Examensarbete

Examensarbetet är avsett att vara ett avslutande utbildningsmoment som ger tillämpning och fördjupning av tidigare förvärvade kunskaper. Examensarbetet skall ge träning i självständig problemlösning och tidsplanering och skall vila på vetenskaplig grund.


Normalt består examensarbetet av ett projektarbete av teknisk natur som vanligen utföres vid ett företag. Arbetet kan t ex vara en implementering av ett tekniskt system eller ett genomfört experiment m m. Arbetet avslutas med en skriftlig rapport samt en muntlig presentation (examination) vid vilken opposition förekommer.

Arbetet omfattar 15 högskolepoäng vilket innebär att arbetet skall omfatta minst hela 10 arbetsveckor.

Blanketter för examensarbetet finns under fliken bilagor.

​​​

Sidansvarig Publicerad: ti 08 dec 2020.