Programbeskrivning

I vänstermenyn finns länkar till sökfunktionen för att hitta program- och utbildningsplaner, samt kursplanerna i Chalmers utbildningsutbud. Den program- och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

Utbildningsplanen ger en detaljerad beskrivning av programmets mål, krav, och upplägg. Programplanen visar hur kurserna är fördelade över året och över årskurserna. Här finns också länkar till kursplaner och kurshemsidor. Hus-symbolen visar att det finns en kurshemsida för kursen.

Sidansvarig Publicerad: må 24 apr 2017.