Masterprogram

Masterprogram för Ekonomi och produktionsteknik

Garantiplats till programmen:
Industrial Ecology (MPTSE)
Kurskrav:
Sökande från Ekonomi och produktionsteknik, högskoleingenjör (180hp) uppfyller alla särskilda förkundskapskrav utifrån de obligatoriska kurserna på programmet utan ytterligare kurskrav
 
Production Engineering (MPPEN)
Kurskrav:
LMA224 Matematisk överbryggningskurs eller TMV220 Matematisk överbryggningskurs eller LMA017 Flervariabelanalys
samt
TME016 Hållfasthetslära och maskinelement eller TME060 Hållfasthetslära och maskinelement eller TME255 Hållfasthetslära eller LMU113 Hållfasthetslära
samt
LET154 Elteknik eller SSY295 El- och reglerteknik
samt
MTT010/LMS585 Materialteknik eller LMS588 Materialval- och tillverkningsmetoder
 
Möjlighet finns att söka följande program, utan garantiplats. 30 hp matematik är då ett krav, där matematisk statistik skall ingå. Fördelaktigt är om man har läst kursen Matematisk analys i flera variabler, LMA017:

  • Management and Economics of Innovation (MPMEI)
  • Quality and Operations Management (MPQOM)
  • Supply Chain Management (MPSCM)

Möjlighet finns också att söka Entrepreneurship and Business Design, där  ett urval med exempelvis intervjuer tillämpas.

Observera att kurskraven kan ändras från ett läsår till ett annat och att Antagningsordningen gäller, se länken.
Behörighetskrav till masterprogram

Urval

1) Garantiplatser:
Man har plats på något av de program man har garantiplats till, om man söker alla program med garantiplats.
 
2) Program utan garantiplats:
Man konkurrerar i första hand med antal poäng (minimum 150 hp, max 180 hp). Enbart kurser inom programmet räknas.
Vid lika poängantal konkurrerar man med betygssnitt.
Vid lika poängantal och betygssnitt lottar man.
 
Studenter från Ekonomi- och produktionsteknik är behöriga att söka vissa masterprogram vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Urval sker via ett prov (GMAT and GRE General Test).

Sidansvarig Publicerad: to 07 nov 2019.