Terminsregistrering

I början av varje termin måste du terminsregistrera dig och intyga att du fortsätter att studera. Det gör du i tjänsten Kursval och terminsregistrering. När du terminsregistrerar dig läggs dina kurser in som kursregistreringar.

Du behöver även terminsregistrera dig så att CSN får information om att du är en aktiv student, när de fattar beslut om studiemedel. I vissa fall kan du inte registrera dig via tjänsten, se nedan.

Börja på masterprogram - Bekräfta din plats

Är du chalmerist och ska börja på ett masterprogram kan du inte själv terminsregistrera dig på den första terminen. Du behöver ansöka och bli antagen till ett masterprogram. Därefter ska du Bekräfta din plats. Även om masterprogrammet är avslutningen på en längre utbildning, börjar du ett nytt program.

Omregistrering på termin

Om du ska omregistrera dig på en tidigare programtermin för att avsluta kurser kan du inte terminsregistrera dig själv. Kontakta Studentcentrum.

Omregistrering på kurs

För att omregistrera dig på en kurs du läst tidigare men inte avslutat, använder du tjänsten Omregistrering på kurs. Tjänsten fungerar bara om du är terminsregistrerad. När du har omregistrerat dig får du tillgång till senaste kurshemsidan.

Publicerad: fr 11 jan 2013. Ändrad: ti 09 maj 2017