​Programråd för programmet Arkitektur och teknik, 300 hp

Programansvarig för Arkitektur och teknik stöttas av ett programråd. Rådets uppgift är att aktivt bidra med olika erfarenheter och på så sätt vårda och utveckla programmet. Programrådet sammanträder en gång per termin.

Externa ledamöter
Ulla Antonsson, White                                          ulla.antonsson@white.se
Mats Persson, Tyréns                                           mats.persson@tyrens.se
Daniel Asp, White Oslo                                         daniel.asp@white.se

Lärare
Mats Ander, Industri- och materialvetenskap    mats.ander@chalmers.se
Jana Madjarova, Matematiska vetenskaper        jana@chalmers.se
Peter Christensson, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik                           
                                                                                peter@chalmers.se
Doktorander
Erica Henrysson                                                    erica.henrysson@chalmers.se


Studentrepresentanter

2 studenter från kandidatnivån
1 student från masternivå

Administrativ personal
Anna Knutsson, Utbildningstöd                           anna.knutsson@chalmers.se
Agnes Elmefjäll, Studentstöd                                agnes.elmefjall@chalmers.se
Lena Axelsson, Utbildningstöd                             lena.axelsson@chalmers.se

Utbildningsområdesansvarig
Patrik Höstmad, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik                        
                                                                                 patrik.hostmad@chalmers.se
Programansvarig
Karl-Gunnar Olsson                                               karl-gunnar.olsson@chalmers.se

Sidansvarig Publicerad: må 27 aug 2018.