Omregistrering på kurs

Omregistrering på kurs innebär att du registrerar dig på en kurs du har påbörjat (men inte slutfört) och har en registrering på. Du kan bara omregistrera dig på kurser innevarande termin och du måste vara terminsregistrerad.

Markera de kurser du vill omregistrera dig på och klicka på Omregistrera valda.

Ska du omregistrera dig på en tidigare programtermin för att avsluta kurser, kontakta Studentcentrum.

Publicerad: ti 22 dec 2015. Ändrad: ti 09 maj 2017