Omregistrering på kurs

Omregistrering på kurs innebär att du registrerar dig på en kurs som du har påbörjat och har en registrering på, men inte har slutfört. Du kan bara omregistrera dig på kurser innevarande termin och du måste vara terminsregistrerad.

Markera de kurser du vill omregistrera dig på och klicka på Omregistrera valda.

Har du andra frågor om din omregistrering, vänligen kontakta Studentcentrum.

Publicerad: ti 22 dec 2015. Ändrad: to 22 dec 2016