tid ändrad från 2016-03-18 F till 2016-05-31 F // Beslut: 2016-02-25, Examinator (inlagt: 2016-02-26)
[2016-03-18 3,0 hp, 0213] Plats för tentamen ändrad från Eklandagatan 86 till "Maskin"-salar // Beslut: 2016-01-29, leac (inlagt: 2016-01-29)

SSY305: Kommunikationssystem
Ändring gjord på tentamen:
[2016-03-17 7,5 hp, 0113] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2016-03-03, leac (inlagt: 2016-03-03)

TDA283: Kompilatorkonstruktion
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 0996 - Josef Svenningsson, Forskarassistent till 9435 - Thomas Hallgren, Forskningsingenjör // Beslut: 2015-10-30, PA (inlagt: 2015-11-02)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 9435 - Thomas Hallgren, Forskningsingenjör till 1210 - Magnus Myreen, Docent // Beslut: 2016-01-20, PA (inlagt: 2016-01-21)

TDA293: Software engineering med formella metoder
Ändring gjord på tentamen:
[2015-10-30 5,0 hp, 0210] Plats för tentamen ändrad från Hörsalar på hörsalsvägen till "Väg och vatten"-salar // Beslut: 2016-10-16, Tentamen (inlagt: 2015-10-16)

TDA342: Avancerad funktionell programmering
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 9823 - Patrik Jansson, Bitr professor till 0882 - Alejandro Russo, Docent // Beslut: 2015-10-30, PA (inlagt: 2015-11-02)

TDA352: Kryptografi
Ändring gjord på tentamen:
[2015-01-14 6,0 hp, 0215] Tentamensdatum ändrat från 2015-01-14 till 2016-01-14 // Beslut: 2015-09-14, Schema (inlagt: 2015-09-14)
[2016-01-14 6,0 hp, 0215] Längd för tentamen ändrad från 3 till 4 timmar // Beslut: 2015-12-17, Examinator (inlagt: 2015-12-17)
[2016-01-14 6,0 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2015-11-04, Lena Ackevall (inlagt: 2015-11-04)
[2016-04-02 6,0 hp, 0215] Tentamensdatum och tid ändrad från 2016-04-02 E till 2016-04-06 F // Beslut: 2016-02-08, Examinator (inlagt: 2016-02-08)
[2016-04-02 6,0 hp, 0215] Längd för tentamen ändrad från 3 till 4 timmar // Beslut: 2015-12-17, Examinator (inlagt: 2015-12-17)
[2016-04-06 6,0 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från Eklandagatan 86 till Samhällsbyggnad // Beslut: 2016-02-08, Schema (inlagt: 2016-02-08)

TDA357: Databaser
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 9567 - Aarne Ranta, Professor, 9916 - Graham Kemp, Bitr professor till 9567 - Aarne Ranta, Professor, 1300 - Niklas Broberg, Universitetslektor // Beslut: 2015-10-29, PA (inlagt: 2015-10-30)
[Kurstillfälle 2] Examinator ändrad från 9567 - Aarne Ranta, Professor, 9916 - Graham Kemp, Bitr professor till 9567 - Aarne Ranta, Professor, 1300 - Niklas Broberg, Universitetslektor // Beslut: 2015-10-29, PA (inlagt: 2015-10-30)

Ändring gjord på tentamen:
[2016-04-04 4,5 hp, 0106] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2016-02-16, leac (inlagt: 2016-02-16)
[2016-04-04 4,5 hp, 0106] Plats för tentamen ändrad från Hörsalar på hörsalsvägen till "Maskin"-salar // Beslut: 2016-02-16, leac (inlagt: 2016-02-16)

TDA550: Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs
Ändring gjord på tentamen:
[2016-01-13 4,5 hp, 0104] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2015-12-20, Emma (inlagt: 2015-12-20)

TDA567: Testning, felsökning och verifiering
Ändring gjord på tentamen:
[2016-01-11 5,0 hp, 0214] Plats för tentamen ändrad från Hörsalar på hörsalsvägen till Elektro // Beslut: 2015-11-27, Emma (inlagt: 2015-11-27)
[2016-01-11 5,0 hp, 0214] Plats för tentamen ändrad från Elektro till Eklandagatan 86 // Beslut: 2015-12-20, Emma (inlagt: 2015-12-21)

TEK010: Creating new business
Ändring gjord på tentamen:
[2016-04-05 7,5 hp, 0105] Plats för tentamen ändrad från Eklandagatan 86 till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2016-03-23, leac (inlagt: 2016-03-23)

TEK040: Introduktionskurs: Industriell ekonomi och organisation
Ändring gjord på tentamen:
[2016-08-18 7,5 hp, 0105] Tentamensdatum ändrat från 2016-08-18 till 2016-08-22 // Beslut: 2015-12-03, Calle Ekdahl (inlagt: 2015-12-03)
[2016-08-22 7,5 hp, 0105] Plats för tentamen ändrad från Samhällsbyggnad till "Maskin"-salar // Beslut: 2016-08-09, leac (inlagt: 2016-08-09)

TEK075: Arbetsorganisation
Ändring gjord på tentamen:
[2016-03-14 7,5 hp, 0106] Plats för tentamen ändrad från Hörsalar på hörsalsvägen till Elektro // Beslut: 2016-03-11, leac (inlagt: 2016-03-11)

TEK125: Logistik
Ändring gjord på kurstillfälle:
Block ändrat från B till A // Beslut: 2015-12-16, Ola Hultkrantz (inlagt: 2015-12-16)

Ändring gjord på tentamen:
[2016-03-17 7,5 hp, 0106] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till "Maskin"-salar // Beslut: 2016-03-11, leac (inlagt: 2016-03-11)
[2016-03-17 7,5 hp, 0106] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Elektro // Beslut: 2016-03-11, leac (inlagt: 2016-03-11)
[2016-04-05 7,5 hp, 0106] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Elektro // Beslut: 2016-03-23, leac (inlagt: 2016-03-23)

TEK140: Kontraktsrelationer i byggandet
Ändring gjord på tentamen:
[2016-01-15 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Hörsalar på hörsalsvägen till Konferenshallen // Beslut: 2015-12-22, leac (inlagt: 2015-12-22)

TEK145: Quality and operations management
Ändring gjord på tentamen:
[2016-01-07 15,0 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2015-12-14, Emma (inlagt: 2015-12-14)

TEK195: Produktionsstrategi
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för MPPDE åk 1 // Beslut: 2015-08-13, UoL (inlagt: 2015-08-17)

TEK240: Produktionslogistik
Ändring gjord på tentamen:
[2016-01-16 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2015-12-19, Emma (inlagt: 2015-12-19)

TEK315: Strategic management and economics of intellectual property
Ändring gjord på tentamen:
[2016-08-18 7,5 hp, 0108] Inställt // Beslut: 2017-08-12, examinator (inlagt: 2016-08-12)

TEK325: Distribution economy and structure
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Inställt // Beslut: 2015-06-27, UoL (inlagt: 2015-06-29)

TEK350: Intellektuell egendom och innovationsstrategier
Ändring gjord på tentamen:
[2016-03-18 6,0 hp, 0209] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Samhällsbyggnad // Beslut: 2016-03-03, leac (inlagt: 2016-03-03)

TEK390: Ingenjören och samhället
Ändring gjord på tentamen:
[2016-04-05 5,5 hp, 0211] Inställt // Beslut: 2016-03-14, Examinator (inlagt: 2016-03-14)
[2016-06-02 5,5 hp, 0211] Inställt // Beslut: 2016-03-14, Examinator (inlagt: 2016-03-14)
[2016-08-22 5,5 hp, 0211] Inställt // Beslut: 2016-03-14, Examinator (inlagt: 2016-03-14)

TEK420: Operations planning and control
Ändring gjord på tentamen:
[2016-01-16 6,0 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2015-12-19, Emma (inlagt: 2015-12-19)

TEK426: Term paper & seminars
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till 0816 - Frida Lind, Docent // Beslut: 2015-08-27, PA (inlagt: 2015-08-27)

TEK455: Kunskapsbaserat affärsskapande och ledning
Ändring gjord på kurstillfälle:
Block ändrat från B till C // Beslut: 2015-11-20, Tomas Faxheden (inlagt: 2015-11-20)

TEK460: Improving healthcare service design and delivery
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Inställt // Beslut: 2015-06-27, UoL (inlagt: 2015-06-29)

TEK486: Grön IT och innovation
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Inställt // Beslut: 2015-10-23, PA (inlagt: 2015-10-26)

TEK490: Affärsutveckling
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Inställt // Beslut: 2015-09-15, UOL (inlagt: 2015-09-17)

TEK500: Marknad och ekonomi
Ändring gjord på tentamen:
[2015-10-30 4,5 hp, 0214] Plats för tentamen ändrad från Hörsalar på hörsalsvägen till Elektro // Beslut: 2015-08-27, Tentaadm (inlagt: 2015-08-27)
[2016-01-04 4,5 hp, 0214] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2015-12-11, Emma (inlagt: 2015-12-11)

TEK510: Organisering för innovation
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 1123 - Anna Yström, Docent, 1230 - Kamilla Kohn Rådberg, Forskare till 1230 - Kamilla Kohn Rådberg, Forskare // Beslut: 2015-11-02, PA (inlagt: 2015-11-03)

TEK515: Affärsplanering och entreprenörskap för hållbarhet
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2015-03-19, PA, UOL (inlagt: 2015-03-19)

TIF075: Miljöfysik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 0603 - Patrik Johansson, Professor till 1348 - Björn Wickman, Forskarassistent // Beslut: 2016-01-28, PA (inlagt: 2016-01-28)

TIF081: Experimentell fysik 1 - mätteknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 9202 - Hans Starnberg, Docent, 9536 - Magnus Karlsteen, Docent, 0531 - Per Hyldgaard, Professor till 1313 - Lars Hellberg, Univ lektor, 0531 - Per Hyldgaard, Professor // Beslut: 2015-11-02, PA (inlagt: 2015-11-02)

TIF125: Biomaterial
Ändring gjord på tentamen:
[2016-01-07 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2015-12-14, Emma (inlagt: 2015-12-14)

TIF160: Humanoida robotar
Ändring gjord på kurs:
Institution ändrad från FYSIK till TILLÄMPAD MEKANIK // Beslut: 2015-09-03, PA (inlagt: 2015-09-07)

Ändring gjord på modul:
[0107 Projekt 7,5 hp] Institution ändrad från FYSIK till TILLÄMPAD MEKANIK // Beslut: 2015-09-03, PA (inlagt: 2015-09-07)

TIF170: Medicinsk fysik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Inställt // Beslut: 2015-10-28, PA (inlagt: 2015-10-29)

TIF185: Kreativ problemlösning inom teknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 9351 - Jari Kinaret, Professor till 1313 - Lars Hellberg, Univ lektor // Beslut: 2015-09-28, PA (inlagt: 2015-09-29)

TIF275: Fysikingenjörens verktyg
Ändring gjord på modul:
[0113 Övning 1,5 hp] Institution ändrad från FUNDAMENTAL FYSIK till FYSIK // Beslut: 2015-12-18, PA (inlagt: 2015-12-18)

TIFX02: Kandidatarbete vid Teknisk fysik
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2015-10-20, PA (inlagt: 2015-10-20)

TIFX03: Masterexamensarbete vid Teknisk fysik
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2015-12-11, PA (inlagt: 2015-12-16)

TIFX60: Masterexamensarbete vid Teknisk fysik
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2015-12-11, PA (inlagt: 2015-12-16)

TIN093: Algoritmer
Ändring gjord på tentamen:
[2016-01-07 7,5 hp, 0114] Plats för tentamen ändrad från Hörsalar på hörsalsvägen till "Maskin"-salar // Beslut: 2015-09-14, Tentaadm (inlagt: 2015-09-14)
[2016-01-07 7,5 hp, 0114] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2015-12-11, Emma (inlagt: 2015-12-14)
[2016-01-07 7,5 hp, 0114] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2015-12-11, Emma (inlagt: 2015-12-14)
[2016-06-01 7,5 hp, 0114] Plats för tentamen ändrad från Eklandagatan 86 till Samhällsbyggnad // Beslut: 2016-04-15, leac (inlagt: 2016-04-15)

TIN172: Artificiell intelligens

TIN173: Artificiell intelligens
Ändring gjord på tentamen:
[2016-06-01 2,5 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2016-04-19, leac (inlagt: 2016-04-19)
[2016-08-24 2,5 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2016-06-20, leac (inlagt: 2016-06-20)
[2016-08-24 5,0 hp, 0214] Längd för tentamen ändrad från 6 till 4 timmar // Beslut: 2015-08-31, Schema (inlagt: 2015-09-01)

TIN212: Programmeringsteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2016-02-13 3,0 hp, 0313] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2016-01-07, leac (inlagt: 2016-01-07)

TMA026: Partiella differentialekvationer fortsättningskurs
Ändring gjord på tentamen:
[2016-05-31 7,5 hp, 0101] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2016-05-03, leac (inlagt: 2016-05-03)
[2016-08-26 7,5 hp, 0101] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2016-06-21, leac (inlagt: 2016-06-21)

TMA044: Flervariabelanalys
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 9628 - Peter Hegarty, Bitr professor till 0955 - Daniel Persson, Docent // Beslut: 2015-09-07, PA (inlagt: 2015-09-11)

Ändring gjord på tentamen:
[2016-01-04 6,0 hp, 0214] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2015-09-14, Tentaadm (inlagt: 2015-09-14)
[2016-01-07 6,0 hp, 0214] Tentamensdatum och tid ändrad från 2016-01-07 E till 2016-01-04 F // Beslut: 2015-09-10, Schema (inlagt: 2015-09-11)

TMA074: Matematisk statistik
Ändring gjord på tentamen:
[2016-01-04 6,0 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2015-11-19, Tentaadm (inlagt: 2015-11-19)

TMA226: Matematisk fördjupning
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 8885 - Peter Kumlin, Univ lektor, 1040 - Tobias Gebäck, Forskarassistent till 8984 - Mohammad Asadzadeh, Bitr professor // Beslut: 2016-04-08, PA (inlagt: 2016-04-11)

TMA285: Finansiella derivat och stokastisk analys
Ändring gjord på tentamen:
[2016-04-08 7,5 hp, 0101] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Eklandagatan 86 // Beslut: 2016-03-23, leac (inlagt: 2016-03-23)
[2016-08-16 7,5 hp, 0101] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2016-06-21, leac (inlagt: 2016-06-21)

TMA321: Matematisk statistik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 7890 - Olle Nerman, Professor till 9291 - Olle Häggström, Professor // Beslut: 2015-12-17, PA (inlagt: 2015-12-18)

TMA362: Fourieranalys
Ändring gjord på tentamen:
[2016-01-04 7,5 hp, 0101] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2015-11-17, Emma (inlagt: 2015-11-17)
[2016-08-15 7,5 hp, 0101] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2016-06-21, leac (inlagt: 2016-06-21)

TMA372: Partiella differentialekvationer, grundkurs
Ändring gjord på tentamen:
[2016-03-16 7,5 hp, 0101] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2016-02-08, leac (inlagt: 2016-02-08)
[2016-06-10 7,5 hp, 0101] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2016-05-03, leac (inlagt: 2016-05-03)
[2016-08-24 7,5 hp, 0101] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2016-06-21, leac (inlagt: 2016-06-21)

TMA401: Funktionalanalys
Ändring gjord på tentamen:
[2016-08-27 7,5 hp, 0101] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2016-06-21, leac (inlagt: 2016-06-21)

TMA462: Waveletanalys
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1: Börjar LP2] Inställt // Beslut: 2015-04-29, PA, UOL (inlagt: 2015-05-04)

TMA521: Storskalig optimering
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Inställt // Beslut: 2015-11-04, PA (inlagt: 2015-11-04)

TMA632: Partiella differentialekvationer, projektkurs
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Inställt // Beslut: 2015-05-25, UoL (inlagt: 2015-05-25)

Ändring gjord på kurs i programplan:
[MPENM, Årskurs 2 regel V] Kurstillfälle 1 borttaget // Beslut: 2015-05-25, UoL (inlagt: 2015-05-25)

TMA671: Linjär algebra och numerisk analys
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 8804 - Ivar Gustafsson, Docent till // Beslut: 2016-05-04, PA (inlagt: 2016-05-09)

TMA881: Högprestandaberäkning
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till 1290 - Martin Raum, Docent // Beslut: 2016-03-18, PA (inlagt: 2016-03-18)

TMA891: Stora, glesa matrisproblem TM
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 8804 - Ivar Gustafsson, Docent till 0846 - Larisa Beilina, Professor // Beslut: 2016-02-15, PA (inlagt: 2016-02-15)

TMA947: Olinjär optimering
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 9572 - Ann-Brith Strömberg, Biträdande professor, 9363 - Michael Patriksson, Professor till 9572 - Ann-Brith Strömberg, Biträdande professor, 9363 - Michael Patriksson, Professor // Beslut: 2015-09-10, PA (inlagt: 2015-10-06)

Ändring gjord på tentamen:
[2016-04-05 6,0 hp, 0203] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2016-03-23, leac (inlagt: 2016-03-23)
[2016-08-25 6,0 hp, 0203] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2016-06-21, leac (inlagt: 2016-06-21)

TMA976: Matematisk analys, fortsättning
Ändring gjord på tentamen:
[2016-01-15 6,0 hp, 0105] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2015-12-22, leac (inlagt: 2015-12-22)

TME010: Mekanik
Ändring gjord på tentamen:
[2016-01-14 6,0 hp, 0205] Tentamensdatum och tid ändrad från 2016-01-14 E till 2016-01-14 F // Beslut: 2016-02-10, Håkan Johansson (inlagt: 2016-02-10)
[2016-01-14 6,0 hp, 0205] Plats för tentamen ändrad från Hörsalar på hörsalsvägen till Samhällsbyggnad // Beslut: 2015-11-27, Emma (inlagt: 2015-11-27)
[2016-01-14 6,0 hp, 0205] Plats för tentamen ändrad från Samhällsbyggnad till Elektro // Beslut: 2015-12-29, leac (inlagt: 2015-12-29)
[2016-04-06 6,0 hp, 0205] Tentamensdatum ändrat från 2016-04-06 till 2016-04-07 // Beslut: 2016-02-10, Elin Carlfalk (inlagt: 2016-02-10)
[2016-04-07 6,0 hp, 0205] Tentamensdatum och tid ändrad från 2016-04-07 E till 2016-04-07 F // Beslut: 2016-02-10, Håkan Johansson (inlagt: 2016-02-10)
[2016-04-07 6,0 hp, 0205] Tentamensdatum och tid ändrad från 2016-04-07 F till 2016-04-06 E // Beslut: 2016-02-10, Håkan Johansson (inlagt: 2016-02-10)

TME047: Chalmers formula student
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för MPEPO åk 1 // Beslut: 2015-05-25, UoL (inlagt: 2015-05-25)

TME085: Kompressibel strömning
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till 0884 - Niklas Andersson, Docent // Beslut: 2015-03-05, PA (inlagt: 2015-03-06)

TME095: Hybridfordon och deras reglering
Ändring gjord på tentamen:
[2016-04-04 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2016-03-23, leac (inlagt: 2016-03-23)

TME141: Strukturdynamik
Ändring gjord på tentamen:
[2016-04-06 7,5 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2016-03-28, leac (inlagt: 2016-03-29)

TME192: Aktiv säkerhet
Ändring gjord på tentamen:
[2016-01-05 4,0 hp, 0213] Plats för tentamen ändrad från Hörsalar på hörsalsvägen till "Maskin"-salar // Beslut: 2015-12-14, Emma (inlagt: 2015-12-15)

TME202: Fordons- och trafiksäkerhet
Ändring gjord på tentamen:
[2016-01-16 2,0 hp, 0213] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Samhällsbyggnad // Beslut: 2015-12-19, Emma (inlagt: 2015-12-19)

TME210: Turbomaskiner
Ändring gjord på tentamen:
[2016-01-04 7,5 hp, 0110] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2015-12-11, Emma (inlagt: 2015-12-11)

TME215: Termodynamik och strömningsmekanik
Ändring gjord på tentamen:
[2016-04-07 7,5 hp, 0110] Tentamensdatum och tid ändrad från 2016-04-07 E till 2016-04-09 F // Beslut: 2015-08-19, Schema (inlagt: 2015-08-19)

TME240: Kompositmekanik
Ändring gjord på tentamen:
[2016-03-16 7,5 hp, 0111] Längd för tentamen ändrad från 4 till 5 timmar // Beslut: 2015-12-18, Martin Fagerström (inlagt: 2015-12-18)
[2016-03-16 7,5 hp, 0111] Tid för tentamen ändrad från em till fm // Beslut: 2015-06-30, Schema (inlagt: 2015-06-30)
[2016-03-16 7,5 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg, Data till "Maskin"-salar, Data // Beslut: 2015-06-30, Schema (inlagt: 2015-06-30)
[2016-04-06 7,5 hp, 0111] Längd för tentamen ändrad från 4 till 5 timmar // Beslut: 2015-12-18, Martin Fagerström (inlagt: 2015-12-18)
[2016-04-06 7,5 hp, 0111] Tid för tentamen ändrad från em till fm // Beslut: 2015-06-30, Schema (inlagt: 2015-06-30)
[2016-04-06 7,5 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från Hörsalsvägen, Data till "Maskin"-salar, Data // Beslut: 2015-06-30, Schema (inlagt: 2015-06-30)
[2016-04-06 7,5 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Elektro // Beslut: 2016-03-23, leac (inlagt: 2016-03-23)
[2016-08-23 7,5 hp, 0111] Längd för tentamen ändrad från 4 till 5 timmar // Beslut: 2015-12-18, Martin Fagerström (inlagt: 2015-12-18)
[2016-08-23 7,5 hp, 0111] Tid för tentamen ändrad från em till fm // Beslut: 2015-06-30, Schema (inlagt: 2015-06-30)
[2016-08-23 7,5 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg, Data till "Maskin"-salar, Data // Beslut: 2015-06-30, Schema (inlagt: 2015-06-30)
[2016-08-23 7,5 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från Samhällsbyggnad till Samhällsbyggnad, Data // Beslut: 2016-08-05, Tentaadm (inlagt: 2016-08-08)

TME270: Produktutvecklingsprojekt
Ändring gjord på tentamen:
[2016-04-05 1,5 hp, 0213] Ges av institution // Beslut: 2016-02-05, Examinator (inlagt: 2016-02-05)
[2016-05-28 1,5 hp, 0213] Ges av institution // Beslut: 2016-02-05, Examinator (inlagt: 2016-02-05)
[2016-08-26 1,5 hp, 0213] Ges av institution // Beslut: 2016-02-05, Examinator (inlagt: 2016-02-05)

TMS016: Statistisk bildbehandling
Ändring gjord på tentamen:
[2016-06-01 7,5 hp, 0101] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2016-05-03, leac (inlagt: 2016-05-03)
[2016-08-24 7,5 hp, 0101] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2016-06-21, leac (inlagt: 2016-06-21)

TMS031: Statistisk försöksplanering
Ändring gjord på tentamen:
[2016-03-16 7,5 hp, 0101] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2016-02-08, leac (inlagt: 2016-02-08)

TMS087: Finansiella tidsserier
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 1136 - Annika Lang, Docent, 9220 - Holger Rootzén, Professor till 1136 - Annika Lang, Docent // Beslut: 2015-03-12, PA (inlagt: 2015-03-12)

Ändring gjord på tentamen:
[2016-04-04 2,5 hp, 0114] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2016-03-23, leac (inlagt: 2016-03-23)
[2016-06-03 2,5 hp, 0114] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2016-05-03, leac (inlagt: 2016-05-03)
[2016-08-19 2,5 hp, 0114] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2016-06-21, leac (inlagt: 2016-06-21)

TMS136: Dataanalys och statistik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 9665 - Petter Mostad, Docent till // Beslut: 2015-05-22, UoL (inlagt: 2015-05-25)

TMS165: Stokastisk analys
Ändring gjord på tentamen:
[2016-08-19 7,5 hp, 0104] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2016-06-21, leac (inlagt: 2016-06-21)

TMV100: Integrationsteori
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 9474 - Johan Jonasson, Professor till 9629 - Maria Roginskaya, Bitr professor // Beslut: 2015-09-10, PA (inlagt: 2015-09-10)

TMV122: Inledande matematik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 4674 - Thomas Wernstål, Univ lektor till 8986 - Jan-Alve Svensson, Univ lektor // Beslut: 2015-09-11, PA (inlagt: 2015-09-11)

TMV125: Inledande matematik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till 8986 - Jan-Alve Svensson, Univ lektor // Beslut: 2015-09-28, PA (inlagt: 2015-09-29)

TMV130: Matematisk analys i en variabel
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 4674 - Thomas Wernstål, Univ lektor till // Beslut: 2015-09-28, PA (inlagt: 2015-09-29)

Ändring gjord på tentamen:
[2016-01-13 7,5 hp, 0104] Plats för tentamen ändrad från Hörsalar på hörsalsvägen till Samhällsbyggnad // Beslut: 2015-12-20, Emma (inlagt: 2015-12-20)
[2016-01-13 7,5 hp, 0104] Plats för tentamen ändrad från Samhällsbyggnad till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2016-01-09, leac (inlagt: 2016-01-09)

TMV137: Matematisk analys i en variabel
Ändring gjord på tentamen:
[2016-01-13 6,0 hp, 0112] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2015-12-20, Emma (inlagt: 2015-12-20)

TMV138: Matematisk analys i en variabel
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 4620 - Reimond Emanuelsson, Univ adjunkt till 4620 - Reimond Emanuelsson, Univ adjunkt // Beslut: 2015-09-15, PA (inlagt: 2015-09-16)

Ändring gjord på tentamen:
[2016-01-13 6,0 hp, 0112] Plats för tentamen ändrad från Hörsalar på hörsalsvägen till Samhällsbyggnad // Beslut: 2015-12-20, Emma (inlagt: 2015-12-20)
[2016-01-13 6,0 hp, 0112] Plats för tentamen ändrad från Samhällsbyggnad till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2016-01-09, leac (inlagt: 2016-01-09)

TMV151: Matematisk analys i en variabel
Ändring gjord på tentamen:
[2016-01-16 7,5 hp, 0108] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2015-12-14, emma (inlagt: 2015-12-19)

TMV170: Matematisk analys
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till 8885 - Peter Kumlin, Univ lektor // Beslut: 2015-12-10, PA (inlagt: 2015-12-10)

Ändring gjord på tentamen:
[2016-08-23 7,5 hp, 0104] Plats för tentamen ändrad från Samhällsbyggnad till Samhällsbyggnad // Beslut: 2016-06-21, leac (inlagt: 2016-06-21)

TMV177: Inledande matematik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 1100 - Anders Logg, Professor, 8985 - Stig Larsson, Professor till 8986 - Jan-Alve Svensson, Univ lektor // Beslut: 2015-10-14, PA (inlagt: 2015-10-15)

TMV181: Matematisk analys i en variabel
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 4620 - Reimond Emanuelsson, Univ adjunkt till // Beslut: 2015-10-14, PA (inlagt: 2015-10-15)

Ändring gjord på tentamen:
[2016-01-13 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Hörsalar på hörsalsvägen till Samhällsbyggnad // Beslut: 2015-12-20, Emma (inlagt: 2015-12-20)
[2016-01-13 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Samhällsbyggnad till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2016-01-09, leac (inlagt: 2016-01-09)

TMV200: Diskret matematik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 9396 - Stefan Lemurell, Docent till // Beslut: 2015-08-26, PA (inlagt: 2015-08-27)

TMV210: Inledande diskret matematik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till 9628 - Peter Hegarty, Bitr professor // Beslut: 2015-09-14, PA (inlagt: 2015-09-14)

TMV216: Linjär algebra
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 9034 - Ulla Dinger, Univ lektor till 0457 - Katarina Blom, Univ lektor // Beslut: 2015-09-07, PA (inlagt: 2015-09-07)

VBB048: Betongbyggnad
Ändring gjord på tentamen:
[2016-01-15 7,5 hp, 0108] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Elektro // Beslut: 2015-11-27, Emma (inlagt: 2015-11-27)

VGE022: Teknisk geologi, avancerad nivå
Ändring gjord på tentamen:
[2016-01-04 7,5 hp, 0101] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2015-11-17, Emma (inlagt: 2015-11-17)

VMI035: Miljömanagement
Ändring gjord på tentamen:
[2016-03-17 7,5 hp, 0101] Längd för tentamen ändrad från 4 till 5 timmar // Beslut: 2016-01-07, Tentamen (inlagt: 2016-01-07)
[2016-04-08 7,5 hp, 0101] Längd för tentamen ändrad från 4 till 5 timmar // Beslut: 2016-01-07, Tentamen (inlagt: 2016-01-07)
[2016-08-23 7,5 hp, 0101] Längd för tentamen ändrad från 4 till 5 timmar // Beslut: 2016-01-07, Tentamen (inlagt: 2016-01-07)

VMT031: Hydrologi och hydrogeologi
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till 1261 - Ekaterina Sokolova, Forskarassistent // Beslut: 2015-08-28, PA (inlagt: 2015-08-31)

VSM031: Hållfasthetslära
Ändring gjord på tentamen:
[2016-01-14 4,5 hp, 0301] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2015-12-22, leac (inlagt: 2015-12-22)

VSM167: Finita elementmetoden - grunder
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 0484 - Fredrik Larsson, Professor, 0542 - Håkan Johansson, Docent, 8849 - Kenneth Runesson, Professor till 0936 - Martin Fagerström, Docent // Beslut: 2015-06-24, PA (inlagt: 2015-06-24)

VSM196: Träkonstruktioner
Ändring gjord på tentamen:
[2016-03-18 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Eklandagatan 86 till Elektro // Beslut: 2016-01-29, leac (inlagt: 2016-01-29)

VTA125: Byggnadsakustik och samhällsbuller
Ändring gjord på tentamen:
[2016-04-04 7,5 hp, 0198] Inställt // Beslut: 2015-10-19, Examinator (inlagt: 2015-10-19)

VTA135: Audioteknik och akustik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från 0500 - Jens Forssén, Docent, 9412 - Wolfgang Kropp, Professor till 1370 - Astrid Pieringer, Forskarassistent, 9412 - Wolfgang Kropp, Professor // Beslut: 2016-05-31, PA (inlagt: 2016-06-01)

VTA160: Människors respons på ljud och vibrationer
Ändring gjord på tentamen:
[2016-03-17 7,5 hp, 0199] Inställt // Beslut: 2016-02-19, Examinator (inlagt: 2016-02-19)

Nedlagda kurser

DAT036: Datastrukturer
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2016-08-18 fm, 0209 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2016-06-23, leac (inlagt: 2016-06-23)

DAT165: Software product line engineering
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2016-04-07 em, 0108 ] Tentamensdatum och tid ändrad från 2016-04-07 E till 2016-04-04 F // Beslut: 2016-02-08, Examinator (inlagt: 2016-02-08)

DAT170: Objektorienterad programmeringsteknik
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2016-08-16 fm, 0109 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2016-06-23, leac (inlagt: 2016-06-23)

DAT215: Design och konstruktion av grafiska gränssnitt
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2016-04-06 em, 0109 ] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2016-03-28, leac (inlagt: 2016-03-28)
Plats för tentamen ändrad från Hörsalar på hörsalsvägen till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2016-03-28, leac (inlagt: 2016-03-28)

DAT230: Requirements engineering
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2016-01-05 fm, 0210 ] Tid för tentamen ändrad från fm till em // Beslut: 2015-10-02, Examinator (inlagt: 2015-10-02)

DAT250: Software project and quality management
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2016-01-03 em, 0211 ] Tentamensdatum ändrat från 2016-01-03 till 2016-01-04 // Beslut: 2015-09-07, Schema (inlagt: 2015-09-07)
[2016-08-19 em, 0211 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2016-06-23, leac (inlagt: 2016-06-23)

DAT260: Model-based testing
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2016-06-01 fm, 0111 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2016-05-13, leac (inlagt: 2016-05-13)

KBT240: Analytisk kemi
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2016-01-04 fm, 0113 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2015-12-11, Emma (inlagt: 2015-12-11)

KFK162: Fysikalisk kemi
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2016-01-07 fm, 0103 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2016-01-04, leac (inlagt: 2016-01-04)

KVM034: Energiteknik och miljö
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2016-08-24 fm, 0211 ] Tentamensdatum ändrat från 2016-08-24 till 2016-08-16 // Beslut: 2016-04-26, Examinator Karin Pettersson (inlagt: 2016-04-26)

LBT101: Byggnadsplanering
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2016-04-09 fm, 0102 ] Längd för tentamen ändrad från 4 till 3 timmar // Beslut: 2016-01-26, Examinator (inlagt: 2016-01-26)
[2016-04-09 fm, 0102 ] Plats för tentamen ändrad från Samhällsbyggnad till Eklandagatan 86 // Beslut: 2016-02-16, leac (inlagt: 2016-02-16)
[2016-08-17 fm, 0102 ] Längd för tentamen ändrad från 4 till 3 timmar // Beslut: 2016-01-26, Examinator (inlagt: 2016-01-26)

LMA018: Algebra
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2016-01-02 em, 0103 ] Tentamensdatum ändrat från 2016-01-02 till 2016-01-07 // Beslut: 2015-09-04, Schema (inlagt: 2015-09-07)
[2016-01-02 fm, 0203 ] Tentamensdatum och tid ändrad från 2016-01-02 F till 2016-01-04 E // Beslut: 2015-09-04, Schema (inlagt: 2015-09-07)

LMA033: Matematik
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2016-01-05 em, 0199 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2015-11-11, Fia (inlagt: 2015-11-19)
[2016-08-16 fm, 0199 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2016-06-27, leac (inlagt: 2016-06-27)
[2016-08-19 em, 0299 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2016-06-27, leac (inlagt: 2016-06-27)

LMA136: Industriell matematik och statistik
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2016-04-04 em, 0111 ] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2016-02-16, leac (inlagt: 2016-02-16)
[2016-08-15 fm, 0111 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2016-06-27, leac (inlagt: 2016-06-27)

LMA164: Matematik
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2016-01-05 em, 0111 ] Tid för tentamen ändrad från em till fm // Beslut: 2015-09-13, Schema (inlagt: 2015-09-14)
[2016-02-13 em, 0211 ] Tentamensdatum och tid ändrad från 2016-02-13 E till 2016-02-19 E // Beslut: 2015-11-20, Examinator (inlagt: 2015-11-20)
[2016-05-22 fm, 0511 ] Tentamensdatum och tid ändrad från 2016-05-22 F till 2016-05-20 E // Beslut: 2015-11-19, Examinator (inlagt: 2015-11-19)

LMA222: Matematisk analys
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2016-04-07 em, 0204 ] Tentamensdatum och tid ändrad från 2016-04-07 E till 2016-04-02 F // Beslut: 2015-11-09, Examinator (inlagt: 2015-11-09)

LMU233: Avancerad tillverkningsteknik
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2016-01-03 em, 0102 ] Tentamensdatum ändrat från 2016-01-03 till 2016-01-04 // Beslut: 2015-09-07, Schema (inlagt: 2015-09-07)

LNC292: Marknadsplanering
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2016-08-24 em, 0110 ] Tid för tentamen ändrad från em till fm // Beslut: 2016-04-22, Tentamen (inlagt: 2016-04-22)
[2016-08-24 fm, 0110 ] Inställt // Beslut: 2016-05-18, Schemagruppen (inlagt: 2016-05-18)

MMF292: Konstruktionsteknik
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2016-01-04 em, 0108 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2015-12-11, Emma (inlagt: 2015-12-11)

MVE011: Inledande matematik
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2016-01-05 em, 0209 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2015-11-11, Fia (inlagt: 2015-11-19)

MVE345: Miljö och matematisk modellering
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2016-04-07 fm, 0110 ] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Elektro // Beslut: 2016-03-23, leac (inlagt: 2016-03-23)
Plats för tentamen ändrad från Samhällsbyggnad, Data till Samhällsbyggnad, Data // Beslut: 2016-08-11, leac (inlagt: 2016-08-11)

MVE350: Analys och linjär algebra
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2016-04-08 fm, 0110 ] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2016-03-28, leac (inlagt: 2016-03-28)

PPU155: Datorstödd maskinkonstruktion (CAD)
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2016-04-05 fm, 0110 ] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Elektro // Beslut: 2016-03-23, leac (inlagt: 2016-03-23)
Plats för tentamen ändrad från Elektro till Elektro // Beslut: 2016-03-23, leac (inlagt: 2016-03-23)

SJO367: Forskningsmetodik
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2016-01-02 fm, 0213 ] Tentamensdatum ändrat från 2016-01-02 till 2016-01-04 // Beslut: 2015-09-07, Schema (inlagt: 2015-09-07)

SSY060: Mekatronik
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2016-08-17 em, 0105 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2016-06-22, leac (inlagt: 2016-06-22)

TIN092: Algorithms
Ändring gjord på tentamen:
[2016-01-07 7,5 hp, 0114] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2015-12-11, Emma (inlagt: 2015-12-14)

Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2015-12-11, Emma (inlagt: 2015-12-14)

TIN171: Artificial intelligence
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2016-06-01 fm, 0107 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2016-04-19, leac (inlagt: 2016-04-19)

TIN172: Artificiell intelligens
Ändring gjord på modul:
[0213 Tentamen 2,5 hp] Tentamensdatum tillagt. 0213 // Beslut: 2016-07-04, Peter Ljunglöf (inlagt: 2016-07-04)
[0213 Tentamen 2,5 hp] Tentamensdatum tillagt. 0213 - Tentamen // Beslut: 2016-07-04, Peter Ljunglöf (inlagt: 2016-07-04)
[0213 Tentamen 2,5 hp] Tentamensdatum tillagt. 0213 - Tentamen // Beslut: 2016-07-04, Peter Ljunglöf (inlagt: 2016-07-04)
[0213 Tentamen 2,5 hp] Tentamensdatum tillagt. 0213 // Beslut: 2016-07-04, Peter Ljunglöf (inlagt: 2016-07-04)
[0213 Tentamen 2,5 hp] Tentamensdatum tillagt. 0213 // Beslut: 2016-07-04, Peter Ljunglöf (inlagt: 2016-07-04)

Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2016-06-01 fm, 0213 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2016-04-19, Tentaadm (inlagt: 2016-04-21)

TMA043: Flervariabelanalys
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2016-01-04 fm, 0106 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2015-09-14, Tentaadm (inlagt: 2015-09-14)
[2016-01-07 em, 0106 ] Tentamensdatum och tid ändrad från 2016-01-07 E till 2016-01-04 F // Beslut: 2015-09-10, Schema (inlagt: 2015-09-11)

TMA073: Matematisk statistik
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2016-01-04 em, 0108 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2015-11-11, Fia (inlagt: 2015-11-19)
[2016-01-04 em, 0108 ] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2015-11-19, leac (inlagt: 2015-11-19)
Plats för tentamen ändrad från Hörsalar på hörsalsvägen till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2015-11-19, Tentaadm (inlagt: 2015-11-19)

TMA682: Tillämpad matematik
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2016-08-18 em, 0103 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2016-06-27, leac (inlagt: 2016-06-27)

TME060: Hållfasthetslära och maskinelement
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2016-01-02 fm, 0106 ] Tentamensdatum ändrat från 2016-01-02 till 2016-01-04 // Beslut: 2015-12-22, Lena Ackevall (inlagt: 2015-12-22)
[2016-01-04 fm, 0106 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2015-12-22, leac (inlagt: 2015-12-22)

TME135: Programmering i matlab
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2016-01-05 fm, 0207 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg, Data till "Maskin"-salar // Beslut: 2015-12-11, Emma (inlagt: 2015-12-11)

TMS145: Grundkurs i matematisk statistik och bioinformatik
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2016-01-04 em, 0103 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2015-11-04, Tentamensadmin (inlagt: 2015-11-04)
[2016-08-15 fm, 0103 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2016-06-27, leac (inlagt: 2016-06-27)

TMV036: Analys och linjär algebra
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2016-01-05 fm, 0108 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2015-11-11, Fia (inlagt: 2015-11-19)
[2016-04-08 fm, 0508 ] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2016-03-28, leac (inlagt: 2016-03-28)
[2016-08-19 em, 0108 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2016-06-27, leac (inlagt: 2016-06-27)

TMV176: Inledande matematik
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2016-01-07 fm, 0108 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2015-11-11, Fia (inlagt: 2015-11-19)

VHU501: Byggteknik
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2016-01-05 em, 0101 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2015-12-11, Emma (inlagt: 2015-12-11)

VMI041: Miljö- och resursanalys för hållbar utveckling
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2016-04-06 em, 0105 ] Plats för tentamen ändrad från Samhällsbyggnad till Eklandagatan 86 // Beslut: 2016-02-16, leac (inlagt: 2016-02-16)

VSM171: CAD och programmeringsteknik
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2016-01-05 fm, 0204 ] Plats för tentamen ändrad från Hörsalsvägen, Data till "Maskin"-salar // Beslut: 2015-12-11, Emma (inlagt: 2015-12-11)

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.