Terminsregistrering

Som student måste du inför varje kommande termin intyga att du fortsätter studera. Det gör du med tjänst Kursval och terminsregistrering, som är öppen i början av varje termin.

När terminsregistreringen görs läggs kurserna du ska läsa inom programmet (obligatoriska kurser i programplanen och eventuella kursval som gjorts) in som kursregistreringar.

Du behöver även registrera dig så att CSN får information om att du är en aktiv student, när de fattar beslut om studiemedel.

I vissa fall kan du som student inte registrera dig själv via denna tjänst. Det  beror på olika saker och hanteras olika, se nedan.

Börja på masterprogram - Bekräfta din plats

Är du chalmerist och ska börja på ett masterprogram kan du inte själv registrera dig på den första terminen. Du behöver ansöka och bli antagen till ett masterprogram, och därefter ska du Bekräfta din plats i Studentportalen. Även om masterprogrammet är avslutningen på en längre utbildning, börjar du ett nytt program.

Omregistrering på programtermin

Om du ska omregistrera dig på en tidigare programtermin för att avsluta kurser som du har kvar kan du inte registrera dig själv.
Kontakta Studentcentrum, så hjälper de dig.

Omregistrering på kurs

Behöver du omregistrera dig på en tidigare kurs, eller vill lägga till kurser som inte finns i ditt kursval kontaktar du Studentcentrum.

Betalande student

Är du en betalande student kan du inte registrera dig själv. Om kurserna du ska läsa uppgår till max 30 hp för den aktuella terminen, och om fakturan för dessa kurser är betald, blir du registrerad på dessa kurser. I annat fall blir du kontaktad och får en faktura för de ytterligare poäng du önskar läsa.

Har du frågor kontakta tuitionfees@chalmers.se

Publicerad: fr 11 jan 2013. Ändrad: fr 02 dec 2016