Programbeskrivning

Utveckling av datasystem sker i alla organisationer och dataingenjörer behövs överallt. Utbildningen i
datateknik ger dig de kunskaper inom programmerings- och datateknik som efterfrågas av
arbetsmarknaden och behövs för att utveckla morgondagens datasystem. Som dataingenjör får du
räkna med att arbeta i dynamiska miljöer i kontakt med andra människor. Tillsammans kommer ni att
sätta prägel på framtidens programvara inom exempelvis e-learning, e-handel, visualiseringar och
nätverksprodukter.

Utbildningens innehåll
Utbildningen startar med att studera en dators funktion och arbetssätt. År ett och två får du
grundläggande kunskaper i programmeringsteknik, datorteknik, inbyggda system samt matematik
och elektronik. Parallellt tillkommer mer allmänna ämnen, till exempel engelska. Under det första
året studerar du tillsammans med studenter inom elektro- och mekatronikingenjörsprogrammen för
att under år två gå mot en tydlig profilering inom datateknik. År tre får du möjlighet att fördjupa dina
kunskaper. Förutom kurser inom programvaruutveckling och inbyggda system kan du välja
datasäkerhet, nätverksteknik, användargränssnitt och webbapplikationer. Utbildningen avslutas med
ett examensarbete. Det finns goda möjligheter att förlägga delar av utbildningen utomlands. Om du
vill fortsätta att studera efter examen kan du välja något av Chalmers masterprogram.

Arbetsområden
Många studenter startar sitt arbetsliv som konsulter, på till exempel ett IT-företag. Arbetet sker ofta
i projektform i nära samarbete med andra. Vanliga arbetsuppgifter för en dataingenjör är att utveckla
och anpassa programvaror och hårdvaror för tekniska och administrativa system. Många arbetar som
projektledare inom systemutveckling. Det finns också de som väljer att arbeta med installation av
system samt information till och utbildning av systemens användare. Service och underhåll samt
marknadsföring av IT-system är även det vanliga arbetsområden.

Sidansvarig Publicerad: to 18 aug 2016.